Vart är vi på väg?!

tåitid

Just nu pågår Transportforum i Linköping, det var stort öppnande under gårdagen med Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd som invigningstalade på Nordens största årliga konferens för transportsektorn som i år firar 30-årsjubiléum.
Se: http://www.vti.se/sv/transportforum/

Det finns viss poäng att detta forum är i Östergötland och Linköping som ligger mitt emellan två trafikansvarsområden nämliogen Öst och Syd- det behövs mer nodande mellan gränsbygder för att våra transportsystem skall fungera – för transporter sker oaktat kommun eller läns och nationsgränser!
https://www.facebook.com/VTITransportforum

Vårt regionförbund sliter med frågan att med 12 kommuner och landstinget uppnå en fossilbränslefri region 2030, där kollektivtrafiken vässat sitt mål att vara fri redan 2020. Till detta krävs länstrafikplanering inom och mellan regioner :http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Trafik-Infrastruktur/Infraplan/

Och jag har sagt det förr nästan alla transporter börjar och slutar på en liten väg runt om i lands- och stadsbygd- det förpliktigar att vi hittar funktionella system som inte sliter vare sig på människa eller miljö…

Just Östergötland och främst dess länstrafikbolag har en mental resa att göra – de blockar nämligen effektivt det som skulle anses som naturlig ekonomiskfördelning på den gods och pendlingstrafik som sker utmed Stångådals och Tjustbanan. Banor som är 12 kommuners länk till stambanan norr över både för människor och gods inte minst från våra hamnar. Kalmarläns trafik (KLT) tar i dagsläget ett extremt stort ansvar för att dessa banor skall utvecklas även framgent och lägger storsint in 100 mkr på investeringar i Östergötland samt Västerviks kommun har på Tjustbanan tagit kostnader för tågtrafikeringen på ett storsint sätt. Se : http://www.klt.se/

Det är beklämmande att regeringen aviserar borttaget transportstöd för Tjustbanan efter 2014 med
tanke på de klimatåtaganden och den studie som NUTEK redovisade om Västerviks kommuns isolerade arbetsmarknadsregion 30årframgent pga bristen på funktionell infrastruktur.. Hur tänker dom?!

Det blir ju inte bättre när våra grannar Östergötland sabboterar med en transpotrtpolitik via sitt länstrafikbolag som skapar fler murar till sin omvärld!! Se: http://www.ostgotatrafiken.se/
Östgöta tarfiken har numera en VD direktrekryterad från politiken Paul Håkansson- känd antitågprofilerad kille som således har huvudasvaret på trafikplaneringen i Östergötland och servar den politiska styrelsen med underlag…

Nu är landstinget huvudman för länstrafiken och har att ge direktiv om man anser att det inte fyller gemensamma intressen noteras tex att vi har ett framgångsrikt samarbetsavtal inom Hälso och sjukvårdsregionen Kalmarlän- Östergötland- Jönköping det är många miljoners avtalspengar som det samverkas kring. Det vore en självklarhet att man även inom interregionaltrafiken tar sitt drift och resandeansvar.

Det finns bokstavligen många ”andliga” Östgötar i Kalmatr län– men bemötandet för öppnare gränser lyser med sin frånvaro här krävs skärpning för framtiden, näringsliv och folket förutsätter ett komfortresande som är driftsäkrat oavsett vilka VDar eller politiker som sitter framför ratten!!

Ostlänken är en stor investering som är till gangn för oss alla- se då till att vi har möjlighet att nå den på ett lika smidigt sätt som en uppgradering av Tjust och Stångedalsbanan förtjänar!!
http://www.ostgotatrafiken.se/Om-oss/OstgotaTrafikens-styrelse/
http://www.pavag.nu/8/nyheter/artiklar/2013-01-09–infrastrukturministern-oppnade-transportforum.html

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s