Centerns oansvariga obegränsade ansvarspolitik

De äldre herrarna på den här bilden har varit aktiva kärnkraftsmotståndare.

Anders Åkesson (C) var dessutom kampanjledare för linje tre i länet inför kärnkraftsomröstningen 1980. Men tiden går oavsett regering hände det inte mycket av att fasa ut och ersätta kärnkraften i Sverige. En del byter åsikt andra byter parti- ibland byter parti åsikt- det gjorde Centerpartiet i Kärnkraftsfrågan utan intern demokratisk process/ förankring. Väljarna fick heller ingen chans att ”ta tillbaka” sitt demokratiska inflytande på Svensk energipolitik när ett vallöfte och regeringsförklaring / förd politik blev helt som natt och dag…

Dotter Åkesson, i mitten på bilden, var knappast född vid tidpunkten och är den första generationen efter Åkesson  som kommer ta konsekvensen av förd energipolitik av Centerpartiet. Just nu 250 000 ton högradioaktivt avfall runt om i våra länder. Sveriges andel ca 100-200 ton per år. Sverige importerar uran från andra länder där det ökar miljöskulden och hälsan lokalt.

Miljöpartiet som spirade fram  efter omröstningen och grundar sig i Svensk freds och Miljörörelse , vi hånades men har kommit för att stanna just som reaktion på politikensbristande ansvar i ansvarsfrågor kring människa och miljö. Solidariteterna för djur-natur det ekologiska systemet, för människor här och i andra länder men också solidariteten med kommande generationer. www.mp.se

När Centerpartiet var i Maud Olofssons bykgryta för att ”komma överens”  blev det på pappret en enighet i att inte röra energipolitiken och att inte byga ut kärnkraften . Stadsminister Reinfeldt läste även upp dessa rader i sin regeringsförklaring 6/10 -2006 : http://www.sweden.gov.se/sb/d/6316/a/70232

Allians för Sverige har vunnit väljarnas förtroende för att genomföra den politik som lagts fast i Bankerydsuppgörelsen, i den gemensamma ekonomiska politik som presenterades iRiksdagen i våras och i det politiska program vi enades om i Alliansens valmanifest. ”  och vidare : ”Förnybar elproduktion kommer att kunna tillföras det svenska systemet under kommande år, men utvecklingen har bara börjat. Regeringen bedömer att den samlade energi- och effekttillgången inte kommer att vara tillräcklig under överskådlig tid. Under mandatperioden 2006-2010 kommer inte några politiska beslut om avveckling av kärnreaktorer att tas. Inte heller kommer några förnyade driftstillstånd ges till de två reaktorer som redan stängts. Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer att bestå. Regeringen kommer att pröva begäran om effekthöjningar enligt gällande lagar ”

Idag kom faktiskt Åkesson till en 5 min radioduell om energipolitiken. Han sa Akko Karlsson säkert 10 ggr  i sina inlägg vilket han har för vana att göra ( namna sina  debatt motståndare in absurdom likt ett tix-fenomen)   Jag frågade hur man kan leva med att Ko-vända i kärnkraftsfrågan både gentemot sitt eget samvete men även gentemot väljarna som faktiskt kastade bort sin röst på vad de trodde var stabil energipolitik ?

Åkesson vrider sig och menar att ”haleluja” nu har för förstagången Svensk kärnktraftsindustri fått obegränsat ansvar vid en eventuell olyckA OCH  det är så dyrt att bygga så det kommer aldrig att hända.  Vad innebär ”obegränsat ansvar för dig och Centerpartiet ” – Anders? Stor retorisk utvikning om förnyelsebara satsningar följde på den frågan… 

Problemet med Åkessons retorik är som vanligt vad han inte förklarar – det finns inget obegränsat ansvar det är enligt gällande ölaggrannskning beloppssatt till 15 miljarder kr punkt !  Men 15 miljarder kanske för centerpartiet och Anders vara nivån som dövar samvete och väljar svek tillräckligt mycket för att acceptera 10 nya reaktorer i Sverige ?

Nu kan det vara bra att veta om att siffrorna 100 miljarder är passerat i kostnader för Tjernobylolyckan, de talar nu om att man är i häradet 1000miljarder spenderade ”städ pengar” och klockan tickar ännu efter 1986 års största radioaktiva olycka koplat till ett kärnkraftverk här i Europa. http://www.tjernobyl.se/

Frågan jag inte hann ställa till Åkesson var : Vilka tydliga löften i årets valrörelse, vilka alliansmanifest är det som ni är beredda att kovända i om det mot förmodan skulle hända att center satt vid rodret igen ? Kort sagt vad är en röst på centerpartiet värd i demokratisk synvinkel när en så pass tung fråga som energipolitiken inte ens förankras internt i partiet än mindre hos väljarna ?

Som Miljöpartist är jag noga att respektera olika politiska åsikter men jag blir uppriktigt förbannad när såväl intern som extern demokratiprocess utnyttjas av dolda agendor.

Miljöpartiet står för sin Miljö och energipolitik, både före, under och efter ett val och det mina vänner är inte ett löfte det är en sanning.

Det är även därför vi med all respekt för våra röda kompisar parkerar Kärnkraftsfrågan och lovar riva upp utbyggnadsbeslutet som Centern och Alliansen drev igenom utan Svenska folkets stöd och inte ens hela gruppen 2 mandat skör tråd vilar nu Svensk energipolitik på pga Centerpartiet.

Att EON samma dag som lagförslaget kom hade presskonferens i oskarshamn -2009 för att starta processkalkyler för ny reaktor och att elintensiva industrin gått ihop i energibolag för att bygga en samägd reaktor det är en konsekvens av Centerns svek och något som de forna linje 3 kamraterna i länet försöker förtränga…

 

Carlgren – miljöministern han ignorerar att studera cancer i relation till Kärnkraftsverken, Per Bolund (M) har motionerat i Riksdagen.

Leif Larsson (C) Regionförbundets ordförande har fått en skrivelse på bordet från oss gröna i länet, om cancer studie i länet som han inte gärna luftar offentligt…

Miljöpartiet har nu hälsoutmanat SKB att göra en cancerstudie över tid för att ta fram vetskap- det värsta är nämligen inte att inte veta- det värsta är att inte vilja veta…

 

 

Att tillåta 10 nya reaktorer i lag o motivera det med att det kommer inte att byggas för det är för dyrt…är lika dåligt  som att ge en rattonykter nycklar med motivering han är ändå för full för att köra…båda leder till katastrof  men katastrof för olika lång tidframåt!

 

 

 

 

Annonser

17 thoughts on “Centerns oansvariga obegränsade ansvarspolitik

 1. Seriöst Akko. Du ”argumenterar” som om du tillhörde GU!

  Inte ett ord om ditt eget partis förträfflighet. Bara en massa skitsnack om en av de medtävlande.

  Låt den som är utan skuld kasta första stenen…

 2. Sayvara- du det var inte jag som gick till val 2006 på att INTE röra energipolitik och kärnkraften …

  Faktum är att Centern och Åkesson just idag och tidigare i egen hög person argumenterar just med ”det kommer bli för dyrt- ingen kommer bygga och obegränsat ansvar.

  Åkesson och Centern vet att det inte är sant men försöker ge en bild utåt jag tycker det är oärligt att ljuga väljarna upp i nyllet på detta viset .

  Jag gav honom chansen att förklara sig vad Centern menar med ”Obegränsat ansvar” = enligt EUs regelverk = 15 miljarder i Sverige

  Jag försöker vara saklig men jo jag är förbannad för det är ett demokratiproblem om vi säger en sak i valrörelse o gör annat vid makten

 3. det är ett demokratiproblem om vi säger en sak i valrörelse o gör annat vid makten

  Jag måste hålla med förgående talare: låt den som är utan skuld…

  Det är lätt att snacka skit när man inte sitter som ansvarig utan har friheten att vara i opposition.

  Men kan du ärligt säga att ni hållt alla vallöften till punkt och pricka; inte en enda kompromiss eller brott mot bokstäverna som sades från valkampanjerna tills dess att ni blev bumpade 2006? Kan du utan att vända bort blicken eller rodna säga ”Vi har hållt alla våra löften!”?

  Och framför allt: kan du garantera att ni kommer att hålla alla era löften som ni ger nu?

  Du säger exempelvis till mig; du lovar mig och alla andra: ”kärnkraft, det kommer vi aldrig att behöva ge tillstånd för igen”.

  Men kan du hålla löftet? Om inte, kan jag ställa dig mot väggen om 15-25 år och läxa upp dig för att det löfte du ger mig här och nu inte håller?

  Och ännu viktigare: kommer du att kunna ge mig mig en reservplan som vi kan implementera snabbt och lätt för att rädda situationen om den ”gröna omställningen” inte lyckats?

  Det är lätt att snacka skit om andra nu Akko… men hur kaxig kommer du att vara när jag avtvingar dig samma ansvar? Hur stöddig och nedlåtande mot de andra kommer du att vara när du måste förklara för mig och dina väljare att den gröna omställningen inte lyckades och att nu måste vi bygga ny kärnkraft i panik för att annars har vi akut effektbrist och är beroende av utländsk el som skapats med fossila bränslen?

  För övrigt har Centern inte brutit något vallöfte om kärnkraften eftersom tillståndförbudet inte försvinner förrän vid årsskiftet, d.v.s. efter mandatperiodens slut. Jag tycker också Maud Olofsson skall ha stora mängder cred för att hon vågade ta fajten med alla gammel-stötar inom Centern som lever kvar i 1980 och tror att bara för att man hatade kärnkraft då så kan man aldrig någonsin ha haft fel i frågan. Hon visste det skulle bli tufft, och att smutskastare – som du – skulle gnugga händerna och ladda paj-katapulterna. Änmdå vågade hon gå igenom det stålbadet och förnya Centerns hållning i frågan, och ingå i en bred uppgörelse… den som (mp) vägrar vara med på utan konstant sabbar och drar med sig (v) och (s).

  Marit Paulsen uttryckts sig mycket bra i SvD. Det handlar om större saker än prestige och att hålla fast vid en gammal åsikt för åsiktens skull. Det du tjafsar om Akko, i stilen ”Ja men det var inte så ni sa’ förut!”, är långt ned på prioritetslistan n’är det handlar om att säkra vår energiförsörjning samtidigt som vi håller nere utsläppen. Det finns viktigare saker att tänka på än att hålla fast vid en 30-40 år gammal åsikt som inte ens är ideologiskt kopplad till partiet.

  …om man inte är miljöpartist då och sitter fastkedjad i ett partiprogram som är mer trögändrat än amerikanska vapenlagarna…

 4. Micke – du tappar du focus

  1- lös min tex igen jag är tydlig man kan av olika skäl behöva göra omtag MP har gjort det i tex EUmedlemskapsfrågan- skillnaden är att man föregår ändring av en process som i vårt fall bestod i
  a- en intern omröstning hurv ida vi skulle ändra utträdeskravet till vara med o påverka innefrån
  Denna egnomfördes med massa bra temaseminarier för/ emot dito

  b- omröstning genomfördes 10 000 medlemmar fick chansen att påverka partiet innefrån röstutfall = ändrad kurs

  c- detta gjordes i god tid FÖRE EU valet 2009 så alla röstande som ej är partimedlemmar skulle ha klara besked om vår ingång i EUpolitiken

  d) Resultat fördubblat mandat i EU 😉

  Vad jag vänder mig emot är när man utan process internt eller externt säljer bort demokratiska uppdraget så som centerpartiet gjort – nödlösningen att skriva in ändring att beslutet gäller från 2011 var ju för att inte sven mfl skulle rösta mot förslaget – dessa ser att Alliansen inte kommer till makten = beslutet rivs upp = demokratimandatet räddat

  Naturligtvis måste ”rådighet” finnas för akuta situationer energipolitiken är allt för allvarlig att slarva bort på 2 mandats majoritet så som det blev nu- centerns huvudargument är ju att skapa förnyelsebart inte kärnkraft då hade man kunnat söka andra majoriteter som håller oavsett blockpolitiken. Men Maud har själv uttryckt att hon har prestige i regeringslojaliteten på bekostnad av vallöften

  Så kort svar – nej som jag skriver åsiktyer förändras över tid man byter åsikt eller parti alt partipolitiken ändras som jag beskrev.

  Gällande kärnkraften är det ändlighet i resurser (uran) och farligheten i avfall som ligger till grund det är ingen hållbar energiform.

 5. Och mIcke – nej jag kan naturligtvis inte garantera vad som händer framåt. Som opposition har vi levererat politiska detaljer som är unikt för en opposition just för att väljarna skall vara trygga.

  Vi har tydliga flaggningar att ekonomiansvaret kan fördröja eller ändra skattepolitik satsningar osv

  Vi har även aviserat frågor där vi inte är överens och där det naturligtvis blir svårare att leverera men det har vi som sagt klargjort för väljarna = de vet att de kan styra med mandatfördelning fler mandat mer ideologiskt inflytande.

  Ha en bra dag / @k

 6. Samt Micke man snabbbygger knappast en reaktor vid energikris det är Oikoloito i Finland ett dyrt pågående projekt ett levande bevis för – om man inte ska tulla på säkerhet och det är knappast lämpligt gällande kärnkraft 😉

  Efter stormen gudrun har kommuner en aktionsplan för att spara el akut man kan nästan plocka ur halva elförbrukningen akut – då går bara livsnödig och basservice el…

 7. kan naturligtvis inte garantera vad som händer framåt

  Det är bra att du är ärlig med detta Akko…

  …men det är också detta som en gång för alla gör att jag inte kan gå din väg i kärnrkaftsfrågan. För som du säger…

  man snabbbygger knappast en reaktor vid energikris det är Oikoloito i Finland ett dyrt pågående projekt ett levande bevis för

  …så finns alltid risken för projektstrul (gäller oavsett om det är vindkraft, solkraft, kärnkraft eller annat). OL3 är inte ett generellt fall för kärnkraft men det bevisar också att om vi inte skall riskera hamna på pottkanten så måste vi agera i god tid. Vi kan inte förbjuda kraftkällor på pin tjiv bara för att partiprogramet säger det.

  …för låt oss nu vara ärliga Akko… som en miljöpartist sade till mig: ”Den dag miljöpartiet kompromissar om kärnkraften är det jag lämnar jag partiet”.

  Även om det formellt sett går att ta bort kärnkraftsmotståndet ifrån Miljöpartiets partiprogram… vad tror du händer? 4%… en dröm blott. Den skitstorm som du kastat på Centern kommer att vara en mild bris i jämförelse med det som kommer att drabba Miljöpartiet när hälften av väljarna stormar ut rosenrasande och alla andra ser vad (mp)’s löften om ”grön omställning” var värda. Förtroendekris med stort F…

  Miljöpartiets motstånd drabbar kärnkraftens säkerhet negativt. Ni var förvisso inte vid makten då beslutet togs men ni har då banne mig hejat på den så kallade tankeförbudslagen som, även om inte heller den i formell mening var detta, så fick det ändå den praktiska effekten att svensk kärnkraftsforskning dog. Och de rödas – och sedemera rödgrönas – velighet i frågan med tramset om att behovspröva från mandatperiod till mandatperiod, är direkt ansvarigt för vinterns energikris.

  Man kan inte hålla på att behandla en av Sveriges största industrier som vore de Piss & Pest & Senapsgas AB och förvänta sig att de kan göra sitt jobb under de förhållandena. Antingen säger man ”Ja! Kör!!”, eller så säger man ”Nej! Ni slutar ”.

  Ni gör ingetdera just nu, därför att – som du själv erkänner – kan ni inte ge garantier att ert alternativ lyckas… så ett ”Nej!” funkar inte. Samtidigt vägrar ni äga ”Ja!” och lämnar sålunda industrin i ett vakum.

  Det drar ihop sig till ödesstund på riktigt Akko. Ni kan inte förhala detta länge till. Beslut måste komma inom 5-10 år absolut senast, annars blir det som sagt panikbyggen i sista sekund. Det vill inte var sig du eller jag veta av.

 8. Hej Akko, min kommentar har visst kommit på avvägar, så jag försöker igen.

  Du skriver:
  Leif Larsson (C) Regionförbundets ordförande har fått en skrivelse på bordet från oss gröna i länet, om cancer studie i länet som han inte gärna luftar offentligt…

  Vad är det för studie, kan du berätta?

 9. Nu feltolkar du igen – mer eller midre medvetet!?

  Jag är helt övertygad om att en energiomställning är möjlig
  92% av svenska folket vill ha förnyelsebar energi redan idag. Det följer energieffektiviseringar parallelt.

  Det fanns ett tydligt beslut avveckla kärnkraften med slutdatum dec 2010 det har inte följts och numera med 2 rösters marginal ändrats av en alliansregering vid rodret o brutit en tradition av breda energiöverenskommelser .

  rödgröna är tydliga ingen utbyggnad o avveckling löpande som energiutrymmet ger möjlighet till.

  • Jag är helt övertygad om att en energiomställning är möjlig

   Din övertygelse är inte god nog. Du kan vara så övertygad att din hjärna rostat fast i varenda led och kullager… men det är inte gott nog! Din övertygelse ger oss noll watt-timmar energi. Det enda som räknas, Akko, är resultat… inte övertygelser.

   Och tills dess att det finns resultat på plats, så kräver jag av dig: garantier, hårda slutdatum och – det viktigaste av allt – en reservplan.

   Men det kan du inte ge mig. Du säger det själv ”kan naturligtvis inte garantera vad som händer framåt”. Dina egna ord.

   Och om 11 år fuller Oskarshamn 1 femtio år… långt över dess ursprungligt planerade livstid. Säkerheten kan inte uppräthållas med så gamla reaktorer. De måste börja stängas.

   Så det du ber mig göra är att spela ett spel där vi kan förlora… och inte bara förlora lite, utan väldigt stort. Tycker du skulle klokt av mig att chansa på något sådant Akko… baserat på en opionsundersökning?!

   92% av svenska folket vill ha förnyelsebar energi redan idag.

   Och det tänker även Alliansen ge dem.

   Faktum kvarstår: alliansen vill satsa på kärnkraft, förnybart och effektiviseringar… 1 + 1 + 1 = 3. De rödgröna vill bara satsa på förnybart och effektiviseringar, samtidigt som ni vill ta bort kärnkraften… 1 + 1 – 1 = 1. Så länge ni inte säger ja till nya reaktorer så är det detsamma som att aktivt ta bort kärnkraften eftersom de nuvarande reaktorerna har ett hårt, ofrånkomligt slutdatum.

   Det enda argument du har för att försöka hävda något annat är den falska konflikten som inte existerar. Du föröker sälja in er linje på att utmåla det fönybara som den giriga gökungen som vill ha alla resurser själv.

   Du lever i den här myten, den falska motsägelsen att förnybart och kärnrkaft står emot varandra. Det är skitsnack! Från 70-talet har 100 TWh/år fossil energiförbrukning försvunnit, trots en ökad energikonsumtion. Och det som tog ned den förbrukningen var kärnkraft och biobränsle (skogsavfallet). Du har kärnkraften att tacka för detta… och den vill du ta bort. Smart?

   Du säljer det sämre caset Akko… är det så svårt att förstå?

   Om du nu gillar opinionsundersökninagr så mycket så tycker jag snarare att du skall fundera på varför 4 av 10 miljöpartister vill att Alliansens kärnkraftsbeslut skall stå kvar, medan bara 5 av 10 vill återinföra tillståndförbudet.

   Du kan fundera på varför 7 av 10 föredrar alliansens kärnkraftsbeslut framför de rödgrönas löfte att ta tillbaks förbudet.

   Det fanns ett tydligt beslut avveckla kärnkraften med slutdatum dec 2010 det har inte följts

   Slutdatum 2010 försvann redan 1997 Akko… det var sossarna som tog bort det och ersatte med avvecklingslagen som inte har ett slutdatum utan istället hänger ett Damoklessvärd över varje reaktor som när som helst kan falla när regeringen klipper snöret.

   Det var så man dödade Barsebäck och tog bort 1200 MW ren el (och 2400 MW ren värme om den bara hade fått utnyttjas), medan Avedöre-verket på andra sidan sundet står och spyr ut 1700 MW kol, olja och gas.

   och numera med 2 rösters marginal ändrats av en alliansregering vid rodret o brutit en tradition av breda energiöverenskommelser

   Se till att få med ändan i vagnen då och sluta vara sådana tjurskallar. (mp)’s ingrodda motstånd sabbar för de rödgröna så att ni inte kan komma överens. Jag snackade med Andreas Carlgren idag om detta. Han vill ha en bred uppgörelse… men det går inte, för de rödgröna, och till och med sossarna internt, tjafsar inbördes. Han lät uppriktigt uppgiven över detta att ni i det rödgröna lägret inte kan få någon ordning på skutan så att alla ror åt samma håll. (Mer om detta på vår blog)

   rödgröna är tydliga ingen utbyggnad o avveckling löpande som energiutrymmet ger möjlighet till.

   Nej, det är inte tydligt… där är fullständig dimma. Kärnkraftsindustrin behöver ett ”JA” eller ett ”NEJ!” och tillhörande datum. Ni ger dem inget av det. Kalla inte det för tydlighet därför att det är raka motsatsen. Det är den totala osäkerheten när en regering när som helst – på politiskt räv- och rackarspel – kan döda ens verksamhet. Kalla det inte för att vara ”tydliga” för det är löjligt.

 10. Ja – jag vill aktivt avveckla kärnkraften det vet du.
  Självklart tar man de äldsta reaktorerna först, Oskarshamn har tre varav två 70tals reaktorer.

  Den rödgröna uppgörelsen innebär
  1- att riva upp borgaralliansens 2mandats förslag om 10 nya reaktorer från 2011 ( dvs byggstopp)

  2- att löpande utvärdera Svensk energiförsörjning löpande under mandatperioden och råda efter analys.

  • att riva upp borgaralliansens 2mandats förslag om 10 nya reaktorer från 2011 ( dvs byggstopp)

   att löpande utvärdera Svensk energiförsörjning löpande under mandatperioden och råda efter analys.

   Eh… ja? Jag har just spenderat flera långa kommentarer med att analysera konsekvenserna av detta och de stora risker det innebär… samt vilka negativa konsekvenser det får för kärnkraftsindustrin och att säkerheten drabbas negativt av denna handlingsplan (eller snarare avsaknad av sådan).

   Och ditt svar är bara ”Ja, så tänker vi göra!”?

   /Micke

  • Alltså… förlåt mig om jag tänker lite för mycket som hjag är van vid från kärnkraften, men om du har fel Akko, vad f-n gör vi då, hm?

   Kärnkraftssäkerhet är ett facinerande ämne. Det är synd att du inte rotat djupare i det, för jag tror du hade tyckt det var roligt. Det är konsten i hur man tänker efter… fem steg före.

   Eller talar jag till fel person… när jag talar till någon som har ett perspektiv som sträcker sig max 4 år framåt i tiden… d.v.s. till nästa val… hm.

   Anyway… kärnssäkerhet, det är området där du lär dig att du har alltid en reservplan. Och du har inte bara en (1) reservplan… du har en reservplan för om reservplanen inte funkar. Och sedan har du en reservplan för den… och så vidare. Så gör man kärnkraft säker… man antar inte att det man har gjort håller, utan man förbereder för att det inte gör det. Det var därför som Harrisburg fick noll och inga skadefall trots att det var en härdsmälta. I Tjernobyl sket man i det… för i Sovjet finns det per Partiets definition ingen dålig teknik, inga okunniga arbetare eller sovande myndigheter.

   Det du just säger är att ni har en plan… och that’s it! Jag frågar dig och påpekar att planen har risker som kan ge extremt dåliga utfall… vissa menar att den till och med kan ha katastrofala utfall som tippar hela jordens klimat över ända och får Tjernobyl att verka som en mindre irritation!

   Och ditt svar? ”Japp… det är planen vi kör på”.

   Förlåt att jag säger detta Akko… men något så otroligt korkat och omdömeslöst kan jag aldrig ställa upp på. Kärnkraft – till och med med risken för en stör olycka – är att föredra framför det där.

   Kärnkraftsolyckor vet vi har en ändlig omfattnig som vi kan leva med. Harrisburg och Tjernobyl har visat att till och med i värsta-fallen så är det full möjligt att ett gott, välmående och friskt liv. Marken som utrymdes i den Sovjetiska olyckan motsvarar en areal som är någonstans mellan 1/100 och 1/1000 av Sahara’s utbredning varje år… och vetenskapen visar att djuren som bor där permanent mår riktigt bra. I Pennsylvania förstördes inte en enda kvadrat-tum mark i olyckan.

   Detta är i långt mildare i jämförelse med den risk om (mp)’s politik utsätter oss för.

   Någon gång borde du lära dig om begreppet ”risk” Akko och inte bara svinga det omkring dig i debatten som ett brännbollsträ, utan att veta vad du säger.

 11. 🙂 Just på energi temat känner jag mej väldigt hemma – och tänket tewma risk är ju kopplat efter reflektion på 100 000års atomsopor klart det är tänkt mkt o länge.

  Är det så svårt att se konceptet – förnyelsebart med energieffektiviseringar ? Insikten om energiförsörjningen är = resurserna fossila- tryter. Flödesenergierna -kretsloppsbaserade måst in både i FoU och i vardagen

  Festen är slut – det går inte att parta energi utan reflektion för kommande generationer.

  Samtidigt är det försent att vara pessimist med tydlig energipolitik sker utveckling som är hållbar inte fossil o radioaktiv

  • Nej jag tror ärligt talat inte du tänkt på frågan om atomsoporna alls Akko annat än hur de skall användas som slagträ i kampen om att försvara partiets inställning i kärnkraftsfrågan. När din inställning är att vi skall tvinga 3000 generationer ha dem istället för att bespara 2985 av dessa generationer det omaket, då tror jag inte att du tänker – eller bryr dig – om dem alls.

   Är det så svårt att se konceptet – förnyelsebart med energieffektiviseringar ?

   Akko vi kan alla se vackra bilder, guld och gröna skogar och önskedrömmar om hur det ser ut när allting går som man själv vill.

   Men verkligheten har veto i allt. När saker skiter sig, då hjälper inga önskedrömmar.

   Är det så svårt att se? Svar: ja.

   Av de 13% förnybar energi som finns i världen så kommer 10.6% från sopförbränning… 2.2% från vattenkraft, vilket vi vet vi har ont om naturliga resurser att utnyttja. Bergvärme står för 0.4%. Sol, och vind står 0.1 % av världens energi.

   Fossilt står för 80% av världens energi. Det(!) är berget vi har att bestiga.

   Energieffektiviseringar vet vi är jättebra för ekonomi och tillväxt men de minskar inte den totala energiförbrukningen eftersom rekyleffekten förtar det mesta av vinsten.

   Så sannolikheten är stor är att förnybart och effektiviseringar inte kommer att lyckas i tid innan den nuvarande svenska måste stängas ned, och risken det innebär är akut effektbrist, kraftigt ökad användning av fossila bränslen, och import av smutsig el från utlandet. Och att hjälpa Tyskland, Polen och Danmark minska på deras kol-, olje- och gas-superi… det kan vi bara glömma.

   Så med dessa fakta i åtanke är det för mig mycket svårt att se att Förnybart och Energieffektiviseringar är Den Enda Planen Som Behövs™.

   Festen är slut – det går inte att parta energi utan reflektion för kommande generationer.

   Vad tror du det är jag har gjort då? Du pratar… jag analyserar det du säger och ser att du utsätter kommande generationer för stora risker som är klart oförenliga med ”Hållbar Utveckling” så som den är inskriven i vår grundlag.

   Och vad är ditt svar på det? Mer tomt prat i stilen: ”Ja, så skall vi göra!”.

   Akko, du sparkar vilt omkring dig och anklagar andra för att vara ”oanvsariga”, men om man ser till vad du säger, och räknar på konsekvenserna av det du föreslår, så är det dina planer de som är mest riskabla. På vilket sätt främjar det din ståndpunkt?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s