Hut går hem o fan tar de sina …

Eon kan ha brutit mot marknadsföringslagen med sin reklam om olika energikällor. Konsumentverket anser att energijättens påstående om koldioxidfri kärnkraft vilseleder konsumenterna om kärnkraftens miljöpåverkan och kräver därför en rättelse.

Men enligt Konsumentverket (KO) stämmer inte påståendet om man tar hänsyn till kärnkraftens hela livscykel, inklusive uranbrytning, anrikning, transporter och avfallshantering.

Eftersom svensk lagstiftning ställer höga krav på sanningshalten för just miljöargument i reklam kräver KO en förklaring från Eon.

KO vill helst att Eon frivilligt rättar påståendet om att kärnkraften är en helt koldioxidfri energikälla, annars kan ärendet tas till domstol.

Det känns ju äntligen som viss upprättelse i Svensk energimarknadsförings ljugmaffia kring sagan ” Kärnkraft som miljöalternativ” hut går hem o fan tar de sina förr eller senare…

http://sydsvenskan.se/ekonomi/article632949/Eon-far-baklaxa-for-miljostampel-i-reklam.html

13 thoughts on “Hut går hem o fan tar de sina …

 1. Akkomp… du vet om att vindkraften producerar mer CO2 per kWh i ett livscykelperspektiv va? 😉

  http://tinyurl.com/lca-vattenkraft

  Det roliga börjar på sida 22.

  Några nedslag… mängs fossil koldioxid till atmosfär per kWh levererad till kund:

  Solceller: > 50 g/kWh
  Bio-kraftvärme: 16 g/kWh
  Vindkraft: 10 g/kWh
  Vattenkraft: 5 g/kWh
  Kärnkraft: 3 g/kWh

  Så… när skall vi göra upp om vindkraftens ljug om att den är helt koldioxidfri? Vattenkraftens? Solkraft är inte ens med och tävlar… vad tycker du Akkomp?

 2. Hej du – men så har jag väl ändå inte svarat va ?
  Faktum är att jag personligen för ett antal års sedan drev på energibolagen om Livsanalyser 😉

  Jag vill gärna se en strålning / kWh också så blir jag hel nöjd ;))

  Noteras:
  Resultat
  Den största delen av kärnkraftens miljöpåverkan sker vid framställningen av bränslet. Åtgången av el och bränslen i de olika processtegen är avgörande. Uranbrytning är den del i kärnkraftens livscykel som påverkar miljön mest. På samma sätt som vid annan gruvbrytning uppstår en lokal förändring av landskapet. När kärnkraftverket byggs sker den största resursförbrukningen vid tillverkningen av stål, betong och andra bygg- och konstruktionsmaterial. En hel del koppar förbrukas vid inkapsling av det använda kärnbränslet. Vid drift av kärnkraftverket är det främst kemikalietillverkning och transporter av radioaktivt avfall som bidrar till utsläpp. För kylning av processen används havsvatten. Detta kylvatten värmer upp havsområdet närmast kraftverket och påverkar växter och djur. Vid hantering av det använda bränslet är det under transporter och tillverkning av kopparkapslar som de största utsläppen sker. Den radioaktiva strålningen vid framställning av bränsle och vid driften och avfallshanteringen ligger långt under de gränsvärden som myndigheterna har fastställt.

  Framställning av bränsle
  Bränsleproduktionen kan delas in i uranbrytning, konvertering, anrikning och bränsletillverkning. Produktionen sker i anläggningar i olika länder. Även transporterna av bränslet ingår i analysen. Efter brytningen behandlas uranmalmen med bland annat svavelsyra och ammoniak i ett uranverk. Verksamheten ger en del radioaktiva avfallsprodukter, sand och avloppsvatten. Det senare renas, medan de fasta restprodukterna deponeras på ett sådant sätt att utsläppen håller sig kring nivån för den naturliga bakgrundsstrålningen.

  Transport och anrikning
  Den utvunna uranoxiden transporteras till en anläggning där den konverteras till uranhexafluorid. Materialet transporteras till en anrikningsanläggning där andelen av den klyvbara isotopen uran-235 ökas från cirka 0,7 % till 3-4 %. Här förekommer två metoder – gasdiffusionsprocessen, som är mycket elkrävande, och gascentrifugprocessen, som har betydligt lägre elbehov. Det mesta av vårt bränsle produceras med den senare metoden. Bränsletillverkaren framställer sedan urandioxid, som pressas till små cylindriska kutsar och utgör själva bränslet för kärnkraftverken.

  Rivning
  Det aktiva rivningsavfallet består bland annat av reaktordelar och material som varit utsatt för strålning. Huvuddelen är medel- och lågaktivt och måste hållas isolerat i upp till 500 år. Vissa reaktordelar är högaktiva och måste hanteras tillsammans med det använda kärnbränslet. Den totala volymen aktivt rivningsavfall för Forsmark 3 är beräknad till cirka 66 000 kubikmeter.

  Förvar
  Det använda bränslet mellanlagras omkring 40 år i en anläggning intill Oskarshamns kärnkraftverk, CLAB, för att sedan placeras i ett slutförvar. Platsundersökningar för slutförvaret pågår. Det använda bränslet ska kapslas in i koppar och stål och förvaras i urberget. Metallerna kan därför inte återvinnas. Övrigt radioaktivt avfall lagras i bergrum utanför Forsmark (SFR).

 3. Ok Akkomp, då får du förklara en sak för mig: eftersom du uppenbarligen kände till konceptet LCA… hur i hela h-vete kunde du lämna öppet mål i och med den här bloggpostningen?! Du måste ju har vetat hur bra kärnkraften ligger till och att de påstått ”miljövänliga” kraftkällorna inte slår den! Och ändå spinner du repet att hänga din egen artikel med. 😀

  Men å andra sidan… lämnade inte också du referenser till HELCOM som argument för att svensk kärnkraft strålar så mycket… bara för att sedan när vi väl sig till deras material och läste vad där stod visade det sig att dosbidraget från svenska kärnkraftverk uppgick till 4 delar av 10 000 (0.04%)? 😉

  Det är ungefär i linje vad jag kommit att förvänta mig av dig. Din tro är större än din drift att se till verkligheten. 🙂

 4. Sorry den här ”öppna dörren” hänför sig till en ohämmat dyr reklamkampanj där man marknadsför Kärnkraften som CO2 fri vilket är lögn- och även konsumentverket som synes reagerar på.

  Skillnaden med dej o mej är att vi ser olika på försiktighetsprinciper – jag anser inte att vår generation har rätten att förorena vår värld med radioaktivitet nu och för framtida generationer oavsett mängden. Har sagt det förurut o nu igen vi läser samma rapporter men drar olika slutsatser av de samma.

  Själv har jag haft nöjet att prata live med Eon södras miljöansvarige som hävdade att deras analys av Kärnkraften baseras bara på den Svenska driften här dvs inte med hänsyn till stegen före så som uranbrytning- det gör ju att man undrar du 😉

 5. Kärkraftskedjans komplexa livsdistruktiva låga från svavelanrikning/ gruvbrytning med vattenresurser o miljöstörning för Männiksor & Miljö + sidoproduktionen av Kärnvapen / DU vapen + Drift utsläppen av såväl kylvatten ( termosmitta i Östersjön) som luftburna utsläppen + 100 000 års slutförvaring är summa summarum ingen ”Miljövänligt energislag” – detta är den insikt som du aktivt väljer att inte se = helheten av miljöskuld / risker.

  Jag respekterar den hållningen men jag håller inte med dig
  MVH / @kko

 6. Eh… och dessa ”ohämmat dyra” reklamkampanjer för alla alternativ som förorenar mer än kärnkraften, men som ändå beskrivs som utsläppsfria”… det är inget du tycker är fel då?

  Skillnaden med dej o mej är att vi ser olika på försiktighetsprinciper

  Eh, ja det gör vi… du använder den som ett slagträ i debatten när det passar dig, med fria tolkningar om vad begreppet betyder och dubbla bedömningsstandarder för att kunna använda den selektivt mot saker du inte tycker om men släppa igenom sådant du gilla.

  Jag använder försiktighetsprincipen så som den är skriven och avsedd att fungera, d.v.s. att jag kollar vad som är rimliga risker att antaga.

  Som argument för det jag sade ovan kan jag använda dina egna ord:

  jag anser inte att vår generation har rätten att förorena vår värld med radioaktivitet nu och för framtida generationer oavsett mängden

  Enligt detta har du slutat äta bananer och soja. Tja… för att ta det till sin spts egentligen lider du av en extrem kalium-brist ju nu… för kalium är radioaktivt. Mängden kalium i bananer är sådan att den totala årsproduktionen av bananer i världen motsvarar samma mängd radioaktivitet som allt det plutonium som släpptes ut ur Tjernobyl vid olyckan. Och eftersom alla bananer förr eller senare antingen hamnar i avloppet (efter att ha passierat igenom en människor eller djur), eller på soptippen, eller på komposthögen… så har du med ovanstående extrema tolkning av försiktighetsprincipen, sagt nej till bananer.

  Dessutom har du sagt nej till att begravas, kremeras eller på annat sätt låta din kropp återgå till naturen när du dör, eftersom du strålar med ca 5000 Bq… även det mestadels ifrån kalium, men även en del Kol-14 och andra roligheter.

  Världen är radioaktiv och har så varit från början till nu. Den naturliga bakgrundsstrålningen i Sverige (och resten av världen) överstiger vida den mängd strålning som kärnkraften resulterar i, vilket gör att ditt hävdande av ”försiktighetsprincipen” här är ren bluff. Det är att försöka skrämmas med strålningsspöket… som vore läsarna lättskrämda barn.

  Men största felet är som sagt att du försöker peka på stickan ur din nästas öga medan du ignorerar bjälken i ditt eget. Det är dubbelmoral och rent hyckleri. Du pekar finger åt kärnkraften men låte rdet som du har investerat dina sympatier i slinka förbi obemärkt och okritiserat.

 7. Summa summarum är påverkan fortfarande:

  – Gott och väl inom försiktighetsprinciperns marginaler
  – Lägre än de alternativ du förespråkar
  – Långt lägre än de 85% av världens energiförsörjning som måste ersättas i rappet.

  Det är kvitt samma hur mycket du vill hata kärnkraften Akkomp… den blir inte till ett monster för det.

  Och det är kvitt samma hur mycket du vill, vill vill gilla allting annat… de blir inte rena änglar för det. Du har fortfarande slagghögar från gruvbrytningen, farligt avfall från infrastrukturtillverklignen, utsläpp från transporter, uppförande, drift och slutligen avvecklingen, vilket även den resulterar i farligt avfall. De påstått ”miljövänliga” alternativen släpper ut tungemetaller till biosfären, växthusgaser, försurande gaser och stoft till atmosfären.

  Hur länge tänker du blunda för det och låtsas som att allt detta inte händer bara för att få hata kärnkraft?

  Var är viktigast för dig? Resultaten, eller åsikten?

  Jag har efter att ha följt ditt beteende här ett tag min bestämda åsikt klar för mig. Men för artighets och rättvisas skull så tänker jag låta dig få säga det själv. 🙂

 8. För mig är poängen den att mängden radioaktivitet via mänsklig klåfingrighet i konstruktion så som styrd energiproduktion i reaktorer och spridning av dito genom diverse jävelusiska atomvapen inte hör hemma i ett mordernt samhälle.

  Allt av kol på denna jord är uppbyggt är radioaktivt isotoåper, mer eller mindre,helt riktigt så låt oss nöja med den problematiken för radonhus, blåbetong och dina omtalade kalium bananer men utsätt oss inte för mer!

  Själv i arkeologi skrået drar vi ju nytta av detta för KOl14 analyser för datering, liksom jag ser nyttan av rönken inom sjukvården osv

  Tyvärr är jag inte den fanatiker du försöker få mej att framstå som. Den enda reaktor jag faktiskt gillar håller ett säkert avstånd dvs SOLEN !

  Hälsar @kko

 9. Tjernobyl smällen var för övrigt 100 ggr starkare än Hirosima + Nagasaki sammantaget.

  Har sagt dej förut men tål att upprepas de barnen som föddes då och nu i området i Ukraina / Belarus är dömnda till ett liv brännmärkta av kärnkraften. Sköldkörtelcancer o andra genförändringar som DOWNS syndrom… Samma sjukdomar som Acoma – Sky Citty i New Mexicos barn uppvisar efter att ha levt vid världens största urangruva som täcktes först sent 1980 tal efter massiva lokala protester…

  Jag vill kunna se dem o kommande generationer i ögonen och säga jo vi klarade av att ta lärdom vi avrustade världen från Atomvapen och la ner Kärnkraften till förmån för förnyelsebara energislag….

  Det är som med oljan / naturgas den bundna koldioxiden där belastar ekosystemet här på jordens yta liksom det radioaktiva uranet belastar och ökar strålningen i ekosystemet utan några varningssignaler som doft- syn och smak.

  – Eller förlåt brandmännen runt Tjernobyl smakade strålningen då de pga akut strålningsförgiftning blev törstiga illamående och hade blysmak i munnen….men det var extrema världen som både du och jag vet.

  Min kommun Västervik fajtas med radonberggrunder o därav otjänliga vattenbrunnar och inomhusluft. Vi lever dessutom i vindriktningen från O1-2-3 Sveriges 2 äldsta reaktorer. Västervik har regelbundet högre fall av lungcancer än riket i genomsnitt- tror du det har samband ? Vi låter forskarna titta på detta, röker folk, polymerindustri osv

  Ett brott är att inte vilja veta hur saker hänger ihop – jag anser mej vara ganska allert inom området för att just följa samband och förebygga ohälsa här hemma och ute i världen.

  @kko

 10. För mig är poängen den att mängden radioaktivitet via mänsklig klåfingrighet i konstruktion så som styrd energiproduktion i reaktorer och spridning av dito genom diverse jävelusiska atomvapen inte hör hemma i ett mordernt samhälle.

  Varför kom nu kärnvapen in i detta? Vi pratade om svensk kärnkraft.

  Tjernobyl smällen var för övrigt 100 ggr starkare än Hirosima + Nagasaki sammantaget.

  Och? Vi pratar fortfarande som svensk kärnkraft anno 2009, inte Sovjetiskt skrot med sina rötter i 1950-talets kärnvapenprouktion.

  Har sagt dej förut men tål att upprepas de barnen som föddes då och nu i området i Ukraina / Belarus är dömnda till ett liv brännmärkta av kärnkraften.

  Två fel där: 1) Nej, inte av kärnkraft utan av den Sovjetiska diktaturens hnsynslöshet inför människans värden. 2) påverkan utanför exklusionszonen är fortfarande omätbar.

  Så egentligen borde jag be dig dra åt helvete för att du så cyniskt och så otroligt hänsynslöst utnyttjar sjuka barn som ett politiskt slagträ bara för att ge bränsle åt ditt kärnrkaftshat, De barn som blir sjuka idag i Vitryssland, Ukraina och Ryssland inte har ett endaste dugg med svensk (eller rysk, ukrainsk eller vitrysk) kärnkraft att göra.

  När du sjunkt så långt… då behöver jag inte framställa dig som fanatisk… du visar det så bra själv. Att du inte skäms…

  Dessutom kan du gärna få förklara för de över 2 miljoner människor som dör i förtid varje år varför vi inte räddade deras liv genom att byta ut skitig fossilkraft mot ren kärnkraft. Förklara för dem att du i din fanatiska övertygelse tycker att de skall dö bara för att du är för tjurskallig för att tänka om… att din ingrodda, föråldrade åsikt som du inte kan förklara med mer än ”Tjernobyl” och ”jag har irrationell strålningsfobi” är viktigare än att de får leva.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s