Världen behöver bli grönare

NoOil

NoOil

Idag debatterar vi i Västerviks tidningen
På själva julafton var det tydligen storstädning på Västerviks-Tidningen och Mathias Bred fick tillfälle att vädra alla sina fördomar om Miljöpartiet. Vi tänker inte i detalj bemöta dem, bara försöka ta fram skillnaderna mellan Miljöpartiet och övriga politiska partier i landet och lokalt i Västervik. Det man då i första hand kan lägga märke till är att Miljöpartiet försöker se lite längre både i tid och rum än vad övriga partier vågar sig på av rädsla för att tappa ”sär intressenter” och väljare. Vi har som det viktigaste riktmärket i vårt partiprogram att vi skall vara solidariska med allt levande både i nutid och i framtid. Vi vill hålla vår planet frisk och inte för kortsiktig vinnings skulle exploatera mineraltillgångar, växter och djur på ett sätt som äventyrar framtida generationers livskvalitet.

Det finns fortfarande många människor som tror att jordens resurser är outtömliga och att vi kan fortsätta att leva, inte bara så slösaktigt som vi gör, utan att vi både bör och kan år efter år öka vår konsumtion – ja varför? -för att lösa de problem vi hamnat i sägs det, och här kommer den första och största förnekelsen – klimatproblemen, till exempel, har enligt dessa personer inte orsakats av mänsklig verksamhet!

What happends next?!

What happends next?!

Skall vi vänta och se och hamna i en återvändsgränd som det inte går att backa ut ur, eller tillämpa försiktighetsprincipen och slå av på tillväxttakten med de inskränkningar det nödvändigtvis kan innebära? Det finns andra aspekter på hög konsumtionsnivå och hög tillväxttakt och det är hur människor mår i ett samhälle som är baserat på dessa förutsättningar och det är den ojämlikhet, materiellt och socialt människor emellan, som ett sådant samhälle ger upphov till. Vi förmodar att det är något som var och en som tänker efter kommer att inse att människor i ett jämlikt samhälle har större förutsättningar till ett gott liv än de som ska känna avund och stressa sig fram i.

Det menar bland annat boken ”Jämlikhetsanden” av R Wilkinson och K Pickett som visar att ett jämlikt samhälle är verkligen något som vi har all anledning att sträva mot om vi vill få ett samhälle med – kanske inte ständigt lyckliga – men i alla fall tillfredsställda människor. Jordens resurser är i många avseenden fullt utnyttjade, det betyder att om någon grupp vill ha mer av de ändliga resurserna måste andra avstå. Och vilka är det som vill ha mer och vilka tvingas avstå? Vi ska inte skriva det på näsan på er, men så mycket är ju klart att konkurrensen om resurser inte befrämjar jämlikheten!

Vi har en ideologi – vår solidaritet med nutid och framtid, men det är inte fråga om en dogmatisk tro, utan våra politiska beslut grundar sig på vetenskap och observationer. Det innebär att vi är beredda att ändra oss om utvecklingen skulle visa att vi haft fel i något avseende. Hittills har dock inget visat annat än att jorden överutnyttjas, förorenas och arter försvinner och framför allt att ojämlikheten ökar och utgör ett hot mot oss alla.

Hälsar Akko Karlsson & Anna Bodjo för Miljöpartiet i Västervik
Se länkar:
http://www.vt.se/opinion/debatt/?articleid=6700669
http://www.vt.se/opinion/ledare/?articleid=6686310

Annonser

21 thoughts on “Världen behöver bli grönare

 1. Har ni sett reportagen från / om bl.a. New York, där man visar hur staden blir grönare? Fler (små) kvartersparker, gröna promenadstråk på taken, mängder av odlingar på taken, biodlingar m.m.
  Hoppas att det kan sprida sig till vårt land!

 2. Ja det händer mycket som kan liknas vid en ” tillbaka till jorden aktiviteter” i städer. Även i Stockholm (Kulturhuset bla) och i Malmö (Operan) har nu bikupor på taken !

 3. Vetenskap? Skojar ni? Antroposof-stöd, GMO-motstånd, kärnkraftsmotstånd, alternativmedicin-stöd etc. Kom igen! Är det några som är dogmatiska och vetenskaps-fientliga så är det ni i miljöpartiet. Att ni nämner Jämlikhetsanden understryker bara detta.

 4. ”Vi vill hålla vår planet frisk och inte för kortsiktig vinnings skulle exploatera mineraltillgångar, växter och djur på ett sätt som äventyrar framtida generationers livskvalitet.

  Ändå vill Miljöpartiet att vi skall satsa på de energiformer som konsumerar och binder upp mest mineraltillgåpngar per kWh. Visste du exempelvis att 1 kWh solkraft använder 1000% mer järn, 4500% mer koppar och 8000% mer bauxit än 1 kWh kärnkraft?

  ”Skall vi vänta och se och hamna i en återvändsgränd som det inte går att backa ut ur”

  Ämdå är det just den tanken som Miljöpartiet skapdes utifrån… att stoppa kärnkraftsutvecklingen så att vi måste slutförvara i 100 000 år istället för att vidareutveckla kärnkraften så att vi inte bara kan minska förbrukningen av mineral som uran utan dessutom kan använda oss det som idag betckenas som ”sopor” – inklusive det utarmade uranet och plutonium som bränsle – och i samma veva minska förvaringstiden med ca 99 500 år.

  Tänk er följande diskussion år 12 013:

  – Pappa… varför slutförvarar vi fortfarande kärnavfall?

  – För att för 10 000 år sedan fanns det något som kallades Miljöpartiet och de sade nej till att utveckla sådan teknik som gör att vi hade sluppit.

  – Men varför gjorde de det? Hade de inte gjort det hade slutförvaringen varit klar för 9 500 år sedan. Nu är den inte klar förrän om 90 000 år istället. Visste de inte det?

  – Jo, visst hade de kunskap om det. Men då hade de inte klarat sig kvar i riksdagen nästa val inom 4 år, samt ett antal miljöpartister hade personligen behövt erkänna att de hade fel om kärnkraftsutveckling.

  – Men tänkte de inte på oss då pappa?

  – Man kan ju undra…

  Detta(!) är en en konversation som kommer att ske om Miljöpartiet får sin vilja igenom i dessa frågor.

  Vi har en ideologi – vår solidaritet med nutid och framtid, men det är inte fråga om en dogmatisk tro, utan våra politiska beslut grundar sig på vetenskap och observationer. Det innebär att vi är beredda att ändra oss om utvecklingen skulle visa att vi haft fel i något avseende.

  Vilken fullständigt fantasisk självmotsägelse, och vilken total trots mot hela ert beteende hittils. Mina observationer av (mp) och ert beteende är dessa: (mp) omfamnar all ”vetenskap” så länge den inte krockar med ideologierna.

 5. Mja, man kan undra vad det är för vetenskapligt stöd som MP har när de skriver denna artikel:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/gransvardet-for-radon-bor-sankas_7791354.svd

  Vänta nu!? Svensk Radonförening? Det är ju ett särintresse (de tjänar pengar på att sanera radonhus), väldigt vetenskapligt underbyggt!?

  Siffrorna verkar också ”vetenskapliga”, det går att radonsanera ett gammalt hus för 10-20 tusen…

  MP omfamnar vetenskap när det ligger rätt i er ideologi (inte ofta) och pseudovetenskap när det inte gör det. Vet inte vad det kallas men jag kallar det hyckleri (politik?).

 6. Ja ni grabbar argumentationen går igen- systemfelem med Kärnkraft/ Kärnvapen och slutförvar har vi ju haft flertalet vendettor kring så det är överflödigt att åter konstatera med full respekt att vi delar inte er tro på Kärnkraft och uppgradering som metod.

  Mp har som princip att jobba förebyggande och främjande för människor och miljö över tid. Uranet är en ändlig resurs det vet även ni radioaktivitet medför risker oavsett vart i driftkedjan det sker brytning, anrikning, drift, upparbetning, mellanlagring och slutförvar.

  Inomhusluft / Radon är ett område som man jobbar med statliganormer / lagstiftning kring, gränsvärdena har sänkt ett par ggr till skillnad från kött med radioaktivitet där gränsvärdena höjts från 100 upp till 1500 bq …då vilt/ renkött klassats som sällanmat för merparten av folket humhum

  Luftburet är som ni vet risk för hälsa / lungor

  • Javisst har vi dryftat detta tidigare… många gånger. Och varje gång är proceduren den samma: du utmålar kärnkraft som satans påfund på Jorden, vi visar med fakta och referenser att du har fel, du klipp & klistra-bombar tråden med Wikipedia inlägg som inte stöder dina påståenden och försöker sedan tiga ihjäl allt som är besvärande för dig och miljöpariet.

   Vi har dryftar sådant här ofta… och du sticker alltid(!) från tråden så fort du får mothugg du inte kan svara på.

 7. Noterar även att akupunktur är en vedertagen metod för smärtlindring idag ( det ansågs som flum tidigare) man vet att nervsystemet stimuleras reagerar på aktivering mkt FoU pågår inom området för komplimentärmedicin och alt. metoder för minskad medicin och vårdtid i slutensjukvården. Bla endivbaserad design, musik för hjärnstimuli efter strokes osv mkt intressant Sinnet är en stor del av upplevd rekreation, rehab och hälsa

  • Akupunktur används av landstingen lite här och där, ja. När jag frågade varför man erbjuder en placebo-behandling visade det sig att det så kallade ”stödet” är anekdotiskt (vi har sett att våra patienter har sagt/frågat efter behandlingen och att den ger effekt. Nä, vi har inga papper på det…).

   Det har visat sig att teleskopnålar (som inte penetrerar huden) är lika affektiva som vanliga nålar och att placeringen av dem inte har någon som helst betydelse, i vetenskapliga och oberoende studier.

   Akko, behandlingar som fungerar och ger en kliniskt mätbar effekt brukar kallas medicinsk behandling. Behandlingar som är under utvärdering kallas försök eller studier. ”Komplementärmedicin” är det samma som kvacksalveri, alltid och inget annat.

   Grattis Akko, du har visat att evidensbaserad politik är inget du vill pyssla med. Skärmdump sparad för eftervärlden…

 8. Tror gör man i kyrkan, men vetenskapligt sett är kärnkraft outstanding miljömässigt. Du borde ta en titt på livscykelanalyserna!

  Dessutom konstaterar jag att du och dina gröna vänner spelar ett mycket högt spel med klimatet som insats när ni sätter er emot kärnkraft. Kärnkraft är det enda som idag effektivt tränger undan kol och naturgas.

  Att uranet är ”ändligt” är irrelevant i ett mänskligt perspektiv – resursen är nämligen så stor att vi inte behöver bry oss.

  Vad gäller akupunktur så har man visat att det inte spelar någon roll var man sätter nålarna. Men i placeboväg har det förstås sin nytta ändå.

  Återigen – ingen går på att miljöpartiet är intresserat av vetenskap annat än i de sällsynta fall den säger vad man vill höra. Ni är dogmatiska i ert flummeri.

 9. Konstaterar att eran agenda drivs av att aktivt föra fram kärnkraft – det är ”er tro” på lösningar- igen utanet är ändligt och har en driftkedja förenat med riskhantering på flera plan som inte är ok med våra planetära gränser över tid.

  Miljöpartiet jobbar aktivt för att ställa om till 100% förnyelsebart den ” reaktor” vi förespråkar ligger långt bort utan att den belastar joden med avfall dvs solen.
  I övrigt är det principerna med 1- minskad/ effektivare energikonsumtion,
  2-omställning till 100% förnyelsebara energislag.

  Ang hjärnforskningen är mkt intressant och man vet att stimuli för sinnen har påverkan på rehabilitering och tillfrisknande det är inget flum idet utan neuroforskning.
  Läs gärna mer Göteborg / Sahlgrenska jobbar bla med detta: http://www.neurophys.gu.se/?languageId=100000&contentId=822185&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.neurophys.gu.se%2Fenglish%2Fnews_and_events%2Fnews%2Fnews_detail%2F%2Fbig-research-grant-to-neuroscientists-at-the-sahlgrenska-academy.cid822185

  Och ja – både penitrerande(akupunktur) nålar som tryckande ( akupressur) stimulerar nerver/ muskelknutor. Kolla bara detta med massage etc som ju är en form av mekanisk bearbetning som hjälper kroppen.

  FoU inom området folkhälsa är absolut ett stort område och med varsam hand skall man förhålla sig till nya metoder, mediciner så väl som komplementära metoder. Vi kommer säkert att lära mer på området.

  Lämna tråden – tja det är ju ofta så att du går in i ett nidbälte av pinsamma kommentarer som verkligen inte berikar för någon- där brukar jag parkera .
  Jag har full respekt för andras åsikter och det vore klädsamt om herrarna atom hade det också 😉

  • Respekt för åsikter … tja, visst, men det är inte det det handlar om. Det handlar om vetenskapligt synsätt (vilket du inte har) kontra dogmer och flum (vilket du ger uttryck för). När du skriver motsatsen i debattartiklar så ljuger du. Varför ska jag ha respekt för medvetna lögner?

   Om du skrev: ”Jo, jag är dogmatisk när det gäller energi och flummar när det gäller hälsa, och det trivs jag med för det passar mig socialt och känslomässigt. Vetenskap orkar jag inte med.” – ja, då vore det inget att invända. Det vore öppet och rakt och sånt kan jag respektera.

  • utanet är ändligt

   Här har vi urtypen för ditt beteende Akko. Du har sagt detta jag vet inte hur många gånger… vi har gång på gång på gång givit svar och motargument till varför den där lilla soundbiten inte har relevans för din övertygelse i debatten… och du bara låtsas som att det inte har hänt. Du tiger ihjäl det i en tråd… kör samma sak igen i en annan tråd några veckor/månader senare och låtsas som att din ståndpunkt är lika välargumenterad och belagd som vår.

   Vi kan ta det igen…

   – Alla(!) kraftslag använder ändliga resurser i livscykeln.
   – De förnybara kraftslagen använder mer ändliga resurser per producerad kWh än kärnkraft.
   – De förnybara kraftslagen är därmed mindra attraktiva än kärnkraft till och med enligt de ”systemvillkor” som du själv framför (DNS).
   – Uran är en resurs som helt saknar annan – fredlig – användning än energiproduktion. Det finns ingen anledning att spara på det.
   – Det är inte förenligt med Hållbar Utvckling – så som världen kommit överens om (”Our Common Future”) att försöka förbjuda användningen av en kritisk resurs för att uppfylla ett så grundläggande behov som energi.
   – Andra klyvbara material – som plutonium – är önskvärt att förbruka och utplåna från Jordens yta. Dels för att förhindra icke-fredlig användning, dels för att minska slutförvarstider.

   driftkedja förenat med riskhantering på flera plan

   Ja, sant.

   ,,,som inte är ok med våra planetära gränser över tid

   Nej, fel. Riskerna finns där men fördelarna är såpass stora att det är värt det med tanke på att vissa alternativen som är i drift nu – fossila bränslen – är etter värre med inte bara risker utan ständigt pågående förstörelse av miljö, klimat och hälsa.

   Miljöpartiet jobbar aktivt för att ställa om till 100% förnyelsebart

   Bra, ha så kul. Men ni kan inte stoppa kärnkraften innan ersättarna ni jobbar för faktiskt finns på plats. Vackra löften och ett än så länge långt ifrån avslutat arbete är inte tillräckligt för att stoppa kärnkraften.

   den ” reaktor” vi förespråkar ligger långt bort utan att den belastar joden med avfall dvs solen.

   Solen belastar oss inte med avfall… men vindkraftverk och solpaneler gör det. Det är vilseledning och grobt hyckleri att prata om kärnkraftens nackdelar över hela livscykeln, men sedan bara tala om ”bränslet” för era alternativ och låtsas som att resten av livscykeln inte existerar.

   Ni måste prata om hela livscykeln för ”era” kraftslag också.

   I övrigt är det principerna med 1- minskad/ effektivare energikonsumtion,
   2-omställning till 100% förnyelsebara energislag.

   Återkom när ni är klara och dessa kraftslag faktiskt levererar rätt antal kW och kWh till hålen i väggen. Tills dess rör ni inte kärnkraften. Era löften skall vara uppfyllda och leverera resultat innan ni försöker tvinga andra att stänga ned sin enegriproduktion.

 10. Fantastisk glidning där Akko. Från placebobehandlingar, ackupressur och massage (att beröring leder till utsöndring av endorfiner och andra signalsubstanser är känt eller varit under misstanke sedan länge) till studier kring musik och hur den påverkar vår hjärna (ett något flummigt forskningsprojekt men jag har inte hört/läst om några banbrytande resultat 5 år senare).

  Försöker du kompensera för något?

  Snart kommer säkert något fantastiskt kring homeopati och elallergi också från dig (det är de som fattas på min knäppskalle-bingo-bricka för övrigt)…

  Här har du resultatet för kärnkrafts-o-vännernas mångåriga kamp mot kärnkraften; http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20972620
  Kvicksilvret är på uppgång tillsammans med andra tungmetaller, gissa vilken kraftform dessa miljögifter härstammar ifrån, en kraftform som MP tycker är att föredra framför kärnkaft för övrigt.

  • Jaha du Michael – jag bor inte på webben, och är mkt på resande fot som du ju vet ,när jag svarar vill jag ha den tid som krävs för att svara sakligt. Se är det ju streck i debatten när det börjar bli tuggummi – där är du ju expert 😉

   • Tja om du någonsin hade svarat(!) sakligt(!!) så hade detta varit en bra ursäkt. Men du gör ju aldrig det. Antingen svarar du inte alls… eller så kommer bara en upprepning av parti-pamfletterna. I sällsynta fall kommer bizarra klipp & klistra-bomber från Wikipedia.

    Tidsbrist? Du har haft 11 dagar på dig, och har varit tämligen aktiv på bloggen, både med att göra nya inlägg… och svarat på andras kommentarer. Tror inte det va…

    Streck i debatten? Vi har ju inte haft någon debatt! Du har bara upprepat ytliga slogans som inte håller bortom första svaret och i övrigt lptsats som att du besvarat oss tidigare, vilket du inte gjort. För det blir alltid detta streck just när de besvärande motargumenten dyker upp. Lustigt sammanträffande, eller hur…

    Och det där sista hånet/härskartekniken… pinsamt dåligt Akko. Inte ens du tror att en smiley ursäktar det faktum att en riksdagskandidat hånar besvärande kritiker hellre än att ta diskussionen.

 11. Ja just det Michael – igen nöter du din retorik som igen faktiskt är märklig dvs vi har en dialog där vi återigen konstarerar att vi har helt olika syn på detta med energiproduktion. Och så påstår du att jag inte svarar det gör det ju mkt retoriskt döfött att ens lägga tid på vederbörande ! självklart berikar jag inlägg och svar med fakta och teorier från olika källor.

  intressant är att ni tydligen inte delar strålskyddsmyndighetens uppdelning av naturliga resp. man made dito gällande Cesium 137 ?!

  ur rapporten
  http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2007/ssi-rapp-2007-02.pdf

  Det finns många olika typer av källor till strålning i den svenska miljön. Till de naturliga hör bland annat solen, partiklar från yttre rymden, radon i luften och ett flertal radioaktiva ämnen i marken. Det finns också strålning som människan framställer, i till exempel solarier, radiosändare, elledningar och röntgenapparater samt från radioaktiva ämnen som bildas vid olika kärnreaktioner.

  Dosbidrag från olika källor till joniserande strålning
  Indelningen i olika källor till strålning är delvis gjord utifrån vilka underlagsdata som finns. Vissa radionuklider redovisas separat och andra som en grupp. I huvudsak skiljs på strålning från radioaktiva ämnen utanför kroppen (extern dos) och strålning från ämnen som finns inuti kroppen (intern dos). Naturligt förekommande källor som redovisas är externdos inomhus (från byggnadsmaterial och omgivande mark), externdos utomhus
  (från mark), interndos via födan, undantaget 40K, interndos från radon i inomhusluften och interndos från 40K i kroppen. Konstgjorda källor som redovisas är extern- respektive interndos från 137Cs, beräknad dos till kritisk grupp från kärntekniska anläggningar samt dos från medicinska undersökningar

  Det radioaktiva ämnet cesium-137 spreds i miljön både i samband med de atmosfäriska kärnvapenproven under främst 1950- och 1960-talen, och vid Tjernobylolyckan 1986. En viktig del av miljöövervakningen har därför varit att följa ämnet i den svenska miljön. Tre provslag har följts kontinuerligt: partiklar i luft, mejerimjölk och människor. Figur S3 visar hur halterna av cesium-137 på partiklar i luften i Stockholm samvarierar med den totala sprängkraften i atmosfäriska prov fram till 1980 då de atmosfäriska sprängningarna
  helt upphörde, och halterna började sjunka snabbare. Efter Tjernobylolyckan 1986 var halterna under en kort tid högre än under 1960-talet, men de har sedan dess stadigt sjunkit igen.

  • Inte mycket till svar på Michaels fråga där inte, upprapning om saker vi redan är väl införstådda i och utan slutsats eller någon form av argument…vad är det försöker säga med det där tangentbordstryckandet? Strålning är hemskt? (Nä, jag missade inte hänvisningen till EMF heller, snart är bingobrickan full…)

   Att vi har 3-4 kBq K-40 i kroppen och lika mycket C-14? Äter man mycket vilt kan man ha så mycket som en hel kBq Cs-137 i sig också, men då får man ligga i och jaga mycket. Vad är dosbidraget från dessa källor? 10<250 mSv/år ger inga tydliga signaler i cancerstatistiken (jag bortser från hormesis snacket).

   Så, vad försöker du säga egentligen, att vi borde mäta mer på aktiva substanser eller vad?
   Du har inte täta kontakter med Växelmannen möjligen?

  • Tja Akko, om du alltid agerar på samma sätt så blir reaktionen från mig alltid likadan… vad förväntade du dig? Vad är det som ”märkligt” med det?

   vi har en dialog där vi återigen konstarerar…

   Nej, vi har en dialog där du(!) säger detta… igen.

   vi har helt olika syn på detta med energiproduktion

   Ja Akko… det är ett trivialt uttalande. Det jag/vi försöker diskutera med dig är argumenten… vi försöker prata om sakskälen för de olika synsätten. Och det är där du uppför dig så otroligt frustrerande.

   Det som händer är normalt följande:

   Du hävdar något/några sakskäl (typ ”uran är ändligt”)…

   …jag eller andra replikerar på sakskälen och pekar på var de brister…

   …och sedan blir det tyst ifrån dig… vilket var vad du gjorde här i 11 dagar tills jag påpekade faktum…

   …och/eller kommer en klipp & klistra-bomb… som precis hände ovan… i det här fallet från en SSM-rapport…

   …och/eller så börjar du prata om något annat… som just hände.

   Du sade något om uran och dess ändlighet, och riskerna i livscykeln för kärnkraften… jag svarade på det var det argumentet brister… och du börjar prata om att dos-bidrag till allmänheten normalt brukar redovisas per strålningskälla?!

   Vad är nu det för sätt att föra dialog? Att starta en tråd… men så fort motparten replikerar så sticker du iväg i en helt annan riktning och ignorerar svaret… vad är det för dialog?!

   självklart berikar jag inlägg och svar med fakta och teorier från olika källor

   Problemet är att dessa källor normalt inte ens ansluter till ämnet vi diskuterar. Ovanstående klipp från SSM-rapporten har ingenting med det vi pratade om att göra. Så det blir bara irrelevant text-utfyllnad… ett taffligt försök att blanda bort korten.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s