In i skogens djup

In i skogens djup

In i skogens djup

Skogen som resurs och egenvärde

Sverige är i dag i hög grad ett skogsland tack vare den återplanteringsskyldighet som infördes i början av förra sekelskiften (1903) med den då unika återväxtlag som föreskrev att ”-den som avverkade skog var skyldig att anlägga ny skog genom sådd eller plantering eller genom naturlig föryngring.¨

Orsaken var att sågverken och bruken hotade att avskoga Sverige som nation, läget var mer eller mindre akut… Det sägs att i  min hembygd Lofta kunde man se 7 kyrksocknar bort pga alla kalhyggen i slutet på 1800talet…

Läs mer på : http://www.skogsstyrelsen.se/

Redan långt innan vi blev bofasta var det genom skogens jaktbara vilt och samlandet av skogens frukter och bär som gav oss livsnödvändig föda och material.

Skogen är viktig både för den biologiska mångfalden,som råvara för skogsprodukter, energi och som rekreationskälla.

Miljöpartiet de gröna verkar för ett skogsbruk som tar tillvara alla dessa intressen- vilket i sig är en utmaning…

Vi stödjer och uppmuntrar forskning och start av företag för att utveckla nya högkvalitativa och miljövänliga produkter och tjänster ur skogen med den varsamhet som krävs för att säkra ekosystemtjänster, habitat för biologiskmångfald och trädkontinuitet i hela landet.

Idag ser vi hur arelaavsättningen av skog sker i Norra Sverige, där mängden arter är låg emedans Södra Sverige tenderar att bli ett skogsindustrilandskap med artutrotning som konsekvens. Många har pekat på just regeringens bristande insikt mellan kvantitet kontra kvalitet..

Läs mer från Naturskyddsföreningen:

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/det-behovs-en-ny-skogspolitik

I omställningen till 100% förnyelsebart ingår en naturlig minskning/ effektivisering  av konsumtionen på energi, det är direkt nödvändigt för att klara marknyttjande på hållbara grunder såväl i skog som odlingsbygder. Tänk också på de fibrer och materia som skall ersätta alla dessa fossilaplaster som vårt samhälle dignar under…

Ojnareskogen2012

Ojnareskogen 2012

Ojnareskogen och Urbergsgruppen visar på hur det kämpas för skog när den prioriteras ner av industri intressen..

https://www.facebook.com/ojnareskogen

https://www.facebook.com/pages/Urbergsgruppen/334147206681704

http://www.faltbiologerna.se/

Fätbiologerna och alla de människor som under flera årkämpat, blev onekligen 2012 års miljöhjältar just för moralen i att peka på hål i lagstiftningen och rättsprocessen…

Fler kampanjer mm

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/hit-gar-pengarna

Annonser

2 thoughts on “In i skogens djup

 1. På förekommen anledning vill jag förtydliga att vi ska naturligtvis skydda skog BÅDE i norr som söder. Men det finns en tendens att man avsätter mer skog i Norr nu för att klara det nationella målet, det gör att de relativt artrikare skogarna i söder tenderar att avverkas i högre takt utan biologisk mångfaldshänsyn vilket oroar många och mej.

  Det finns dock en intressant skillnad tex trädsvampar som tycks finnas i samma mängd i Norr som söder- kul!
  http://www.science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/vedsvampar-lika-vanliga-i-norr-som-i-soder.cid870216

  Poängteras bör att de enorma skövlingar som gjordes uppe i Norr under 60-70talet naturligtvis gör det angeläget att göra bättre för framtiden.

  Noterar atrt de småskogsbruken som inte gjorde bolagsskövlingar är det där idag uppvisar stor biologisk mångfald- vi får inte stratta ut dessa skogsbrukare med reservat utan istället uppmuntra fortsatt varsam platsbunden skogsbruksplan som stärker istället för att förstöra för levande bygder i samklang med mångfaldsmålen!

 2. ”Skyddad Skog” vilseleder

  Skogsindustrierna får kritik från både miljörörelsen, forskare och Naturvårdsverket för sin nya hemsida ”Skyddad skog”. På webbsidan påstås bland annat att 25 procent av den svenska skogen är skyddad och att det svenska skogsbruket är hållbart. Nu visar det sig att mycket av dessa områden inte alls är skog, och tydligt avviker från den officiella statisk på området. I ett brev till Skogsindustrierna kritiserade nyligen Naturvårdsverket hemsidans presentation av skyddad natur på ett antal punkter och uppmanar till tydliga ändringar. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet och för statistik kring skyddad natur i Sverige.
  – Det är positivt att storskogsbrukets frivilliga avsättningar redovisas på hemsidan. Dock är det mycket olyckligt att informationen är vilseledande och rent felaktig om skyddad skog, kommentarar Per Larsson från WWF.

  Brev från Naturvårdsverket

  Läs artikel i miljömagasinet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s