Omställning ger jobb

Economic energy forum

Economic energy forum

Förnybar energi skapar jobb

Folkpartiet är idag det parti som blockerar en långsiktig och tvärpolitisk agenda för 100% förnyelsebar energipolitik i Sverige. Folkpartiet tycks helt ha missat att det är förnybar energi som skapar flest nya jobb i Europa. Bara inom vindkraftsbranschen beräknas det skapas minst 500 000 nya jobb inom EU till år 2020. Frågan är hur många av dem som ska attraheras till Sverige när Regeringspartierna fegar ut med en svag kärnkraftskramande och osäker energipolitik?!

Marknaden förtjänar långsiktiga spelregler men regeringspartierna och framförallt Centerpartiet har svikit sin väljarkår och sitt ledarskap för Svensk bioenergi och teknikutveckling för 100% förnyelsebar energiproduktion.

Miljöpartiet har sträckt ut en överbryggande hand för att skapa tvärpolitisk samsyn kring svensk energipolitik då det redan idag finns en tydlig majoritet i riksdagen om 100% förnyelsebart och utfasning av kärnkraften. Centern hunsas dock till lydnad inom Alliansen med Folkpartiet som det stora oket runt halsen. Lise Nordin ställer nu en interpellation till Miljöministern Lena Ek (C) och begär ett tilläggsuppdrag för Energimyndigheten om utredning för 100% förnyelsebar energistrategi:
Läs mer på: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Utredning-om-100–fornybar-en_H010204/

Med Regeringens Kärnkraftspolitik haltar etableringen av förnyelsebart i Sverige , och med en
uppgraderin/ utbygd kärnkraftspark skulle vi direkt drabbas av mer långlivat avfall som kostar både tid pengar på ett energislag som inte är modernt för människa och miljö.

I Värlen utanför Sverige är det förnybart som växer snabbast,där blir försöken att bygga ny kärnkraft allt mer avskräckande. I Europa pågår endast två försök; i Finland och Frankrike. Finland avskräcker med en prislapp som galopperar ( mer än dubbelt så dyrt mot planen) Det är enbart med stora statliga subventioner som kärnkraft kan konkurrera med förnybart vad gäller utbyggnadstakt och pris.

Mot regeringens otydliga besked har Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i riksdagen krävt att Sverige likt Danmark antar målet om 100 procent förnybar energi.

Energimyndighetens egen generaldirektör Erik Brandsma sa nyligen i tidningen Energivärlden: ”Vi arbetar för ett hållbart energisystem, och jag tycker faktiskt inte att kärnkraft är en del av ett sådant system. I stället är det förnybara energislag som måste växa i framtidens energisystem.”

I dag skriver Lise Nordin (MP) Riksdagssledamot och energitalesperson tillsammans med
kommunalrådet Roger Persson (MP) i Gävle en debattartikel om energiomställningens jobbeffekter.

Läs mer :
http://gd.se/ledare/debatt/1.5488304-fornybar-energi-skapar-jobb?fb_action_ids=10151262083483387&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

http://www.mp.se

Annonser

29 thoughts on “Omställning ger jobb

 1. 500 000 nya jobb inom vindkraft. Tänk vad mycket nytta dom människorna istället hade kunnat göra inom vården, skolan etc! Att binda upp mer arbetskraft för att producera samma mängd energi är inte på något sätt positivt. Man vill ha den energikällan som producerar flest kWh per mantimme. Det är utvecklingen mot färre mantimmar per kWh som överhuvudtaget har gjort det moderna samhället möjligt!

  Att fler jobb per producerad kWh är negativt inser man enkelt om man drar det till sin spets vilket vore att hela svenska befolkningen sitter på dynamoutrustade motionscyklar och producerar el till nätet. Genast har vi full sysselsättning med 8 miljoner människor involverad i energiproduktion!

  Att jubbla över att grön energi sysselsätter fler människor är alltså en oerhörd logisk vurpa. Ni firar ineffektivitet och resursslöseri.

 2. Precis, Johan. Bara en ekonomisk analfabet kan få för sig att det är bra att det ”skapas jobb”. Vill man skapa jobb på det sättet är det bara att ta ifrån grävmaskinisterna deras maskiner och ge dem spadar eller ännu bättre, teskedar.

 3. Många av de här pådrivande antimänniskorna är mest intresserade av att stänga av kärnkraften (utan att innerst inne vara särskilt rädda för strålning) och att driva upp kostnaderna för elproduktion. Om det sedan betyder att folk dör i förtid pga konsekvenser vid blackouts verkar de inte bry sig om (30 minusgrader som lägst i östra Svealand i natt – tänk sårbarhet). Hela agendan borde klassificeras som samhällsfarlig verksamhet.

 4. Omställning handlar om att hushålla med resurser, energiomställningen är en del i att gå¨från destruktiv fossil energiproduktion till förnyelsebart – klart det genererar omställning på arbetsmarknaden och genererar nya kompetensområden. Det behöver man inte vara raketforskare för att förstå grabbar 😉

  • Det där var inte ett svar på något så jag ställer en rak ja eller nej fråga istället….

   Tycker du det är positivt om fler människor sysselsätts med att producera energi?

   • Mängden människor i jobb inom energisektorn är inte ett självändamål i sig Johan – det visar på potentialen att inom energisektor finns och kommer finnas jobb även vid enm omställning till förnyelsebart och icke radioaktivt- energikompetenser behövs. Tekniken och konsultkompetens för smartare effektivare energikonsumtion är nödvändig.

  • Omställning handlar inte alls om att hushålla med resurser. Det handlar bara om att ändra något – det hörs ju på namnet. Det är varken för Sveriges eller Tysklands del en fråga om att gå från fossil produktion till förnyelsebart, utan om att gå från kärnkraft till förnyelsebart. Det är motsatsen till att hushålla, eftersom det blir dyrare.

   Ditt mål är alltså att ändra till miljövidrigare och dyrare produktion, eftersom vi ställer om till exempelvis biomassa, som genererar massor av dieseldrivna transporter, ökat skogsbruk och mer cancerogen flygaska.

   Självklart skapar det omställning på arbetsmarknaden att ineffektivisera elproduktionen, dvs fler måste arbeta för ett sämre resultat. Vårt välstånd bygger på motsatsen.

   Men skillnaden mellan oss har inget med förståelse att göra – du känner till allt det jag säger. Skillnaden mellan oss är istället att jag är miljövän medan du är grön.

 5. Johan- jag tycker det är bättre att energiproduktion , jobb och treknikutveckling sker inom sektorn förnyelsebart så att vi kan röra oss INOM systemvillkoren istället för att bränna den här planeten för kommande generationer!

  • Var det där ett exempel på att politiker aldrig kan ge raka svar på frågor :)?

   Om du med systemvilkor hänvisar till det naturliga steget och Robèrts nonsens, då kan man väll säga att vi har lite annorlunda syn på vad som är miljövänligt.

  • Hållbart och förnybart är inte samma sak. Biomassa, valolja mm är förkastligt.

   Förnybart och miljövänligt är heller inte samma sak. Miljövänligt och grönt är inte samma sak. Håll isär begreppen!

   • Som sagt Jeppen. det handlar om hur man konsumerar även mat dödar om du äter för mycket eller för lite – måttfullhet dear friends

   • Akkomp, vi är snart 9 miljarder människor och vi har megastäder med många miljoner invånare. ”Måttfullhet” individuellt räcker inte långt i det läget. Det skalar inte. Vi behöver verkligen optimera och välja det som har minimal footprint. Jorden har inte råd med er gröna och era dogmer.

 6. Jeppen- alla vet att den framtida skuldavskrivningen för slutförvar oaktat om det är på 100 000år ( som i Sverige) eller på 1000år för upparbetat bränsle samt det faktum att URAN bryts ur jungfrulig berggrund + anrikas där med syror även de från gruvor … Vem betalar ??? All energiproduktion kommer kräva resurser för sin produktion/ infrastruktur det är vår skyldighet att minimera riskerna både vid källan, driften och avfallet..

  Kärnkraft i världen

  I oktober 2007 fanns det 439 reaktorer i 31 länder. 2005 stod kärnkraften för 15 procent av världens elektricitet. Under 2010 är 56 reaktorer under uppbyggnad. Asien (Japan, Korea, Indien, Kina), Sydamerika och det forna Östeuropa är regioner som planerar utbyggnad av kärnkraften. Många länder har också fattat beslut om att avveckla kärnkraften.

  Mer att läsa tema gruvor:
  http://www.naturvardsverket.se/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Gruvor/

  • Energibolagen som äger reaktorerna betalar för avfallet. Kan man det minsta om geologi och geokemi så inser man att man inte behöver oroa sig för några spekulativa kostnader om 100 000 år. Oklo har demonstrerat det ypperligt (konstigt nog vill miljörörelsen inte röra i Oklo med en tång ens en gång, bättre att låtsas som att Oklo inte existerar kanske?)

   Kärnkraft är den energikälla som använder minst mängd mineraler och kräver minst landyta av alla energislag. Det går inte komma runt, det är trivialt enkelt matematik.

  • akkomp, ”alla vet att den framtida skuldavskrivningen” vadå? Du avslutade inte meningen. Slutförvar är billigt och lätt, och vi måste ändå göra det. Exakt hur stor mängden är spelar mindre roll.

   Livscykelanalyserna visar tydligt att kärnkraft mycke miljövänligare än många förnybara källor. Biomassa, valolja och vattenkraft är exempel på förnybara energislag som förstör miljön för människor och ekosystem. Vindkraft och solceller kräver även dessa mycket industri och betydligt mer metall per kWh än kärnkraft. Ska vi agera miljövänligt är det kärnkraften som ska byggas ut.

   Sol och vind är mest alibin för kolkraft och gaskraft i Tyskland. Miljöpartiet de kolsvarta?

   • Jeppen- ”all vet om den ”- framtida skuldavskrivningen skulle det vara 😉
    Slutförvar är komplecerat och dyrt Svenska fonden om 100miljarder visar på det + hur komplext det är att spå över tid kring geologi och mänsklig nyfikenhet ( se filmen by the way: https://movies2.netflix.com/WiMovie/Into_Eternity/70136040?ca_pos=1t1&ca_cid=43887249063&ca_source=gaw&ca_agid=5432668863&ca_adid=20004303783&ca_chid=2001747&mqso=81000003)

    Cesium 137 är ”man made” och har inte tidigare funnits i vårt ekosystem..

    Förnyelsebart innebär just att det har en återskapande takt på en ”mans ålder ca 100 år” men det innebär ju INTE att vi kan överkonsumera förnyelsebara resurser, därav detta med systemvillkor och effektiviseringar ( mindre konsumering av tex el/ energi)

    Metall / KWh är intressant då kärnkraften genererar förorenat metallskrot ( se Studsviks industrier som bla ”tvättar” reaktorskrot från Canada- en vindsnurra ca 20 års avskrivning då du faktiskt kan recykla alla delar utan den radioaktiva lilla detaljen på materialet.
    Förvisso är varje bränslestav en stor energi givare på sina ca 5 år i drift men mellanlagret ca 30 år nedkylning + slutförvar 100 000 år känns som en stor skuldbörda jmf med produktioenn och dess risker- det finns en orsak varför inga riktiga försökringsbolag tar in kärnkraftsindustrin som kund… Se prislappar på Tjernobyl och Japan senast…

   • Slutförvaret är enkelt och billigt, enstaka ören per kWh, och då har man ändå krånglat till det och överdesignat och överforskat kraftigt.

    Kärnkraftens metallskrot kan till största delen återvinnas snabbt. Upparbetning och breeder-reaktorer ger också viss potential att faktiskt skapa en himla massa värdefulla sällsynta metaller genom att klyva uran.

    Att ingen försäkrar kärnkraften är inte konstigare än att ingen försäkrar exempelvis jordbruket eller medicinindustrin för sina värsta-falls-olyckor. Tänk om CJD (galna ko-sjukan) varit lite mer smittsam eller tänk på neurosedyn-katastrofen eller Bhopal. Det är sånt vi har stater till – att stå som yttersta garant.

    Tyvärr får idag staterna idag stå som yttersta garant för växthuseffekten – ni gröna spelar väldigt högt med klimatet som insats när ni förordar nedläggning av den enda kända storskaliga lösningen.

 7. By the way det är vi elkonsumenter som betalar fonden via den öres del / kwh som föreskrivits. Strålskyddsmyndigheten skrev för övrigt upp den delen X3 här om året, då man ansåg att erfarenheter visar att ev. happenings är dyrare än vad kraftbolagen gjort gällande…

  • Det är bakvänt sätt att se på det. Säg att du säljer äpplen till ICA och får 10 kronor per kg. Sen dyker det en vacker dag upp ett myndighetskrav på fruktodlare som ökar dina kostnader med 58 öre per kg, men du får ändå bara samma 10 kronor per kilo för dina äpplen när du säljer dom. Vem är det då som betalar för det nya kravet, du eller ICA?

 8. Det där med att Cs-137 endast skulle komma från människan är helt fel. Det måste ha bildats massvis av Cs-137 på ett flertal ställen på Jorden genom naturlig kärnklyvning (Oklo är bara ett av dessa områden – minst nio naturliga reaktorer gick spontant där och det mesta av avfallet rörde sig inte mer än ca 70 meter trots att det inte fanns några kapslar i bentonitlera osv). Det enda som verkar har gett sig iväg var jod 129.

  Så detta med 100 000 år: Varför nämns i stort sett ALDRIG några risknivåer i sammanhanget? Ställ upp ett ”pessimistiskt” scenario för läget om 100 000 år och räkna sedan ut stråldosen en framtidsmänniska skulle kunna få under ett 80-årigt liv. Låt oss sedan se om detta kan anses vara mycket eller litet. Ingen mänsklig aktivitet är riskfri så det som är intressant är jämförelsen mellan olika risker – t ex per producerad TWh.

  Resonemang om ”noll becquerel” är absurda eftersom i stort sett allt på den här planeten innehåller naturlig radioaktivitet.

  • Oklo är elefanten i vardagsrummet som MP, SNF, MILKAS etc blank ignorerar. Synd, man kan ju tycka att dom borde jubla över att säker slutförvaring redan demonstrerats. Det är iallafall ett tydligt tecken på att ”miljörörelsen” inte bryr sig om lösningar utan bara tycker det är kul att gnälla om problem.

   Så en rak fråga till akkomp (som jag inte tror jag får något vettigt svar på, men varför inte försöka). På vilket sätt tycker du Oklo misslyckats med att demonstrera att det är enkelt att slutförvara kärnavfall?

 9. ”Skillnaden mellan oss är istället att jag är miljövän medan du är grön.”

  En viktig distinktion i sammanhanget är faktiskt summerad i denna mening. Grön politik är sällan (om inte aldrig) miljövänlig vid detaljerad konsekvensanalys, det har kanske med ursprunget av partiet att göra vad vet jag!? Grundarna av partiet har starka rötter i den kommunistiska rörelsen på 60-70-talen och har fortfarande starkt inflytande på partiet, detta förklarar mycket av avarterna i partiprogrammet för att inte tala om AKKO’s egna utsvävningar i en världsbild som inte ens tillåts av kvantmekanikens mest vilda teorier och fantasier.

  Ett exempel är givetvis energipolitiken där man tror att en halv miljon jobb i energisektorn skulle vara bra för samhällsekonomin, hävdar man!? På vilket sätt detta skulle leda till ett hushållande av resurser är en logisk vurpa utan dess like om man är det minsta insatt i livscykelanalys. Om DUAM-kostnaderna (drift, underhåll och administration) för vår energiproduktion skulle stiga med 2500%, konsekvens av att 500 000 människor jobbar med energiproduktion istället för vad det är idag 3 SEK/kWh skulle ha för inverkan på vår inhemska industri behöver man inte vara ”raketforskare” för att lista ut, frågan är om AKKO är medveten om detta och medvetet vill driva Sverige över ruinens brant eller om hon är för kognitivt eftersatt för att inse absurditeten och konsekvensen om detta uttalande skulle omsättas i praktiken?

  Nå AKKO, vilket var rätt?

  • Ja du Matte Patte ” kognetivt eftersatt” är du nog den förste att beteckna mej hurvida ”felaktiga och negativt färgade antaganden om sig själva och om omvärlden” inkluderar alla i din omgivning som inte kramar kärnkraft säger kanske mer om dej än om mej.

   Kvantmekaniken är onekligen intressant och har säkert mer att upptäcka!
   Kvantmekaniken ger ju en matematisk bild av naturen som inte helt står i samklang med den klassiskt matematiska bilden av naturen. Fysikaliska system som är mycket små uppvisar förbryllande egenskaper som inte har någon motsvarighet i större fysikaliska system.

   Världesbilder kan ligga i betraktarens öga baserat på en rad kunskaper eller okunskaper- själv anser jag att det är ett problem med ojämlikheter i världen där rika delar kan överexploatera och konsumera råvaror i en takt som dränerar möjligheten för andra att leva ett gott liv . Inkl miljöskulder som värltras på kommande generationer för vårtids konsumtion 😦

   Mp grundades ur freds och miljörörelsen samt efter Kärnkraftsomröstningen att försöka göra en kollektiv nidbild som ”rötter i kommunistiska rörelser” är ganska smaklöst. Onkeligen har du problem med vårt partiprogram ” avarter” och det får ju stå för dej.

   Solidaritet med ekosystemet,djuren och naturen
   Solidaritet med kommande generationer
   Solidaritet med världens alla människor

 10. ”Mp grundades ur freds och miljörörelsen samt efter Kärnkraftsomröstningen att försöka göra en kollektiv nidbild som ”rötter i kommunistiska rörelser” är ganska smaklöst. Onkeligen har du problem med vårt partiprogram ” avarter” och det får ju stå för dej.”

  Det där är ”bara” delvis sant, grunden till MP lades av avfällingar från KPMLR (efter andra eller tredje splittringen) samt av folk som var missnöjda med kärnkraftsomröstningen, främst från extremvänsterhåll (VPK). Någon nidbild är det inte utan en orsaksförklaring till bristen på insikt i vad ni håller på med. Att sedan partiet kom in i riksdagen på en lögn (säldöden i Östersjön), inte drar sig från att erbjuda politiskt stöd till terrororganisationer (Grönfred) och att det stora stödet är centrerat till tätorterna säger en hel del om vilket berg partiet måste kättra för att få min röst (tro mig, jag skulle vilja rösta grönt men kan inte innan ni har en politik som faktiskt är miljövänlig).

  Ja, jag har stora problem med ert partiprogram, särskilt hyckleriet kring evidensbaserad politik (eller snarare bristen på sådan) och det ”så kallade vetenskapliga” förhållningssättet till den politik som skall föras av MP, alltså pseudovetenskap går före om det stödjer partilinjen, vilket oftast är fallet idag.

  Vad gäller epitetet ”kognitivt eftersatt” så var det faktiskt inte jag som satte den stämpeln på dig (det gjorde du föredömligt själv) utan jag frågade om du inser konsekvenserna av den politik du för, eller har du insett konsekvenserna och blundar för den. Men med tanke på ditt svar så framställer du dig själv hellre som ”kognitivt eftersatt” än en ”politiker” vilket i sammanhanget inte är så märkvärdigt.

  Solidaritet är ett fint ord. Säg mig, varför är ett människoliv i framtiden mer värt än 100 människoliv idag? Har det att göra med er ”Gröna”-politik kanske?

 11. Och här är en studie för vad Schweiz konjukturinstitut anser skulle hända om de skulle göra som Tyskarna. Schweiz har ju 40% kärnkraft i sin el-mix och är för övrigt väldigt lika Sverige, vår industri kanske är något mer el-intensiv så konsekvenserna för oss torde bli värre.

  +500 000 jobb i energisektorn (enligt MP-retorik), >25% lägre BNP (enligt konjukturinstitutet i Schweiz)…ja du AKKO, dessa 500 000 jobb lär ju inte vara särskilt välbetalda, men det kanske är tanken? Fattigt folk röstar hellre åt vänster…

  http://www.kof.ethz.ch/static_media/filer_public/2013/01/30/no_38_2013_01_titel_energiewende_economiesuisse.pdf

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s