Kärnkraftshaverierna i Japan

Det är mycket nu- i Japan… Först jordbävning som inte förvånar i ett land som lever i jordskorpans skärningspunkt, sen Tsunamin som följde svallvågsmönstret av obarmhärtig ödeläggande kraft och så nu alla industrier av olika slag, olja, kemikalier etc som läcker ut en salig smörja av miljöstörande ämnen. Som lök på laxen problemet kärnkraft och effekterna av att kylsystemen slås ut.

Närmare 200 000 har evakuerats för att undvika strålskador , fruktansvärt naturligtvis att behöva fly sitt eget energisystem.

 Japan har i dag 55 reaktorer som tillgodoser 34,5 procent av landets energibehov. Man står på tröskeln till en gigantisk expansion och år 2030 ska kärnkraften stå för drygt 50 procent. Det lär bli svårt efter explosionen i går.

Den dramatiska olyckan kommer att spä på den berömda så kallade ”atomallergin” som en stor del av befolkningen hyser ända sen bomberna fälldes över Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945…. Japan har fått sin beskärda del av den av människan framhetsade radioaktiva cesium 137.  Atomenergiprogrammet inleddes i slutet av 1960-talet och på nästan varje plats möttes byggplanerna av vrede, uppror och domstolsprocesser. Kärnkraften var inte välkommen någonstans och bolagen tvingades hantera motståndet med de mest okonventionella medel. I många år var Tepco ( Japans Energibolag) största sponsor till det korrupta Liberaldemokratiska partiet (LDP). På samma sätt köpte bolagen stöd lokalt och splittrade motståndet med löften om jobb…

Jag kommer inte att dra några mer teorier angående borgarnas kopplingar och  intressen i Kärnkraftsbolag och dit relaterade företag. Konstaterar dock höstens hemligstämplade dokument och ovilja från Moderater och Kristdemokrater att redovisa  enskilda ”gåvor”…

Sverige har också fått en dos C137, som heter duga efter Tjernobylolyckan i Ukraina 1986… Det är 25 år sedan den fruktansvärda katastrofen och jag har själv vänner som vuxit upp som första generationens Tjernobylbarn från Ukraina och Belarus. Flertalet med ett snitt i halsen efter köldkörtelcancer.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Cesium

Vi kan mäta effekterna ännu i tex viltkött från Gävletrakten:

Cesium-137 i älgkött

Efter Tjernobylolyckan har halterna cesium-137 (137Cs) i viltkött varit förhöjda i vissa delar av landet, vilket skapat olust och oro bland jägare och andra som äter stora mängder kött från älg och rådjur.

På många håll i landet mättes cesiumhalten i älg- och rådjurskött de första åren efter olyckan på initiativ av till exempel jaktvårdsdistrikt. Med hjälp av mätningarna kunde kött med de allra högsta halterna kasseras och övrigt kött fördelas så att ingen enskild jägare fick allt sitt kött från ett djur med ovanligt höga halter. I två områden, Gävle och Heby, har mätningar på älg fortsatt oavbrutet.

Dessa mätningar får sedan 2002 stöd av Strålsäkerhetsmyndigheten och ingår i myndighetens miljöövervakningsprogram. Mätningarna ger en god bild av den generella utvecklingen inom ett givet område efter en engångstillförsel av 137Cs.

Eftersom halterna i viltkött varierar stort mellan olika djurindivider och mellan olika år ger resultaten ingen kunskap om halterna i enskilda djur i andra områden.  Enskilda djur i Gävle når över 4 000 Bq/kg samtliga år fram till och med 1994 (med undantag för 1987). Lika höga halter kunde ses 1997 och 2003. Samtidigt finns det varje år älgar med halter under 300 Bq/kg

Sett över de senaste tio åren har halterna i älgkött från Gävleområdet däremot inte minskat alls, trots det fysikaliska sönderfallet. Det är därför tänkbart att den framtida minskningen av 137Cs i älgkött kommer att domineras av fysikaliskt sönderfall och att de genomsnittliga halterna minskar med en halveringstid på cirka 30 år. 

Slutsatser : Halterna av 137Cs i älg minskar endast långsamt. I områden som drabbades hårdast av Tjernobylolyckan kan det i enskilda älgar fortfarande förekomma halter över 1500 Bq per kg vilket är försäljningsgränsvärdet. De flesta älgar har dock betydligt lägre halter även i drabbade områden. Variationerna är också stora mellan olika år. Det enda sättet att ta reda på halten i just den älg man själv har jagat är att mäta ett muskelprov.

Källa : Strålskydds Myndigheten

Cesiumhalter i bär, vilt, fisk och svamp

Förhöjda halter av cesium-137 kan fortfarande påvisas  i svamp, fisk och vilt.

Cesiumhalterna sjunker sakta och medelvärdena ligger idag oftast under gränsvärdet för försäljning (1 500 Bq/kg). Enstaka prov kan fortfarande ligga över gränsvärdet. Försäljningsgränsvärdet 1500 Bq/kg för vissa födoslag är satt utifrån att ett stort årligt intag (50 kg) av sådana födoslag då maximalt skulle ge en årlig stråldos på en millisievert. Den årliga genomsnittliga bakgrundsdosen (exklusive radon och medicinsk diagnostik) är cirka 1,3 millisievert.  

Först var det Fukushima 1:1 som slogs ut med en ”gasexplosion” som ett sätt att ”lätta på trycket”. Denna kokreaktor är i typ och ålder  liknande O1an i Oskarshamn (från 1971/72).

När en reaktor kokar torrt blir det kortslutning i systemet och härdsmälta inträffar i värsta fall. Ungefär som bilens kylarsystem om det ”kokar torrt” överhettas motorblocket och PUFF- toplocket pajar. Ironin haglar när man beaktar att Kalmar län / Sverige så sent som i februari i år genomförde en nationall Kärnkraftsövning baserad på ett ”case” av reaktorproblem just i Oskarshamn- samma händelseförlopp exkluderat jordbävning och Tsunami…Utvärderingen om styrkor och svagheter kommer i april… ”SAMÖ-KKÖ”…  http://www.msb.se/sv/Utbildning–ovning/Ovning/Nationella-ovningar/SAMO/   och på bloggen : http://samokko.wordpress.com/

http://www.dn.se/nyheter/varlden/japanska-regeringen-hardsmalta-kan-ha-intraffat

Akut strålningsskada uppträder som blysmak i munnen, yrsel och illamående… Man talar än så länge bara om en handfull skadade som tagits om hand för strålskador, kan befaras bli fler…

Jag är emot Kärnkraft i hela dess kedja från urberg till urberg, det är inte hållbart och bryter mot alla principer om försiktighet och systemvillkor. Jag anser att år 2011 är det avveckling som är utveckling- att bli världsledande på nucleär utfasning och sanering. SKB har onekligen ett uppdrag som utmanar gällande slutförvar och strålsäkerhet. OKG har med alla sina elbolag ett stort ansvar att ställa om till hållbara energislag. KTH- som nu vill expandera med Oskarshamns hjälp och bygga en ny skolreaktor ( blykyld) och exprimentera kring upparbetning av uran = till plutonium är ingen önskvärd utveckling. Miljöpartiet i Kalmar län har redan reserverat sig mot sådana inriktningar på förekommen anledning. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8705209.ab   

Ser fram emot en tydlig Maria Wetterstrand i kvällens Agenda  på SVT.

Avslutar med en Tage Danielsson : http://www.youtube.com/watch?v=FjuhW-4tyEI

Annonser

9 thoughts on “Kärnkraftshaverierna i Japan

 1. ???

  Det är faktiskt just pågrund av att människor far illa av såväl naturkatastrofer som dess följder som jag skriver- att som lök på laxen ha nucleära läckage och det merarbete som säkerheten kräver tex pga av reaktorernas kylproblem är av respekt för dem och alla oss andra som har att fatta beslut om vilken väg vi väljer att inrikta energipolitiken på.

  Kan bara sitta här o hoppas att det inte blir mer skada än rapporterat oavsett så kommer saneringen inte minst i reaktorfastigheterna att ta tid.

  Att tiga ihjäl en situation som just har konsekvenser på valda energiformer är både sakligt och viktigt att diskutera.

  Med all respekt och sorg för människor där och på andra platser som drabbats.

  • Vad är det som är sakligt med det du skriver Akko?! Du tjafsar om Tjernobyl firtfarande trots att det är så totalt orelaterat till såväl Fukushima som Sverige du hade lika gärna skrivit ett inlägg blåbärspaj och hävdat att det visar på att vi måste lägga ned svensk kärnkraft!

   Du skriver konspirationsteorier… vad f-n rent ut sagt är detta: Konstaterar dock höstens hemligstämplade dokument och ovilja från Moderater och Kristdemokrater att redovisa enskilda ”gåvor”…

   Sakligt? Kalla du detta sakligt?!

   Ärligt talat Akko… låt åtminstone de döda få kallna och komma i jord innan du försöker utnyttja dem!

   Fukushima har inte döda en enda människa… trots att en 40 år gammal reaktor utstod en jordbävning… en tsunami… och en gigantisk explosion. Händelsen är dessutom inte ens slut än. Hur kan du då kalla det du skriver för sakligt?

   Jag tror snarare att du försöker skynda dig att få ut ditt anti-kärnkraftsgift innan människor förstår att den där ”löken på laxen” du talar om i själva verket inte finns där.

 2. 1: FAKTA
  Hemliga avtal från Alliansregeringen aug-2010 = FAKTAMål: Reaktorn gör plutonium :

  Av: Monica Kleja/ Ny teknik
  Publicerad 9 februari 2011 00:00 178 kommentarer

  Sverige satsar 100 miljoner på fem år för att bland annat utveckla en reaktor som ska bränna kärnavfall och generera plutonium. Beslutet, som har varit hemligstämplat, är en del i det internationella samarbetet kring ESS i Lund.

  2 : FAKTA
  Alla partier utom : M, KD samt SD redovisar öppet sina gåvogivare +20 000kr efter frivillig ök för att undvika särintressen och köpta beslutsgångar i politiken
  M hade tidigare olika riktade ”valfonder” bla för vapenindustri resp kärnkraft , fonderna slogs ihop inför valet 2010 Peter Eriksson har skrivit om detta i öpna frågor till det moderata partiet: http://www.politikerbloggen.se/2010/09/05/36133/

  3: Flera oberoende källor/ nyheter jämför löpande vad som just nu sker och inte sker i Japan med Tjernobyl och de KUNSKAPER som den tragiska olyckan medförde

  bla infördes en internationell standard på hur höga Bq värden som mat får innehålla för att säljas/ ätas detta fanns inte före Tjernobyl…

  Se min ref till strålskyddsmyndigheten ang kött/ vilt i detta fall älg som delvis förvånat forskarna

  4- jag hopps vid allt att vi slipper se döda pga strålning det räcker med alla som förkommit av katastroferna redan
  Det senaste jag läst är att ca 180 tagits in för stråldoser
  ref till artikel /fotomannen på båren i min blog

  Det torde vara allmänt känt att jag är aktiv kärnkraftsmotståndare till förmån förnyelsebart just pga risker av det slag vi ser nu. Det är inte en fråga om det händer saker utan när .
  Se även Forsmark 2006: http://www.expressen.se/nyheter/1.394191/sa-nara-en-hardsmalta

  Kolla även filmen på temat :http://video.google.se/videoplay?docid=-1129174823495821532#

 3. Det är inte en fråga om det händer saker utan när .

  Nej Akko… det är frågan om vad som händer när det väl sker.

  Och det som har hänt hittils är: 4 skadade av flygande bråte och tryckvågen från explosionen, och ett hubndratal människor kommer att behöva förvara sina kläder i en låda i någon månad innan de kan använda dem igen…

  …and that’s it!

  Det(!) är vad som har hänt, och utifrån det skriker du ”kärnkraften är osäker”. Du verkar vilja se precis vad som helst utom det som händer.

 4. Om du inte visste om detta så kan du nu få veta att alla reaktorer i Sverige idag indirekt producerar plutonium (ej vapenplutonium) när bränslet bränns ut. För det andra så är det bara åldern som reaktor 1 i Fukushima 1 och reaktor 1 i Oskarshamn har gemensamt. De båda verken har inte samma konstruktion/uppbyggnad rent byggnadsmässigt sett.

  Som avslutning måste jag bara få säga att det är fantastiskt hur många Svenssons som har gått och blivit experter på kärnkraft, dess funktion, dess risker m.m. Tycker att ni alla ska skicka en tårta till framförallt Aftonbladet och DN för deras duktiga arbete att skrämma upp er rejält (som vanligt).

 5. Tack Victor- som vardande politisk i ett Kärnkraftslän har vi tacksamt många möjligheter att uppdatera oss på och om kärnkraft. ‘

  Ja det var intressant med reaktortypen / kokvatten är de båda eller hur med 3-5% uranbränsle.
  Vad skiljer dem åt ?

 6. Minst 10.000 personer har dött i Japan av jordbävning och tsunami. Ingen har dött av kärnkraftsproblemen. Vad är viktigast just nu? Att koncentrera sig på att hitta överlevande.

 7. Vi har mer än 3-5% uran i vårt bränsle. De siffrorna motsvarar dock mängden uran-235 som är den lättaste isotopen av uran att klyva, kanske var det du tänkte på.

  Jag är inte helt hundra på vad som skiljer verken åt än, men jag ska försöka ta reda på det. Men man kan kort säga att det fanns/finns en standard för hur man bygger verk men sedan har ju varje företag (alltså de företag som bygger verken, ex. westinghouse) sina egna lösningar och nisher och givetvis måste man anpassa sig efter de lokala förutsättningarna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s