Fossilgas Öland- nej tack!

Besökte Öland och regionmedlemsmöte i söndags. Resmo i solsken på södra Öland / Mörbylånga kommun.

Vi startade med en dragning om den så frustrerande fossilgasletningen på ön som bergsstaten givit tillstånd till.

Motståndet är massivt och tvärpolitiskt man värnar sitt grundvatten sitt kulturlandskap och tillhörande trädgårds och lantbruk samt besöksnäringen.  Namninsamling pågår: http://www.namnlista.se/nej-till-fossilgasutvinning-pa-oland

Man bör inse att gasen är fossil det innebär att den ej är långsiktigt hållbar. Själva gasletningen innebär borrning i kalkberggrunden som innehåller lerskiffer och därmed olika tungmitaller  samt uran. Att skapa sprickbildningar och en ökad läckageprocess av dessa ämnen är inte önskvärt och direkt galet.

Med kompetenser som Elisabeth Wanneby ( Oskarshamn) med lång erfarenhet av minerallagen och miljökonsekvensbeskrivningar har vi som parti en god insikt i agendan framöver. Förrutom engagemanget med det civilamotståndet i allmänhet har vi fokus på systemfelen.

Läs mer: http://mpwanneby.blogg.se/

Att ohämmat exploatera naturresurser så som bergsstatens uppdrag ( anno 1600tal) http://www.bergsstaten.se/

Bergsstaten har en lång historia och har sina rötter i den statliga förvaltning för bergshanteringen som tillkom år 1637 under Axel Oxenstiernas tid.  Bergmästarämbeten har funnits på olika platser i landet.

Minerallagen är en diger läsning:  Minerallagen (1991:45) trädde i kraft den 1 juli 1992. Den har
därefter ändrats bl.a. så här:

  • den 1 juli 1993, reglerna om kronoandel avskaffas (1993:690),
  • den 1 juli 1998, regler om skyddszon för gruvor införs (1998:165),
  • den 1 januari 1999, anpassningar görs till den nya miljöbalken (1998:808) som
    träder i kraft samma datum (1998:845),
  • den 1 maj 2005, flera regler ändras för att bättre balansera
    exploateringsintresset mot enskilda sakägares behov (2005:161).

De övriga lagar och förordningar för mineralutvinning som gäller är
framför allt följande (länkar till sidor i Regeringskansliets databas, samtliga
öppnas i nytt fönster):

Sedan flera hundra år tillbaka har det i Sverige och andra länder funnits
särskilda minerallagar för att garantera försörjningen med metaller och vissa
mineral.

Ta del i debatten : http://dagens.etc.se/nyhet/planerad-gasborrning-p%C3%A5-%C3%B6land

och  http://www.olandsbladet.se/index.php?id=17460&placid=3&template=

Tänk smått tillsammans för hållbar regionbildning

 

Ovan är ett utkast på
möjlig ny regionkarta för Sverige efter 2014 enligt rapporten:

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/samhallsorganisation/regionfragan/publikationer_regionfragan/lagesrapport-regionfragan

Ett Stor- Småland – för kraften tillsammans!

 Tillväxt går igen som ett mantra när det nu talas storregionbildning runt om i landet- men tillväxt i sig är ett ”luddbegrepp” när man ska diskutera framtida regionbildning. Vinnare i en framtid är de som först klarar av utmaningen att ställa om samhälle och företag till ett klimat- och miljöneutralt brukande.  Det är inte mängden genererade pengar som är måttet på framgång utan snarare förmågan till att färdas väl i sin verksamhet oavsett du är politiker, företagare eller offentlig verksamhet. Färdas väl och må väl under färden ett välfärdsmått för att kunna lämna över goda livsförutsättningar till kommande generationer.

Systemvillkoren: hur vi klarar försörjningsbasen, infrastruktur, hälsovård och  jobb, energi, livsmedels produktion utan att såga av den gren vi  sitter på?

Personligen ser jag en regionkarta som baserar sig på landskapen med  kust och inland: Östergötland, Småland+ Öland, Blekinge. Orsaken är helt enkelt att jag ser det som bästa konceptet för hållbar utveckling ( socialt- ekologiskt- ekonomiskt) . Människors identitet och utveckling i en sådan region finns , vi-andan är viktig  både för individ och samhälle och företag. Det vore oansvarigt att kasta bort den tillit som följer och besjälar i området- den öppna kusten som välkomnar andra och ger möjligheter att ta sig ut i världen, landskapet som är en fantastisk livsmiljö med kreativt utrymme för  nuvarande såväl historiska som framtida innovatörer och kulturpersonligheter. Kopplingen inland till kust i en rund social struktur berikar möjligheterna också att koppla ihop den så bristande infrastrukturen tvärs igenom landet från östkust till västkust.

 Förutsättningarna att skapa en hållbar region i ett runt ”stor Småland” är fantastiskt. Vi har  ”trippel helixfaktor” så det räcker till med tre universitet/ högskolor i form av hållbarhetsprofilerade BTH ( Blekinge Tekniska Högskola) Linneuniversitetet och så Linköpings Universitet. Företagen i denna region är profilerade på energiproduktion, miljöteknik, design och träproduktion och livsmedel ( gröna näringar) och fantastisk kulturkraft/ besöksnäring jämte alla inom service och konsultbrancherna. Där det offentliga har en rad samverkan inte minst genom befintliga och Sjukvårdsregionerna.

Östersjön förenar oss alla genom de vattendrag som likt ett blodomlopp passerar genom våra kommuner  och sjöar för att så småningom mynna ut och förena oss i östersjön med våra grannar på andra sidan. Våra Hamnar från Norrköping, Västervik, Oskarshamn, Mönsterås, Kalmar och Karlskrona är viktiga i utbytet med människor och produkter.

Allt för sällan talas om våra framgångsrika resurser, kompetenser och möjligheter. Det talas ofta som ett lågbudget ”Bonde söker fru” koncept där ska hetsa fram relationer inför publik. Det är enklare än så, alla dessa landskap i vårt ”Stor Småland” har långsamverkan inte minst inom sjukvårdsregional samverkan. Utbildningarna lika så krönt med Linneuniversitetet och samverkan med Linköping och Blekinge. Området är också ”besjälat” med en kombination av ”andlig omsorg” via Växjö och Linköpings kyrkostift som snarare förenar än delar.

I hetsjakten på vem tar vem ser vi hur de fysiska kärleksförklaringarna haglar ( läs geografiska)

Kalmar driver en linje där man vill  ingå i ett ”tvångsgifta” och gå i säng med en storpatron i Söder för att komma åt resurser eller sammanhang som om man inte kan umgås med folk utanför äktenskapliga familjen, pliktskyldigt har man ändrat personuppställningen i Skåne för att var en mer attraktiv part mot den tidigare arrogante klanfadern. Risken är att godset glufsar  i sig ”backstugesittarna” i gränsbygderna likt ett ormens väg över Helleberget… Eller att man blir ett gisslan i ett stort harem- redan nu har Skåne aviserat att bröllop blir det först 2019- och bruden hinner bli både gammal och grå innan det vankas familjelycka… om det då blir av.

 I Norr vill Västervik vara nära sin partner och lutar sig tryggt mot kusinen Östergötland trots deras tidigare oengagerade intresse ( men som nu gett morgongåva i form av ett par järnvägsmiljoner till Tjust och Stångådalsbanan).  Frågan är om det är lyster som bländar eller om känslorna är äkta- för det krävs mer än en för fylla dansgolvet så man inte blir en panelhöna? Att bara växa med närmaste släkten har ju dessutom vissa genetiska risker över tid…

Jag tror mer på platonisk kärlek i de här sammanhangen.. (platonisk kärlek endast för att beskriva en icke erotisk form av kärlek. Det sammankopplas alltså numera med djup vänskap mellan människor oavsett kön och i detta sammanhang även bemärkelsen geografi)

För  jag ser tämligen oromantiskt på regionförstoring- det är en administrativ poäng men för mej ser jag till regionens bärkraft över tid. Då tror jag inte på att skapa förorter till redan urbana regioner utan då ser jag kraften att gå före och bygga på systemvillkorsbaserad logik och den drivkraft som det ger både för människa och miljö. Det är stort att våga vara liten- men det är större att vara små tillsammans och med det bilda resurshållig utveckling och framgång.

Det skulle skapa en stark kulturidentitet med kärleken till naturen skärgård som skog och de kulturlanskap som genom hävd producerar både mat och energi/ drivmedel. Det är en vårdande , värnande och välkomnande region som skulle stå sig väl både över tid och rum- hit vill människor komma på besök och för boetablering, här finns livskvalitet! Här finns kulturkraft som är fantastisk inom alla konstformer och uttryck.Här finns det platsideologi  med omvärldsrelationer som också ger företag möjlighet att växa och utvecklas med starka varumärken.

Grön rehabilitering, Ekoturism, tjänste och serviceföretagande är en stor potential för näring i en region som denna Stor småland skulle  kunna erbjuda. En region  utan GMO baserad på kvalitativa livsmedel med hög förädling en självklar styrka för våra gröna näringar inom jordbruk och fiske.

Som alltid  med administration är det en geografisk verkstad som måste klara av och förutsätts samverka och medverka över geografikartorna och nationsgränserna. Jag ser med tillförsikt fram emot en regionprocess som är stolt ochh ödmjuk och ser längre än till nästa mandatperiod.

Jaget och laget måste tänka längre än sitt egenintresse man måste tänka hållbart.

Tänk  stort om ”smått tillsammans” för långsiktig bärkraft det är ett vinnarkoncept över tid och rum!

Inom mitt parti pågår arbetet med att identifiera framtida regioner, frågan ligger hos våra kommunpolitiker och kommer upp till regionaltbeslut under sept/ oktober. Som regionalpolitiker kommer jag företräda dem enligt majoritetsbeslut men jag är tydlig på min positionering i denna fråga för läsare, medlemmar och kommuninvånare runt om i Kalmar län.

Bisamhälle är ett bra exempel på hur smått samverkar i en störe enhet tillsammans inom ett begränsat geografiskt område och är ca 25 000 invintrade individer halva året och blir ca 100 000 under sommartiden- avkastningen är god med klimatsmarta produkter som när inte tär på människa och miljö.  Bin som flitiga smarta individer som blir starka tillsammans precis som vårt stor-småland med all säsongsbaserad besöksnäring men stabil livskraftig åretom bas. När ett Bisamhälle överexpanderar blir för många haverera det och skapar konfliketr,  en kamp på liv och död mellan ” högsta hönset” och dess konkurrenter. I bästa fall  brister samhället genom svärmning och hälften av gruppen lämnar platsen för att ”starta eget”….

Storleken / mängden har betydelse för hur väl man kan upprätthålla tillit till varandra utan destruktiva konflikter…

Akko Karlsson / vice ordföarnde regionförbundet Kalmar län (MP)

Regionalt språkrör , Partistyrelseledamot MP

Läs mer om olika slutsatser på : http://greenjessica.wordpress.com/2011/08/23/en-sydsvensk-region/

Solen i Karlstad

 

Årsmötet för regionens MPavdelning -genomfördes under trevliga former i Vimmerby denna soliga helg. Med tema så som Grön ekonomi, Regionförstoring och Sociala medier ökade vi på kunskaper och insikter. Årsmötesformalia betades också av i vår växande förening- vi tre Spåkrör fick förtroendet att fortsätta som team 2011. Man tackar!

Det var att gå upp i ottan ( kl.05.00) idag, för att ta sig till ”Solen i Karlstad”  och språkrörsutfrågningen där.  På tåget sammanstrålade ett gäng Språkrörskandidater även om det var mässfall på grund av en i riksdagsgruppen galopperande influensaliknande åkomma.

Förutom mej / Akko Karlsson var Åsa Romson, Mikaela Valterson och Joakim ”Trulpen” samt  Torbjörn på plats.

Övriga hade förhinder att delta.

Vanan trogen under denna rörturne, blev det lite lokala besök för mej i anslutning till sakpolitiska områden i partistyrelsen, nämligen IRIS Café ett helt underbart föreningsarbete med och för kvinnor i Karlstad. Under lunchen blev det intressanta samtal om verksamhetens vedermödor och glädjeämnen.  Det är Internationella kvinnoföreningen som driver denna verksamhet som kan ses som en framgångsresa för gemenskap och lärande över nations och kulturgränser.

Läs mer på: www.iqf-karlstad-se   Dagens Samhälle hade förövrigt ett repotage här ifrån nyligen: http://www.dagenssamhalle.se/

Efter Iris Cafe bar det av till det kommunala ”Rådrummet” som är en samlad publik verksamhet för miljö och konsumentfrågor. Det var mycket intressant att få en lägesbild av det lokala utvecklingsarbetet på tema miljö. Imponeras över genomförd klimatutbildning för samtliga medarbetare och politiker. Biogassatsningar och lyckad serviceinriktad lokaltrafik är andra exempel att lyfta fram.

Den 17 mars blev Karlstad omdiplomerad som Fairtrade city och dessutom utsedd till Sveriges Fairtrade-huvudstad. Det är en unik utmärkelse och första gången man utser en huvudstad. Karlstad fick utmärkelsen tack vare en mycket positiv utveckling under de fyra år som staden varit en Fairtrade city.

Läs mer på: http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/pages/VaarkommunRaadrummet.html

Under kvällen samlades vi kandidater så på ungdosmhuset inne i stan där själva utfrågningen tog vid efter att lokalmedia besökte oss. Det var medlemmar från hela Region Värmland på plats och frågor och värderingsövningar genomfördes med många hjärtliga skratt. Roligast var nog det nya greppet att ha en ” väljare” att övertyga om det gröna partiets förträfflighet.

Ett stort tack till Karlstad och de lokala värdarna som tog sig an våra besök under dagen.

Läs även: http://mpkarlstad.wordpress.com/2011/04/11/sprakrorsbesok-i-solstaden/

Vargjakten startar..

Snart är det 15januari 2011 en andra omgång av regeringens ”licensjakt” går av stapel.

Enligt Naturvårdsverkets beslut får 20 vargar fällas under licensjakten 2011, med 6 djur i Dalarna, 3 i Gävleborg, 2 i Västra Götaland, 6 i Värmland, 2 i Örebro och 1 i Västmanlands län.

Senaste tiden har tonen blivit hätsk  och idag publicerades en provocerande bild med temat jägare och aktivister. Det är aldrig bra när det blir tredje part , må vara lobbyister, tar fokus från ansvariga dvs politiken. Dessutom kan hets polimik skapa fysiskt våld och det är heller inte bra. Nu tänker jag på nyligen inträffade händelser i USA och suckar tungt. Jag beklagar att man överhuvudtaget drog igång den här märkliga jakthetsen på varg. För som en uttryckte det i radion man skjuter – självklart vet vi inte om det är en genetisk svag individ eller ej.

Den skyddsjakt som var allmänt accsepterad tidigare - när varg rev djur i hägn borde räcka gott. Rennäringen måste förstås hanteras i särskild ordning så som vardande friströvande flockar. Att försonas med att leva med våra 5 stora(Rovdjur), en levande varg skapar Ekoturism året om. Vilt i naturen är idag en kvalitetsturism som ökar försörjningsgraden lokalt om man utvecklar den rätt.

  Många debatt och chattsidor låter det som landsbygden består av  galna skjutglada jägare och staden är full av galna djurrätts aktivister.Så ser det naturligtvis  inte ut i  Sverige, det är många jägare i stan som inte har en jordad daglig kontakt med skogen och dess djur. Det finns jägare som är aktivister och tvärt om. Det finns aktivister som är forskare, studenter eller bara unga med ett begynnande samhällsengagemang. Föringa inte varandra prata med varandra på ett konstruktivt sätt- hur tänker du – så här tänker jag !? 

Det finns jägare  som inte skjuter djur längre, det är bara ett förkläde att få komma ifrån, sitta i skogen och njuta av naturen live.  Så finns det dessa underbara jägare som står i 24 timmars stand by för att rycka ut när vi bilister krockat med vilt som skadade vacklar iväg. Timmar i uppsöks drev för att kunna befria djuret från pina och lidande. Har tacksamt fått hjälp av lokala jägare när katter blivit påkörda och man vet att de är utom bot och räddning – då är ett skott en välgärning. Att se ett djur lida är fruktansvärt! oavsett om det är en hund, en varg eller en katt.

 Se: http://www.ekoturism.org/

Sammanlagt 20 vargar får fällas i licensjakt 2011 med jaktstart 15 januari. Det har Naturvårdsverket beslutat. Verkt beslutar dessutom om skyddsjakt i alla län utom sex län med fasta stammar av varg där länsstyrelserna beslutar. Här kan du läsa besluten om skydds- och licensjakt.  http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-rovdjur-och-vilt/Jakt/Jakt-pa-varg/

Riksdagen beslöt 2009 om ny rovdjurspolitik. Det innebar ökad regionaliserad rovdjursförvaltning, genetisk förstärkning av vargstammen genom flytt av vargar samt, som kompensation för flytten, licensjakt på varg. Problemet för regeringen, miljöministern och hela Alliansen är att man skjuter nu en andra gång utan att ha infört en enda gen i tillskott för den utarmade vargstammen..

Kommer ihåg en valdebatt med LRF och Svenska jägarförbundet i Tuna 2006- Jag sa  ”shit happends” som myntades i sammanhanget varg och det gälllde just vargdödade hundar, uttrycket kom efter jämförelse bil- vådaskott och vargdödade hundar. Behöver jag understryka att vargdödade var den lilla mängden… Naturligtvis vill jag inte förringa det traumatiska när ens nära kamrat och husdjur förolyckas men proportionerna måste ändå beaktas i sammanhanget. Här i Lofta hade vi besök av troligen två ungvargar som rebv ett 10 tal får på sin vandring. Fruktansvärt att se uppslitna bakdelar och skräckslagna djur. Nu var det en engångshändelse och det har inte upprepats. Kanske för att våra skogar formligen jäser över av vildsvin. Flockar om 40-60 djur har setts. Skadorna ute på fälten är stora och trafikolyckorna ökar dramatiskt med de nattaktiva grisarna. 250-300kg det är som att krocka med en älg utan ben- motorblocket slås sönder och försäkringarna rusar snittkostnaden är 50 000kr för en grisolycka. Grisar som sägs ha smitit från jägar hägn ocg även ”planterats ut” för att få något mer att jaga. Hur de etablera sig är ointressant de är här och de är många.

Så visst behövs predatorer – balans i ekosystemet…

Läs regeringslänk här : http://www.regeringen.se/sb/d/12704

År 2010 var första året med licensjakt i Sverige. Naturvårdsverket tillät då jakt på 27 vargar i fem län. År 2011 tillåts licensjakt på 20 vargar i sex län. Målet är beslut att licensjakt ska användas för att begränsa vargstammens tillväxt och att antalet vargar ska vara maximalt 210 djur…

6 863 hade anmällt sig som vargjägare i Jaktregistret till den 22 december en helt ortolig mängd per varg må jag säga..

Det är en märklig siffra i förhållande till antalet djur i dessa sex län och de lovar att de tränat och ska göra ett bra jobb dvs de ska skjuta för att döda snabbt och ”smärtfritt”. Visst är det ”bra” att kvoten är beräknad med marginal- det kan bli något mer något mindre. Hörde att de har bra koll man har spårat sista veckorna så det lär gå snabbt också. Det är ju som sagt snö och kallt man vill inte vara ute längre än nödvändigt. Sett ur olika perspektiv ser man olika saker konstaterar jag, och fortfarande är det politiken Alliansregeringen och Centerpartiets Miljöminister Carlgren som ansvarar förlegallicens jakt på en genetiskt svag stam av varg… Det tycker även Eu är märkligt.

Noteras är att EU under det Biologiska mångfaldsåret haft lite frågor kring beslutet att skjuta ur den redan genetiskt svaga vargstammen i Sverige : Läs: http://www.regeringen.se/sb/d/10364/a/158937

I riksdagsbänken sitter min partikompis Åsa Romson , hon skriver också om vargjakten idag: http://www.asaromson.se/

Regionfrågan

 

Så har media börjat engagera sig i regionfrågan och de administrativa kartorna inför 2014. Det är bra för då börjar samtalen runt fikaborden hemma och på arbetsplatser!

Läs mer: http://www.barometern.se/ledare/kalmar-lan-velar-i-regionfragan(2234940).gm , och  http://www.barometern.se/reagera/debatt/skapa-ett-ostra-gotaland(2234939).gm

Kalmar län inrättades som statens administrativa länsenhet redan 1634,  men fick först under 1700talet sina nuvarande gränser. Unikt är att Kalmar län består av två landskap, dels Småland på fastlandet , dels Öland.

Miljöpartiet de Gröna i Kalmar län har från dag ett varit tydliga i vår utgångspunkt, som bygger på att samarbete och samverkan är nödvändigt och kan te sig olika beroende på sakfrågans behov. Mer innehåll än gränsdragning således.   Infrastruktur tex har en stor geografi och bygger också på arbetsmarknadsregionernas utformining, kulturmönster -hur rör sig människor i ett geografiskt avlångt län som vårt, är en annan aspekt. Sjukvårdens olika samarbeten är en viktig del, som kan man säga ”lyft regiondiskussionen”.  Orsaken är kostnader för specialistvård och behovet att samla dessa för att hålla kompetens och kunnande på en hög nivå. Logiken är tydlig: opererar man sällan så blir man ovan, vilket ökar risken för patienten. Vård handlar om att minimera risker och göra patientnyttan optimal.

Vi har ju ett län som sträcker sig gott och väl mer än 25 mil från norr till söder och cirka 7 mil på bredden. Vi har 2000 sjöar ( större än 1 ha) och  en skärgårdsmiljö med kobbar och skär till ett antal av 16 000 ! Totalt är vi 3 % av sveriges yta och befolkning. vi är knappt 230 000 invånare och bor i snitt 20 personer / kvadrat kilometer.  ( Det varierar stort mellan 3-63 pers/ kvkm)

År 2011 borde administrativa geografiska indelningar INTE vara ett problem i människors vardag. Trots det är det strul med arbets och studiependling över länsgränser. Det är strul med skolor och barnomsorhg i gränsbygder som utarmas i basservice pga att man är administrativt regid om kommun/ länsinvånar tillhörigheter istället för att samverka och ge landsbygden en skjuts framåt med gemensamma effektiva resurser.

Östergötland är tvärpolitiskt överens man vill ha med Kalmar län i en större region och man kan även tänka sig övriga Smålands länen. I praktiken är det bara Miljöpartiet Östergötland som visat handling genom att avsätta medel för Tjust och Stångådalsbanan i sin budget. Väl medveten om att all samverkan startar med tillgänglighet och då är spåren en förutsättning för klimatsmarta transporter av både gods och människor.

Jönköping är veligare  och har svårt att ge besked. Kronoberg och Blekinge har länge suktat efter Skåne som stängt dörren. Men samtal och trevare har gjorts med både politik och tjänstemän. En del insikter har landat i olika initiativ. Man testar tex biljett och resesystem, trafikplaneringar, Yrkeshögskoleutbildningar mm

Så vad säger länspolitiken om framtida regioner ?

Länspolitiker( Kalmar län) har sagt ” håll länet helt” i en eventuell regionförstoring. Lokalt säger man i norr Östergötland är en naturlig region för oss, i Söder säger man Småland och Blekinge nära Skåne är dit vi vill…

Så vad händer nu ? Från rikets huvudstad signaleras välj region annars kommer ni att slås ihop med statens försorg 2012. Vill man välja så är det arbete som gäller, att prata med grannarna och aktivera folk i allmänhelt för en mental resa om vad som är ”våran region”.

Man kan också konstatera att det pågår översyn av de feodala länsstyrelsernas roll och liv efter regionaliseringen. Blekinge har redan ”dragits in” och det är en välkänd sanning att Kalmar länsstyrelse varit under granskning och revision under en längre tid. Lantbrukare och Leadergrupper har känt av en extremt lång handläggning som har satt många på pottkanten.  Djurtillsynen som regionaliserades lämnar en del att önska menar kommunerna som tidigare med lokalkännedom haft uppdraget..

Staten har märkligt nog styrt o ställt om sina nationella myndigheter och verk utan koppling till framtiden, trafikverks regioner ( gillar dock att alla trafikslag samlats under ett paraply) , skogsvårdsstyrelsen, polis och arbetsförmedling, skattemyndighet. Det är som att kasta upp en näve sågspån som fått signa ner på olika platser och geografiska arbetsområden. Dumt att inte hörsamma kommande geografi- omorganisationer kostar både i tid- pengar och människor.

Min vison och syn på regioner:

Långsiktigt: Vi är alla världsmedborgare och det skulle vara naturligt med en öppen värld utan administrativa murar mellan folk och nationer.

Nationellt: Oaktat gränser måste vi samverka och tillåta olika samverkans geografier, det är viktigt att med erfarenheter från EU inte administrera ihjäl nya organisationer med gigantiska administrativa kanslier. Utlokalisera att vara nära människor är en princip som skapar sammanhang och insikt mellan de offentligaaktörerna och människor som bor och lever runt om i landet.

Optimal samarbetsgeografi:   Ett Småland/ Öland- Blekinge + Östergötland som även har med Gotland. Minns dock att olika nätverk/ kontakter och glöm inte Östersjöregionen – våra grannar på andra sidan Östersjön.

Då skulle vi få med det som bär och skapar närhet nämligen infrastrukturen / järnvägsnät och kusten- Sjöfarten. Vi skulle dessutom fånga in en av våra viktiga näringar de  Gröna näringarna : jord- skog- trädgård- fiske. Även i dess nya form Ekoturism, besöksnäring, förädling, hantverk.

Men också den viktiga profilindustrier så som :  träindustrin, glasriket och miljötekniken , biogas och energiproduktion ( inkl kompetensen för avveckling av kärnkraftsindustrier och atom avfall).

Så skulle det bli en fantastik studentregion med kraften via Linneuniversiteten, Linköpings Universitet, Blekinge tekniska och  alla campusar och folkhögskolor. Utepedagogiskt centrum, Naturbruksgymnasier ja emn kompetens region !

Det ger en vital och dynamisk region , för där människor möts sker utveckling. 

Kulturkraften vore också unik- allt från de olika varumärken och traditioner som vi ser inom skrivandet, teatern, muisken, konsten och berättartraditioner på olika sätt. 

Det ger också Hälso och Sjukvården möjlighet att arbeta med regionala specialiteter och patientnyttig samordning på olika plan med tesen tillsammans blir vi starka. Vill dock flagga in att här har vi att observera en god och välskött landstingsorganisation som må inspirera våra grannar med en del kvar att önska.

Kort sagt det skulle kunna bli en aktiv klimatsmart region baserad på den återväxt som ger ramarna för ett hållbart samhälle.

Så tänker jag inför 13 helgen -2011

Kandiderar till Språkrör

 

Miljöpartiet och framtiden

 Vi står nu inför årets kongress med den vitala processen att välja nya språkrör, att skilja på person och parti och ändå vara personunion är en utmanande resa. Miljöpartiet har efter valet tagit ett historiskt kliv in i flertalet kommuner och landsting, in i regioner och riksdag . Miljöpartiet får som Sveriges tredje största parti, till stora delar det seriösa bemötande som Miljöpartiet och dess politik förtjänar. Det finns dock jobb kvar att göra, den globala helhetssyn som vi står för med solidaritet för människa och miljö över tid oaktat nationsgränser, utmanar onekligen både i media och våra politiska kollegor. För det är både en utmaning och ett nödvändigt kall att stå upp för en rättvis och hållbar värd som sträcker sig längre än en mandatperiod.

Det är stort att bli nominerad och det har krävt tid att reflektera på uppdraget och rollen som språkrör innan man eventuellt fattar beslutet att ställa upp. Jag har gjort den resan under de senaste månaderna och står nu till kongressen och medlemmarnas förfogande.

 Jag heter Akko Karlsson, 42 år och sitter i partistyrelsen sedan 2007. Jag är en rättfram person som står upp för mänskliga rättigheter, demokrati och miljöfrågor.       Jag har aktivt valt att bo kvar på landet, i min hembygd Lofta i Västerviks kommun- Kalmar län. Här finns kust och inland, öppna kulturlandskap, hällristningarna, skärgården, liksom de djupa småländska skogarna. Med Tjustbygdens 500 sjöar och 5000 öar är det här en platsgeografisk skattkammare av upplevelser. Denna mångfald tilltalar mig i själ och hjärta både som biodlare och trädgårdsnörd och som kulturhistoriskt intresserad privatperson. Det är också genom att betrakta min nära omgivning som miljöfrågorna blir tydliga och vi är en del i ett större sammanhang, en del av världen. Jag lever till stor del min dröm och den är grön, men framförallt älskar jag den här planeten och dess myllrande mångfald av liv och människor och det är både med glädje och stolthet jag står till demokratin, politiken och partiets förfogande.

 Mitt partipolitiska engagemang startade kommunalt 1998 och bygger på samarbete i modellen av föreningsform. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.             Före partipolitiken var det just via föreningsliv i olika former som jag deltog i samhällsbyggandet. Djurens Rätt, Greenpeace, Amnesty osv. Under flera år var det inom Bygderörelsen jag lärde känna hela Sverige och alla fantastiska entreprenörer och lokalsamhällen runt om i landet. Jag har en stark tillit till kraften hos många både i stad och landsbygd. För alla de som vet och känner att hållbar utveckling är den viktigaste politiska inriktning, är jag en erfaren röst som många väljer att lyssna till.

Under de senaste fyra åren och kommande, har jag valt att ta helt tjänstledigt från mitt jobb som fastighetsskötarchef till förmån för politik. Som vice ordförande i Regionförbundet Kalmar län är det med insikter i de geografiska utmanande utvecklingsfrågorna som berikar. Att dessutom vara med i lagarbetet för Sveriges bästa Landsting Kalmar län, ger mig ett tvärpolitiskt kunnande som kommer väl till hands i rikspolitiken. Jag har tränat på ”rör-rollen” som regionalt språkrör för Miljöpartiet i Kalmar län. Jag är en kraft som inte är uppbunden av riksdagsarbetet och kan därmed ta en mer aktiv roll i det representativa lokala och regionalpolitiska arbetet för partiet och föra in flera perspektiv på den nationella och internationella arenan.

 Miljöpartiet är med sina 30 år som parti en vital kraft i Svensk och internationell politik, där vi tillsammans med gröna systerpartier som Europas Gröna (EGP) och Global Greens står för en konstruktiv internationell miljö- och klimatkraft. En kraft för kommande generationers möjligheter till ett gott liv med biologisk mångfald och fungerande ekosystem. De Gröna partierna ökar också runt om i Europa och världen för framtiden är här och den är grön. Själv har jag ansvar för bland annat internationella frågor i partistyrelsen. Inte minst Östersjöområdet är ett prioriterat område för mig och vår gemensamma vatten och Östersjöproblematik samt de nya grönapartierna i forna Öststaterna. Vi har en fantastisk riksdags- och partiorganisation som servar ett parti med växtkraft. Ute i landet har vi samarbetsparter som ser olika ut, för fokus är grön politik och det är med det mandatet vi alla engagerat oss i partiet. Att vår grund bygger på föreningsengagemang så som Svenska Freds- och Miljöorganisationer är välkänt. Vi har också ett av de mest inspirerande och engagerande politiska student- och ungdomsförbunden Grön ungdom (GS /GU) som gör ett fantastiskt arbete i den politiska och ideologiska gröna återväxten, och vars verksamhet jag särskilt vurmar för.

Det är med värme som vårt gröna parti värnar rotationsprinciper och öppenheten för medlemmar att på kongressen 2011 välja ny laguppställning som språkrör, partisekreterare och partistyrelse. Vi står också inför en spännande partiprogramsrevidering med rådslagsprocesser som skall ta oss fram till nya gröna valframgångar 2014. Jag ser också kraften att Miljöpartiet attraherar och är öppna för människor med levande erfarenheter från andra fält en rent partipolitiska.

 Mina ledord för partipolitiskt engagemang är : Människa, Miljö och Livsstil

 Människorär framförallt aldrig ”illegala” – vi är alla världsmedborgare. Insikten om allas lika värde är grunden för, inte bara jämställdhets och jämlikhetsvärderingarna, utan också för varje människas vilja och rätt till fred, frihet, integritet och demokratiska rättigheter. Av det följer även ett ansvar att ta del i samhällsbyggandet på ett konstruktivt sätt. Ansvar med omsorg om de systrar och bröder som flyr krig, förtryck och naturkatastrofer. Vi är helt enkelt alla på samma planet med ett globalt gemensamt ansvar. Min övertygelse är att absoluta merparten av alla människor vill och gör väl om de får möjligheten och förtroendet. Den övertygelsen leder till politisk tillit att främst stimulera och bejaka folkinitiativ och det ansvarstagande hos människor. Kontrollbehov hittar man främst hos rädda människor. Jag ser kulturen som en viktig del i det kreativa,det vackra, skapande och samtidigt ifrågasättande i samhället. Jag menar att politikens arena skall ge verktygen för en mänskligare framtid, men det skall skapas och utformas med vanliga, kloka vardagsmänniskor genom engagemang och i gemenskap. Här menar jag att Miljöpartiet är det parti som gör det möjligt för människor att bli miljösmarta i vardagen med tydligt hållbart samhällsbyggande och uppmuntran.

 Miljö och klimat är en förutsättning för vår och kommande generationers existens och välfärd. Vi måste alla sluta konsumera som om vi vore den nu sista levande generationen på den här planeten. Att utarma och svälta jorden för att föda en växande befolkning med kemikaliebelastade råvaror, transporterade över hela jordklotet, är som att kasta sig ner för ett stup- vi vet alla hur det kommer sluta. Att fiska ur våra världshav för att vi inte ser hur få fiskar som fortfarande simmar i allt smutsigare och kemikalityngda vatten är inte hållbart. Vi i Miljöpartiet ser stupet, ser att arter försvinner och varnar för det men framförallt ger möjlighet till ett miljösmartare val och tar ansvar för samhällets del i omställningen. Sverige är i grunden en grön nation, med fantastiska naturresurser och miljötekniska innovatörer. Vårt varumärke och kunskapsbyggande borde baseras på förnyelsebara energislag och klimatsmart produktutveckling. Kärnkraftseländet som bryter systemvillkor, över 3000 generationer, i en destruktiv kärnkraftskedja hör inte hemma i ett modernt, demokratiskt, hållbart samhälle. Varje peng som satsas i kärnkraft är en förlorad och fel satsad peng.                               Därför ser jag energiomställningen som en av Miljöpartiets huvudfrågor framöver och kommer driva den frågan tydligt.

 Livsstil- det handlar om att leva mer, arbeta friare och konsumera mindre och smartare, förebygga ohälsa, göra det lönsamt att vara klimatsmart och konsekvent ersätta destruktiva produkter och energislag. Vi måste kunna balansera arbetstid med att leva, vara med familjen, vänner, upplevelser, kanske driva deltidsföretagande, vara föreningsaktiv. Ett solidariskt samhälle måste garantera en grundtrygghet oavsett arbetsförmåga, ”socialkompetens” eller personliga kontakter. År 2011 vet vi ju vad som gör människor lyckliga – och inte är det materialism, egoism eller stress. Som språkrörskandidat för Miljöpartiet ser jag det som ytterst viktigt att tala just om livskvalitet ur ett bredare och hållbarare perspektiv än just konsumtionsvolym.

 

Fakta om mig :

Namn: Akko Karlsson

Ålder: 42

Bor: Lofta, Västerviks kommun, Kalmar län

Livsstil: Livet på landet, äter ej kött

Civilstånd: Sambo och två barn

Elval: Grön vatten el

Kör: Flexifeul – etanol

Yrke: Trädgård, Miljö, Landsbygdsutveckling, Tjänstledig fastighetsskötarchef

Blog: http://akkomp.wordpress.com/

Pressbild: http://www.flickr.com/photos/miljopartiet/4865612583/in/photostream/

Valpejl: http://valpejl.se/politiker/14117/Akko_Karlsson

 Politiskt aktiv: Miljöpartiet de gröna 1998

Uppdrag i korthet:

Kommunstyrelse sedemera Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sedan 1998

Regionalt Språkrör i Kalmar län

Landstings fullmäktige i Kalmar län sedan 2007

Vice Ordförande i Regionförbundet Kalmar län sedan 2007

Miljöpartiets Partistyrelse sedan 2007

Kuriosa: Aktiv Biodlare & Trädgårdsnörd som samlar kulturarvsväxter

Frön och politik

Frö är politik- jordbruksverket fick oerhört många yttrande på ”Frö lags- remissen”.

Nu finns svaren sammanställda på jordbruksverkets hemsida ( eller är det Landsbygdsverket??) : http://www.jordbruksverket.se/download/18.3229365112c8a099bd980002899/Sammanst%C3%A4llning+av+remissvar.pdf

Särskilt glad att Mp-Kalmar län finns med som yttrande s.17-18 där vi fokuserat på våra internationella åtagande om biologisk mångfald.

Carl Schlyter (MP)i Bryssel satt tummen exakt på kontraproduktiva regelverk kring mångfalden :

Jag ifrågasätter om föreslagen föreskrift samt det direktiv den bygger på ens är förenliga med de internationella avtal vi skrivit under.

I 2002/55 skäl 8 slår man fast att man bör beakta internationella regler.

I rådsbeslut 2004/869 skäl 5 slås det fast att Fördraget om Växtgenetiska resurser är rättsligt bindande.

Sverige bör ansöka om att införa tidsbegränsade försök till bättre lösningar i enlighet med skäl 33 i 2002/55 så att vi kan prova oss fram med ett ytterligare förenklat förfarande för lågvolymutsäden med syfte att bevara biologisk mångfald.

Jag föreslår att vidare behandling av detta ärende avbryts och att Sverige tar initiativ till att ifrågasätta 2002/55 samt 2009/145 i EG-domstolen, eftersom de underminerar möjligheten att genomföra internationellt bindande avtal.

Även Tina Ehn (MP) har följt upp med en interpellation i riksdagen till Eskil Erlandsson (C) : http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=63&dtyp=i&rm=2010/11&nr=51&dok_id=GY1051 

Debatt blev det den 25/11 : http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2010/11:21#{194C2917-A9F6-4DE5-B5C1-D072477210F0

Man kan konstatera att lagförslaget blir märkligt och innebär efter januari att : Fröföretagare som har fröer klara för leverans kommande säsong står i praktiken med fröer som blir olagliga efter årsskiftet. Dessa uppmanas att kontakta Jordbruksverket för att hitta en gemensam lösning.

Se även :

http://flutetankar.blogspot.com/2010/12/jordbruksverket-svarar-pa.html

 http://blogg.aftonbladet.se/biodlaren/2010/11/sa-ett-fro-hos-din-lokala-eu-parlamentariker

och http://runelanestrand.wordpress.com/2010/11/17/jordbruksverket-utrotning-av-koksvaxter-tas-upp-i-riksdagen/

Svart fröhandel ?

Svart fröhandel – blir det resultatet av EUs restrektioner på frömarknaden ?

Kort handlar det om att alla fröer skall betala avgifter  för att få saluföras. Det drabbar som vanligt unika lokala kulturväxter vars upplaga är begränsad men värde som kulturarv och genbank är dessto större.

Behåll nuvarande lagstiftning och hjälp alla som vill odla här i Sverige till en rikare variation och bibehållande av en liten del av den krympande mångfalden!

 Varje enskild sort skall registereras hos Jordbruksverket till en kostnad av 3000:- SEK, och sedan en årlig avgift om 2000:-. De flesta av dessa sorter säljer inte ens tillräckligt för att betala avgiften om 2000:- om året, brutto.

Att registerera en bekämpningsmedelresistent GMO-gröda hos Jordbruksverket kostar 200:- kronor. En tiondel av vad en naturlig men ovanlig sort skall kosta.

Det luktar multinationnell lobbing – de stora fröföretagen vill inte ha konkurrens av sorter som ” ingen äger” dvs störst går först och utarmar därmed vårat gemensamma fröarv av mångfald allt detta i mångfaldens år 2010. Är det ett skämt eller ? Nej tyvärr vi har en köp och sälj regering där Centerpartiets Eskil Erlandsson i rollen som Jordbruksminister ännu en gång mosar sunt förnuft till förmån kapitalbolagens karteller…

Läser om remissrundan på Jordbruksverkets hemsida:

Dnr 22-9337/10 Föreskrift om bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter

RemissbrevPDF
EU-direktivet 2009/145/EUPDF
FöreskriftPDF
Förändring i förslag till föreskriftPDF
KonsekvensutredningPDF
Särskild konsekvensanalysPDF
Remisstiden har förlängts. Synpunkter ska ha kommit till Jordbruksverket senast den 10 november 2010.

Flera bloggar på temat : http://tomelotta.blogspot.com/  och http://www.runabergsfroer.se/html/2010-10-30-bevara-mangfalden.htm

Problemet är: – att små, udda, lokala och gamla sorter slås ut till förmån för de stora, kommersiella och redan etablerade sorterna.

Detta skapar biologisk enfald och är verkligen det allra mest allvarliga i hela denna hantering.

 Runåbergs Fröer bedömer t ex att så många som 300-400 sorter riskerar att gå förlorade

Klaipeda in a Momentproject

Är på väg hem efter närmare en vecka i Klaipeda i Litauen- temat är ”Water manegment” ett ” Euro Region  Baltic”- project  ( Se: http://euroregionbaltic.eu/) där jag har nöjet att vara styrgruppsordförande.  Se : http://momentproject.eu/

Att det finns insikter om Östersjönsvattenstatus och behovet att göra åtgärder lokalt ”hemmavid” hos var och en av oss är uppenbart och bådar gott för framtiden.

Tillsammans i detta Momentgäng är det : Sverige, Polen, Litauen och Kaliningrad/ Ryssland som samverkar i lokala vattenvårdsområden.

Engagemanget och lagandan är på topp och det är löpande redovisningar från pågående insatser från allt av lokala vattenvårdsgrupper till faktiska mätvärden.

Vi kan sitta i timmar och diskutera mätvärden och syrehalter och olika insatser för att sedementera och fånga upp näringsläckage, härligt med nördfaktor!

Det blir minst lika mycket snack om hållbart samhällsbyggande, VA-system, energiproduktion osv Möten mellan människor gör skillnad och har alltid gjort!

Naturligtvis är det en stor bonus att besöka de olika länderna och på plats i fält ta del av arbetet och lokala kulturella inslag. Dessutom har vi engelska som konservationsspråk vilket ger bra språkövningar och gemensam nämnare. Måste tillstå att det funkar alt bättre och sparar tid jämfört med att köra översättningar med tolkar.

Har ni aldrig besökt något av de forna östländerna /kustländerna utmed Östersjön är det hög tid- de har gjort ett fantastiskt arbete att lyfta sin självständighet och utveckla sina länders samhällsstandard under de 20 år som passerat . Hantverk och kulturskatter är naturligtvis unika men ändå lika – Östersjön är och har varit  ett förenande faktum över tid. 

Till veckans möte gjorde vi en ”scan” av olika pågående vattenprojekt kopplat till Östersjön. Resultatet = 19 st varav 6 st redovisades på vår träff. Bla  kom HELCOM och redovisade sina aktiviteter och mätresultat av hela Östersjöstatusen. Se : http://www.helcom.fi/

Vi har politisk styrgrupp från de olika länderna och det känns som man tar vattenfrågorna allt mer seriöst även från politiken – det finns hopp!

En grön Jordbrukspolitik

Som vardande trädgårdsnörd och biodlare i ett jordbruksbaserat landskap är det lätt att se kopplingar till jordbruk – mångfald och miljö.

Sårbarheten för Bina om det sprutas kemikalier när bina är ute o drar- de stendör och det har hänt att flera samhällen har strukigt med vid oförsiktig hantering.

Hemmavid har vi bra dialog och bönderna är väluppdaterade var kuporna finns. Det är även så att man via LRF haft kurser om Binas pollinerande insatser och betydelse för ökade skördar framförallt vid rapsodling. Resultatet är att vi i Föreningsbiodlarna får allt fler förfrågningar att sätta ut kupor på rapsfält. Glada bönder glada biodlare och båda får ökad skörd raps och honung!

Läs mer på : http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/2/1/

En av de sorligaste synerna jag vet är när man ser förgiftning på dikesgrödor – ofta hundkex som krullar ihop sig och växer i missbildad spiralform när de fått en skadlig dos från åkern brevid… Klart man undrar vad som är kvar i maten vi äter… En andra tragisk syn är när fält ligger för fäfot halva säsongen och sedan besprutas med ” rävgift” så fältet gulnar på några timmar varefter hela åkern plöjs ner  och besås med nya grödor… Klart att det blir kemikalierester både i jord, vattendrag och grödor.

Själv jobbade jag på en ekologisk gård på Öland ( Solberga Gård) http://www.solbergagard.se/ när dessa etablerade sig. Vi slet hårt den första sommaren för att på ren mekanisk väg utrota kvickroten från åkrarna. Numera är det en mönstergård av ekologisk bördig mark. I växtföljden som är 6-årig ingår även grisar. Grisar som effektivt rensar bort minsta rottråd av envetet ogräs när de bökar runt i sina utehägn. Att de utgör en publikfriande inslag förstår ni säkert- glada grisar med kultingar är en sevärdhet.

Det är upprörande att SLU ( Svenska Lantbruks Universitetet ) väljer att radera sin ekologiska forskning dels CUL  som inte själva får forska : http://www.cul.slu.se/ samt senaste nedläggning vid årsskiftet av Torslunda på Öland :http://www.ltj.slu.se/torslunda/index.html

Jordbruket måste bli mer småskaligt, ekologiskt och långsiktigt hållbart. Dagens industriella jordbruk är högt specialiserat med en koncentrerad djurhållning och ett beroende av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel

Ett ekologiskt jordbruk har en god hushållning med växtnäringsämnen och prioriterar markens långsiktiga produktionsförmåga. För att åstadkomma ett effektivare tillvaratagande behöver avloppssystemen kretsloppsanpassas.

Vi vill ha höga avgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Det gör inte det sämre för svenska jordbruk, då pengar kommer att återföras till jordbruket i form av riktade miljöersättningar.

Vi vill ta bort momsen på ekologisk mat. Att förenkla offentlig upphandling av ekologisk mat är viktigt. Jordbruket ska bevara ekosystemet, det ska vara lika naturligt för en lantbrukare att ”producera” biologisk mångfald på ängsmarker som att producera mat. Vi vill ha en regionalt baserad livsmedelsproduktion, med möjlighet att handla upp lokalt på enhetsnivå.

På landsbygden är lantbruket ofta avgörande för en levande landsbygd. Närmandet mellan stad och land med exempelvis närproducerad mat innebär ökar kunskapen om och förståelsen för lantbrukets villkor. Samma djurskyddskrav ska ställas på importerade produkter från djur som produkter tillverkade i Sverige.

Vi vill främja lantbruket med förenklingar av regler, investerings- och utbildningsstöd, satsningar på mobila slakterier samt arbeta för att minimera antalet djurtransporter för slakt.

Många är de lantbruk som under den ”vita piskan” varit i tjänst årets alla dagar för att mjölka samtidigt tyngts av stora investeringar och dito banklån. Trots utvecklingen av sjunkande mjölkpriser men ökad produktion då varje ko levererar mer mjölk / enhet. Se en talande tabell om jordbrukets utveckling :

Jordbruksföretagens storlek och produktivitet

1951 1971 2005

Antal jordbruksföretag > 2 ha 282 000 150 000 75 000

Åker ha per gård i medeltal 13 20 36

Produktion av höstvete i ton/ha 2,4 4,5 6,3

Antal gårdar med mjölkkor 96 000 8 000

Antal kor per gård i medeltal 8 48

Antal kg mjölk per ko och år 2 700 5 200 9 000

Andel av befolkningen sysselsatta i jordbruket 20% 8% 1,3%

Siffrorna talar sitt tydliga språk färre gårdar har blivit  allt större brukarenheter där färre människor jobbar.

Med hjälp av avel, foder ger varje djur mer mjölk och varje ha åker ger högre avkastning pga kemikalieanvändning.

Ta nu med i beräkningen att efter ett antal intensivodlade år brukar produktionen minska pga ”jordsvält” mikroämnen, organismer och humushalt är helt enkelt för låg för att orka ge växter och grödor nödvändiga ”byggstenar”. Detta resulterar i att man överger, skogsplanterar eller tar ännu högre konstgödsel givor där kvaliten ( näringsinnehåll) på grödan kraftigt minskar…

När man nu växlar om till ekologisk odling tar det ca 3 -6 år att få en ”svulten” jord att komma igång i produktivitet igen. Testar just nu en intressant metod med träkolsgödsling- metoden kommer från Indianernas terrassodlingar i Sydamerika. ” De Svarta jordarna” växer ännu trots att man inte odlat på något tusende år- nyckel är kolets långsamma nedbrytning tillika buffrande effekt av vatten, näringsämne  och mikroorganismer.

Min indianmajs från Acoma – Sky Citty frodas gott i den provgödslade ytan med träkolstubb!

Läs artikel i DN :http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/den-svarta-jorden-kan-radda-klimatet-1.798891

Jag hoppas ni fått en inblick i möjligheterna med ett grönt jordbruk  med så stor potential i verksamheter som energiomställning, Biogasmackar, Ekoturism , Kulturarv osv