Energi less is more…

Foto: Dennis Hallinan / Alamy / AOP

”En minskad tillgång på kärnkraft i kombination med senaste dagarnas köldknäpp har satt rejäl snurr på elpriset. På elbörsen Nordpool har torsdagens snittpris trissats upp till 261 öre per kilowattimme. Det är en rekordhöjning från i onsdags. Då låg dagspriset på 54 öre. ”

Sitter just och lyssnar på en rapport från Regionförbundets vindkraftsarbete och seflekterar på detta med Sveriges elbehov och detta med driftsäkerhet.

Det är glädjande att man nu även kommer titta på småskalig fastighetsnära vindkraft kanske kan vi bli front runner i Kalmar län att öppna upp nätet för egen producerad el.

 

För denna idiot satsning på ny kärnkraft är en bakåtsträvande energiform som bara orsakar miljöstörningar och hälsonegativa effekter- tyvärr saknar allt för många i regeringen den insikten…

Du kan roa dig med att kolla din årsförbrukning av el ( KWh) om du ligger runt ca 110 KWh är du inom energismarta gränser är du över behöver du se över din energihushållning + eventuella energiisoleringar !

Så fram för naturkrafterna : SOL-VIND-VATTEN !

Se även Danska satsningar på solceller/ fångare. http://www.dn.se/ekonomi/danska-solceller-pa-frammarsch-1.1015319

http://www.dn.se/ekonomi/elpriset-rusar-1.1015395

Annonser

16 thoughts on “Energi less is more…

 1. ny kärnkraft är en bakåtsträvande energiform som bara orsakar miljöstörningar och hälsonegativa effekter

  Detta bara måste jag höra på hur du får i den här ekvationen. 🙂

  Hur förklarar du att koleldare som USA släpper ut 625 gram koldioxid per kilowatt-timme, medan kärnkrafts-Sverige ligger på 47 g/kWh – med bränslecyklen inräknad – att detta ”bara orsakar miljstörningar och negativa hälsoeffekter”?

 2. Uranbrytning med urlakning med hjälp av svavel…
  Enorma vattenuttag, yellocake som finsandhögar sprider sig i vinden och orsakar cancerkluster i en ca 10 mil zon runt gruvorna…

  Anrikning runt om i världen som även ”spiller över” till atomvapen…

  Drift med termologisk förorening av kylvatten = mer o längre algblomning..
  Luftburen radioaktivitet som ackumuleras hos männikor och i miljön bla i Östersjön som nu klassas som världens mest radioaktiva hav…

  Driftstörningar så som Tjernoyl… eller senast i St Petersburg med radioaktiva läckage…

  Sk. mellanlager för avkylning + därpå slutförvar i 100 000år där sättningar och störningar kan skapa oerhörda problem med radioaktivitet i tex grundvatten…

  Du fattar va ur ett försiktighetsperspektiv är kärnkraften redan död 😉

 3. Uranbrytning med urlakning med hjälp av svavel…
  Enorma vattenuttag, yellocake som finsandhögar sprider sig i vinden och orsakar cancerkluster i en ca 10 mil zon runt gruvorna…

  Källa på det? Och du… en källa som inte är en uran/kärnkrafts-hatar website om jag får be i all blygsamhet. 😉

  För du har väl en källa på det och inte bara fantiserar ihop et total miljöskandal i Canada och Australien exempelvis?

  Anrikning runt om i världen som även ”spiller över” till atomvapen…

  Enligt vem?

  Igen: källa från någon som inte är ideologisk övertygad att kärnkraft är Den Store Satan.

  Luftburen radioaktivitet som ackumuleras hos männikor och i miljön bla i Östersjön som nu klassas som världens mest radioaktiva hav…

  Enligt samma resonemang skall du omedelbart sluta äta bananer och soja på grund av det radioaktiva Kalium 40 som dessa matvaror bidrar till att förorena Jorden med… ett bidrag som varje år vida överstiger den mängd aktivitet som plutoniumutsläppet från Tjernobyl orsakade.

  Radioaktivitet ackumuleras inte eftersom det på grund av sin natur avklingar med tiden. Jag återkommer med exakta siffror under dagen hur små dessa bidrag är.

  Driftstörningar så som Tjernoyl…

  Hur många sådana olyckor med civil kraftproducerande kärnkraft har inträffat på kärnkraftens 55 år i drift, hm?

  eller senast i St Petersburg med radioaktiva läckage…

  Länk?

  Sk. mellanlager för avkylning

  Vad är det för fel på CLAB nu då?

  …därpå slutförvar i 100 000år där sättningar och störningar kan skapa oerhörda problem med radioaktivitet i tex grundvatten…

  Nej, sättningar och och störningar är redan taget god höjd för i KBS-3 metoden. Du trodde väl inte på över 30 års forskning att du var den första som kom att tänka på detta. Eller?

 4. ”Luftburen radioaktivitet som ackumuleras hos männikor och i miljön bla i Östersjön som nu klassas som världens mest radioaktiva hav…”

  Aktivitetsnivån i Östersjön sjunker stadigt. Av den mänsklig tillförda radioaktiviteten i Östersjön är ca 66% pga Tjernobyl, 25% från kärnvapenprovsprängningar, 8% från upparbetningsanläggningar och hela 0.04% från kärnkraftverk runt Östersjön.
  http://www.helcom.fi/environment2/ifs/archive/ifs2004/en_GB/C-137fish/

  Bidraget från kärnkraftverk är alltså alldeles försumbart och det skulle inte göra Östersjön ett gnutta renare ifall alla kärnkraftverk stängdes. Däremot kommer Östersjön blir renare med tiden då skräpet från Tjernobyl och provsprängningar sönderfaller bort.

 5. Min kommentar verkar inte ha godkänts, har den fastnat i spamfilter pga länken till helcom? Helcom visar nämligen att

  1. Radioaktiviteten i östersjön sjunker.

  2. Av den mänskligt tillförda radioaktiviteten står drift av kärnkraftverk för 0.4%. Den absolut största delen(91%) beror på tjernobyl och kärnvapenprovsprängningar.
  3. Att stänga kärnkraft kommer inte på något sätt förbättrea östersjön.

 6. Jag återkommer ikväll då jag har jättestress på jobbet just nu.

  Två saker dock:

  1) jag bad som källor som inte är ideologiskt motiverade kärnkraftshatare. Greenpeace faller bort då… du får gå till deras källor och posta dessa här.

  2) Du har postningar i modereringskön som väntar på att bli igenomsläppta.

  /Micke

 7. Kärnvapenspridning eller icke-spridning
  Sedan 1968 då NPT- avtalet fastslog att USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina är de officiella kärnvapenmakterna har ytterligare länder skaffat sig kärnvapen. Dessa nya kärnvapenstater kallas de facto kärnvapenstater eftersom de har kärnvapen, men inte räknas till de officiella enligt NPT-avtalet. Indien och Pakistan är de facto kärnvapenstater, som bevisade sin kärnvapenkapacitet 1998 genom provsprängningar. Nordkorea genomförde en provsprängning 2005 och utropade sig till kärnvapenstat. Israel förnekar fortfarande kärnvapeninnehav, men att landet faktiskt har kärnvapen anses som ett vedertaget faktum.

  Så länge något land har kärnvapen i sin arsenal kommer andra länder att vilja ha egna kärnvapen, och kommer också att kunna skaffa dessa vapen oavsett vilka kontrollmekanismer som upprättas. Vad ett land anser vara skydd för sin säkerhet blir för andra länder ett osäkerhetsmoment. Det enda sättet att komma tillrätta med problemet med spridning av kärnvapen är att erkänna att nedrustning och icke-spridning är två sidor av samma mynt. De två är oundvikligen sammankopplade och total nedrustning av alla kärnvapen i alla kärnvapenstater är därför den enda lösningen på spridningsrisken. Kunskapen om hur man tillverkar kärnvapen kommer naturligtvis inte att försvinna, men likväl det politiska hotet och det internationella militära ojämviktsläget som idag gör kärnvapen till ett attraktivt alternativ för många stater.

  Det finns två typer av kärnvapenspridning: horisontell och vertikal. Den mest omdiskuterade – åtminstone bland kärnvapenstaterna – är den horisontella spridningen. Det innebär att nya länder (eller icke-statliga aktörer) skaffar sig kärnvapen. Den vertikala spridningen innebär den ständiga utveckling och förbättring av kärnvapenarsenalerna som pågår inom kärnvapenstaterna. Utveckling av små, mer användbara taktiska kärnvapen är exempel på vertikal spridning.

 8. Micke – antar att du kan acceptera Helcomrapporterna ?
  Dekan väl inte ingå i din katalogisering som ”kärnkraftshatare”?

  Ang Uranbrytning så är det de drabbade som ofta själva fått driva krav på miljöåtgärder o hälsobistånd- Manuel Pino kommer fr New Mexico / Sky Citty ett reservat som blev skadat av världens största öppna urangruva som dessutom USA nyttjade för sitt bombprogram ( Herosima bomben bla ) Den täcktes i slutet på 80talet efter mkt motstånd och protester från byn som drabbats av cancer , Downs syndrom etc alla dessa följdsjukdomar som vi även ser i Tjernobyl områdena ( SÖ Belarus / Brest Oblast) jag har själv besökt några av de barnhem med multihandikappade barn, träffat ungdomar idag ca 26 år som fått sköldkörtelcancer osv

  Svenska Ambassaden iggade i höstas ”ryktet” om en läcka inne i St Petersburg reaktorn men drog sedan bort detta pressmeddelande. Från miljörörelsen finns källor som redovisar att en 80 cm spricka i kylvattenröret inne i reaktorn skickade ut ”icke oansenliga mängder” radioaktivt reaktorvatten. Ryssland har ett sådant infosystem som gör att offentlighet o yttrandefrihet inte kan sägas råda = man tystar sina ”läckor” om du förstår vad jag menar.

 9. Kärnvapenterrorism
  Under senare år har frågan om kärnvapenterrorism tagit stort utrymme i den internationella kärnvapen- och nedrustningsdebatten, inte minst efter terroristdåden mot World Trade Center och Pentagon i USA den 11 september 2001. Risken för att terroristgrupper lyckas komma över tillräcklig mängd klyvbart material för en mindre fissionsladdning kan inte uteslutas. Efter Sovjetunionens fall kan kärnvapenmaterial ha försvunnit, och även idag saknas fullständig kontroll över kärnvapenländernas lager av uran, plutonium och nedmonterade kärnvapenladdningar. Stora ansträngningar görs, framför allt med hjälp från USA, för att få full kontroll över dessa lager.

  Terrorister som vill tillverka kärnvapen måste få tag på höganrikat uran (HEU). Detta är uran med minst 80 % av uranisotopen U-235. Omkring 20 kg HEU skulle vara tillräckligt för ett vapen. Det enklaste är att stjäla detta från överskottslager eller i vissa fall illa bevakade forskningsreaktorer. Det finns åtminstone ett hundratal sådana reaktorer i världen och bevakningen är ofta mycket bristfällig.

 10. Har suttit på möte idag så därför dröjde det med genomsläppen 😉

  Läs detta:
  Radioaktiviteten i Östersjön har ökat radikalt, trots att längre tid förflutit från Tjernobyl-olyckan. Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige (FOI) har mätt upp halterna av Cesium-137 i fisk under förra halvan av 1990-talet, samt klargjort källorna till radioaktiviteten. Mer än 50 % kunde härledas till kärnkraftsanläggningen Sellafield i England. Endast 10-15 % av cesiumhalten i fiskarna kunde härledas till Tjernobyl-olyckan. Enligt Hegelund innebär undersökningsresultaten att de rutinmässiga driftutsläppen från ett lands kärnreaktorer kan ha lika stor betydelse för radioaktiviteten i havet och organismerna som den hittills värsta kärnkraftsolyckan i världen, Tjernobyl.

  I början av 1990-talet orsakade halten av cesium i fisk en strålning på cirka 20 Bq/kilogram. I slutet av 90-talet hade innehållet ökat till 50 Bq/kg. De senaste rapporterna från Svenska Strålskyddsinstitutet (motsvarar STUK i Finland) har visat att fisk som fångats utanför de svenska kärnkraftsanläggningarna har en cesiumhalt som ger 220-230 Bq/kg. I Sverige är gränsvärdet för ätbar fisk 300 Bq/kg. Även utanför Olkiluoto och i Bottenviken är halterna av cesium i fisk förhöjda.

  En bidragande orsak till Östersjöns radioaktivitet och känslighet är att vattenutbytet är mycket litet, endast 1% per år av Östersjöns vatten byts ut till renare vatten från Atlanten. Hegelund understryker att det här innebär att de radioaktiva och övriga gifter som släpps ut i Östersjön stannar här i princip för evigt, dessutom fortsätter vi hela tiden att fylla på med mera utsläpp. Det här har föranlett ett medlemsförslag från Nordiska rådet i oktober 2005 där man anser att ett moratorium måste införas, dvs. att alla nya kustnära placeringar av reaktorer och slutdeponeringsplatser för radioaktivt avfall runt Östersjön måste läggas på is.

 11. Hej igen, tillbaks efter ett extarförlängt arbetspass. 🙂

  Ok… massor med källor, då går vi igenom dem och ser vad de faktiskt säger.

  Helcom känner jag till sedan tidigare. Förutom att de säger att Östersjön har en strålningsnivå som ligger på ynka tre tiondelar över normal bakgrundsstrålnning så konstaterar de – precis som Johan citerar – att bidraget från kärnkraft omkring Östersjön räknas i fyra tusendelar. Helcom stöder inte sålunda inte ditt påstående på att kärnkraften. ”bara orsakar miljöstörningar och hälsonegativa effekter”.

  Greenpeace gick bort för att precis som jag förvarnade om är de kärnkraftshatare sedan äver 30 år, och är inte det minsta pålitliga eftersom de inte drar sig för att överdriva eller till och med ljuga i den här debatten, något som de till och med själva erkänner.

  Ratical-länken var ett 17 år gammal tal ifrån någon som inte ville ha brytning på området. Hur nu detta urgör stöd för påståendet att kärnkraft ”bara orsakar miljöstörningar och hälsonegativa effekter” ser jag inte. Att man för många årtionden var mindre nogräknad i gruvbrytning – all gruvbrytning – det vet jag. Men nu är det 2009… läget har ändrats radikalt, och därmed ger itne heller detta något stöd för dina påståenden, och speciellt inte påståendet att uranbrytning ”orsakar cancerkluster i en ca 10 mil zon runt gruvorna”. Heh, inte ens utanför Tjernobyls avstända zon på tre mil kan man påvisa detta.

  Wikipedialänken om förfalskningen av handlingar i Niger… hur menar du att detta stöder testen om att kärnkraft ”bara orsakar miljöstörningar och hälsonegativa effekter”?

  Svenska Freds-länken hade inte ens ordet ”kärnkraft” på sida. Så jag gick lite längre och gjorde en Google-sökning över hela deras webbplats… där fanns inget som stödde ditt påstående att kärnkraft ”bara orsakar miljöstörningar och hälsonegativa effekter”.

  Wikipedialänken om kärnvapen likaså… kärnkraften nämns inte ens.

  Lösa rykten som du inte ens kan bekräfta… ledsen, det talar inte heller direkt för dina påståenden. Hittar du händelsen här så kan du säga till.

  Terrorister som vill tillverka kärnvapen måste få tag på höganrikat uran (HEU). Detta är uran med minst 80 % av uranisotopen U-235

  Med tanke på att majoriteten av världens kraftreaktorer kör på en anrikning på några få procent, och mycket långt ifrån dessa 80 som du själv nämner så ser jag inget annat hän än att du skjuter dina egna påståenden i sank.

  Så jag väntar vidare på källor som stöder ditt påstående om att kärnkraft ”bara orsakar miljöstörningar och hälsonegativa effekter”. Att kärnvapen inte är skoj att ha och göra med kan alla hålla med om. Men nu var det kärnkraft vi talade om. Två vitt skilda saker.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s