Avrustning trots ökad kärnkraft= falsk matematik?

PRAG De två presidenterna var överens om att historia skrivits när de undertecknade det nya Start-avtalet. Barack Obama räknade med att det skulle godkännas av den amerikanska senaten. ”Jag tror att både demokrater och republikaner kommer att upptäcka att avtalet tillgodoser såväl de båda ländernas intressen som hela världens”, sade han.

Frågan är om det är hållbart när världen bygger ut Känrkraftberoendet och samtidigt skall ”avrusta” ty det är siamesiska tvillingar… elproduktion och vapenproduktion baserad på radioaktivitet…

http://www.dn.se/nyheter/varlden/medvedev-forhandlingarna-har-liknat-ett-mission-impossible-1.1074603

Annonser

22 thoughts on “Avrustning trots ökad kärnkraft= falsk matematik?

 1. Har du slängt dina köksknivar än då? Du vet… för att hindra folkmord med machete i Afrika?

  Det är lika falsk argumentation att koppla ihop kärnkraft med atomvapen som det är att säga att vi måste lägga ned vindkraften för att den leder till världskrig.

  Du kan ju gärna få förklara för mig Akko, hur det kommer sig att utan att man hade ett enda kärnkraftverk, på ynka 2½ år lyckades gå från första kedjereaktionen någonsin i världen till att spänga atombomber.

  Du får ännu mer gärna förklara för mig hur man lyckades bygga över 2000 atombomber, utan att det exiesterade ett enda kärnkraftverk.

  Du får väldigt gärna förklara hur det i hela fridens namn var ens var möjligt att spränga 50 bomber, varav vissa var vätebomber, och en av dem var den största explosion som västmakterna någonsin har skapat, utan att en enda atom klyvts i civilt kraftproducerande syfte.

  Och slutligen får du väldigt gärna förklara hur det kommer sig att, trots att det byggts tiotusentals stridsspetsar, aldrig någonsin i hela kärnkraftens historia förekommit civilt förbrukat kärnbränsle i dessa bomber.

  Utom i ett enda fall… och då fick man ingen sprängkraft ur bomben för den var förorenad med sådant som uppstår när man använder kärnkraft civilt.

  Och är du förklarat allt detta Akko, då vill jag gärna veta hur du får det till att ”elproduktion och vapenproduktion” är ”siamesiska tvillingar”?

  Falsk matematik? Nej… bara lögn och förbannad dikt från kärnkraftshatarna.

  …igen.

 2. Jag måste hålla med Michael Karnerfors: Din analogi är helt missvisande. Man kan ta nästan vilken teknologi som helst (tex bilar, datorer, flygplan, gevär, …) och se dem som siamesiska tvillingar mellan en god civil och en ond militär användning. I sämtliga fall (inklusive kärnkraft) är denna argumentation falsk: Ett kärnkraftverk leder inte till kärnvapen mer än en bil leder till tanks.

 3. Koppling kärnkraft / Kärnvapen är tydlig se CTBT avtalet anno 1996 som baseras på 44 kärnkraftsproducerande länder…

  Över 2 000 provsprängningar av kärnvapen har genomförts. Under 1998 genomförde Indien och Pakistan ett flertal provsprängningar. Av de officiella kärnvapenstaterna är det bara Kina och Frankrike som har genomfört provsprängningar efter 1992, men inte heller dessa länder har genomfört några provsprängningar efter 1996.

  Vid nedrustningskonferensen i Geneve förhandlade man 1996 fram ett totalt förbud mot provsprängningar, det så kallade provstoppsavtalet (CTBT). Idag har avtalet skrivits under av 160 länder och ratificerats av 76 länder. För att avtalet ska träda i kraft krävs att de 44 länder som har kärnkraftsanläggningar ratificerar avtalet. Av dessa 44 länder är det idag 13 länder som ännu inte har ratificerat avtalet och tre länder har inte ens skrivit under det. Av de officiella kärnvapenstaterna är det bara USA och Kina som inte har ratificerat avtalet.

  Även om kärnvapenstaterna inte har utfört provsprängningar sedan 1996 så har de alla fortsatt att utveckla ny teknik, bland annat datasimulerade prov, som gör att de inte behöver genomföra kärnvapenprov för att utveckla nya kärnvapen.

  • Goddag – Yxskaft…

   Inte ett enda svar på argumenten. Bara ett ”Jooo då! De hör visst ihop!!!”.

   Akko, svara på frågan: hur kan du hävda att kärnkraft och kärnvapen hör ihop när civil kärnkraft aldrig använts till vapenproduktion?

   Seriöst Akko… har du ett enda vettigt argument mot kärnkraft eller du bara antar i blind tro att FmKK är Sanningen™ och att inget den samlingen fanatiker kan ifrågasättas?

 4. Sverige var drivande i att framföra kravet att de fem officiella kärnvapenstaterna och de tre stater som har kapacitet att utveckla kärnvapen ska ta ett antal konkreta steg mot det slutgiltiga målet total nedrustning. Vid den senaste omröstningen i FN:s generalförsamling röstade 154 länder för NAC-resolutionen, medan endast 3 länder röstade emot och 8 länder avstod.

  Under 1950-talet krävde företrädare för den svenska militären att Sverige skulle skaffa egna atombomber. Svenska Freds drev en kampanj mot dessa planer och 1968 undertecknade Sverige NPT, vilket innebar ett definitivt stopp för den svenska atombomben.

  • – Ja? Det var mig ett långt och fint skaft.
   – Två kilometer.

   Jag hoppas du är medveten om att den svenska atombomben dog för att den civila kärnkraftsindustrin inte vill använda sig av den teknik militären krävde för att göra bomber… och att svenska militären försök att bygga en kombinerad plutonium-breeder och kraftreaktor misslyckades på grund av att det var för svårt, vilket gjorde att istället för Reaktor 4 (R4) så blev Marviken istället ett oljekraftverk?

 5. Michael Karnefors jag respekterar att du är en kärnkraftskramare- att du inte fattar texten när världen tittar på kärnvapenproducerande länder baseras det på wola de som har känrkraftsreaktorer ( de 44 som omnäms i min text) Till och med du kan väl inte undgå att fatta det som alla andra ser att kärnkraften är ofta ett förkläde för dold utveckling av kärnvapen Du bomber den gemensamma nämnaren heter uran- Nordkorea, Irak, Indien ja listanj kan göras lång där just kärnkraften anses som risk för kärnvapenproduktion .

  En ur teknisk synvinkel enkel atombomb (”gun design”) där två underkritiska laddningar förs ihop.
  1. Konventionellt sprängämne (kordit) för att få fart på ”kulan”
  2. Lopp
  3. Ihålig urankula
  4. Cylindriskt ”mål”
  Tillsammans blir kärnladdningarna överkritiska; materialet, uran eller plutonium, börjar klyvas och en kedjereaktion startar. Kedjereaktionen blir snabbt explosionsartad och bomben sprängs.

  • Michael Karnefors jag respekterar att du är en kärnkraftskramare

   Jovisst… precis som att du är en kärnkraftshatare.

   …att du inte fattar texten när världen tittar på kärnvapenproducerande länder baseras det på wola de som har känrkraftsreaktorer ( de 44 som omnäms i min text)

   Ursäkta, men kan du ta det där på begriplig svenska? Antingen fick jag just hjärnblödning eller så behöver du formulera dig bättre, för jag fattar verkligen inte vad du skriver.

   Till och med du kan väl inte undgå att fatta det som alla andra ser att kärnkraften är ofta ett förkläde för dold utveckling av kärnvapen

   Men det är ju fel Akko! Majoriteten av världens kärnvapenutveckling skedde innan kärnkraft ens existerade. Man smällde ju för tusan vätebomber, inklusive den hiskeligt stora 15 MT-bomben Castle Bravo, innan det ens fanns en enda kraft-reaktor som levererade el!

   Civil kraftproducerande kärnkraft är inte en del av vapenproduktionen och har aldrig varit det. Du fantiserar fritt!

   Att det är bråk om Nordkorea och Iran har inte med kärnkraften som teknik att göra utan på grund av att de bråkiga djävlarna inte släpper in oss att få inspektera dem. Och att mena att Kim Jong Il skulle lägga ned sina kärnvapen-ambitioner med argumentet ”Jo men svenskarna slutade ju producera kärnkraft”… seriöst, det är ju så puckat att det är skrattretande!

   Det är – som jag skrev tidigare – som att tro att ett förbud mot köksknivar i Sverige skulle ha förhindrat machete-morden i Afrika.

   För övrigt har du fel i din beskrivning av ”gun type”-bomber… plutonium funkar inte för sådana. Det var därför som amerikanerna övergav sin ”Long Man” bomb till förmån för Fat Man och Little Boy bomberna.

 6. Fissionsbomber, eller atombomber, får sin energi från fission, det vill säga genom klyvning av tyngre atomkärnor. Man använder uteslutande uran-235 eller plutonium-239 av hög renhet som utgångsmaterial.

  Runt 25% av det fissila materialet hinner klyvas innan det slits isär. För att förbättra ett kärnvapnens neutronekonomi utnyttjas neutronreflekterande material runt det fissila materialet.

  Det är teoretiskt möjligt att konstruera atombomber även av neptunium eller americium, men det är mer komplicerat och har aldrig testats i praktiken.

  Fusionsbomber, oftast kallade vätebomber, producerar energi genom fusion eller sammansmältning av lättare atomkärnor till tyngre. Som namnet antyder är det vätekärnor (deuterium och tritium) som får smälta samman, varvid de bildar helium (oftast helium-4). Eftersom masskillnaden är mycket stor så resulterar processen i enorma mängder energi. Samma energiprocess driver även solen.

 7. Energin från ett kärnvapen orsakar skada på olika sätt:

  Tryckvåg – 40-60% av energin.
  Värmestrålning – 30-50% av energin.
  Joniserande strålning – 5% av energin.
  Radioaktivt nedfall – 5-10% av energin.
  EMP – Elektromagnetisk puls – se nedan.

 8. En minut efter detonationen avger dammet från explosionen en total strålningsintensitet på 1,1 · 1021 Bq per kiloton sprängstyrka. En liten bomb på 10 kiloton ger alltså omedelbart efter explosionen ifrån sig strålning motsvarande 300 miljoner kg naturligt radium.

  Kärnvapen är inte speciellt effektiva i sitt utnyttjande av det klyvbara materialet. Mycket av uranet eller plutoniumet blir bara utspritt. Det är dock förhållandevis svagt radioaktivt och utstrålar mestadels alfastrålning.Dödligt intensivt radioaktivt nedfall kan föras med vinden långt bortom bombens sprängverkan, särskilt i fallet markdetonationer med stor laddning (sådana som skulle kunna sättas in mot nedgrävda ICBM-silor exempelvis). Vid explosioner i eller nära vatten tenderar nedfallet att bli mera finfördelat, och därmed bli spritt över ett större område som i stället i allmänhet får en mindre dos.

  Bortom det omedelbara nedfallsområdet är den största risken att långlivade radioaktiva ämnen tas upp i mat och vatten och lagras i kroppen, exempelvis strontium-90 och cesium-137. Dessa risker är dock mycket små i förhållande till den strålning nedfallet i närområdet ger upphov till.

  Skador från radioaktivitet kommer dock i de flesta fall att vara försumbara jämte det oerhörda skadorna från sprängverkan och värmestrålning. Dock är strålningsskador mera komplexa och svårbehandlade än bränn- och krosskador, som annars är vanligast. En strålningsdos kan orsaka snar död, död med fördröjt insjuknande, utläkande strålsjuka, långsiktiga genetiska skador, cancer eller fosterskador, allt beroende på hur stor dosen är och vem som tar emot den.

 9. Smutsig bomb, eng. dirty bomb, populär benämning på en konventionell bomb som sprider radioaktiva ämnen och således är ett radiologiskt vapen. Sprängverkan är densamma som för vanliga bomber, men den joniserande strålningen från de radioaktiva ämnena är farlig för människor och andra levande organismer.

 10. Akko, vad sysslar du med egentligen?

  Jag frågade dig: ”På vilket sätt menar du att kärnkraft och kärnvapen hör ihop?”

  Och som svar får jag klipp & klister från texter som inte i det minsta argumenterar för detta. Du bara rapar upp en massa påståenden om kärnvapen, men inte en enda bisats av det du kopierar in svarar på frågan.

  Förstår du ens själv texterna du kopierar här eller försöker du bara kasta in en massa fluff för att dölja det faktum att du inte har något svar på frågan?

  Mannen i Goddag – Yxskaft kunde åtminstone skylla på att han var döv. Vad är din ursäkt?

 11. Det fel du gör är att blanda ihop länder som bedriver illasinnad ”kärnteknisk forskning” (läs: Nordkorea) med länder som bedriver elproduktion genom ”kärnkraft”.

  I världen sker elproduktion genom kärnkraft i 336 reaktorer i 30 länder. I väldigt många fler länder bedrivs kärnteknisk forkning. Sverige är tyvärr ett av få industrialiserade länder som inte längre har någon/några forskningsreaktorer i drift. I dessa reaktorer kan man bland annat bedriva materialforskning samt producera livgivande medicinska isotoper/radiofarmaka. Norge har två reaktorer i drift (vad ska de göra med sitt kärnavfall – de är hursomhelst väldigt duktiga på att klaga på andra?). I Danmark har man stängt sina tre reaktorer. Finland finns en testreaktor vid ett universitet. I världen finns det drygt 250 forskningsreaktorer i 56 länder. De flesta länder av rang bedriver kärnteknisk forskning.

  Ett fåtal länder, bl a Nordkorea och Israel, framställer plutonium för vapenändamål i sina ”forskningsreaktorer”. Detta har Nordkorea bevisat genom två trotsiga provsprängningar, där en inte small som planerat.

  För att producera plutonium av vapenkvalitet måste bränslet bytas ut redan efter någon månad i reaktorn, annars blir plutoniumet ”förgiftat” och svårt eller omöjligt att använda för tillverkning av bomber. Att byta bränsle i ett vanligt kärnkraftverk varje månad låter sig inte göras – normalt byts en bränslepatron ut efter 3-5 år i en reaktor. Efter så lång tid i en reaktor är det omöjligt att göra något exotiskt av plutoniumet, än mindre en bomb.

  Jag vill därför uppmana dig att avstå från att blanda samman kärnvapen med helt vanlig kärnkraft. Om man skall raljera kan man – utan att vara helt ute på isen – hävda att Norge, med sina forskningsreaktorer och sitt kunnande, har långt bättre förutättningar att skaffa sig kärnvapen jämfört med exempelvis Sverige.

 12. Och än en gång måste jag hålla med min namne: Jag ser inte hur en starkare koppling mellan kärnkraft och kärnvapen följer ur ditt resonemang än tex mellan bilar och tanks.

  Jag respekterar andras rätt till andra åsikter—men jag förväntar mig att de har någon form av sakliga och korrekta argument som stödjer dessa åsikter.

 13. Michael- med ditt köksknivsresonemang är du ju glasklar i din argumentation ? Och tyvärr jag tycker inte du är respektfull i ditt tämligen glåpiga hackande – pga att du inte ser kopplingen skall jag försöka vara över tydlig:

  1: FN kopplar kärnindustri och kärnvapenproduktion som risk dvs två länkade verksamheter, där av eftersöks öppenhet oc h kontroll för dito ( dvs från den ”fredliga elproduktionen” som lätt kan missbrukas för dvs laborerande för vapenproduktion)

  Därför texten om de 44 länderna med kärnteknik- fattar du ??

  IGEN läs o ta in vad det står:

  För att avtalet ska träda i kraft krävs att de 44 länder som har KÄRNKRAFTSANLÄGGNINGAR ratificerar avtalet.

  Av dessa 44 länder är det idag 13 länder som ännu inte har ratificerat avtalet och tre länder har inte ens skrivit under det. Av de officiella kärnvapenstaterna är det bara USA och Kina som inte har ratificerat avtalet.

  Även om kärnvapenstaterna inte har utfört provsprängningar sedan 1996 SÅ HAR DE ALLA FORTSATT ATT UTVECKLA NY TEKNIK, bland annat datasimulerade prov, som gör att de inte behöver genomföra kärnvapenprov FÖR ATT UTVECKLA NYA KÄRNVAPEN.

  Det är huvud FAKTA inte från mej utan från VÄRLDSSAMFUNDET kallat FN men de är väl kärnkrafthatare de också ??

  Mitt påståeende att kärnkraft och kärnvapen hör ihop baseras på bla ovan – då branchen ” nuklär forskning ” och utveckling har två ben civil och militär. Det är en smal vetenskaplig kompetens som korsar varandra både nu och då- därför gömmer en del av staterna sin militära del baokom energiproduktionen just för att kunna utveckla vapen. = SAMBAND!

  Har personligen besökt Frankrike deras planerade slutförvar i Champange med 58 reaktorer o diskuterat bla Frankrikes militära del med edars forskare på plats- du kanske känner till deras provsprängningar på Morouroua ?

  Samma med politiker/ forskare i Ryssland och Belarus och Finlad Oukoloito ( stavningen kan ifrågasättas) En del Fysiska forskare i forna Ryssland bodde i rena vapenreaktorstäder- dvs man kopplade reaktorn till stadens energi behov+ produktion av armens vapenproduktion.

  Jag har nöjet att umgås nära den cevila kärnkraften i Sverige och Europa som vardande vice ordförande i Regionförbundet i Kalmar län som hanterar kärnfrågorna under Natonellt ansvar.

  Ditt hackande funkar inte- jag är och försöker vara påläst både med kärnteknik branchen och med organisationer utanför.

  Själv är min bild att kärnkraften inte är hållbar – uranet är en ändlig resurs som orsakar lokala hälso -miljöskulder vid brytning och drift/ slutförvar medför hälso -miljöskulder för kommande generationer som inte är skäligt ur ett hållbarhets och rättvise perspektiv. detaljen militärt nyttjande av radioaktiva isotoper är så den del som är direkt motbjudande och slutlig försiktighetsprincip att motverka genom att ha globalt kärnkraftstopp för en värld i fred.

 14. Sambandet är fortfarande inte starkare än tex mellan bilar och tanks. Man kan utan vidare (som i Sverige) ha kärnkraft utan kärnvapen; man kan också ha kärnvapen utan kärnkraft.

  Om man resonerar så att ”X kan användas för att föra krig, alltså måste X förbjudas.” så måste man förbjuda nästintill allting.

  Om du istället ville säga ”Riskerna med just kärnvapen är så stora att vi bör förbjuda kärnkraften också, för att minimera riskerna att fler länder frestas/har möjlighet att bygga kärnvapen.”, vore detta en åsikt jag kunde respektera—säkert inte tillstämma, men respektera. Istället använder du billig, osaklig, och missledande retorik som ”Avrustning trots ökad kärnkraft= falsk matematik?” och ”[…]är siamesiska tvillingar'[…]’.

  Tittar man sedan på resten av diskussion här, så försvarar du inte din position med rationella argument (ej häller försöker du klargöra eventuella missförstånd)—utan du radar upp utsagor som i bästa fall har en randberöring.

 15. Om vi ponerar att kärnvapen förbjuds samtidigt som kunskapen om hur man gör bomber av plutonium och uran magiskt försvinner ur världens samtliga hjärnor, datorer, arkiv och bibliotek – hur skulle du då se på kärnkraft? Skulle kärnkraft ha berättigande som energikälla enligt dig?

  En värld 100 % fri från kärnvapen (i tid och rum) är väl bra att leva i. Jag tror dock inte att en kärvapenfri värld skulle vara mer säker att leva i, snarare tvärt om.

 16. med ditt köksknivsresonemang är du ju glasklar i din argumentation?

  Det är ditt argument jag använder… jag bara flyttar det till ett annat område. Knivar, svärd, skärvapen och liknande har använts för att döda miljoner människor genom historiens lopp. En civil fredlig applikation av skärverktyg är kökskniven.

  Kan vi genom att förbjuda civil fredlig anvädning av köksknivar i Sverige förhindra att någon annan använder sig av dem för mord/krig i andra länder?

  Svar: Nej, det kan vi inte.

  Samma sak gäller förbjudandet av fredlig anvädning av kärnklyvning vs atombomber .

  Och tyvärr jag tycker inte du är respektfull i ditt tämligen glåpiga hackande

  Jag tycker inte att du är särskilt respektful som – trots att jag och andra gång på gång framför argument, svarar på dina påståenden och försöker hålla igång en dialog – inte ger oss något annan än nonsens och upprepat tjat tillbaks. Det är att vara respektlös.

  Jag tycker inte du är särskilt repsektfull mot frågan och debatten, med ditt fullständigt oresonliga beteende där du aldrig ser någon annans ståndpunkt, utan antingen försöker tiga ihjäl avvikande åsikter eller bara blankt definerar alla avvikande åsikter som fel, punkt. Detta är en viktig fråga, men du behandlar den som redan avgjord, nu och för all framtid. Det är att vara respektlös.

  1: FN kopplar kärnindustri och kärnvapenproduktion som risk dvs två länkade verksamheter, där av eftersöks öppenhet oc h kontroll för dito ( dvs från den ”fredliga elproduktionen”…

  Så långt håller jag med dig. Att öppenhet är av vikt när man hanterar kärnkraft är viktigt. Dels för att kärnmaterial skall hanteras öppet och ärligt, men framför allt för att kunna uppräthålla hög säkerhet i allmänhet.

  Och så sker också idag inom svensk kärnkkraft och majoriteten av världens kärnkraftsnationer.

  So far so good… men sedan spårar du ur när du säger:

  …som lätt kan missbrukas för dvs laborerande för vapenproduktion)

  För att avtalet ska träda i kraft krävs att de 44 länder som har KÄRNKRAFTSANLÄGGNINGAR ratificerar avtalet.

  Ja. Och? Vad i detta säger att det är lätt att göra kärnvapen av använt bränsle? Det enda detta säger är ”Vi lovar att inte ens försöka”… inte att det skulle vara lätt eller att verksamheterna är tätt sammankopplade.

  Av dessa 44 länder är det idag 13 länder som ännu inte har ratificerat avtalet och tre länder har inte ens skrivit under det. Av de officiella kärnvapenstaterna är det bara USA och Kina som inte har ratificerat avtalet.

  Och de har redan kärnvapen, så det påverkar inte frågan om Svensk kärnkraft.

  Även om kärnvapenstaterna inte har utfört provsprängningar sedan 1996 SÅ HAR DE ALLA FORTSATT ATT UTVECKLA NY TEKNIK,

  Ja. Och?

  Det är huvud FAKTA inte från mej utan från VÄRLDSSAMFUNDET kallat FN men de är väl kärnkrafthatare de också ??

  Men Akko, förstår du verkligen inte vad vi har sagt nu upperpade gånger? Visst, det är fakta… men det är inte fakta som stöder ditt påstående.

  Det du säger är lika meningslöst som att jag skulle säga ”Jag är ägare till en Vit Volvo V70 med regnr GYD 398”. Detta är fakta du kan verifiera genom ett SMS med reg-nummret till Trafikverket, telefon 72503, så du kan kolla att faktan är 100% korrekt. Men det är fakta som är irrelevant för diskussionen, och då är det strunt samma hur korrekt den är eller vad den kommer ifrån.

  Mitt påståeende att kärnkraft och kärnvapen hör ihop baseras på bla ovan…

  Det ovan var som sagt inte var relevant i sammanhanget.

  – då branchen ” nuklär forskning ” och utveckling har två ben civil och militär.

  Metallurgi – vapensmide
  Medicin-teknik – Biologiska stridsmedel
  Fordonsteknik – stridsvagnar
  Kemiteknik – C-stridmedel
  Matlagning, och mat-vetenskap – Truppförplägnad
  Logistik – Drivmedels- och ammunitionsförsörjning
  Klassisk Fysik – Ballistik

  …och så där kan vi fortsätta, precis som Mikael Eriksson sade ovan: du kan vilken vetenskap som helst och påstå att den har två ben, civil och militär.

  Det är en smal vetenskaplig kompetens som korsar varandra både nu och då – därför gömmer en del av staterna sin militära del baokom energiproduktionen just för att kunna utveckla vapen. = SAMBAND!

  Men på vilket sätt menar du att vi här skulle kunna byta detta påstådda samband genom stänga ned vår kärnkraft? Det är ju helt befänt att tro att detta får någon annan att sluta, precis lika lite som att ett förbud mot Perstorps Ättika skulle ha hindra Sarin-gas attacken i Tokyos tunnelbana 1995.

  Igen, som Mikael säger ovan: det har inte samband med varandra… det är ytliga beröringspunkter, och båda typerna av verksamhet funkar med lätthet utan varandra, vilket är så det har fungerat i en förkossande majoritet av tiden sedan 1942 då man först klöv atomer i en kedjereaktion.

  En del Fysiska forskare i forna Ryssland bodde i rena vapenreaktorstäder- dvs man kopplade reaktorn till stadens energi behov+ produktion av armens vapenproduktion.

  Ja, så var det i de mycket tidiga reaktorerna i Sovjetunionen. Man drog vattenrör igenom sina plutonium-breeders och skördade värmen. Men detta var livsfarligt, vilket slutgiltigt bevisades i Tjernobyl-smällen, och det var därför som ingen annan än Sovjet gjorde på det viset.

  Därför har kärnkraft alltid – förutom detta undantag – varit frikopplad från vapenproduktionen, därför att den typ av reaktor som funkar för att göra bomber med är kass för att göra el-energi med… och vice versa.

  Svenska staten försökte kombinera de två, och fick till slut ge upp: det blev för dyrt, för krångligt och allt i övrigt för dåligt.

  Ditt hackande funkar inte- jag är och försöker vara påläst både med kärnteknik branchen och med organisationer utanför.

  Du uppvisar inga tecken på detta, för du svarar aldrig på kritik mot dina sakargument, och inte ens de enklaste frågor och invädningar får någon som helst reaktion från dig. Om du är påläst så använder du dina kunskaper på ett helt undermåligt och väldigt icke-övertygande sätt.

  Själv är min bild att kärnkraften inte är hållbar

  Enligt vems definition av hållbarhet då?

  http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2009/02/15/trodde-du-fornybart-ar-hallbart-tank-efter-igen/

  uranet är en ändlig resurs

  Ja. Och?

  Läs igenom Brundtlandkommissionens rapport på länken ovan, så ser du varför detta ditt argument säger emot dig och invaliderar sig själv.

  Kort och gott: du menar att kärnkraften är överflödig och kan bytas ut. Och eftersom utanet inte är en kritisk resurs i någon annan verksamhet gör det alltså inget om vi gör slut på det. Tvärt om borde det ligga i ditt intresse att så sker.

  som orsakar lokala hälso -miljöskulder vid brytning

  Precis som all annan mineralbrytning, som behövs till all annan energiproduktion, och även till grundläggande levnadsstandard. Uranbrytningen är inte unik i det avseendet.

  …och drift…

  Miljöpåverkan från driften för alla rena kraftslag långt mindre än övriga miljökostnader och försvinner i bruset.

  http://tinyurl.com/lca-vattenfall

  slutförvar medför hälso -miljöskulder för kommande generationer

  Nej, det gör den inte. Slutförvaret har noll påverkan på hälsa och miljö för framtida generationer.

  som inte är skäligt ur ett hållbarhets och rättvise perspektiv.

  Jag ser inte hur detta påstående har stöd i något som helst rimligt argument. Inget du har sagt ovan stöder det.

  detaljen militärt nyttjande av radioaktiva isotoper är så den del som är direkt motbjudande och slutlig försiktighetsprincip att motverka genom att ha globalt kärnkraftstopp för en värld i fred.

  Igen måste jag säga att det där argumentet är direkt fånigt. Det är lika hutlöst löjligt som att påstå att vi måste förbjuda köksknivar i Sverige för att försöka hindra machete-mord i Afrika… eller för den delen lägga ned vindkraften för att förhindra ett nytt världskrig.

  http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2009/08/09/we-must-abolish-wind-power-because-of-world-war-i-and-ii/

  Du har inte visat på någon koppling mellan företeelserna vapenprodution och kärnkraft som är ett rimligt argument för att lägga ned kärnkraft, speciellt inte i Sverige. Verksamheterna har ett par beröringspunkter, ja, men inget beroende dem emellan som gör att ett förbud mot den ena stoppa den andra.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s