Biogas miljöbäst i test

”Biogas som drivmedel ger högst klimatnytta”

– en talande rubrik på veckans miljönyheter- och visst känns logiken i lokalt producerad biogas.

Sverige har mål om minskade utsläpp av växthusgaser och en ökad användning av förnybara drivmedel.

Etanolen blev trendvändaren för bilbranschen – men att odla konkurrerar om mat och skogar och så transporter över världen där sockerrören växer… en mellanlösning i jakten på drivmedels alternativen.

 Vilka drivmedel är då miljövänliga och hur räknar man klimatnyttan av de olika alternativen?  Detta har undersökts i en livscykelanalys där miljöpåverkan av olika svenska biodrivmedel har jämförts i förhållande till varandra och till de fossila alternativen bensin och diesel.

– Nu har vi en analys som visar att biogasen är det mest klimatsmarta och miljövänliga drivmedel som finns tillgängligt idag. När biogas produceras från gödsel kan vi faktiskt använda ordet ”miljövänlig”, eftersom biogasen gav hela 140 procent mindre klimatbelastning jämfört med bensin och diesel, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Även biogas som produceras från avfall från livsmedelsindustrin samt organiskt hushållsavfall ger en klimatnytta som ligger över 100 procent. Ett mer kontroversiellt ämne är biodrivmedel som producerats från grödor. Analysen visar att om man ska tillverka drivmedel från grödor ger biogasen den högsta klimatnyttan räknat per hektar och år. På åkerjorden har man då odlat sockerbetor som man rötar tillsammans med blasten.

Idag produceras inte biogas i någon högre utsträckning från grödor i Sverige. En större volym kommer från avloppsreningsverk, vilket är ett system som inte analyserades i denna rapport vilket vore intressant för alla oss ute i kommunpolitiken…

– Det är viktigt att analysera förhållandena kring våra inhemskt producerade drivmedel. Det är en starkt växande marknad. Under första kvartalet 2010 ökade försäljningen av biogas till fordon med 35 procent jämfört med första kvartalet 2009, fortsätter Anders Mathiasson. 

Biogas från avfall har dessutom hög energieffektivitet i förhållande till andra produktionssystem. Kvoten mellan hur mycket drivmedel man får ut jämfört med hur mycket tillförd hjälpenergi som stoppas in, ligger kring 5-6 tillsammans med RME samt sockerrörsetanol, vilket är ca dubbelt så hög som övriga biodrivmedelssystem.

Livscykelanalysen har utförts av forskare vid Lunds Tekniska Högskola.

Hela studien finns att läsa på: http://www.miljo.lth.se/svenska/internt/publikationer_internt/pdf-filer/Rapport%2070.pdf

För mer information kontakta:
Energigas Sverige – branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

För oss i Kalmar län känns rapporten som kvitto på bra satsningar – vi har ambitionen att bli fossilbränslefri region till 2030.

Just nu pågår Biogas studie med bla marina substrat som en nisch för oss kustnära kommuner där algblomning kan bli en resurs som även renar Östersjön. Läs mer på : http://www.regionforbundet.se/

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s