Transporter för framtiden

Två dagar i Jönköping/ Elmia tema transporter. Med 7-8 nationaliteter blev det engelsk debatt på temat långtradar typer. Från politiken var det jag för (MP) och Oskar Öhlin ( M) samt en hel del facfolk inom transportsektorn. Det blev ett bra samtal med flera vinklar.

Mina teser i sammanhanget:

1- Hållbara transporter- att vara klimatsmart måste löna sig. Rätt fordon för rätt tillfälle och transportsträcka

2-Likaregler inom EU = Km skatt med principen skogsindustrin har undantag då inte ens Miljöpartister vill bygga järnväg till varenda skog 😉

3- Bondförnuft – ta bort Ko-dumma transporter så som att köra färskfångad fisk på östkusten till Västkusten och tillbaka igen… eller detta att öl körs av åkerier till Tyskland och hämtas hem av dumsnåla Svenskar i personbilar…

4- Innovation på motorsidan för miljö och bränsleeffektivare fordon måste få bättre / snabbare registreringsprocess och miljöklass i Eu systemet för att bejaka  utvecklingen av motorkonvertering. Igen Klimatsmarthet måste vara lönsamt!

Tidigare under dagen var det en svensktemadebatt med bla transport/ infra minister Torstensson (C) och moderat som debatterade mot våran Karin Svensson-Smith  och Lena Hallengren (S)

Alliansen sågade km-skatt men blev skyldiga svaret varför de ensidigt höjer Banavgifterna med 3%??

Refererat från transportbranchens hemsida

I panelen hittades också miljöpartisten Akko Karlsson, och hon var inte helt negativ till längre och tyngre fordon:
– Det handlar om rätt fordon på rätt plats. Större fordon ska helt enkelt nyttjas där de gör mest nytta. ( Läs skogsindustrin )
Samma tankar hittades hos moderaten Oskar Öholm, som fick medhåll från danske forskaren Jörgen Christensen från Joint transport research centre, som på uppdrag av OECD under två år analyserat konsekvenser av längre och tyngre fordon i fem kontinenter. Och hans sammanfattning var att längre och tyngre fordon är högkapacitetsfordon som har stor potential, men att det inte passar alla, eftersom det hänger samman med väginfrastrukturen, geografin och landets ekonomiska förutsättningar. Han sa samtidigt att de kloka politikerna ska se större fordon som en värdefull länk till ökad produktion hos företagen.

Föredragshållarna refererade till omfattande dokumentation av forskningsresultat och referenser till dessa kommer inom kort att finnas i konferensdokumentation på internet http://www.akeri.se samt http://www.nvfnorden.org.

 http://www.akeri.se/akeriforeningarna/abc-akarna

Annonser

One thought on “Transporter för framtiden

  1. Förtydligar = när vi tittar på transporter och klimatpåverkan = co2/ transport km är tåget / spårbundet vinnare ( med grön eldrift) !

    Således är infrastruktursatsningar med spårbundet prioriterat framför alla andra transportslag- oaktat denna ”sanning” så är det oerhört viktigt att vi är driftsmarta och använder rätt transporter till rätt saker.

    Skogsindustrin är en sådan bransch.

    Likaså uppmuntrar vi den tekniska utvecklingen för fortsatt energieffektivisering på våra tunga fordonsflottor som har en roll i de korta transporterna och i de otillgängliga ( skogen)

    Keep up the good work!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s