17 juni – Nu prövas samveten i riksdagsbänkarna

LÄS & AGERA:  http://www.17juni.se/

Vi närmar oss den 17 juni – då ska Riksdagen rösta  om en massiv expansion av kärnkraften i Sverige….detta år 2010!

Sverige har redan mest kärnkraftsel i världen och nu kan det bli 50% till – Sverige blir ett högkvarter för kärnkraften i världen, det är ett faktum.

Men detaljen är att omröstningen vilar på en svag Borglig alliansregerings egna majoritet med 4 röster. Man skall ha i minne att alliansen med detta förslag bryter ett av sina tydligaste vallöften: Ingen kärnkraftsutbyggnad i Sverige. Självaste statsministern tog i sitt installationstal tydlig ställning mot utbygd kärnkraft den 6 okt-2006.. Så det är till stora delar en live uppvisning på samvete, ryggrad och trovärdighet hos riksdagens ledamöter denna vecka.

Du behövs i kärnkraftsdebatten och vi måste bygga vårt samhälle säkert för kommande generationer. Vi får inte fortsätta sopa under mattan till våra barn och barnbarn. Avfallet är livsfarligt i 10,000-tals år, mycket långre tid än någon mänsklig civilisation har överlevt ( Slutförvar basera sig på 100 000år som ”minimitid” för det högradioaktiva avfallet.)

Det är nu vi måste agera! Det är nu vi tar ansvar för varandra.
Kontakta Sveriges 349 riksdagsledamöter och uppmana dem att rösta nej
17 juni!

Ledamöternas e-postadresser och ett par instruktioner hittar du på  länken nedan
http://www.17juni.se

Din insats är avgörande, sänd budskapet till våra riksdagsledamöter och sprid
det sen vidare.

Tillsammans blir vi en motkraft att räkna med, det behövs och det är bråttom!

MVH @kko

Annonser

23 thoughts on “17 juni – Nu prövas samveten i riksdagsbänkarna

 1. Så här svarar Miljöpartiets riksdagskandidater:

  Hej och tack för ditt mail.

  Jag kommer, precis som hela miljöpartiets riksdagsgrupp, att rösta mot alliansens förslag till att öppna upp för mer kärnkraft. Det är enligt mig helt fel väg för framtiden. Istället borde man satsa mer på energieffektiviseringar och de förnyelsebara energikällorna – det är en politik för framtiden. Ser regeringens förslag, och främst då att Centern har gått med på detta, som ett oerhört stort svek och är mycket besviken. Vi måste ha en politik för framtiden, inte för gårdagen.

  Läs gärna mer om framtidens energi och hur vi kan komma bort från kärnkraften: http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=192817

  Med bästa hälsningar

  Ulf Holm
  riksdagsledamot (MP) från Lund

  Rösta på Miljöpartiet de Gröna – för en politik för framtiden. För att modernisera och investera Sverige så att vi klarar framtidens utmaningar

  Byt politik – inte klimat: http://www.mp.se/klimat

 2. Så här svarar en av Centerpartisterna från Östergötland/ baserars på tro att ingen kommer bygga även om politiken öppnar upp för Kärnkraft…

  Tack för din epost.

  Frågan om kärnkraft är en stor och viktig miljöfråga som splittrat Sverige i decennier. Centerpartiet har varit drivande i att kärnkraften långsiktigt ska avvecklas, och för att den till dess ska drivas med så hög säkerhet som möjligt. Vi står fast vid denna grundinriktning.

  Jag stöder regeringens historiska energiuppgörelse, där Centerpartiet äntligen efter flera decenniers ”förlorade år” fick igenom en helt nödvändig storsatsning på förnybar energi, och på energieffektivisering, samt att kärnkraften ska ta kraftigt ökat skadeståndsansvar och att staten inte ska satsa några pengar i kärnkraften.

  Priset för de stora framgångarna ovan var ju att äldre reaktor får ersättas, om bolag och banker vågar göra detta på egen hand, om energisituationen medger detta, och om man klara alla långvariga miljöprövningar enligt miljöbalk mm. Vi tror ju inte att detta kommer att ske. Storsatsningen på förnybar energi tillsammans med ökade riskkostnader för kärnkraften och inga statliga pengar till den kommer att göra kalkylen för ny kärnkraft mycket svår att räkna hem.

  Den stora miljöfrågan idag handlar om klimatet, och att samtidigt ersätta både fossil energi och kärnenergi med förnybar energi är inte möjligt. Vi storsatsar nu äntligen på förnybar energi, även om opinioner mot vindkraft börjar höras här och där. Att släppa loss den diskussionen om energiuppgörelsen faller vore olyckligt.

  med vänlig hälsning

  Staffan Danielsson

  …………………………….
  Läs gärna min enkla blogg; http://staffandanielsson.blogspot.com

  Staffan Danielsson
  Riksdagsledamot för centerpartiet
  från Östergötland

  0703-228199
  013-53266
  08-7864437

 3. ”Nu prövas samveten i riksdagsbänkarna”

  Jag frågade dig förut Akko… och väntar firtfarande på svar:

  Vad tycker du att alla ledamöter för (s), (v) och (mp) som inte med gott samvete röstar efter partipiskan den 17 juni skall göra? Vad skall alla rödgröna som vill ha kärnkraften och inte anser att era argument mot kärnkraften håller? Vad skall de sossa, vänsterparister och miljöpartister som vill ha kärnkraft göra?

  Skall de också byta röst? Eller är det bara när utslaget passar din åsikt som man skall följa ”samvetet”?

  /Micke

 4. Politiken bygger på partiprogram – som ledamöterna förväntas följa naturligtvis. Avvikande åsikter anger man vid sin kandidatur. Jag kan bara gå i god för mina Gröna kompisar och de vill INTE ha Kärnkraft.

  Demokrati bygger på ett personligt ansvar i min mening och har man förkärlek för Kärnkraft men inte tydliggjort detta för väljarna är det ett svek ( falsk marknadsföring)

  Har man aviserat kärnkraftsiver så förväntas man väl stå upp för detta som person det är mitt svar till dej.

  i Centerns fall har Maud kört över hela sitt parti och det är sorgligt att kandidaterna fegar sitt väljar ansvar/ förtroende- vilket kommer kosta på i valet. Centern är de stora förlorarna i denna fula energiuppgörelse.

  En regering invald på vallöfte o regeringsförklaring att kärnkraften skall INTE byggas ut har ett karftigt väljarsvek som inte är klädsamt.

 5. Och nej, 100 000 år är inte ”minimi-tiden”. Det är max-tiden eftersom vi tvingas ta till en ineffektiv och onödigt dålig lösning på grund av kärnkraftsmotståndets sabotage som förbjudit oss att använda bränslet fullt ut så att det krymper i volym med 90-95% och förvaringstiden till 500 – 1 000 år.

 6. Ok Akko, om du kan säga att Miljöpartiet aldrig svikit ett vallöfte… då kan du få kasta den första stenen.

  Kan du det+

  Dessutom ser jag att du försöker mörka det faktum att förslaget nu har ändrats så att löftet inte bryts. Löftet var att tillståndsförbudet inte skulle tas bort under mandatperioden. Det gör det nu heller inte.

  Detta är du medveten om… så då försöker du i smyg ändra formuleringen. Var det meningen att vi inte skulle märka det? 🙂

  /Micke

 7. Fler från S gruppen:
  Hej och tack för ditt mail och ditt engagemang!

  Jag delar din oro och jag och de andra socialdemokraterna kommer att rösta nej till regeringens nya kärnkraftspolitik. För att stoppa den krävs dock ett maktskifte i höst, hjälp oss gärna med det. Du kan läsa mer om att bli en rödgrön valarbetare här:

  http://www.rodgron.se/valarbetare/

  Med vänlig hälsning

  Louise Malmström (S)

 8. Vi vill istället driva på utbyggnaden av förnybar el och en effektivare
  energianvändning för att därmed påbörja energiomställningen till en säker
  och miljövänlig energi. Då kan vi successivt fasa ut kärnkraften med hänsyn
  till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas
  med el från förnybara källor och energieffektivisering.

  Med en sådan politik kan Sverige genomföra en lugn och trygg omställning
  av energisystemet samtidigt som nya gröna jobb kan skapas.

  Sverige behöver en långsiktigt hållbar energipolitik som tar ansvar för
  jobben och välfärden. Valet i höst är viktigt.

  Vill du vara med och bidra med oss socialdemokrater i arbetet för en rödgrön
  regering? Varje insats är viktig, stor eller liten. Länken här tar dig
  till vår hemsida där du enkelt kan komma i kontakt med oss, få mer information,
  bli ett fan, delta i vår samtalskampanj på olika sätt, prenumerera på vårt
  nyhetsbrev eller bli medlem i vårt parti. Tillsammans kan vi se till att
  Sverige får en ny färdriktning – med investeringar i fler jobb, minskade
  klyftor och bättre klimat.

  http://www.socialdemokraterna.se/Valet-2010/

  Med vänlig hälsning

  Tomas Eneroth

 9. Moderat ledamot svarar så här :

  Tack för e-post. Jag har dock motsatt uppfattning. Jag tycker att det är
  ett bra och välbalanserat förslag regeringen lagt fram. Jag tänker rösta
  Ja.

  Bästa Hälsningar

  Hans Wallmark

  Riksdagsledamot (M)

 10. Vänsterpartiet svarar :
  Tack för ditt mail. Bra att du uppmmärksammar frågan om kärnkraft! Jag och resten av Vänsterpartiet kommer självklart rösta NEJ vid omröstningen 17 juni, vi vill att kärnkraften avvecklas och ersätts med förnyelsebara energikällor.

  MVH

  Hans Linde,
  Riksdagsledamot (V)

 11. Centerpartist:
  Kärnkraft – slopat förbud och strängare regler
  Vad innebär överenskommelsen om kärnkraften i stora drag?
  Överenskommelsen innebär att det från den 1 januari 2011 inte längre är förbjudet att bygga ny
  kärnkraft. Gamla reaktorer får ersättas av nya på samma plats, men inget statligt stöd får ges.
  Dessutom avskaffas den så kallade avvecklingslagen från den 1 augusti 2010.
  Varför slopas förbudet för ny kärnkraft?
  Beslutet är en följd av den klimat- och energiöverenskommelse som alliansregeringen träffade i
  februari 2009. Centerpartiet har genom överenskommelsen åstadkommit världens mest
  ambitiösa mål för förnybar energi. Samtidigt accepterar vi som en del i uppgörelsen att förbudet
  mot ny kärnkraft slopas. Vi har också säkrat att inget statligt stöd kan påräknas för ny kärnkraft
  och ökat kraven på ekonomiskt skadeståndsansvar. I praktiken betyder det att nya reaktorer blir
  väldigt dyra för investerare, vilket i sin tur betyder att sannolikheten är liten för att nya reaktorer
  faktiskt kommer att byggas.

  Sammanfattning
  Den svenska elförsörjningen vilar idag i stort sett på endast två ben – vattenkraft och kärnkraft.
  För att minska sårbarheten och öka försörjningstryggheten är det viktigt att även utveckla ett
  tredje ben bestående av kraftvärme, vindkraft och annan förnybar kraftproduktion.
  Centerpartiet har genom regeringens klimat- och energiöverenskommelse säkrat ett mål om att
  minst hälften av den producerade energin skall vara förnybar till 2020. Överenskommelsen är
  oerhört betydelsefull för att Sverige skall kunna ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem
  baserat på förnybar kraftproduktion.
  Samtidigt innebär överenskommelsen även att Centerpartiet accepterar ett slopat förbud för ny
  kärnkraft. Det betyder dock inte att det är fritt fram att bygga ny kärnkraft hur som helst.
  Eventuella nya kärnkraftsreaktorer får endast byggas som ersättning för nedlagda befintliga
  reaktorer. Dessutom blir det helt förbjudet för staten att ge ekonomiskt stöd till ny kärnkraft –
  industrin får själv bära hela investeringskostnaden. Baserat på internationella erfarenheter, där
  hittills inte en enda reaktor byggts utan statligt stöd, betyder detta att det i praktiken sannolikt
  inte kommer att byggas några nya reaktorer.
  Regeringens kärnkraftsproposition innebär även att ett obegränsat skadeståndsansvar införs för
  att kärnkraften ska betala sin fulla kostnad. Det innebär i praktiken att kärnkraftsbolagen får
  betala en högre försäkringspremie för sina kärnreaktorer.

  Klimat- och energiöverenskommelsen – en långsiktig och hållbar lösning
  Vad ingår i klimat- och energiöverenskommelsen?
  Överenskommelsen och de efterföljande propositionerna lägger grunden för en långsiktig och
  hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, konkurrenskraft och trygghet. Som första
  industriland har Sverige beslutat en konkret väg för att göra oss oberoende av fossil energi och
  minska utsläppen till de nivåer som klimatet kräver.
  Gunnel Wallin, riksdagsledamot (C)

 12. Jag vet inte om det här är ett typsikt politiker-beteende eller om det bara är du Akko… men så fort du får en fråga eller någon kritik som du inte vill svara på – för att svaret uppenbarligen är för pinsamt (jo, Miljöpartiet har brutit vallöften… och vissa riksdagsledamöter inom (s), (v) och (mp) skulel rösta för förslaget, om de hade haft någon ryggrad) – så snabbt som attan bombarderar du kommentarsfälten med massor av brus. Det är närmast facinerade att se hur detta mönster återkommer gång på gång på gång. 🙂

 13. Michael- ovan levereras svar till samtliga tillfrågade riksdagsledamöter ang Kärnkraft- vilket är själva syftet med just detta blogginlägg ( varudeklarera ledamöterna/ partierna)

  Din retorik är lite dryg och jag respekterar att vi har olika åsikt i frågan och drar lite olika slutsatser om framtida energisystem.

  Mp har inte (tidigare) suttit i regeringsställning mad 4 ministrar- däremot stöttat tidigare s-regeringar. Vilket naturligtvis varit en svaghet för att driva vallöften/ politik.
  Ser dock ingen så ideologiskt tung fråga där vi har svikit vallöfte- tvärt om se friår, arbetskraftinvandring, flyktingamnestin, grön skatteväxling, trängselavgifter Sth osv

  Kram på dej – det verkar du behöva 😉

 14. Att påstå att kärnkraften är ”ideologiskt tung” är – förlåt kraftutrycket – skitsnack.

  För miljöpartiet, ja där är den ideologiskt betungande, eftersom ni har denna fråga inskriven i ert partiprogram och för att er ideologi är kroniskt allergisk mot allt vad storproduktion heter.

  Men för Centerpartiet som skapades långt innan kärnkraften ens existerade så är det inte en ”ideologiskt tung” fråga, utan det är ett argument du har uppfunnit för att kasta skit på dem för att försöka inhämta billiga poäng i den sakfrågedebatt. Det är politisk taktik från din sida, som inte har med sakfrågan att göra utan enbart handlar om att till varje pris försöka ”vinna” debatten.

  Kärnkraft är inte en fråga som skall underkastas ideologi därför att det är väldigt fel sätt att angripa den så stor och viktig fråga. Eftersom så stora energipolitiska beslut påverkar så många människor, under så lång tid så vilja istället hävda att ideologi skall f-n inte ens komma i närheten av den!

  Ideologiers första och största uppgift är att få genomslag… att ”vinna”… att slå ned de andra och sälja sig själv som ”Bäst”, vilket blir extremt tydligt nu under valår, och på den här bloggen, där skitkastandet och självförhärligandet är i full gång. Precis som att ett aktiebolags främsta uppgift är att bringa utdelning till aktieägarna så är partipolikers främsta uppgift att främja partiet och dess ideologi. Detta gör att ideologin kommer först, sakfrågorna sedan.

  Och i kärnkraftsfrågan är detta en katastrofalt dålig metod att angripa det hela. När det gäller beslut som berör 90-10 miljoner människor och i det korta perspektivet handlar om 80-100 år, och i det långa perspektivet 1 000 till 1 000 000 år, så skall partipolitik och kriget mellan ideologierna hålla sig långt borta.

  Så igen säger jag att ditt påstående om att Centern skulle ha ”svikit” för att partiet har omvärderat sin ståndpunkt om kärnkraft – en ung fråga i det partiets historia – och vill tillåta den att få vara med i den rena energi-mixen för att ge den fler ben… det påståendet är kort och gott skitsnack.

  Du kalla mig dryg… bra!! 🙂

  Det är meningen att politiker skall ha det såpass obekvämt så att ni inte torkar ihop och håller fast vid åsikter i decennium efter decennium bara för att det var så ni tyckte för 30 år sedan. Så länge som det inte finns någon som kritiserar och pekar ut svagheterna i det ni säger så finns alltid, ofrånkomligt, risken att ni fastnar och slutar tänka på varför ni tycker som ni gör, utan istället börjar försöka uppfinna baklängesargument att försvara åsikten istället för att utvärdera om åsikten fortfarande är värd att försvaras eller inte.

  Eftersom ni miljöpartister agerar just så ihoptorkat i denna stora viktiga fråga så tänker jag fortsätta vara förbannat obekväm för dig tills dess att jag ser att du har en egen tanke i denna fråga och inte käftar emot kärnkraft bara för att det är det som partiprogrammet säger att du skall göra… så länge som du vägrar erkänna kärnkraftens fördelar för att det är dåligt för partiet att göra det… ända fram tills dess att jag ser att du tänker själv i frågan och inte bara är en appatchik(*) åt ditt parti.

  Se det som en tjänst jag gör dig. Med mig i närheten kommer du aldrig att kunna slappna av. Visst är det bra! 😉

  /Micke

  P.S: Jag är faktiskt rätt trevlig som person… bara obekväm i sakfrågor. Hoppas vi träffas någon dag så du får se hela mig. 🙂

  (*) Appartchik: apparatens agent… den som agerar åt en organisation, myndighet eller annan större entitet för dennes skull.

 15. Att påstå att kärnkraften är ”ideologiskt tung” är – förlåt kraftutrycket – skitsnack.

  För miljöpartiet, ja där är den ideologiskt betungande, eftersom ni har denna fråga inskriven i ert partiprogram och för att er ideologi är kroniskt allergisk mot allt vad storproduktion heter.

  Men för Centerpartiet som skapades långt innan kärnkraften ens existerade så är det inte en ”ideologiskt tung” fråga, utan det är ett argument du har uppfunnit för att kasta skit på dem för att försöka inhämta billiga poäng i den sakfrågedebatt. Det är politisk taktik från din sida, som inte har med sakfrågan att göra utan enbart handlar om att till varje pris försöka ”vinna” debatten.

  Kärnkraft är inte en fråga som skall underkastas ideologi därför att det är väldigt fel sätt att angripa en så stor och viktig fråga. Eftersom så stora energipolitiska beslut påverkar så många människor, under så lång tid så vill jag istället hävda att ideologi skall f-n inte ens komma i närheten av den!

  Ideologiers första och största uppgift är att få genomslag… att ”vinna”… att slå ned de andra och sälja sig själv som ”Bäst”, vilket blir extremt tydligt nu under valår, och på den här bloggen, där skitkastandet och självförhärligandet är i full gång. Precis som att ett aktiebolags främsta uppgift är att bringa utdelning till aktieägarna så är partipolikers främsta uppgift att främja partiet och dess ideologi. Detta gör att ideologin kommer först, sakfrågorna sedan.

  Och i kärnkraftsfrågan är detta en katastrofalt dålig metod att angripa det hela med. När det gäller beslut som berör 9-10 miljoner människor och i det korta perspektivet handlar om 80-100 år, och i det långa perspektivet 1 000 till 1 000 000 år, så skall partipolitik och kriget mellan ideologierna hålla sig långt borta.

  Så igen säger jag att ditt påstående om att Centern skulle ha ”svikit” för att partiet har omvärderat sin ståndpunkt om kärnkraft – en ung fråga i det partiets historia – och vill tillåta den att få vara med i den rena energi-mixen för att ge den fler ben… det påståendet är kort och gott skitsnack.

  Du kallar mig dryg… bra!! 🙂

  Det är meningen att politiker skall ha det såpass obekvämt så att ni inte torkar ihop och håller fast vid åsikter i decennium efter decennium bara för att det var så ni tyckte för 30 år sedan. Så länge som det inte finns någon som kritiserar och pekar ut svagheterna i det ni säger så finns alltid, ofrånkomligt, risken att ni fastnar och slutar tänka på varför ni tycker som ni gör, utan istället börjar försöka uppfinna baklängesargument att försvara åsikten istället för att utvärdera om åsikten fortfarande är värd att försvaras eller inte.

  Eftersom ni miljöpartister agerar just så ihoptorkat i denna stora viktiga fråga så tänker jag fortsätta vara förbannat obekväm för dig tills dess att jag ser att du har en egen tanke i denna fråga och inte käftar emot kärnkraft bara för att det är det som partiprogrammet säger att du skall göra… så länge som du vägrar erkänna kärnkraftens fördelar för att det är dåligt för partiet att göra det… ända fram tills dess att jag ser att du tänker själv i frågan och inte bara är en appatchik(*) åt ditt parti.

  Se det som en tjänst jag gör dig. Med mig i närheten kommer du aldrig att kunna slappna av. Visst är det bra! 😉

  /Micke

  P.S: Jag är faktiskt rätt trevlig som person… bara obekväm i sakfrågor. Hoppas vi träffas någon dag så du får se hela mig. 🙂

  (*) Appartchik: apparatens agent… den som agerar åt en organisation, myndighet eller annan större entitet för dennes skull.

 16. Micke du skriver :

  ”Men för Centerpartiet som skapades långt innan kärnkraften ens existerade så är det inte en ”ideologiskt tung” fråga”

  Jo det är det för Centern – se hela Folkrörelse köret anno 1980- Att Kovända i frågan om Kärnkraften var ej förankrat ideologiskt vare sig i riksdagsgruppen eller partiet.

  Det var en makttaktik där Maud vek för övriga Allianskompisar och fullbordat faktum när hon kallade hem 29 riksdagsledamöter var av 3 sa ifrån men hon gick ut på förbokad presskonferens och sa att ”hela riksdagsgruppen” stod bakom centerns beslut.

  Kongress och poartiledamöter fick kaffet i halsen när de öppnade tidningen dagen där på…

  Opinions siffrorna talar sitt tydliga språk..

  Jämför Miljöpartiets rådslag och interna omröstning ang EU frågan- det är interndemokrati som sköts med förankring och dialog.

  Grejen är att man var före sin tid för 30 år sedan och idag är framtiden här med alternativ teknik och möjligheter- tyvärr har borgarna fastnat i historien med ett destruktivt energislag som kärnkraft…

 17. Micke du skriver :

  ”Men för Centerpartiet som skapades långt innan kärnkraften ens existerade så är det inte en ”ideologiskt tung” fråga”

  Jo det är det för Centern – se hela Folkrörelse köret anno 1980- Att Kovända i frågan om Kärnkraften var ej förankrat ideologiskt vare sig i riksdagsgruppen eller partiet.

  Det var en makttaktik där Maud vek för övriga Allianskompisar och fullbordat faktum när hon kallade hem 29 riksdagsledamöter var av 3 sa ifrån men hon gick ut på förbokad presskonferens och sa att ”hela riksdagsgruppen” stod bakom centerns beslut.

  Kongress och partiledamöter fick kaffet i halsen när de öppnade tidningen dagen där på…

  Opinions siffrorna talar sitt tydliga språk..

  Jämför Miljöpartiets rådslag och interna omröstning ang EU frågan- det är interndemokrati som sköts med förankring och dialog.

  Grejen är att man var före sin tid för 30 år sedan och idag är framtiden här med alternativ teknik och möjligheter- tyvärr har borgarna fastnat i historien med ett destruktivt energislag som kärnkraft…

 18. Klart det inte var ideologiskt förankrat därför att det finns ingen ideologi som har något att säga om kärnkraft! Detta eftersom alla ideologier i riksdagspartierna skapades långt innan kärnkraft ens existerade, utom då miljöpartiet, minstingen i familjen, eftersom partiet på ren envishet beslutade sig för att göra det till dogma att hata kärnkraft och storproduktion.

  Majoriteten av din argumentation går inte ens ut på att ge sakskäl till varför kärnkraften skulle vara fel utan bara på att kasta skit på Centern. Det är det enda du har att komma med… att försöka svartmåla ett parti för att det vågade tänka om, kasta sig av 30 års emotionellt bagage och våga göra en ny bedömning i frågan efter att nya rön och nya prioriteringar kommit i dagen.

  Självklart finns det en tröghet i detta. Självklart måste ledarskapet våga ta tag i det hela och svänga runt skutan för att överkomma den där trögheten som alltid finns när man måste tänka om och tänka nytt. Och så står du här som någon annan tok och försöker påstå att detta är fel!?!

  När tänker Miljöpartet våga göra detta? Ni är inte ens 30 år än, vilket är tämligen ungt i dessa sammanhang. Ni har inte ännu behövt göra en omvärdering av era gamla ståndpunkter.

  Men ni kommer dit ni också. Ni kommer också att behöva säga ”Vår tidigare åsikt är inte lämplig med dagens förutsättningar”. Ni har redan svikit vallöften. Ni kommer också, speciellt om era planer för energipolitiken inte ger de önska de resultaten, att få behöva släppa på tanken att slippa kärnkraft i fissions eller fusions-form. Ni kommer att behöva modernisera er, precis som Centern nu gjorde.

  Vad tror du händer då Akko? Det är lätt för dig att sitta och snacka skit om Centern nu medan miljöpartiet fortfarande har smekmånad och de flesta mest ser er som en charmig och lite småbråkig tonåring bland riksdagspartierna.

  Men allt denna skit som du nu kastar på Centern kommer att komma i retur, och etter värre. Och till skillnad från Centern kommer ni inte att ha åldern och erfarenheten att kunna hantera detta. Vad tror du händer då?

  Nej, ni är inte 30 år före er tid. Ni är 30 år efter… ni sitter fast i hur det såg ut 1980 och diskuterar frågan om kärnkraft utifrån det perspektivet istället för att se framåt. 😉

 19. Jag vill veta en sak. OM vi i sverige skippar kärnkraften och går över till vindkraft/solkraft/vågkraft. mm. Vad skall vi skippa för att betala dessa MYCKET dyrare kraftkällor ?

  Vika delar av sen svenska välfärden skall vi montera ner för att betala ?

  /C

 20. Hej Christooffer

  Idag gäller redan marknadsekonomi på energisidan dvs
  bolagen levererar vi som konsumenter betalar ett pris på nätavgift resp förbrukningsavgift.
  Kostnaden är således konsument / bolagsstyrd inte offentliga medel av välfärden tvärt om genererar tex statliga vattenfall många miljarder i vinst.

  Energiomställning handlar om att ta politiska beslut för landets utformning på just energimarknaden dvs vilket energislag/ typ som är profil/ tillåtet i vår nation.
  Politiken har stimuli åtgärder för att få marknaden att komma igång tex elcertifikat osv

  Det görs på flera lagstiftande områden tex alkoholmonopolet- fordonsregler, byggnormer, arbetskraft/ avtal osv

  Således politiken styr och marknadskrafterna råder inga offentliga omfördelningar utöver de som rullar i tex energieffektiviseringar, momser / skatter osv som det ser ut just nu

  En skrämmande kostnad är dock slutförvar, ev försäkringsåtagande / skador vid olykor/ driftstörningar, yttre hot vid våra kärntekniska anläggningar.

 21. Sorry Karnefors du fastnar i ping back retorik – vi har olika åsikt och det respekterar jag !

  Miljöpartiet såg potential och nödvändigheten i förnyelsebara energislag redan för 30 år sedan och blev utgarvade …

  Idag har samtliga partiet miljöprogram och lyfter förnyelsebart dock med en kvarnsten hos alliansen med kärnkraftsoket 😉

  Framtiden är här år 2010 och den är för energi förnyelsebar både i teknik och vetenskap!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s