Det är en Konst att bedriva föreningsstyrd verksamhet

 

Kalmar Konstmuseum- en framgångsresa ur ett regionalt och internationellt  perspektiv

Reflekterar över en  intressant gårdag som avrundades med årsmöte i Kalmar Konstmuseum. 

Sista tiden har agendan varit full av kultur och det berikar på många sätt i samtal, i möten och inte minst av konsten själv. 

Kultur berör och jag vill poängtera min och många politikers ambitioner att bereda såväl estetiska som sportsliga aktiviteter för så många som möjligt.

Vi har profilen hälsolänet med Kulturen som utvecklingsfaktor i regionen och i de flesta fall är det en framgång / förutsättning för både boetablering och företagsetablering.  Kulturell grogrund för trivsam etablering och utveckling kort och gott.

Allt för ofta ställer man verksamheter mot varandra sport nördar mot kulturnördar osv det är fel ingång för att kunna jobba konstruktivt, vi måste ha respekt för mångfalden av intressen och engagemang och tillsammans få dem att samverka sida vid sida.

Under den innevarande mandatperioden har en röd-grön majoritet i Landstinget ökat anslagen till de kulturella institutionernas drift med 18 miljoner / kr som via Regionförbundet avtalas med aktörerna i länet.Dessutom växlar Regionförbundet upp Kulturkapital med  regionala utvecklingsmedel över 40 miljoner kronor ( siffran från slutet 2008/ uppräkning pågår)

Tyvärr beaktas inte de senare som Kulturmedel av Statens Kulturråd och kommer inte regionen till del i beräkningen av stadsanslag för Kulturverksamheten, här jobbar Regionförbundet med dialog för att få en förändring till stånd. Vi sammanställer  just aktuella kulturmedel adresserat  till Landshövdingen för  att driva på i frågan, här måste vi hjälpas åt.

Jag känner att gårdagens årsmöte var en  början  på något nytt, en föreningsdriven kulturinstitution som  på årsmötet får jobba med att möta öppna frågor och det öppnar upp  engagemang och inspel för transperans och dialog.  Ett årsmöte får aldrig bli en transportsträcka som duckar för frågor.  Lite regida drag var det  ur ett mötesforums perspektiv, man kan tex  vara öppen för omröstningar när man missar voteringsbegäran,  men viss flexibilitet  uppbådades då man utökade nyvalda valberedningen från 3 till 4 ledamöter.

Min tes i offentligfinansierad verksamhet är öppenhet öppenhet öppenhet och det görs bäst med respekt för alla inblandade, medlemmar, styrelse och medarbetare på lika villkor.

Konstaterar att det är unikt att finansiererna deltagit i ett årsmöte, det tackar jag Konstledningens initiativ att samla de offentliga  presidierna här om veckan för.

Vi är måna och angelägna att det är kulturell grogrund i länet och här spelar Kalmar konstmuseum roll !

Ordföranden må vara stram i rollen som ordförande men Sven Lindgren skall ha eloge för sitt genuina brandtal för konstens mångfald och respekten för att det sker en utvecklingsprocess som gett Kalmar Konstmuseum en plats KK = Konstens Mecka som någon uttryckte det

Sittande valberedning valde att avgå- ett sundhetstecken när man just efterfrågat en tydligare regional profilering utifrån sitt uppdrag.  Det har varit en snäv Kalmarcentrering samt en Nybrorepresentant i styrelsen under vad jag förstått många år.  Det kommer säkert bli många inspel på nya regionala  engagerade nätverkare inför kommande verksamhetsår till valberedningen. Man ska se oromantiskt på sina föreningsuppdrag och våga släppa taget för att öppna för utveckling.

Kraften i Kalmar Konstmuseum som varumärke och image skapande verksamhet är starkare än föreningens självbild kan jag konstatera efter gårdagen.

Självbilden baseras på en tämligen konservativ olja på duk filosofi och det var bättre förr när vi var fler medlemmar, 5000 medlemmar gav ca  30 000besökare.  Ni må ursäkta,  idag är det 2000 medlemmar med ca 100 000 besökare är det inte en framgångssaga i sig utifrån uppdraget att sprida upplevelsen av konsten ??   

Jag tycker vi ska parkera medlemsantalfokus och orientera oss på effekten  ( besökarantal) av en fantastiskt bra verksamhet, utförd av fantastiskt bra medarbetare.

För faktum är att  föreningensmötets fokus kopplat till olja på duk konservatism kan skrämma nästa generationers medlemmar  att bli medlemmar . Jag anser att Konstföreningen mycket väl kan få 10 000 stödmedlemmar bara på att vara offensiva och välkomnande till alla konstformer. Då menar jag verkligen såväl olja på duk som nya former och uttryckssätt för uppenbarligen är det detta som lockar en bredare publik till en spännande byggand uppförd med Konst för Konst.

Parkera detta eländiga gnälldike baserat på temat ”vad är riktig konst”- ta det istället som en utmaning att ta nya intryck också, i min värld ligger konstupplevelsen helt i betraktarens öga!

Igen det handlar inte om det ena eller andra utan både och i en skön mix och man behöver inte lägga sina egna värderingar på vad som är bra konst eller inte, man går dit tar intryck, eller avstår så enkelt är det! För du spelar väl inte fotboll men tillåter väl att grannen gör det, varför  behandla konstarterna annorlunda?

Varför var nu jag  där på årsmötet , jo som vice ordförande för Regionförbundet på landstingsmandat är jag representant för det offentliga verksamhetsstödet och de överenskommelser som vi har med verksamheten på Kalmar konstmuseum (-som driftas av Konstföreningen).

Och Nej jag är inte medlem det skulle vara konstiga jäv att finansiera o samtidigt gå på egenintressemöten.

Mitt Kulturpolitiska engagemang och uppdrag för regionala utvecklingen står jag dock stadigt upp för, allt sedan invigningen av nya Kalmar Konstmuseum.

Vad man bör känna till ang. offentliga finanser till museet :

Avtalet säger att Kalmar Konstmuseum är ett regionalt museum för konst och formgivning i Kalmar län.

Konstmuseet ska väcka intresse för och sprida kunskap om konst och formgivning  i Kalmar län och som förutsättning för detta förvalta och utveckla sin samling av konst och aktiviteter.

Vi valederar verksamheten utifrån:

Regionla spridning

Antal besökare

Målgrupper

Kvalitet-publikens upplevelser, recensioner

Pedagogiska insatser

Samarbetsprojekt

Dessutom har vi under tre år haft ett regionalt utvecklingsstöd på totalt 3 miljoner.

Syfte & Mål:

En modern arena för tematiska och samtida utställningar som uppfyller statliga utställningsgarantin enligt Statens Kulturråds krav.

Estetiska fullgoda möjligheter att visa samlingarna

Tekniskt säkra samlingarna

Riktade aktiviteter är bla:

Nyetableringen av utställningsverksamheten innebär bla att etablera Kalmar Konstmuseum som arena för konst från Länderna runt Östersjön

 

Jag är så rackarns stolt att kunna ge den feedbacken till verksamheten med dess medarbetare och föreningsårsmötet

Kalmar Konstmuseum är en framgångsresa!

Vi inom politiken får positiv feedback när vi reser i Östersjöregionen

Nationellt kallas Kalmar Konstmuseum in som föredömme i sitt framgångsrika  arbete i forna Öststatsländerna

Vi får så goda tacksamma uppskattande ord från gäster när vi förlägger aktiviteter som guidade visningar osv på våra Kulturinstitutioner

Kort och gott 4.7 miljoner satsade verksamhetsmedel gör ett stort arbete i marknadsföringen av Kalmar län och ger många möjligheten att ta del av konsten i ett dagsaktuella samhällsdebatten som i konsthistora/ skolning.

Keep on the good work – ni får oförtjänt lite uppmärksamhet för ert regionala och internationella Konstarbete!

Låt oss fortsätta framgångsresan och växla upp de 14 miljoner som ingår i Konstmuseets driftsintäkter, och låt oss utveckla konsten och kulturen för regionalutveckling !

Akko Karlsson (MP)

Vice ordf. Regionförbundet i Kalmar län / Ers. Landstingsstyrelsen Kalmar län

Annonser

One thought on “Det är en Konst att bedriva föreningsstyrd verksamhet

  1. Fick frågan om Kulturanslagen och svaret är :

    Att den Röd-Gröna Landstingsmajoriteten satsade 18 mkr denna mandatperiod samtliga borgliga partier var emot.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s