Guldföretag som glimmar illa…

Gruvligt..Under vintern har det poppat upp nyheter som visar på likviditets brister i en rad olika gruvbolag/ företag som på olika platser i landet etablerat sig eller initierat etablering för mineralbrytning. Utgifter inga inkomster är det enkla svaret på varför dessa bolag uppvisar miljon/ miljardunderskott…
Hemma i Västervik är det Wiking Minerals :
Wiking Mineral som arbetar med att starta guldbrytning i Gladhammar gjorde en förlust 2012 på 8,5 miljoner kronor. De har så sent som i november 2012 fått bearbetningskoncession i området.
Bearbetningskoncessionen säkerställer äganderätten till fyndigheten och ger bolaget ensamrätt till utvinning av guld, silver, koppar och vismut enligt minerallagens bestämmelser. Bearbetningskoncessionen gäller i 25 år.
En bearbetningskoncession beviljas om fyndigheten sannolikt bedöms kunna tillgodogöras ekonomiskt. Bergmästaren godkänner även bolagets till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivning. Bedömningen är att koncessionen är förenlig mot miljöbalken och områdets framtida markanvändning har avsatts för gruvdrift.
Gladhammarfyndigheten som tidigare prospekterats fram under ledning av ansvarig chefsgeolog Mats Willdén är klassificerad som en indikerad mineraltillgång (i enlighet med SveMins rekommendationer). Fyndigheten bedöms innehålla 156 000 ton mineralisering med genomsnittshalter om 5,5 g/ton guld, 14 g/ton silver, 0,25 % koppar och 0,05 % vismut. Fyndigheten ligger nära markytan och bolaget bedömer att brytning kommer att ske i dagbrott till 40 m djup för att därefter fortsätta under jord. Gruvproduktionen planeras till ca 30-40 000 ton per år där malmen avses transporteras till annan ort för anrikning. Gruvans livslängd bedöms utifrån kända mineraltillgångar till 5 år.

Pajala Har Northland just nu en process där konkursen flåsar i nacken, där jobb och kapital, hopp och förtvivlan studsar som en ping pong boll..Företagsrekonstruktion av Northland görs för att få mer tid till att hitta en finansiell lösning för att kunna säkra gruvdriften i Pajala på sikt. Totalt uppgår fordringarna på Northland till 520 miljoner kronor, varav 420 miljoner kronor har förfallit till betalning, enligt bolagets ansökan om rekonstruktion.

Den 1 mars sker ett borgenärssammanträde inför tingsrätten.
Som ett stöd i rekonstruktionen har bolaget bett sina långivare och andra intressenter om cirka 12 miljoner US-dollar – eller cirka 75 miljoner kronor – för att möjliggöra full verksamhet fram till och med den 4 mars

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5436766

Man frågar sig givetvis vem som ska ta ansvar för miljöåtgärder och eventuella miljöskulder på plats om dessa företag går i konkurs…
Det har redan hänt Svärtträskgruvan i Storuman och Blaikengruvan i Sorsele startade 2006 men gruvbolagen Scan Mining och Lappland Goldminers Sorsele AB har gått i konkurs och idag saknas pengar att betala kostnaderna för efterbehandling av det miljöfarliga gruvavfallet. Redan efter ett par år hittade myndigheterna tungmetallhalter runt gruvorna som ingen förutsett och som inte skulle kunna uppstå. Kvar idag finns två övergivna dagbrott som ingen riktigt tar hand om. Med risk för urlakning av tungmetaller till ytvatten och grundvatten.

– Tanken var att saneringspengarna skulle samlas in under lång tid – men fonderna hann aldrig byggas upp före konkursen. Det var olyckliga omständigheter, säger Robert Erixon på länsstyrelsen i Västerbotten.
Idag återfinns en ekonomisk säkerhet på totalt 3,3 miljoner kronor hos länsstyrelsen – medan kostnaderna för att städa upp ligger på mellan 30 och 50 miljoner kronor. Lågt räknat. Kostnader som skattebetalarna i slutändan kanske måste vara med och betala.

Allt är inte guld som glimmar… speciellt inte i gruvträskets nyemmissioner i jakt på snabba klipp och en exploaterad bygd någonstans i Sverige…

Läs mer:
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.436226/gruvbolag-i-konkurs-lamnar-fet-saneringsnota
http://www.wikingmineral.se/

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s