Kandiderar till Språkrör

 

Miljöpartiet och framtiden

 Vi står nu inför årets kongress med den vitala processen att välja nya språkrör, att skilja på person och parti och ändå vara personunion är en utmanande resa. Miljöpartiet har efter valet tagit ett historiskt kliv in i flertalet kommuner och landsting, in i regioner och riksdag . Miljöpartiet får som Sveriges tredje största parti, till stora delar det seriösa bemötande som Miljöpartiet och dess politik förtjänar. Det finns dock jobb kvar att göra, den globala helhetssyn som vi står för med solidaritet för människa och miljö över tid oaktat nationsgränser, utmanar onekligen både i media och våra politiska kollegor. För det är både en utmaning och ett nödvändigt kall att stå upp för en rättvis och hållbar värd som sträcker sig längre än en mandatperiod.

Det är stort att bli nominerad och det har krävt tid att reflektera på uppdraget och rollen som språkrör innan man eventuellt fattar beslutet att ställa upp. Jag har gjort den resan under de senaste månaderna och står nu till kongressen och medlemmarnas förfogande.

 Jag heter Akko Karlsson, 42 år och sitter i partistyrelsen sedan 2007. Jag är en rättfram person som står upp för mänskliga rättigheter, demokrati och miljöfrågor.       Jag har aktivt valt att bo kvar på landet, i min hembygd Lofta i Västerviks kommun- Kalmar län. Här finns kust och inland, öppna kulturlandskap, hällristningarna, skärgården, liksom de djupa småländska skogarna. Med Tjustbygdens 500 sjöar och 5000 öar är det här en platsgeografisk skattkammare av upplevelser. Denna mångfald tilltalar mig i själ och hjärta både som biodlare och trädgårdsnörd och som kulturhistoriskt intresserad privatperson. Det är också genom att betrakta min nära omgivning som miljöfrågorna blir tydliga och vi är en del i ett större sammanhang, en del av världen. Jag lever till stor del min dröm och den är grön, men framförallt älskar jag den här planeten och dess myllrande mångfald av liv och människor och det är både med glädje och stolthet jag står till demokratin, politiken och partiets förfogande.

 Mitt partipolitiska engagemang startade kommunalt 1998 och bygger på samarbete i modellen av föreningsform. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.             Före partipolitiken var det just via föreningsliv i olika former som jag deltog i samhällsbyggandet. Djurens Rätt, Greenpeace, Amnesty osv. Under flera år var det inom Bygderörelsen jag lärde känna hela Sverige och alla fantastiska entreprenörer och lokalsamhällen runt om i landet. Jag har en stark tillit till kraften hos många både i stad och landsbygd. För alla de som vet och känner att hållbar utveckling är den viktigaste politiska inriktning, är jag en erfaren röst som många väljer att lyssna till.

Under de senaste fyra åren och kommande, har jag valt att ta helt tjänstledigt från mitt jobb som fastighetsskötarchef till förmån för politik. Som vice ordförande i Regionförbundet Kalmar län är det med insikter i de geografiska utmanande utvecklingsfrågorna som berikar. Att dessutom vara med i lagarbetet för Sveriges bästa Landsting Kalmar län, ger mig ett tvärpolitiskt kunnande som kommer väl till hands i rikspolitiken. Jag har tränat på ”rör-rollen” som regionalt språkrör för Miljöpartiet i Kalmar län. Jag är en kraft som inte är uppbunden av riksdagsarbetet och kan därmed ta en mer aktiv roll i det representativa lokala och regionalpolitiska arbetet för partiet och föra in flera perspektiv på den nationella och internationella arenan.

 Miljöpartiet är med sina 30 år som parti en vital kraft i Svensk och internationell politik, där vi tillsammans med gröna systerpartier som Europas Gröna (EGP) och Global Greens står för en konstruktiv internationell miljö- och klimatkraft. En kraft för kommande generationers möjligheter till ett gott liv med biologisk mångfald och fungerande ekosystem. De Gröna partierna ökar också runt om i Europa och världen för framtiden är här och den är grön. Själv har jag ansvar för bland annat internationella frågor i partistyrelsen. Inte minst Östersjöområdet är ett prioriterat område för mig och vår gemensamma vatten och Östersjöproblematik samt de nya grönapartierna i forna Öststaterna. Vi har en fantastisk riksdags- och partiorganisation som servar ett parti med växtkraft. Ute i landet har vi samarbetsparter som ser olika ut, för fokus är grön politik och det är med det mandatet vi alla engagerat oss i partiet. Att vår grund bygger på föreningsengagemang så som Svenska Freds- och Miljöorganisationer är välkänt. Vi har också ett av de mest inspirerande och engagerande politiska student- och ungdomsförbunden Grön ungdom (GS /GU) som gör ett fantastiskt arbete i den politiska och ideologiska gröna återväxten, och vars verksamhet jag särskilt vurmar för.

Det är med värme som vårt gröna parti värnar rotationsprinciper och öppenheten för medlemmar att på kongressen 2011 välja ny laguppställning som språkrör, partisekreterare och partistyrelse. Vi står också inför en spännande partiprogramsrevidering med rådslagsprocesser som skall ta oss fram till nya gröna valframgångar 2014. Jag ser också kraften att Miljöpartiet attraherar och är öppna för människor med levande erfarenheter från andra fält en rent partipolitiska.

 Mina ledord för partipolitiskt engagemang är : Människa, Miljö och Livsstil

 Människorär framförallt aldrig ”illegala” – vi är alla världsmedborgare. Insikten om allas lika värde är grunden för, inte bara jämställdhets och jämlikhetsvärderingarna, utan också för varje människas vilja och rätt till fred, frihet, integritet och demokratiska rättigheter. Av det följer även ett ansvar att ta del i samhällsbyggandet på ett konstruktivt sätt. Ansvar med omsorg om de systrar och bröder som flyr krig, förtryck och naturkatastrofer. Vi är helt enkelt alla på samma planet med ett globalt gemensamt ansvar. Min övertygelse är att absoluta merparten av alla människor vill och gör väl om de får möjligheten och förtroendet. Den övertygelsen leder till politisk tillit att främst stimulera och bejaka folkinitiativ och det ansvarstagande hos människor. Kontrollbehov hittar man främst hos rädda människor. Jag ser kulturen som en viktig del i det kreativa,det vackra, skapande och samtidigt ifrågasättande i samhället. Jag menar att politikens arena skall ge verktygen för en mänskligare framtid, men det skall skapas och utformas med vanliga, kloka vardagsmänniskor genom engagemang och i gemenskap. Här menar jag att Miljöpartiet är det parti som gör det möjligt för människor att bli miljösmarta i vardagen med tydligt hållbart samhällsbyggande och uppmuntran.

 Miljö och klimat är en förutsättning för vår och kommande generationers existens och välfärd. Vi måste alla sluta konsumera som om vi vore den nu sista levande generationen på den här planeten. Att utarma och svälta jorden för att föda en växande befolkning med kemikaliebelastade råvaror, transporterade över hela jordklotet, är som att kasta sig ner för ett stup- vi vet alla hur det kommer sluta. Att fiska ur våra världshav för att vi inte ser hur få fiskar som fortfarande simmar i allt smutsigare och kemikalityngda vatten är inte hållbart. Vi i Miljöpartiet ser stupet, ser att arter försvinner och varnar för det men framförallt ger möjlighet till ett miljösmartare val och tar ansvar för samhällets del i omställningen. Sverige är i grunden en grön nation, med fantastiska naturresurser och miljötekniska innovatörer. Vårt varumärke och kunskapsbyggande borde baseras på förnyelsebara energislag och klimatsmart produktutveckling. Kärnkraftseländet som bryter systemvillkor, över 3000 generationer, i en destruktiv kärnkraftskedja hör inte hemma i ett modernt, demokratiskt, hållbart samhälle. Varje peng som satsas i kärnkraft är en förlorad och fel satsad peng.                               Därför ser jag energiomställningen som en av Miljöpartiets huvudfrågor framöver och kommer driva den frågan tydligt.

 Livsstil– det handlar om att leva mer, arbeta friare och konsumera mindre och smartare, förebygga ohälsa, göra det lönsamt att vara klimatsmart och konsekvent ersätta destruktiva produkter och energislag. Vi måste kunna balansera arbetstid med att leva, vara med familjen, vänner, upplevelser, kanske driva deltidsföretagande, vara föreningsaktiv. Ett solidariskt samhälle måste garantera en grundtrygghet oavsett arbetsförmåga, ”socialkompetens” eller personliga kontakter. År 2011 vet vi ju vad som gör människor lyckliga – och inte är det materialism, egoism eller stress. Som språkrörskandidat för Miljöpartiet ser jag det som ytterst viktigt att tala just om livskvalitet ur ett bredare och hållbarare perspektiv än just konsumtionsvolym.

 

Fakta om mig :

Namn: Akko Karlsson

Ålder: 42

Bor: Lofta, Västerviks kommun, Kalmar län

Livsstil: Livet på landet, äter ej kött

Civilstånd: Sambo och två barn

Elval: Grön vatten el

Kör: Flexifeul – etanol

Yrke: Trädgård, Miljö, Landsbygdsutveckling, Tjänstledig fastighetsskötarchef

Blog: https://akkomp.wordpress.com/

Pressbild: http://www.flickr.com/photos/miljopartiet/4865612583/in/photostream/

Valpejl: http://valpejl.se/politiker/14117/Akko_Karlsson

 Politiskt aktiv: Miljöpartiet de gröna 1998

Uppdrag i korthet:

Kommunstyrelse sedemera Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sedan 1998

Regionalt Språkrör i Kalmar län

Landstings fullmäktige i Kalmar län sedan 2007

Vice Ordförande i Regionförbundet Kalmar län sedan 2007

Miljöpartiets Partistyrelse sedan 2007

Kuriosa: Aktiv Biodlare & Trädgårdsnörd som samlar kulturarvsväxter

Annonser

10 thoughts on “Kandiderar till Språkrör

 1. Tack Micke – jag respekterar alltid folks åsikter o rätten att uttrycka dem, sen behöver jag som sagt inte hålla med i sak 😉

  Ska bli spännande !

 2. Ping: språkrörskandidat « Greenjessica's Blog

 3. Ser med spänning fram emot byte av nya språkrör. Hoppas att det samarbetet bli lika bra mellan de nya som det har varit mellan Peter och Maria. Känner inte till så mycket om Akko men enligt presentationen verkar det bli bra. Det kommer att bli många förväntningar på de nya språkrören. Själv har jag en önskan om att de skall bli bättre på att lyfta fram landsbygdsfrågorna för där tycker jag MP hittills varit mycket svag på.. Nu när MP har möjligheterna som tredje parti och Centern har övergivit landsbygden mer och mer är det väl dags att försöka nå ut till landsbygdens folk.

 4. Tack Barbro !
  Ja Regionalpolitiken är en hjärtefråga för mej och jag hoppas kunna lyfta dentydligare i den nationella debatten.

  Sverige består till större delen av Lands och glesbygd där vi har byggt vår välfärd på genom olika naturresurser och merparten aav alla nu yrkesverksamma har vuxit upp studerat i unga år för att sedan fortsätta till en storstadsregion .

  Merparten av alla Svenskar har dessutom en koppling via sommarstugor, semestrar till Sverige utanför staden i fjällen, i skärgården eller i djupa skogar någon stans i ett underbart natur och kulturlandskap.

  Vi har idag också väldihgt många säsongs boende från övriga Europa som valt att investera i ett landsbygdstorp eller hus.

  jag ser en sund Ekoturism att faktiskt se mervärdet i att vi har just landsbygd/ glesbygd med attraktiv frånvaro av industri och oljud. Ekoturism har visat sig ge kvalitativ besöksnäring som genererar lokalklapital som ökar försörjningsgraden lokalt.

  En förutsättning är att vi också för fram vikten av regionla trafikstråk ( läs järnväg) som har matning ut på stambanan.

  Detta och lokal energiproduktion- att använda de småskaliga vattenkraftsstationer som är för fäfot nu, naturligtvis med fiskesäkrade turbiner och vandringslesder för fisk och ål.

  Biogas kopplat till lantbrukets svämmgödselbrunnar skapar förutsättningar för lokala mackar och lokaldrivmedelsförsörjning som ger spinnoff kanske detta blir lyftet för en ny typ av lanthandel på landsbygden.

  Energi och basservice kan gå hand i hand !

 5. Hej Akko!
  Grattis till nomineringen. Kanner mig faktiskt lite delaktig i din framgang, eftersom Bertil G och jag satsade pa dig i borjan av din karriar. Hoppas du kommer ihag miljoutbildningen som du fick ta ansvar for.
  Halsningar fran LAx, fn pa besok i Egypten

 6. Hej & Tusen tack Lennart !
  Det är helt sant att tiden på Valstadskolan och AMUs samarbetet med Högskolan och Miljökurserna onekligen präglat mitt ”livsval” och engagemang.

  Mycket inspirerande och ni ska ha mycket kred. för att ni var pionjärer på miljöarbete/ utbildningar – det är tufft att vara först många gånger!

  Låter spännande med Egypten- simma lungt har hört om hajar i badorterna där nere 😉

 7. Ping: Språkrörskandidat Karlsson « Anders Wallner

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s