Ny industripolitik

MP vill ha en ny industripolitik

 

”Miljöpartiet vill att en ny rödgrön regering, direkt efter valet, kallar ledande företrädare för industrin till rundabordssamtal för en bred dialog om hur Sveriges konkurrenskraft kan stärkas. Det säger Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson har vid en presskonferens på Västsvenska Industri- och Handelskammaren i Göteborg i veckan.
– Målet är att skapa nya branschprogram för att stärka innovationskraften, kompetensen och konkurrenskraften för en hållbar produktion och utveckling i Sverige. Det gäller både den traditionella industrin och nya branscher som den kunskapsintensiva tjänstesektorn, säger Peter Eriksson.

– De senaste årens ointresse för svensk industri från regeringens sida är förvånande. Istället för att kraftsamla med industrin har branschen avvecklats och kunskapskraven inom industriutbildningen har sänkts. Globaliseringen och klimatfrågan gör behovet av en ny svensk industripolitik till en akut och mycket angelägen fråga.

– Det har funnits en konservativ ådra inom svensk industri. Men jag vet att många ledande företrädare idag är beredda att investera i hållbara lösningar om de får hyggligt långsiktiga spelregler. Sverige behöver en ny industripolitik och en regering som vågar visa vägen mot en hållbar framtid, säger Peter Eriksson.

– Den rödgröna infrastruktursatsningen på ökad järnvägskapacitet är också en strategisk satsning för att göra Sverige mer konkurrenskraftigt och skapa nya jobb och växande företag.  ”

Det finns goda erfarenheter av de tidigare branschprogrammen för industrin. Men den nuvarande regeringen har i princip lagt ner alla utom det för fordonsindustrin som löper ut 2012. Vinnova, som utvärderat branschprogrammen, har gjort bedömningen att de kan bidra till att verksamhet utvecklas i Sverige i stället för att flyttas till andra länder. Dessutom att ”programmen har potential att öka attraktionskraften för utländska investeringar i Sverige och på längre sikt kan bidra till att stärka Sveriges position som global industriell utvecklingsnod”.

Utvärderingarna visar också att företagen som deltagit i programmen stärkt sin konkurrenskraft genom att de fått del av ny kunskap och forskning. Sverige måste konkurrera med kunskap, inte lägre löner. En ny regering bör både förstärka forskningen och industripolitiken genom nya branschprogram och fortsatta satsningar på forskning inom strategiska områden.

http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=165807

http://www.rodgron.se/

– Det känns bra med initiativ  som inspirerar för utveckling inom innovation och teknik för Svensk basindustri.

Potentialen är stor och det är många aktiva miljöengagerade industrier som går före och stärker sin position och lönsamhet genom att bli klimatsmarta och energieffektiva. Att det ger ett imagevärde utöver varumärket när man tar miljöansvar är uppenbart.

Peter sammanfattar det bra i sitt inlägg i GP : Sverige är ett litet land på den globala marknaden och vi behöver kraftsamla i samarbetet mellan stat och näringsliv för att långsiktigt kunna konkurrera. Genom strategiska investeringar i forskning och utveckling, förnybar energi och en ny och hållbar infrastruktur för transporter kan vi skapa nya jobb och ett nytänkande Sverige. Nu är det hög tid för en regering som vill återta initiativen för en framtidsinriktad industri.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.424267-sverige-behover-en-ny-industripolitik

Så jag ser fram emot det kommande rundabordssamtalet efter valet …

Go green !

6 thoughts on “Ny industripolitik

 1. Couldn’t agree more…

  …så då blir den uppenbara frågan:

  När skall vi väcka liv i den tynande svenska kärnkraftsindustrin istället för att bara motarbeta den?

  Vi var förbannat bra på att bygga och drifta kärnkraft. Men avvecklingsbeslutet och Tankeförbudslagen dödade vår kompetens. Nu ligger vi 10-20 år efter länder som Kina, Sydkorea, Ryssland, USA och Indien. De svenska kärnkraftsföretagen är uppköpta av utländska intressen. Det enda vi är riktigt bra på idag är att ta hand om avfallet, där SKB och Studsvik är ledande på sina områden.

  Så när tänker de rödgröna sluta behandla dessa forsknings-, industri- och innovationsområden som våre det Piss & Pest & Senapsgas AB?

  Eller är vissa industrier ”finare” och mer värda än andra, hm?

 2. Kul att du gick igång på denna fråga.

  Som du vet är vår ambition att inrikta FoU på förnyelsebara energislag som är över tid klimatsmarta & miljövänliga- dit hör inte kärnkraften.

  Det som samhället kommer att behöva är den medicinska kompetensen för röntgen osv

  Gällande det sopberg av Atomsopor som genererats sedan 1970 talet , för de kommande 100 000 åren, måste varje ansvarstagande regering värna kompetens och omhändertagande så även en röd-grön regering.
  Där kommer SKB ha en viktig roll för lång tid framöver 😉

  Där finns även en internationell aspekt för världens atomsopor inte minst dumpat material i Östersjön, där kommer krävas internationell backupp för att skydda människor o miljö från strålning. Kanske via FN.
  Det är fd raketbaser, smittade områden ( Murmansk & Tjernobylzoner etc I Klartext en internationell styrka för att städa upp från strålsmittat material.

  Bekant plåtföretagare köpte by the way en last plåt från Öst- då tullen ”råkade” ha gaigermätaren igång när långtradaren kom pep det så in i bäng. Det var ” återvunnet” metallmaterial som var uppenbart smittat…

 3. Som du vet är vår ambition att inrikta FoU på förnyelsebara energislag som är över tid klimatsmarta & miljövänliga- dit hör inte kärnkraften.

  Akko, det där påståendet blir inte sant bara för att (mp)’s partiprogram försöker definera verkligheten som sådan. Det är det enda du har att luta dig mot: partiprogrammet. Ingen fakta stöder påståendet att kärnkraften skulle vara miljöfarlig(are än andra kraftslag) .

  Svensk kärnkraft har- redan i dess nuvarande gamla form – i ett livscykelperspektiv utsläpp på 3 gram CO2 per kWh. Det är lägre än vattenkraft (5 g/kWh), vindkraft (10), skogsavfall/biomassa (16) och direktverkande solpanel (ca 60-70).

  Fakta Akko… du vet det där som du påstår att du gärna tar till dig? Ovanstående är siffor är fakta. Mätt från gruva till rivning och slutförvar är kärnkraft det koldioxidsnålaste vi har. Fakta… tänker du bry dig om det den här eller blunda för fakta… igen?

  Det som väntar oss i framtiden av kärnkraften – om innovation och forskning av det slag som Peter Eriksson pratar om får råda istället för teknikfientlighet och bakåtsträvande – är följande:

  – 2500% till 5000% bättre utnyttjande av bränslet. Idag tar vi bara ut en tjugondel av energin som finns i det och tar dessutom dåligt tillvara på den i omvandligen till användbar energi.

  – 20-faldigt återbruk av redan använt bränsle. D.v.s. utan att bryta ett enda gram uran till kan vi säkra Sveriges elförsörjning i 500 – 1 000 år till, på det uran vi redan har.

  – Användning av Torium som bränsle, d.v.s. ett ämne som finns 3 gånger vanligare än uran.

  – Reaktorer som inte ger plutonium som restprodukt någonstans i bränslekedjan.

  – Reaktorer som bränner upp redan existerande plutonium.

  – En minsking i lagringtid av redan använt bränsle med en faktor 100-200. D.v.s. istället för ett slutförvar på 100 000 år kan vi komma ned till så korta tider på 500-1 000 år.

  Det enda (mp) vill göra är att skjuta bränslet i marken och försöka glömma bort det. Vad i detta är innovation och kunskapsfrämjande?

  Fakta från IEA: 2006 stod fossila bränslen för 80% av världens energiförsörjning. 13% kom från förnybar5. Av dessa var 10.6% sopförbränning av återvinnbart material, 2.2% var vattenkraft, 0.4% var bergvärme…

  – Vindkraft: 0.064%
  – Solkraft: 0.039%
  – Vågor/tidvatten: 0.0004%

  …d.v.s. sol vind och vågrkraft stod nätt och jämn för en tusendel av världens energi.

  I det läget… när 80% av världens energi kommer ifrån otroligt smutsiga kraftkällor och det förnybara fortfarande efter årtioenden av vackert prat står och stampar och lämnar ett näst intill försumbart bidag, tycker (mp) att vi inte skall lägga någon innovationskraft på kärnkraft… trots den enorma potential den har.

  Anledningen?

  Att det var några kärnkraftshatare som startade partiet och gjorde det till bibel-lag för partiet att tycka som dem… vilket så här efter 30 år fortfarande har låst fast det i år 1980.

  Med sådant tänk blir Peter Erikssons prat om att vi skall satsa på innovation och boosta kunskapen inom svensk industri tomt tjafs. 30 år gammal parti-dogma anses viktigare än att faktiskt arbeta mot utsläpp och miljöförstöring.

  Gällande det sopberg av Atomsopor som genererats sedan 1970 talet

  5000 ton… kommer att sluta på ca 8000 ton… detta ”berg” är strax under 500 kubikmeter i volym… d.v.s. mindre än den mängd vatten som finns i Högevallsbadets bassänger här i Lund.

  ”sopberg av Atomsopor”… det är tomt retorik-tjafs Akko. Du har själv varit och tittat på det. Du vet att det inte är något ”berg”, utan till och med i dess nuvarande utspridda och inklädda form så litet i volym att det får plats i några bassänger på CLAB.

  Låt kärnkraften få utvecklas, och Sverige har elenergi i 500 år till, utan att denna volym ökar.

  Om Peter Eriksson menar allvar med löftet du skriver om Akko så finns det vara en väg att gå för svensk kärnkraft och svensk kärnkraftsindustri: framåt.

  Men du kanske föredrar att vi köper kärnkraftkompetens från Kina, Sydkorea och Ryssland istället?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s