Livsstilsval en Borg ?!

Familjelivet skälet när framgångsrika män – inte kvinnor – gör avbräck i karriären

Anders Borg har nämnts som tänkbar efterträdare till Fredrik Reinfeldt – men redan nu flaggar han för sin egen avgång. Ett uttalande som ligger helt i linje med bilden av den moderna mannen som prioriterar familj och relationer framför karriär. Frågan blir naturligtvis var är kvinnorna- är det förnedrande att välja bort tiden med barn för familjen? Nja – det skall väl ses i ljuset av att kvinnorna just kommit ut på arbetsmarknaden oaktat jobb och mer finns att göra. Ironiskt nog kanske det är nu när männen i sin frånvaro ger kvinnorna möjlighet att faktiskt nå alla nivåer av jobb och karriär?   Dock tror jag att vi kommer se mer av livsstilsval framöver och politiken måste göra det möjligt. Jag har redan nämt ”önskad sysselsättningsgrad” som en metod att anpassa livet och jobbtiden efter behov i livets olika skeden.

När det gäller de välbeställda männen inte minst i regeringsställning är ju frågan hurvida de tar ansvar för alla de familjer som under den Moderatledda regeringen splittrats och barn som drivits in i en ökad barnfattigdom i välfärdslandet Sverige?!  Undrar just om herr Borg kommer tala med sina barn om detta ekonomiska utanförskap i form av nedrustat trygghetssystem eller om han väljer att skyla över det med självvalda livssituationer ?

En kollega i politiken ( läkare)  sa på fullt allavar – Ja fy sjutton det är tufft att bli sjukskriven, jag har inte fått ut sjukpengen på 2 månader- tur man har på banken… I en plötslig insikt förstod han vad som händer när folk bollas mellan sjukvården, försäkringskassebedömningar och samtidigt är sjuk, oförmögen att jobba men utan inkomst. Man ska ju ha minst en årslön på banken fortsatte han, det är ”bra att ha ” i det här läget – jo tack välkommen till verkligheten. Flertalet av alla medelsvenssons har inte en årslön på banken flertalet av låginkomsttagare och deltidsarbetare har inte sparkapital och utförsäkrade och sjukskrivna lever ofta på släkt och vänners goda minne och inblanco lån för att kunna betala hyran.  Kvinnorna köper ofta servicevaror mat och kläder medans mannen köper tekniska kapital prylar. Detta kan man följa vid bodelningar är det ofta kvinnorna som drar det korta strået matrielt…

Men som sagt livet är mer än samlandet av prylar…

Detta läser jag i en artikel: http://www.aftonbladet.se/wendela/article12785151.ab

Miljöpartiet har allt som oftast hånats för ”flummig ledighetspolitik” när det i skälva verket är en naturlig välfärdsutveckling i en värld där 2½barn är mera regel än undantag även i länder som fått myten av att vara befolkningsgalopperande så som Indien, Kina, Afrika osv.

Hans Rosling uttrycker det som ”sängkammar utveckling” :  -I länder med starkt patrialkaliskt- och religiöstförtryck styr det biologiskt sexuella, det blir så många barn det blir. I den numera allt vanligare formen ”sängkammarpratande relationer”,  där man samtycker och njuter sexuellt med preventivmedel- där väljer flertalet att skaffa 2- 3 barn ( snittet är 2½/ inv).  Antalet barn är inte längre en pensionsförsäkring i större delen av världen, de barn som föds kommer leva länge ( med ett antal länder undantaget). Vår befolkningskurva globalt har redan börjat bromsa in men effekterna ser vi först om sådär en 60år.   Vitvaror, tvättmaskin och kyl/ frys spår Rosling vara det som världen prioriterar i välfärdsbygget en intressant och mycket logisk prioritering för människors tid- hälsa och hygien som välfärdsbas. Jag kan bara instämma i Roslings omvärldsbevakning och vikten att se utveckling över tid.

Med färre barn följer ett ökat fokus på familj ens liv och leverne omsorgen och tiden med barn blir alltså en prioritet i konkurrens med arbetstiden.  Det är således föga förvånande att många gör ett down shift- med fördel den fria-tiden och tonar ner sin jobbkarriär i tid räknat. Med detta följer ett naturligt minskat konsumerande till förmån gemensamma upplevelser.

Vill poängtera att religion skall ses som en privatsvär (vald troslära) som inte skall skilja samhällen och människor åt. En vetenskaplig grund i politiken är en förutsättning för att inte nyckfullheten i känsloladdade religiösa värderingar lägger locket på angelägna frågor så som familjelivet ovan, frågor om miljö och klimatpåverkan, allas lika rätt och värde oaktat kön, religion, ursprung, sexualitet osv.  Lika helande som religiösa samfund kan vara för individen lika destruktivt kan den samma vara för individ och samhälle när det löper amok i fanatism.  Historien är full av exempel med allt från häxprocesser, abortförbud, till religiösa strider mellan och inom länder som drivit människor på flykt.

Med en respektfull trygg och tydlig delning mellan politik  och religion gör man en tydlig markering av att samhällsbyggandet inte sitter i knät på trossamfund utan bygger på alla människors lika rättigheter och värde just som människa oaktat intresseområden för sina själsliga engagemang. Vårt mänskliga behov av ritualer tillgodoses ofta i religiösa cermonier så som begravningar, dop och bröllop där just själva ritualen många gånger är viktigare än själva trosbekännelsen, och skall inte föraktas. Förr var kyrkbacken något av ett  då tida  ”Wiikileaks” eller internetportla IR- det var på mötesplatsen information och relationer spreds och frodades.

Ett bra exempel på opliktat samhällsengagemang  år 2011 är när landsbygdsförsamlingarna upplåter sina samlinglokaler för förskolor , föreningsmöten utan pliktande trosbekännelser. Den sociala tråden blir den gemensamma nämnaren, att vilja väl för lokalsamhället. Samma sak i stadsdelar där nya församlingar just av omsorg för de unga och behovet av mötesplatser upplåter mötesplatsen.  Människan är i grunden en social och skapande varelse!

En av samhällets och politikens största misstag är just avsaknaden av mötesplatser, de sista offentliga rummen så som skolor bibliotek osv läggs ner i en takt runt om i Sveriges landsbygd och stadsdela, är destruktivt för samhällsutvecklingen och människors behov av att mötas och diskutera angelägna frågor, grunden i demokratibygget.

Friår och Småbarnstid ( mer tid under småbarnsåren) är konkreta exempel på hur politiken kan göra skillnad koppla detta till välfärdsmått som faktiskt inte bara är den basala försörjningsnivån utan också upplevd meningsfullhet och upplevd hälsa. Tiden när vi krattar ihop andelen inkomster/ utgifter och mäter BNP börjar krackelera. Ingen kan tycka att tradegierna i Japan av naturkatastrof, Tsunami och sedan radioaktiva läckage med långvariga sanerings och hälsokostnader är en positiv händelse, men i ekonomins värld är det en ökad BNP – tämligen cyniskt eller hur!?

Se hans föreläsning i Kista här: http://www.dn.se/sthlm/rosling-forelaser-om-fattigas-framtid

Fler som skriver om livsstil, lyckobegreppet och konsumtion:

http://hallplatshaden.wordpress.com/   och  http://mpwanneby.blogg.se/  och http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0172220256016 samt http://schlaug.blogspot.com/

Annonser

13 thoughts on “Livsstilsval en Borg ?!

 1. Jo jag har full respekt att Rosling har en uppfattning om Kärnkraft ställt i relation till fossila energislag – själv ser jag att det är val mellan fossila / nukleära kontra förnyelsebara energislag men det tror jag mej veta att du vet 😉

 2. Michael – dunka i huvet retorik det där du kör med, nöjd det med respekten i att vi tycker olika i frågan om kärnkraftens möjligheter resp omöjligheter som energislag.

  Klimat- och miljöfrågan är komplex – att lösa ett fossiltmiljöproblem genom att ersätta det med ett radioaktivt miljöproblem är inte smart. Att göra den omvägen för hållbar utveckling anser jag och många med mej vara direkt oansvarigt för nu och kommande generationers förutsättningars skull.

  • ”Ett radioaktivt miljöproblem”? Förlåt Akko, men vad är problemet? Avfallet ligger där i CLAB. Vad är problemet?

   Enligt samma fakta-lösa retorik är vindkraft och solkraft också miljöproblem, eftersom de lämnar efter sig berg av gruvavfall… giftigt gruvavfall… dödligt>/b< giftigt gruvavfall, vilket Kina och exempelvis Ungern nu har kännt på.

   Skillnaden är att kärnavfallet blir lika "gifitgt" som detta avfall på ca 300 år (resten är väl tilltagna marginaler), medan det avfall som neudym och bauxit (aluminum)- produktion är giftigt för evig tid.

   Säg mig vad som är smart med att byta ett radioaktivt "problem" – som är ett huvudbry i ca 300 år – mot ett giftigt problem som vara för evig tid.

   Googla på följande… "In China, the true cost of Britain's clean, green wind power experiment: Pollution on a disastrous scale

   Read more: http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1350811/In-China-true-cost-Britains-clean-green-wind-power-experiment-Pollution-disastrous-scale.html&quot;…

   …eller slå upp "Ajka alumina plant accident"…

   …sedan kan vi börja prata om vad som är problem eller inte.

 3. Ja all materia som är fossil skapar miljöbelastningar helt klart. Utmaningen är att minimera och reducera risker över tid och konsumtion av dito.

  Ponera att vi skulle stoppa allt mineraluttag i dag o ”bara recykla” vilken utmaning… I din värld är uranrecykling en väg som fortfarande genererar ca 1000års radioaktiva sopor + driftriskerna under tiden.

  I jämförelse med detta förordar jag fortfarande förnyelsebara energislag framför såväl fossila som radioaktiva 😉

  • Eh? ”all materia som är fossil”? Och gruvavfall från icke-fossila metaller är ogiftigt och guld och gröna skogar?

   Ponera att vi skulle stoppa allt mineraluttag i dag o ”bara recykla” vilken utmaning

   Ja i så fall kan du totalt glömma bort någon omställning till förnybara energikällor. Du bygger inte vindkraftverk av en midsommarbris… en solpanel växer inte på en äng. Du bygger dessa saker av stål, koppar, aluminium, arsenik, neodym och sällsynta jordartsmetaller.

   Solkraft exempelvis förbrukar 80 gånger mer bauxit än kärnkraft. 80 gånger! Och detta är vad aluminum-tillverkning lämnar efter sig:

   daveslandslideblog.blogspot.com/2010/10/hungarian-mining-accident-images-of.html

   Vindkraft behöver neodym… ett ton per verk. Så här ser brytning av neodym ut.

   tinyurl.com/4u2xjst

   Du kommer inte att kunna trolla fram de icke förnybara resurser du behöver bara genom återvinning Akko. De måste brytas… och avfallet som blir därefter är farligt. Dina försök att skrämmas med Det Radioaktiva Avfallsspöket™ är trams! Radioaktivitet är inget specialfall, annat än att den föroreningen försvinner med tiden. Det gör inte det jag visade ovan.

   Så här ser förbrukningen ut för olika kraftslag:

   nuclearpoweryesplease.org/images/Kullander_material.png

   Så dina påståenden/antydningar att förnybart inte skulle lämna något farligt avfall efter sig… förlåt Akko, men det är ju rena fantasier och önskedrömmar från din sida. Det är ju ren förnekelse.

 4. Hallåååååå- jag tyckte jag var ganska tydlig alla brytning av mineral oaktat vad de används till stör miljön i olika omfattning så vänlige sluta med dumretoriken att jag skulle förneka dito- det ger dej bara minuspoäng!!

  Från tidigare inlägg :
  ”Ja all materia som är fossil skapar miljöbelastningar helt klart. Utmaningen är att minimera och reducera risker över tid och konsumtion av dito.”

  Ett ständigt resursuttag är inte möjligt och det är vår tids stora utmaning att börja bromsa in för att ge vår framtid bra livsvillkor. Jag säger inte att det är lätt men jag menar att det är absolut nödvändigt!

  • Mineraler är inte fossila Akko… du säger bara ”det är en utmaning”, du tar iar inte ens möjligheten i din mun att kanske är utmaningen så stor att vi måste ha kärnkraft tills dess att problemet med gruvafallet är löst så att vi inte pajar miljön med det som skulle rädda oss.

 5. Ändliga resurser kallar vi som bekant fossila dvs de kan inte nybildas under en överskådligtid ( typ olja och gas) eller i samma takt som de förbrukas. Mineraler uppstår ju inte över en natt heller 😉

  I Sverige behöver vi ersätta ca 70tWh el från kärnkraft till förnyelsebart – självklart är det möjligt.

  • Ändliga resurser kallar vi som bekant fossila

   Nej, det är inte alls bekant, för det är ett falskt påstående.

   Fossila resurser är ändliga resurser (eller snarare: fylls på i för långssam takt). Men inte alla ändliga resurser är fossila.

   Det vore lika dumt som att säga att bara för att Sverigedemokraterna i riksdagen, landstingen och kommunerna är invalda av folket så är alla folkligt invalda Sverigedemokrater, d.v.s. att du skulle vara en Sverigedemokrat. 🙂

   Mineraler nybildas inte Akko. Och de är inte fossila. ”Förnybara” energislag använder sig av ändliga resurser. Det är bara själva energi som man skördar som är förnybar, medan infrastrukturen man använder för att skörda energin inte är det.

   Fakta: förbrukningen av icke förnybara mineraler – bränslet inräknat(!) – i kärnkraftverken är mindre än förbrukningen av icke förnybara mineraler i både vindkraftverk och framför allt solkraftverk.

   Det skojiga med detta är att även om man använder sig av Det Naturliga Stegets (ej allmänt erkända) definition av Hållbar Utveckling så bryter vindkraft och solkraft mer emot denna definition än vad kärnkraft gör.

   Nu skulle du kunna säga ”Ja men det materialet kan återanvändas”. Och det är sant! Och det kan vi även med kärnbränslet!! Vi kan få ut mellan 25 till 100 gånger mer energi ur det uran som redan är brutet och använt, inklusive det uran som idag används till ammunition i krig för att skjuta stridsvagnar med! Snacka om att smida plogbillar av svärd.

   Och detta säger du nej till?! För att citera dig i grannpostningen: ”Hallååååå!”.

   Men när vi påpekade detta flydde du ifrån diskussionen och vägrade kommentera… undrar varför, hm? 🙂

 6. Kontaminering
  Tester visar att svampar från Fukushima innehåller radioaktiva doser över lagstadgade gränsvärden.

  Den europeiska kommittén för strålningsrisker har gjort en bedömning av hälsoeffekter av Fukushima-olyckan. Bedömningen baseras på ECRRs riskmodell som försöker ta hänsyn till indikationer från vetenskaplig forskning som föreslår att förtäring och inandning av radioaktiva ämnen är mer riskfylda än vad normala riskmodeller utgår ifrån. Enligt ECRR kan kontamineringen från Fukushima orsaka 200 000 cancerfall bland de 3 miljoner människor som bor inom 100 kilometers avstånd från anläggningen och ytterligare 200 000 bland de 7 miljoner som bor på 100-200 kilometers avstånd från anläggningen under de närmsta 50 åren. Bedömningen är ett första försök att kvantifiera hur människor kommer att drabbas.

  • Aj aj aj Akko!

   Jag har upprepade gånger bett dig redovisa dina antydningar om cancerundersökningar som du hävdar att regionförbundet i Kalmar län inte vill kännas vid (se kommentarer i dina inlägg 23 augusti 2010 och 21 januari 2011). Du har aldrig svarat vad det är du menar, och jag har misstänkt att vi har ännu en språkrörskandidat som kör skrämseltaktik genom att hänvisa till tvivelaktiga studier istället för att läsa på om det ämne man så passionerat argumenterar om.

   Nu lägger du in en kommentar där du hänvisar till ECRR, och därmed väcker du än mer oro om vad du står för. Du får gärna förklara dig bättre, ta nu chansen att förklara för oss och för dina väljare:
   * Vad är det för cancerstudie du nämner i ditt inlägg från 23 augusti 2010?
   * Hur ser du på ECRRs riskmodell i relation till ICRPs riskmodell?
   * Bör ECRR-modellen tas på allvar, och i så fall, varför är den mer trovärdig än ICRPs modell?
   * Du känner säkert till att det är Chris Busby som ligger bakom ECRR, och att i princip allt som kommer ut med ECRR som avsändare är skrivet av honom. Är han en person som du tar på allvar? Kan och bör vi lita på denne man? Om ja, varför?
   * Om du inte har läst våra redogörelser för hur Busby arbetat med några av sina studier (se http://nuclearpoweryesplease.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=95 för hur han fuskade med data från Socialstyrelsens databas och slarvar med data från Fallujah, se http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2011/02/07/chris-busby-i-farten-igen/ för hur han fuskade med data från markstudier kring ett kärnkraftverk) så var så vänlig och gör det nu.
   Sedan ber jag dig förklara: Varför skall vi tro på ECRR-modellen, eller något annat som Busby skrivit, när han så uppenbart fuskat och slarvat i de studier vi har hunnit titta närmare på?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s