Valmanifest 2010- Framtiden är här!

Framtiden är här – förslag till valmanifest

Partistyrelsens förslag till valmanifest har presenterats. Det kommer att behandlas på Miljöpartiets kongress 14-16 maj i Uppsala.

Idag höll Miljöpartiet presentation av sitt valmanifest 2010- den antogs av partistyrelsen i helgen och kommer till kongressen i maj för antagande.

Jag vill särskilt peka på ett par punkter som jag vill lyfta fram ur ett starkt valdikument !

1. Sverige ska ta sin del av ansvaretSverige ska ta sin del av det globala ansvaret. Utsläppen av klimatpåverkande gaser ska minska i enlighet med forskarnas rekommendationer. Höjda miljöskatter ska göra det dyrare att använda fossila bränslen.

2. Fördubbla kapaciteten i järnvägsnätet

En klimatsmart trafikpolitik i hela landet kräver stora investeringar i järnvägsnätet. Kapaciteten både för person- och godstrafiken ska fördubblas. Vi vill bygga höghastighetsbanor och knyta samman de stora svenska städerna Stockholm, Göteborg och Malmö med Köpenhamn och Oslo. Vi vill också koppla ihop stambanan med regionala spår så att de regionala anknytningarna förstärks. Det ska vara billigare att åka tåg än att köra bil eller flyga.

3. Bygg ut kollektivtrafiken

För att skapa mer klimatsmarta städer vill vi investera i att kraftigt bygga ut kollektivtrafik så som spårvagnar, regionala tåg, tunnelbana och buss. Vi vill fördubbla andelen kollektivtrafik till 2020. Det finns inget behov av nya motorvägar.

4. Nya drivmedel för bilen

Många i Sverige är beroende av bilen. De fossila bränslena behöver fasas ut av både miljö- och prisskäl. Därför måste alla ges möjlighet att tanka förnybara bränslen. Det ska vara billigare att köra på förnybara drivmedel än på bensin. Den inhemska produktionen och distributionen av förnybara drivmedel ska gynnas. Det ska vara möjligt att tanka biogas och ladda sin elbil i hela landet.

6. Investera i förnybar energi och energieffektivisering

Vi vill ersätta kärnkraft och fossila bränslen med vindkraft, biobränslen, vågkraft och solenergi. Vi vill investera i ombyggnation som leder till minskad energianvändning. Därmed minskar kostnaderna för energi. Uranbrytning ska förbjudas.

8. Mer gods på tåg

För att öka trafiksäkerheten på våra vägar och minska utsläppen vill vi införa en skatt på tunga lastbilstransporter. Det gör det mer lönsamt att transportera varor på järnväg istället för på lastbil.

10. Jordbruk med hänsyn till djuren

Användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel ska minimeras. Djurskyddet ska stärkas och vi vill förbjuda pälsfarmning. Den goda jorden ska skyddas. Vi gör det lönsamt att bedriva ett ekologiskt hållbart jordbruk. Sverige ska vara ledande inom gröna näringar som ekoturism och småskalig livsmedelsförädling.

16. Ingen ska vara försäkringslös

Trygga och moderna sjukförsäkringar ska omfatta alla. Vi vill att sjukpenning ska kunna ges så länge personer är sjuka och att den bortre gränsen i sjukförsäkringen slopas. Samhällets ansvar för en effektiv rehabilitering är särskilt viktigt. En allmän arbetslöshetsförsäkring ska omfatta alla.

29. Ett fritt Internet och en balanserad upphovsrätt

Vi vill värna rättssäkerheten och integriteten på nätet genom att ändra IPRED-lagen. Vi vill modernisera upphovsrätten och avkriminalisera fildelning för privat bruk. Nätneutraliteten är en viktig princip som ska värnas.

32. Avveckla vapenexporten

Vi vill avveckla vapenexporten. Ett första steg är att skärpa reglerna för svensk vapenexport. Det är oacceptabelt att svenska vapen exporteras till länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vi säger nej till att investera flera miljarder i en ny, uppgraderad version av Jas-planen. Sverige ska stanna utanför Nato. Ansträngningarna för att skapa fred i världen måste öka.

34. Respekt för mänskliga rättigheter i flyktingpolitiken

Vi vill skapa fler lagliga vägar för migration till EU. En mer human flyktingpolitik behövs. Barnets bästa ska sättas främst i all bedömning av flyktingärenden. Papperslösa ska ha rätt till vård och skola.

http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=194651

Framtiden är här

De val vi gör idag formar det liv vi lever i framtiden. De investeringar som vi gör idag skapar morgondagens samhälle. Kunskaperna om vad som krävs för att skapa en hållbar utveckling finns. Det är här och nu som omställningen måste ske.

Miljöpartiet går till val på en politik för en grön omställning som skapar nya jobb, ökad trygghet och ett starkare Sverige. Vi vill skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som kan möta framtidens utmaningar.

Miljöpartiet vill se en storsatsning på en grön omställning av hela samhället – en Green New Deal. Vi vill göra det enklare för människor att göra hållbara val i sin vardag. Järnvägar, förnybar energi, spårvagnar, cykelbanor och energismarta städer är framtiden. Vi gröna vill göra de investeringar som behövs. De är inte bara lönsamma, utan de ger också fler jobb.

Vi vill modernisera Sverige. Vi behöver satsningar på utbildning, forskning, företagande och entreprenörskap. Det ska bli enklare för människor att förverkliga sina idéer och våga ta steget från anställning till eget företag.

Vi vill lämna köp-och-släng-samhället. Det ska vara lönsamt att reparera när något är trasigt. Vi vill sänka momsen på tjänster för att uppmuntra till en miljöanpassad konsumtion och samtidigt skapa nya jobb. Det kommer också att skapas många arbetstillfällen genom satsningar på välfärd och offentlig sektor.

Vi gröna står konsekvent upp för naturen när den hotas av kortsiktiga intressen. Vårt engagemang drivs av en kärlek till naturen, en stark solidaritet med människor som lever idag och med kommande generationer. Vår politik syftar till en solidarisk värld. Därför arbetar vi för fred, mänskliga rättigheter och global nedrustning,

Vår politik är frihetlig. Vi vill skapa ett jämställt samhälle där alla människor behandlas lika. För oss är detta är en grundläggande frihetsfråga som också främjar hälsa. Samhället blir rikare och mer dynamiskt när vi bejakar olikheter i värderingar och livsstil. Människor ska ges nya livschanser. Trygghetssystemen ska repareras och vara till för alla.

Tillsammans med våra samarbetspartier går Miljöpartiet till val på att bilda en rödgrön regering efter riksdagsvalet 2010.

Annonser

3 thoughts on “Valmanifest 2010- Framtiden är här!

  1. Tanken är att tex Gröna näringarna som en aktiv del i energi/ miljöomställningen = befolkad och aktiv landsbygd.

    Till detta aktiv skrivning för att fixa till matartrafiken med regionala banor till stambanan.

  2. Ping: Valmanifest « Greenjessica's Blog

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s