Välfärdens finansiering – från min horisont

Detta är del 3 i ” rakarör” svar till Per Garthons efterlysning om Språkrörens kandidatprofiler rent politiskt:

http://www.cogito.nu/ledare/lat-sprakrorsdebatten-handla-om-grona-karnfragor

Välfärdens finansiering

Grunden för makten över tiden och välfärden står att söka i skattesystemet

Det krävs nödvändiga seriösa samtal om skattesystemet. Denna koloss av offentliga inkomster och utgifter som utgör grunden för välfärden. Det är dags att inse att arbetstidsbeskattningen är en negativ spiral som tär dubbelt på det offentliga. 

En omställning där varor och produktion samt transaktioner istället utgör basen  för beskattning, kommer att bryta trenden av ständiga personalminskningar och ökade försörjningsbördor på vikande skatteinkomster.   Samtal skall initieras och genomföras på ett seriöst sätt, jag gläder mig åt initiativet av nya riksdagsgruppen så som senast Tim Jackssons besök i riksdagshuset. Tiden är på vår sida, insikten och nödvändigheten i en omställning från ohämmad ”ballong ekonomi”, till ett resurshållande med livs- kvalitativa värden är här. Vi kallar det grön skatteväxling!

En  grön skatteväxling, kommer också öka möjligheten för företag och de offentliga arbetsgivarna att öppna upp för introduktion och praktikplatser med god handledning, där unga , nya medborgare  är vinnare på en annars så krympande arbetsmarknad. Det öppnar även för att ge människor med funktionsnedsättningar en reell chans att kunna komma in på arbetsmarknaden utan att ses som en belastning på lönekontot. Det gör att månniska och tid  går hand i hand på ett konstruktivt sätt.  Dessutom ger det en konsumtions och klimatstyrande effekt – alla vinner människa och miljö. (Detta i en tid av ”Oil Peak- Peak allt” och brister i miljöstyrande konsumtionsbeskattning, där nya produkter månglas ut vars hälsoeffekter vi bara kan ana bland annat som en ackumulerad mängd störande kemikalier i vårt blodomlopp. Se filmen : Underkastelsen av Stefan Jarl / http://www.youtube.com/watch?v=GKtAu3Zq_gg )

Nu görs inte detta på en kafferast och det kommer att ta tid, men igen det handlar om att ha visionen i fokus och ta aktiva steg för ett grönare samhällsbygge.

Även solidaritetet och människors lika värde tangerar också denna skattefråga. Rätten att vi vill ha ett solidariskt samhälle där den som är stor och stark hjälper den som är liten och svag, både fysiskt och ekonomiskt. Då måste vi också enas om att det är en demokratisk rättighet och skyldighet att bedriva vissa offentliga nyttigheter.  Entreprenörskap som försörjningsbas är bara att bejaka och är i grunden ingen motsättning till offentlig verksamhet  -människor är kreativa och skapande. Privatiseringar drivs just nu på av ”marknadskrafter” (läs bolag) både inom och utanför landets gränser. LOV ( lagen om val)  är  i själva verket en historisk  tvingande privatisering av vår gemensamma välfärd  och skattepengar.

Vi har börjat ana hur detta skapar ett konkurrenssamhälle med galopperande samhällsklyftor där egoism och vinstuttag i dess kölvatten, där grupper väljer bort andra grupper i kraften av sin plånbok, utbildning eller sociala nätverk. Hänsyn och solidaritet är inget man lär sig vid dukade smörgårdsbord, det är i det faktiska vardagslivet som skola, barnomsorg som mötet och förståelse byggs mellan individer.

Det som var tänkt att bli en förstärkning av möjligheter inom skolpedagogik och sjukvård har visat sig bli ett val som inskränker möjligheter till att möta och förstå andra människor, andra förutsättningar. Vi gröna måste vara tydliga att demokratin och solidariteten har ett pris som av just solidaritetsskäl måste ha rätten att avstå privatiseringar och begränsa överuttag av vinster som är att betrakta som privatisering av skattemedel. Återigen det handlar inte om antingen eller – det handlar om att göra saker på rätt sätt på de platser där effekterna uppnås av omsorg för såväl medborgare som entreprenör.

Särskilt hårt drabbas svensk lands- och glesbygd som inte både kan betala ut skolpeng samtidigt som man har små skolor på landsbygden.  De senare stängs och landsbygden mister ofta det sista offentliga mötesrummet och en ny generation unga drivs till närmsta större landsort, och får allt färre upplevelser av sin hembygd. ”Jag bodde där -men levde någon annan stans ofta på väg till eller ifrån”, det klingar tomt att förlora sina rötters växtmån i form av basservice och mötesplatser lokalt.

  Snart föds mer än  60% av alla världens barn i en storstad – effekterna av detta kommer att påvisa mer serviceinfarkt än vad samhället inser. Att landsbygden har servat generationer av stadens invandrade befolkning med barnomsorg skola kommer snart att vara stadens eget delikata ”problem” och landsbygdens skolora och barnomsorglokaler gapar tomma… Vi håller på att skapa ett sommar/ vinter ” Skansen”  runt om i Sverige, där parametern är sommarboende och där en numerärt glesbefolkad mängd människor får allt mindre service för sin skattekrona lokalt.  

Jag noterar att liberalerna själva börjar inse problematiken av vinstuttag  som är överordnat verksamhet och tillgänglighet i ett demokratiskt skattefinansierat samhälle.

Man kan också konstatera att det är alltid det offentliga som förväntas betala när marknaden inte klarar av att gå runt, samtidigt som det offentliga hetsas att privatisera verksamheter som går med vinst.  Mängden flygplatser som gapar efter skattefinansiering är pinsam och har egentligen bara legitimitet i de extrema glesbygderna i norr, där inget tåg i värden kan korta avstånden till och från. I söder är det oftast ett välfärdsdilemma för företagsflyg och charterturism ( 60/40% )  som kräver en halv miljon resenärer/år men på sin höjd har hälften för att gå runt.  Att finansiera detta i södra Sverige, där järnvägsstrukturen med lite insatser skulle kunna lösa både tid och komfortaspekten på arbets- och studiependlingen med mervärdet godstrafik är inte seriöst.

Närmast ser vi förövrigt privatiseringen av ”lönsam” kollektivtrafik runt om i Sverige som borgligheten vill driva igenom 2012, konsekvenser för merparten av svensk lands- och glesbygd förskräcker. Någonting har gått mycket fel i samhällsbyggandet och mycket kan adresseras bristen på solidaritet till förmån konkurrenssamhälle adresserat en borglig regering på sin andra mandatperiod, en del kan adresseras konservativa socialdemokratiska regeringar.

Det viktiga är att ta lärdom av förd politik och att hålla den gröna politiska agendan öppen och visionär med aktiva steg för att modernisera själva och tillsammans med andra i en annars så grå blockpolitik.

Se även lyckoforskning : http://www.tidskrift.nu/artikel.php?Id=5994   och Hådens blog : http://hallplatshaden.wordpress.com/category/lyckoforskning/

Miljöpartiet skall stå upp smarta moderna skattesystem som servar medborgarna i hela Sverige i första hand och vi gör det i samverkan med skattefinanser som solidariskt gardera oss för olika behov i med och motgångar i livet.  Dessa medborgare är också människor som är entreprenörer, föreningsmänniskor, kulturutövare och alla har de en roll att spela i samhällsbygget. Vi skall också vara en aktiv part för att delta på den internationella arenan och globalt förebygga miljöskulder som vår konsumtion orsakat / -ar andra människor och länder.

  Akko Karlsson / Språkrörskandidat  

Annonser

2 thoughts on “Välfärdens finansiering – från min horisont

  1. Som sagt vill ha ett grönt samhällsbygge som tar vara på karften hos många men också stöttar när människor av olika skäl inte kan/ orkar. Det finns en storhet i socialtrygghet/ välfärd som i sina bästa former är konstruktiv inte passificerande koppla den med grönideologi så är det ett vinnande koncept för ett bra samhällsbygge med global över tid hänsyn/ hållbarhet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s