Regionfrågan

 

Så har media börjat engagera sig i regionfrågan och de administrativa kartorna inför 2014. Det är bra för då börjar samtalen runt fikaborden hemma och på arbetsplatser!

Läs mer: http://www.barometern.se/ledare/kalmar-lan-velar-i-regionfragan(2234940).gm , och  http://www.barometern.se/reagera/debatt/skapa-ett-ostra-gotaland(2234939).gm

Kalmar län inrättades som statens administrativa länsenhet redan 1634,  men fick först under 1700talet sina nuvarande gränser. Unikt är att Kalmar län består av två landskap, dels Småland på fastlandet , dels Öland.

Miljöpartiet de Gröna i Kalmar län har från dag ett varit tydliga i vår utgångspunkt, som bygger på att samarbete och samverkan är nödvändigt och kan te sig olika beroende på sakfrågans behov. Mer innehåll än gränsdragning således.   Infrastruktur tex har en stor geografi och bygger också på arbetsmarknadsregionernas utformining, kulturmönster -hur rör sig människor i ett geografiskt avlångt län som vårt, är en annan aspekt. Sjukvårdens olika samarbeten är en viktig del, som kan man säga ”lyft regiondiskussionen”.  Orsaken är kostnader för specialistvård och behovet att samla dessa för att hålla kompetens och kunnande på en hög nivå. Logiken är tydlig: opererar man sällan så blir man ovan, vilket ökar risken för patienten. Vård handlar om att minimera risker och göra patientnyttan optimal.

Vi har ju ett län som sträcker sig gott och väl mer än 25 mil från norr till söder och cirka 7 mil på bredden. Vi har 2000 sjöar ( större än 1 ha) och  en skärgårdsmiljö med kobbar och skär till ett antal av 16 000 ! Totalt är vi 3 % av sveriges yta och befolkning. vi är knappt 230 000 invånare och bor i snitt 20 personer / kvadrat kilometer.  ( Det varierar stort mellan 3-63 pers/ kvkm)

År 2011 borde administrativa geografiska indelningar INTE vara ett problem i människors vardag. Trots det är det strul med arbets och studiependling över länsgränser. Det är strul med skolor och barnomsorhg i gränsbygder som utarmas i basservice pga att man är administrativt regid om kommun/ länsinvånar tillhörigheter istället för att samverka och ge landsbygden en skjuts framåt med gemensamma effektiva resurser.

Östergötland är tvärpolitiskt överens man vill ha med Kalmar län i en större region och man kan även tänka sig övriga Smålands länen. I praktiken är det bara Miljöpartiet Östergötland som visat handling genom att avsätta medel för Tjust och Stångådalsbanan i sin budget. Väl medveten om att all samverkan startar med tillgänglighet och då är spåren en förutsättning för klimatsmarta transporter av både gods och människor.

Jönköping är veligare  och har svårt att ge besked. Kronoberg och Blekinge har länge suktat efter Skåne som stängt dörren. Men samtal och trevare har gjorts med både politik och tjänstemän. En del insikter har landat i olika initiativ. Man testar tex biljett och resesystem, trafikplaneringar, Yrkeshögskoleutbildningar mm

Så vad säger länspolitiken om framtida regioner ?

Länspolitiker( Kalmar län) har sagt ” håll länet helt” i en eventuell regionförstoring. Lokalt säger man i norr Östergötland är en naturlig region för oss, i Söder säger man Småland och Blekinge nära Skåne är dit vi vill…

Så vad händer nu ? Från rikets huvudstad signaleras välj region annars kommer ni att slås ihop med statens försorg 2012. Vill man välja så är det arbete som gäller, att prata med grannarna och aktivera folk i allmänhelt för en mental resa om vad som är ”våran region”.

Man kan också konstatera att det pågår översyn av de feodala länsstyrelsernas roll och liv efter regionaliseringen. Blekinge har redan ”dragits in” och det är en välkänd sanning att Kalmar länsstyrelse varit under granskning och revision under en längre tid. Lantbrukare och Leadergrupper har känt av en extremt lång handläggning som har satt många på pottkanten.  Djurtillsynen som regionaliserades lämnar en del att önska menar kommunerna som tidigare med lokalkännedom haft uppdraget..

Staten har märkligt nog styrt o ställt om sina nationella myndigheter och verk utan koppling till framtiden, trafikverks regioner ( gillar dock att alla trafikslag samlats under ett paraply) , skogsvårdsstyrelsen, polis och arbetsförmedling, skattemyndighet. Det är som att kasta upp en näve sågspån som fått signa ner på olika platser och geografiska arbetsområden. Dumt att inte hörsamma kommande geografi- omorganisationer kostar både i tid- pengar och människor.

Min vison och syn på regioner:

Långsiktigt: Vi är alla världsmedborgare och det skulle vara naturligt med en öppen värld utan administrativa murar mellan folk och nationer.

Nationellt: Oaktat gränser måste vi samverka och tillåta olika samverkans geografier, det är viktigt att med erfarenheter från EU inte administrera ihjäl nya organisationer med gigantiska administrativa kanslier. Utlokalisera att vara nära människor är en princip som skapar sammanhang och insikt mellan de offentligaaktörerna och människor som bor och lever runt om i landet.

Optimal samarbetsgeografi:   Ett Småland/ Öland- Blekinge + Östergötland som även har med Gotland. Minns dock att olika nätverk/ kontakter och glöm inte Östersjöregionen – våra grannar på andra sidan Östersjön.

Då skulle vi få med det som bär och skapar närhet nämligen infrastrukturen / järnvägsnät och kusten- Sjöfarten. Vi skulle dessutom fånga in en av våra viktiga näringar de  Gröna näringarna : jord- skog- trädgård- fiske. Även i dess nya form Ekoturism, besöksnäring, förädling, hantverk.

Men också den viktiga profilindustrier så som :  träindustrin, glasriket och miljötekniken , biogas och energiproduktion ( inkl kompetensen för avveckling av kärnkraftsindustrier och atom avfall).

Så skulle det bli en fantastik studentregion med kraften via Linneuniversiteten, Linköpings Universitet, Blekinge tekniska och  alla campusar och folkhögskolor. Utepedagogiskt centrum, Naturbruksgymnasier ja emn kompetens region !

Det ger en vital och dynamisk region , för där människor möts sker utveckling. 

Kulturkraften vore också unik– allt från de olika varumärken och traditioner som vi ser inom skrivandet, teatern, muisken, konsten och berättartraditioner på olika sätt. 

Det ger också Hälso och Sjukvården möjlighet att arbeta med regionala specialiteter och patientnyttig samordning på olika plan med tesen tillsammans blir vi starka. Vill dock flagga in att här har vi att observera en god och välskött landstingsorganisation som må inspirera våra grannar med en del kvar att önska.

Kort sagt det skulle kunna bli en aktiv klimatsmart region baserad på den återväxt som ger ramarna för ett hållbart samhälle.

Så tänker jag inför 13 helgen -2011

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s