Kärnkraftens bakgård..

Det är september och i Australien skall snart fattas beslut huruvida urangruvan där (Olympic dam uranium mine )  skall utökas eller ej..

Gruvan ligger i södra Australien och försörjer bland annat svenska lärnkraftsreaktorer med uran. Som vanligt skapas en lokalt mycket förorenad plats i form av yellow cake- de sandhögar som blir restprodukt efter att svavelsyra anrikat ur delar av de radioaktiva isotoperna ur den krossade bergmassan. Australien har fyra gruvor och har ca 40% av uranresurserna.

Luftburna partiklar kan färdas långväg och i just Australien rapportera sjust om förhöjda halter av radioaktivitet i de ”sandstormar” som tidvis lägger en röd-gul dimma över städerna..Ohälsa och ökad kontaminering är en del av effekterna utöver de direkta gruvhålen som ärrar landskapet och ofta urvattnar och förorenar vattenresurserna i området.

Se filmen och skriv på uppropet mot urangruvor– världen behöver inte fler radioaktiva härdar i världen – vi behöver minskad elkonsumtion baserat på klimat och miljösmarta förnyelsebara energislag!  Klicka här: http://www.roxstop-action.org/

I Sverige bearbetas och anrikas uran i Västerås  för att förse oss och världen med reaktorstavar…En multinationell industri i kärnkraftsfamiljen och inte helt okända kopplingar till delar av vapenindustrin… Smutsiga bomber ( DU- bomber)  och kärnvapen som ingen vill se utvecklas. Skriv på upprop mot DUvapen: http://upprop.nu/SGHA

Se http://www.westinghousenuclear.com/ProductLines/Nuclear_Fuel/sweden.shtm

Om kärnvapen : http://laromkarnvapen.slmk.org/

I Oskarshamn är svenska mellanlagret för radioaktivt material, Forsmarksomårdet skall slutförvara för de kommande 100 000 åren.

Ni har väl sett filmen om informationsproblematiken över så lång tid ?  Se : http://www.intoeternitythemovie.com/

Om SKB kan man läsa på :  http://www.skb.se/

 

Och kom ihåg det är möjligt att ställa om med start nu  till 100% förnyelsebart det handlar om politisk vilja och hänsyn för människor och miljö nu och framöver globalt!   Läs mer om grön energipolitik:  http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=192817

Annonser

26 thoughts on “Kärnkraftens bakgård..

 1. Om du inte vill att DU skall användas i vapen, låt oss då utveckla kärnkraft som kan göra energi av DU istället.

  Svärd till plogbillar… är det något fel med det?

  Ja just ja: det är inte politiskt korrekt… för miljöpartiet av beslutat att ”rätt” politik är att kärnkraft är usch och fy och hemskt.

 2. Och angående Into Eternity… jag såg den filmen. Löjligt överdramatisk men(!) korrekt i sak.

  Lösningen på problemet?

  Minska förvaringstiden från 100 000 år till 500 år.

  Hur?

  Utveckla kärnkraften, vilket åstadkommer detta, samtidigt som vi återanvänder kärnbränslet, förstör plutonium och förstör DU.

  Men igen säger miljöpartiets politik att detta får vi inte göra för vidareutvecklad kärnkraft är per politisk automatik FEL. Vilket gör att vi dömer 3000 generationer till att sitta barnvakt åt vårt kärnavfall… för det är vad Miljöpartiets kärnkraftspolitik vill.

  Någon gång, någon enda gång Akko, skulle jag vilja se en miljöpartist som lyssnar på sin egen retorik och drar logiska slutsatser ifrån den, istället för att bara dra politiskt korrekta slutsatser.

 3. Några förtydliganden till ditt inlägg:

  1. Olympic Dam är en konventionell gruva i vilken uran utvinns som biprodukt. Om gruvan expanderar sker detta utifrån ekonomiska överväganden kopplade till andra metaller än uran (järn, koppar och guld).

  2. Man lämnar inte Yellowcake efter sig vid bearbetningsanläggningen för uranmalm. Yellowcake är den värdefulla produkt (uranoxid) som man senare använder för bränsletillverkning. Det som lämnas kvar är allt utom uran. I svenska gruvor tar man inte ens hand om uranet utan lämnar även detta ämne i den restprodukt av oönskade material som uppstår vid gruvbrytning. Enligt mig är det bättre att även ta tillvara uranet ur miljösynpunkt.

  3. Den första bearbetningsprocessen som skiljer ut uranet ur malmen kallas lakning (inte anrikning) – uranet lakas ur malmen.

  4. I Sverige (eller på bränslefabriken i Västerås) sker varken bearbetning (lakning eller konvertering = då Yellowcake omvandlas till uranhexafluorid) eller anrikning (då andelen uran-235 höjs i bränslefraktionen). I Västerås sker enbart bränsletillverkning genom att uranhexafluoriden omvandlas till urandioxid som sedan pressas till pellets som i sin tur sintras i ugn. Pellets av urandioxid förs sedan in i långa metallrör som utgör del av de bränslepatroner som laddas i en kärnreaktor.

  5. En projektil av utarmat uran (DU) är per definition inte en smutsig bomb. En smutsig bomb är en konventionell sprängladdning som ”kryddats” med starkt radioaktiva ämnen (kobolt-60, cesium-137, strontium-90 m fl) som finns tillgängliga i ett flertal civila applikationer runtom i världen (batterier till fyrar, steriliseringsapparater, radiograferingsutrustningar, medicinska strålterapiinstrument mm). I Sverige hanteras inte DU för andra ändamål än som strålskärmning (skydd mot strålning) ballast i segelbåtar av tävlingstyp, ballast i flygplan – inte som vapen.

  6. I Oskarshamn återfinns SKB:s mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) samt deras forskningslaboratorium Äspö där förutsättningarna för vårt framtida slutförvar studeras. I Forsmark finns sedan mitten på 80-talet slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt driftavfall. I Forsmark har man från SKB:s sida föreslagit att slutförvaret för det använda kärnbränslet skall byggas. Då detta förvar är i drift återstår att slutligen bygga ett tredje slutförvar: det för långlivat drift och rivningsavfall. Var detta kommer att byggas är inte bestämt, men troligtvis blir det i samma område som övriga slutförvar.

 4. Tjänare Akko!
  Jag måste påpeka att Olympic Dam är en Järn-koppar-gruva. Uranet är en biprodukt (0.5 promille av den [rliga produktionen) som annars bara hade hamnat på skrothögarna (som de gör i Kiruna idag, till exempel). Är det inte bättre att ta omhand om Uranet istället för att låta det lakas ut i naturen, så att säga naturligt? Annars spolas ju ~32 kton uran ut i havet varje år av jordens floder, helt utan vår inverkan…
  Några saker som jag undrar över.
  Du (via en hänvisning till MP’s informationssida) hävdar att Sverige har ett elöverskott på 24 TWh. Var kommer denna siffra ifrån då vi enligt SvK är netto-importörer av el?!
  Jag hittar ingen vettig källa på MP’s sida, skulle du kunna hjälpa mig där? Jag hittar bara en framtidsversion från energimyndigheten, inga verkliga siffror.

  Sveriges energianvändning ligger i runda slängar på 644 TWh/år, inklusive överföringsförluster och spillvärme från industrin/kraftproduktion. Av dessa kommer 150 TWh från elnätet, 120 TWh från kraftvärme (avfall, torv och fossilgas), resten är ca: 150-200 TWh fossilt samt spillvärme från industrier. Dessa 150-200 TWh måste vi också lösa då fossilbränslen måste fasas ut då de håller på att ta slut! Hur ska det gå till enligt MP?

  Och en sista fråga (som jag för övrigt inte förväntar mig ett svar på men den kommer att ställas allt oftare) vad kommer det att kosta att ersätta kärnkraften med vindkraft, realistiskt? För konsumenterna, industrin och skattebetalarna?
  Enligt Wetterstrand själv så pratar vi om kostnader på 1-3 Biljoner SEK med återinvesteringar var 20-25 år på 1.3 biljoner SEK för att ersätta kärnkraften med förnyelsebart. Det handlar således om 100 Miljarder per reaktor var 20:e år, plus investeringar i elnätet på 40 miljarder/reaktor (engångskostnad förvisso).

  Enligt en Finsk studie som publicerades nyligen [Energiakolmio, Mikko Lepistö] är geografisk spridning av vindkraften inte en gångbar lösning på intermittent-problemet i det nordiska energisystemet. Alltså kommer all vattenkraft att krävas för effektreserv vilket skulle kräva stora ombyggnader i våra vattenkraftverk, vad kommer det att kosta?

  Det blir inga 40-60 öre/kWh! Vilket inte ens är sant idag! (Återigen MP-sidan du länkar till).
  Titta på Vattenfalls stora projekt i Stor-Rotliden, 1.5 miljarder för ~150 GWh/år, det blir inga 40-60 öre /kWh heller!?

  Jag undrar om du skulle kunna peka på de källor som MP använder sig av när de formar sin energipolitik, det verkar som om dessa källor inte riktigt är trovärdiga eller så misstolkas de av partifunktionärer.
  Som väljare är det viktigt för mig att reda ut vilket innan jag röstar 2014.

  Energipolitiken är för viktig för att misslyckas med, det har vi ju märkt de senaste två vintrarna…

  Tack för mig.

 5. Tackar för kommentarer och vissa förtydligande i begreppen för oss vanliga dödliga 😉

  Betar av ett par börjar från slutet:
  Källor : Mp använder sig av energimyndighetens siffror + RUT Riksdagens Utredningstjänst som bas för politiken gällande fakta underlag.

  Kostnader att ersätta Kärnkraft med vindkraft : Nej jag har inga raka siffror på detta. Bör noteras att för det första är det inte troligt att man ersätter ett energislag med ett annat rakt av dvs diversifiering är nyckelord kopplat till minskad energikonsumtion. Flödesenergier dvs sol, vind , geoterm osv
  Vi kommer se mkt mer energieffektiva hus typ 40kWh/ kvm och år mot dagens snitt 130kWh/ kvm EUs nya byggnorm 110 kWh / kvm år. samt energiproducerade ytskikt tak, väggar osv.

  150-200 TWh fossilt samt spillvärme från industrier som skall fasas ut – här tar induistri Sverige ett stort ansvar se tex Södra Cell i Mönsterås som med god ekonomi konverterat sin industri 😉 Jag tror på vinstkonceptet klimatsmartast vinner i längden !

  Olympic Dam is a mining centre in South Australia located some 550 km NNW of Adelaide, the capital city of South Australia. It is the site of an extremely large iron oxide copper gold deposit producing copper, uranium, gold and silver. The site hosts an underground mine as well as an integrated metallurgical processing plant. It is the fourth largest copper deposit and the largest known single deposit of uranium in the world, though uranium represents only a minority of the mine’s total revenue.

  Självklart kan man diskutera mineraluttag överhuvudtaget i detta sammanhang och man skulle kunna hävda att det är bättre att anrika allt från en och samma gruva. Ref till systemvillkoren så är det inte hållbart med dessa ständigt utökade mineraluttag av ändliga resurser för kommande generationer.

  Yellow cake – Yellowcake is what remains after drying and filtering. The yellowcake produced by most modern mills is actually brown or black, not yellow; the name comes from the color and texture of the concentrates produced by early mining operations. I Texas var Urangruvans resthög av gul ”yellow cake” länge ett problem för lokalbefolkningen ( 1980-90tal) – men som sagt Australien kanske kör annan metod idag.

  Absolut rätt om Västerås där det anrikade uranet och bränsletillverkning sker genom att uranhexafluoriden omvandlas till urandioxid som sedan pressas till pellets som i sin tur sintras i ugn. Pellets av urandioxid förs sedan in i långa metallrör som utgör del av de bränslepatroner som laddas i en kärnreaktor – bra med en mer detaljerad beskrivning av hanteringen!

  Slutligen :
  The worldwide production of uranium in 2009 amounted to 50,572 tonnes, of which 27% was mined in Kazakhstan.

  Kazakhstan, Canada, and Australia are the top three producers and together account for 63% of world uranium production.

  Other important uranium producing countries in excess of 1000 tonnes per year are Namibia, Russia, Niger, Uzbekistan, and the United States.[1]

 6. Hej Akko,

  Har du någon källa till påståendet om att sandstormarna medför förhöjda halter av radioaktivitet?
  Jag noterar att Olympic Dam är ISO 14001-certifierad. Vilka ytterligare krav anser du vara rimliga att ställa på denna gruva jämfört med andra gruvor?

 7. Tack för källhänvisningen, det var som jag trodde!

  Nej det är inte troligt att kärnkraften kan ersättas med förnyelsebart då vi redan använder alla våra tillgängliga förnyelsebara energikällor, i stort, så långt det går. Det är bara vindkraften kvar och eventuell utbyggnad av våra sista älvar.

  Solceller, även om de har blivit bättre på senare år, är fortfarande en miljökatastrof till ett pris och miljöpåverkan som inte på något sätt försvarar deras användning, särskilt inte i Sverige.

  Geotermisk kraft, tror jag inte heller mycket på i Sverige, värmepumpar fungerar utmärkt för hushåll (men de kräver el), skall jag vara ärlig så har jag inte tittat så mycket på det då vi inte har så mycket vulkanisk aktivitet i Sverige. På tal om hushåll, det byggs ju inte fasligt mycket nytt idag och byggnormerna kräver ju inte att husen skall vara ”energisnåla”, så att bygga bort energibehovet vi har idag tror jag inte på då det kommer ta långt längre tid än till 2050.

  ”150-200 TWh fossilt samt spillvärme från industrier som skall fasas ut – här tar induistri Sverige ett stort ansvar se tex Södra Cell i Mönsterås som med god ekonomi konverterat sin industri Jag tror på vinstkonceptet klimatsmartast vinner i längden !”

  Så du tillsammans med MP vill lägga ner hela transportsektorn inklusive persontransporterna?! Så vi ska verkligen tillbaka till grottorna?!

  Klimatsmartast vinner i längden säger du? Svensk kärnkraft släpper ut 6,3 gCO2/kWh i ett livscykelperspektiv, jämför med svensk vindkraft som släpper ut 10-15 gCO2/kWh.
  Tror du fortfarande att klimatsmartast är bäst?

 8. Akko… kul att du nämner mineralanrikning och Det Naturliga Stegets (ej allmänt antagna) definition av Hållbar utveckling.

  För att göra 1 TWh kärnkraft behöver du:

  1 ton anrikat uran
  457 ton järn
  6 ton koppar
  27 ton bauxit

  För 1 TWh sol-el behöver du:

  ~5000 ton järn (+1000%)
  280 ton koppar (+4700%)
  ~2200 ton bauxit (+8100%)

  Källa: IER, Stuttgartuniversitetet, Tyskland

  …vilket gör att de ”systemvillkor” du själv refererar till anser att kärnkraft är långt mycket bättre än exempelvis sol-el.

 9. Lanzelot

  Under sandstormarna 2009 i Australien upppmärksammades prblematiken med
  partikelsmittat acv radioaktivitet just pga gruvornas placering i vindriktningarna
  ( de nationella nyhetsprogrammen rapporterade om detta)

  Se : a b Roberts, Greg (2009-09-25). ”Are the dust storms radioactive?”. news.com.au (News Limited). Retrieved 2009-09-26.

  ISO 14001 certifieringen är ju ett kontrollverktyg som är klart bättre än ingenting.
  Bla Sverige har ju krävt detta efter att man uppmärksammat både miljö och hälsoproblem vid gruvor man får uran ifrån.

  Man kan väl säga att man sträckt upp kontrollerna i urangruvorna efter skandalen i Canaberra 2004 :
  Uranium Mine in Australian Park Closed for Contamination
  CANBERRA, Australia, August 31, 2004 (ENS) – The Ranger uranium mine in Australia’s largest national park was shut down today because of water contamination. In March, workers at Ranger drank and showered in water contaminated with uranium levels 400 times greater than the maximum Australian safety standard. Twenty-eight workers became ill as a result.

  • Hej Akko,

   Se : a b Roberts, Greg (2009-09-25). ”Are the dust storms radioactive?”. news.com.au (News Limited). Retrieved 2009-09-26.

   Aha, en 2 år gammal nyhet som bara är en fråga, inte ens belagt.

   När artikeln du länkar till omnämndes förra gången (vet inte om det var på din blogg eller någon annanstans som den diskuterades) så kontaktade jag Nigel Tapper och frågade om mätningar av radioaktivitet. Hittar inte mailet nu (kan ha försvunnit vid flytt) men hans svar var i stil med ”Nej vi tänker inte mäta det, och vad är poängen, det är inte eventuell radioaktivitet som är problemet”. Så det finns inga rapporter om förhöjd radioaktivitet, eller har du annan information?

   ISO 14001 certifieringen är ju ett kontrollverktyg som är klart bättre än ingenting. Bla Sverige har ju krävt detta efter att man uppmärksammat både miljö och hälsoproblem vid gruvor man får uran ifrån.

   Kan bara hålla med om att det är bra med hårda miljökrav, och de kan säkert skärpas ytterligare både i Australien och i Sverige. Men om nu Olympic Dam-gruvan uppfyller kraven där och, som andra här redan påpekar, uranet är en biprodukt som man får upp vare sig man vill det eller inte vid brytning av andra mineraler, vilka ytterligare krav är det du vill ställa på denna gruva för att verksamheten skall bli acceptabel?

   Att du varken gillar uran eller kärnkraft är ingen nyhet, men är det inte lika bra då att säga rakt ut att ”Jag vill stoppa Australiensiska gruvor där man tar hand om en av restprodukterna och säljer den till Svenska kärnkraftverk. Det spelar ingen roll att verksamheten uppfyller samma ISO-standard som svenska gruvor och därmed har en acceptabel miljöstandard. Det är mitt kärnkraftsmotsånd som avgör min inställning i denna fråga, inte några faktiska miljöhänsyn i övrigt.” ?

   • Att du varken gillar uran eller kärnkraft är ingen nyhet, men är det inte lika bra då att säga rakt ut att ”Jag vill stoppa Australiensiska gruvor där man tar hand om en av restprodukterna och säljer den till Svenska kärnkraftverk. Det spelar ingen roll att verksamheten uppfyller samma ISO-standard som svenska gruvor och därmed har en acceptabel miljöstandard. Det är mitt kärnkraftsmotsånd som avgör min inställning i denna fråga, inte några faktiska miljöhänsyn i övrigt.” ?

    Måste hålla med Lantzelot här Akko: vill du hata kärnkraft, visst, gör det då… men sluta försöka göra åsikten vacker genom att hävda att det beror på miljöhänsyn, hållbarhet, radioaktiviteten, avfallet, risker eller andra sådana argument… därför att de argumenten har vi slagit i småbitar gång på gång här, även om du inte låtsas om det. Säg rakt ut: ”Jag gör det för att det är min önskan att göra så”.

    Det är inte fel att ha en åsikt… men det är fel att försvara den med påståenden som är falska.

 10. @Akko: Se : a b Roberts, Greg (2009-09-25). ”Are the dust storms radioactive?”. news.com.au (News Limited). Retrieved 2009-09-26.

  På din inrådan läste jag den artikeln: Inte någonstans stod det att sandstormarna var radioaktiva.

  Jag citerar: ”A TEAM of Australian scientists are analysing the dust that has engulfed eastern Australia this week to see whether it is dangerous.

  Det roliga är att detta kunde anas redan på rubriken du citerade, eftersom den var ställd som en fråga. Problemet för ditt argument är att du självsvåldigt hittat på svaret.

 11. ”Man kan väl säga att man sträckt upp kontrollerna i urangruvorna efter skandalen i Canaberra 2004 :
  Uranium Mine in Australian Park Closed for Contamination…”

  Umm, kontaminationen berodde på ett handhavandefel av en operatör. Processvatten blandades med dricks- och duschvatten. Inte ett okontrollerat utsläpp således… Jag kan se otaligt många själ till varför detta inte uppmärksammades innan gruvarbetarna blev sjuka, men det är en annan historia.

  Så vad var poängen med att ta upp den händelsen?

  • Jag får påpeka att ingen blev sjuk av Uranet per sé i Canberra, ingen behövde läkarvård [SSR184, au miljömyndigheten]. De blev sjuka av tungmetaller, mangan och (förmodligen) bakterieinnehållet.

   Mänskliga faktorn i sådan här verksamhet är mycket väl känd och dokumenterad. Olyckor orsakar vi, hur vi än bär oss åt, det gäller att ha system eller processer som minimerar konsekvenserna av ett handhavandefel av den här sorten eller andra fel för den delen.

   Men du undviker mina frågor till dig…särskilt de sista två, vilka är i sammanhanget de intressanta.

 12. men igen mänskliga faktorn är riskfaktor för den här typen av verksamhet

  Risker handlar inte om att låtsas som att de inte finns eller att med panikartad skräck försöka utrota dem.

  Du gör båda delar just nu.

  Dels låtsas du som att kärnkraft är den enda risk som är värd att beaktas, medan du glatt ignorerar alla andra risker och accepterar deras existens.

  Dels försöker du med näbbar och klor att få bort kärnkraften, oavsett konsekvenserna.

 13. Michael nu börjar du köra pingpong retorik till ingen nytta!?
  Risker finns , risker skall minimeras där tror jag både du och jag är överens 😉
  Jag ignorerar inte andra risker men just denna debattråd rör kärmkraften och dess effekter/ risker.

  På energisidan är jag tydligt- bort med fossila och nukleära energiformer över tid är det inte hållbart! Jag vet att det provocerar dej mycket och har full respekt att du inte är av samma åsikt.

  Konsekvenserna av att avveckla kärnkraften är att en hel del multinationella industrier som på olika sätt är involverade i produktionen måste ställa om sina investeringar. Det möter samma motstånd som olje/ bilsindustrins vilja till omställning – när väl foten är nedsatt rullar det på ganska bra eller hur !?

  Samma sak som när kemindustrin skulle ställa om från tex klorblekning eller DDTanvändningen… Vår stora utmaning i samhälletr är att agera utifrån hållbarhet över tid och att inte måla in oss i hörn. Du sitter fast i Kärnkraftshörnet som du utifrån ditt sätt att se försvarar med dina näbbar o klor, själv ser jag med tillförsikt fram emot minskad energikonsumtion/ effektiviseringar och en diversifierad och förnyelsebar energiförsörjnings marknad.

  • För att det skall vara ping-pong retorik får de allt se till att skicka tillbaks några bolla också Akko. Av alla mina kommentarer i den här postningen har du låtit den stora majoriteten stå obesvarade.

   På energisidan är jag tydligt- bort med fossila och nukleära energiformer över tid är det inte hållbart!

   Det är skit samma om du använder vare sig Bruntlandkommissionens (allmänt vedertagna och i Svensk grundlag införlivade) definition av hållbarhet, eller Det Naturliga Stegets (ej allmänt vedertagna) definition. I båda fallen är kärnkraft en del av Hållbar Utveckling. Ditt påstående att kärnkraft inte är hållbart är inget du har fått ifrån att läsa dessa definitioner och jämföra med verkligheten… du bara påstår att kärnkraft inte är hållbart. Det är rent önsketänkade från din sida.

   Jag vet att det provocerar dej mycket och har full respekt att du inte är av samma åsikt.

   Din åsikt provocerar mig inte det minsta. Det som provocerar mig är 1) dina argument för åsikter suger och står ofta i rakt motsats till observerbar verklighet och 2) din som politiker närmast karikatyr-liknande benägenhet att aldrig ge svar obekväma frågor och/eller argument utan istället bara låtsas som att dessa aldrig yttrats.

   Jag ignorerar inte andra risker men just denna debattråd rör kärmkraften och dess effekter/ risker.

   Vilket är ohederligt debatterande därför att du vägrar ställa vinster och risker(vinsterna diskuterar du aldrig) mot varandra och mot andra kraftslag. Du vill skapa en bild av kärnkraften som farlig och hemsk, vilket funkar som debatt-taktik om man bara tjatar om risk, aldrig nämner det man faktiskt får av kärnrkaften och aldrig jämför med andra kraftslag. Men det är inte ett renhårigt sätt att debattera.

   Konspirationsteorin i slutet av artikeln handlar även den om demonisering och image-skapande och lämnas därför därhän.

 14. Ok tillbaka till grunden:
  – Finns det oändliga resurser av uran : ja/ nej?
  – När vi tar fram uran skapar det negativ miljöpåverkan ja/ nej ?
  – Tar vi miljöskulderna på hemma plan ja/ nej?
  – När vi använder uran skapar vi nya miljöproblem ja / nej ?
  – Är det energiförluster på vägen ja/ nej?
  – Är det korta eller långa miljöeffekter vi talar om ja/ nej ?
  – Kan man återanvända materialet ja/ nej ?
  – Kan återvinnegen skapa ännu vådligare risker ja / nej?
  – Finns det risker att basera energiförsörjningen på detta energislag ja/ nej ?
  – Kan man försäkra sig inom detta energislag ja / nej ?
  – vid eventuella olyckor är de bestående över tid ja/ nej ?
  -Finns det risk för folkhälsa inbyggt i detta energislag ja/ nej?
  – är det skäligt att nyttja denna energiform ja/ nej?

  Om ja- på första frågan kan man konstatera att det är one way ticket sett ur ett längre perspektiv än en mandatperiod 😉

  • – Finns det oändliga resurser av uran : ja/ nej?

   Den frågan skall inte besvaras med ett enkelt ja/nej svar i ett hållbarhetsperspektiv, därför att hållbarhet handlar om långt mer än om en resurs är ändlig eller oändlig, vilket man ser direkt om man läser hållbarhetsdefinitionerna.

   Jag citerar från ”Our Common Future”:

   12. As for non-renewable resources, like fossil fuels and minerals, their use reduces the stock available for future generations. But this does not mean that such resources should not be used. In general the rate of depletion should take into account the criticality of that resource, the availability of technologies tor minimizing depletion, and the likelihood of substitutes being available. Thus land should not be degraded beyond reasonable recovery. With minerals and fossil fuels, the rate of depletion and the emphasis on recycling and economy of use should be calibrated to ensure that the resource does not run out before acceptable substitutes are available. Sustainable development requires that the rate of depletion of non renewable resources should foreclose as few future options as possible.

   Dessutom ignorerar din fråga det faktum att vi använder långt fler resurser än enbart själva energikällan i energiproduktionen. Min tidigare kommentar perkar mot järn, koppar och bauxit-anvädning för att nämna några. Och jag har tidigare nämnt för dig den sällsynta jordartsmetallen neodym som är kritisk för vindkraft. Inom solkraft är andra så kallade REM (Rare Earth Metals) av intresse. Också inom många moderna energisparande applikationer är REM av intresse.

   Så en kompletterande fråga:

   – Finns det oändliga resurser järn/koppar/bauxit/neodym/andra REM?: ja/nej

   Dessutom kan jag hugga den gordiska knuten genom att konstatera att med kärnkraft är uran, DU, plutonium och thorium en energitillgång. Utan kärnkraft är dessa bara skräp. Med kärnkraft ökar vi alltså mängden tillgängliga resurser för alla generationer och bidrar därmed till Hållbar Utveckling.

   – När vi tar fram uran skapar det negativ miljöpåverkan ja/ nej ?

   All mineralanrikning har en miljöpåverkan, och igen återvänder vi då till det jag sade tidigare: alla kraftslag använder sig av ändliga resurser. Men hur mycket miljöpåverkan det blir skiftar från fall till fall, från gruva till gruva. Den kritiska frågan är: skapar det oacceptabel negativ miljöpåverkan?

   Här är jämförelser ett måste. Om ett simpelt ”ja” här är skäl nog att försöka avbryta användningen av ett energislag, då måste du stoppa all energianvädning, för alla energianvädning skapar negativ miljöpåverkan någonstans i sin livscykel.

   – Tar vi miljöskulderna på hemma plan ja/ nej?

   Definera ”hemmaplan”. Så länge inte du har gruvan, smältverket, fabriken, transportleden, verket och avfallsdeponin utanför husknuten är det knappast ”hemmaplan” för dig personligen. Du kan inte påstå att det inte är OK att dumpa miljöskulden på någon av en annan nationalitet men att andra svenskar får du behandla hur som helst.

   I vilket fall gäller med energi – precis som med alla andra importerade produkter (däribland neodym) – konsumentansvar. Knäckfrågan är inte om miljöpåverkan hamnar inom nationsgränsen eller inte – för det är väldigt lite av vår miljöpåverkan som faktiskt gör det – utan vilket ansvar vi tar för miljöpverkan, var den än sker.

   Tar du ansvar för miljopåverkan som uppstår av din förnybara energi?

   – När vi använder uran skapar vi nya miljöproblem ja / nej ?

   Igen är jämförelser ett måste. Oavsett kraftslag blir det miljöproblem någonstans. Vinst måste ställas mot påverkan och jämföras mellan de olika kraftslagen.

   – Är det energiförluster på vägen ja/ nej?

   Även detta gäller för alla energislag. Dessa måste jämföras och frågan är därför inte relevant så länge vi bara talar om ett enda kraftslag.

   – Är det korta eller långa miljöeffekter vi talar om ja/ nej ?

   Alla energislag har lång miljöpåverkan, speciellt i form av avfall som blir efter tillverkningen av infrastrukturen. Dessa måste jämföras. Frågan är irrelevant så länge jämförelser inte görs mellan kraftslagens respektiva långa och korta påverkan.

   – Kan man återanvända materialet ja/ nej

   Kärnbränsle? Ja. Dagens kärnbränsle är till 95% outnyttjat. Nu har jag inte siffror på det, men jag gissar att 95% är en högre återbruksgrad än alla andra material vi återanvänder i samhället. Aluminium och papper exempelvis kommer inte ens i närheten av 95%.

   – Kan återvinnegen skapa ännu vådligare risker ja / nej?

   Frågan är inte om riskerna finns utan 1) vilka är riskerna 2) vad är vinsten och 3) hur står sig dessa mot andra kraftslags dito risker. Jämförelser… igen.

   – Finns det risker att basera energiförsörjningen på detta energislag ja/ nej ?

   Det finns det för alla energislag. Igen: jämförelserna är det viktiga, inte en ja/nej fråga för ett enskilt kraftslag slitet ur sitt sammanhang.

   – Kan man försäkra sig inom detta energislag ja / nej ?

   Svenska reaktorer är försäkrade sedan 1956 i atomförsäkringspoolen, så svaret är Ja.

   – vid eventuella olyckor är de bestående över tid ja/ nej ?

   Den kritiska frågan är vad skadeverkningarna är, inte hur länge de består. Och ännu en gång måste sådana skadeverkningar jämföras med de ifrån andra energislagen.

   -Finns det risk för folkhälsa inbyggt i detta energislag ja/ nej?

   Igen: jämförelser. Vissa energislag som är i bruk idag har – i jämförelse med kärnkraften – en enorm inte bara risk utan konstaterad skada på folkhälsan.

   – är det skäligt att nyttja denna energiform ja/ nej?

   Den frågan skall besvaras när alla jämförelser jag bett om ovan har gjorts.

 15. Se : a b Roberts, Greg (2009-09-25). ”Are the dust storms radioactive?”. news.com.au (News Limited). Retrieved 2009-09-26.

  På tal om ” 2 år gammal nyhet som bara är en fråga, inte ens belagt” – ja vart tog rapporten vägen – har sökt den på den statliga hemsidan- men ska be om hjälp att få fram den- de har däremot en jäkligt fin radonkarta pga sina uranhaltiga berggrunder rent allmänt. ( återkommer när jag hittar rapporten )

  När artikeln du länkar till omnämndes förra gången (vet inte om det var på din blogg eller någon annanstans som den diskuterades) så kontaktade jag Nigel Tapper och frågade om mätningar av radioaktivitet. Hittar inte mailet nu (kan ha försvunnit vid flytt) men hans svar var i stil med ”Nej vi tänker inte mäta det, och vad är poängen, det är inte eventuell radioaktivitet som är problemet”. Så det finns inga rapporter om förhöjd radioaktivitet, eller har du annan information?

  – känns lite skumt va ?

  • känns lite skumt va ?

   Nej, inte det minsta. Jag vet att du älskar att misstänkliggöra på det viset – du har gjort det vid fler tillfällen när ställd inför avsaknad av miljöpåverkar och/eller skada – men det blir inte radioaktiva dammoln bara för att det passar din åsikt bäst. Kärnkraften är inte miljöfarlig enbart för att du önskar det vara så. Synd för dig….

  • På tal om ” 2 år gammal nyhet som bara är en fråga, inte ens belagt” – ja vart tog rapporten vägen – har sökt den på den statliga hemsidan- men ska be om hjälp att få fram den- de har däremot en jäkligt fin radonkarta pga sina uranhaltiga berggrunder rent allmänt. ( återkommer när jag hittar rapporten )

   Ok, tack. Om/när den dyker upp, lägg gärna en kommentar på det här blogginlägget (eller skriv nytt inlägg kring det om det är tillräckligt intressant) så ser vi det. Vore kul att se radonkartan oxå. I väntan på det så kanske följande länkar kan intressera:

   * http://australianmuseum.net.au/BlogPost/Science-Bytes/Sydney-dust-storm-analysed-by-Museum-mineralogist
   * http://117.53.173.85/Uploads/Documents/8909/dust-storm1.pdf
   * http://news.discovery.com/earth/dust-storms-australia.html

   – känns lite skumt va ?”

   Eh ja, ungefär lika skumt som att inte alla europeer (men skrämmande många) käkade jodtabletter veckorna efter Fukushima. Hur sjutton tänkte de som inte tog tabletterna? Hursomhelst blev det 1-0 till er som vill skrämmas med strålspöket.

   • Hej igen Akko,

    Jag har varit i kontakt med Ross Pogson vid Australian Museum, det var han som genomförde analysen av dammpartiklar från stormen 2009, se de två första länkarna i min förra kommentar.

    Jag bespar dig och eventuella läsare de tekniska detaljerna (om du vill ha hela mailkonversationen så hör av dig), men summeringen av det hela är:

    — Alla toppar som Pogson har identifierat innehåller olika kombinationer av kisel, syre och aluminium, sand med andra ord. Sedan gör han en kvalificerad gissning på olika varianter med järn, titan, magnesium och syre, samt lite sporer.

    — Det finns några mindre toppar (se länk nummer 2 i min förra kommentar) som han inte kunnat identifiera med röntgendiffraktion, de kräver kemisk analys vilket inte har genomförts. Det går inte att utesluta att de skulle kunna innehålla uran, men Pogson gissar hellre på olika oxider och silikater, dvs mer av samma grundämnen som förut, men i olika kristallformer.

    — Hans slutkommentar är: ”Without a chemical analysis I am hesitant to be too definite, but I would guess the amount of uranium in the sample would be insignificant or close to zero.”

    Så bollen är på din planhalva. Har du annan information, eller kan vi lägga ned det här?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s