2018

2018

Nytt år och återkomst till bloggen,  det händer ju saker varje dag både globalt och lokalt .

2018 är valår här hemma i Sverige , vi kan se tillbaka på en utmanande mandatperiod i regering med allt vad det innebär.  Vi kan konstatera att gröna behövs för att dra klimat och miljöarbetet framåt. På regionala planet har vi nöjet med framgångsrikt grönt samarbete i både landsting och region vilket ger förutsättningar för avtryck.

Visste Ni tex att vi i landstinget har energikrav om 50kwh/kvm när vi upphandlar för byggnation.. Energismart och sparar pengar på driften över 100miljoner sedan vi gröna satt fokus på klimat/miljö som offentlig aktör -Stolt !

Som Vice ordförande i Regionförbundet i Kalmar län har jag haft nöjet att vara ordf i vårt internationella samarbete i Östersjöregionen Euro Region Baltic (ERB) under 2017. Ett viktigt arbete inte minst på tema vattenförsörjning i klimatförändringarnas spår.. extremväder med ömsom torka ömsom översvämningar sätte samhällen på prov…

Jag har även nöjet att vara ordförande i länets klimatkommission i länet och särskilt roligt att vår nya landshövding Thomas Carlzon har visat stort engagemang för detta arbete . 2017 års solrospris gick till Jägareförbundet för klimatsmart kött och som en av våra största forskningsassistenter i fält som följer skogens och viltets förändringar i klimatförändringarnas spår, ett arbete som många inte ser. Även Lasse med familj, på Saxnäs camping -Öland , blev prisad för aktiva klimatåtgärder på tema vatten när de ställde om till havsvatten istället för det bristande dricksvattnet till poker och toaletter .

På kommunalnivå har vi ett samarbete mellan S, C och MP och i den rollen är jag förste vice i Miljö och byggnadsnämnden. En del i omställningen är att vi nu har avgiftsbefriat bygglovsavgiften för solceller på privata tak  , 100% förnyelsebart är målet och solen bidrar onekligen till att nå de målen utveckligen går framåt check ! På förekommen orsak deltar jag dock aldrig i ärenden som berör Västrviks Bostads AB .. Se nedan ..

Stor omställning är det att vara åt på deltid på jobbet på Västerviks Bostads AB, med den fantastiska uppgiften att vara verksamhetschef på Västerviks Teater och Konferens Med tre fantastiska medarbetare och en stadsteater som erbjuder något för alla , kultur berikar tankar och människor 😉

Återkommer med en summering om varför det blev paus och vad framtiden har i sitt sköte 😉

 

#akkomp #regionförbundetkalmarlän #klimatkommissionen #jägareförbundet #ERB #MP #klimat #miljö #Västervik #Solel #landstingetkalmarlän

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser

Vatten och gröna jobb eller hugga i sten…

Öppet brev till riksdagsbänken Kalmar län och vår regeringskollegor i Socialdemokraterna i synnerhet.

bland (6)

Vatten, gröna jobb eller hugga i sten?

Öppet brev till riksdagsledamöter från Kalmar län och då särskilt till våra regeringskollegor i Socialdemokraterna. Ska ett av Sveriges mest unika och skyddsvärda naturområden förvandlas till ett kalkbrott? Eller ska områdets natur bevaras och användas för att stärka den växande turismnäringen och säkra vattenförsörjningen på Norra Gotland? Det är kärnfrågan i diskussionen om den riksbekanta Ojnareskogen på Gotland. Vad anser ni @HåkanJuholt, @KristerÖrnfjäder, @LenaHallengren samt övriga ledamöter från M, C och SD som sitter på Sveriges riksdagsbänk?

Turismen är en av Sveriges snabbast växande branscher. Sedan år 2000 har sysselsättningen i turismen ökat med drygt 30 procent och utländska besökares konsumtion i Sverige ökat med 160 procent. På Gotland sysselsätter turismen redan omkring 1 000 personer – många gånger fler än kalkindustrin. Och det är till stor del natur och kultur som lockar besökare till Gotland och skapar långsiktiga jobb som stärker lokalekonomin . Ni känner ju till att även vi i Kalmar län rider på vågen av kulturturism och besöksnäring – ni vet betydelsen av en attraktiv region!

Frågan om kalkbrytning ligger nu hos mark- och miljööverdomstolen, som inväntar till sista augusti för att få veta om regeringen tänker rädda området genom att ge det Natura 2000-status. Regeringen har alltså augusti månad på sig att fatta beslut om att naturvärdena och de långsiktiga arbetstillfällena ska prioriteras här. Att skövla Ojnareskogen skulle bara ge en tidsfrist på något årtionde- och det till ett alltför högt pris, i form av förstörd natur och allvarliga risker för sötvattensreservoaren Bästeträsk.

I fjol förklarade Stefan Löfven i radio att socialdemokraterna ”väljer en väg där vi kopplar ihop utveckling, bättre miljö och jobb. Om det uppstår en konflikt gör vi inget avkall på miljön.” Det är dags att visa det nu! Eller vad tycker ni socialdemokrater från Kalmar län?

”En modern och aktiv näringspolitik skapar jobb i hela landet. Landsbygdens näringsliv ska utvecklas genom förbättrad infrastruktur, tillgång till bredband, närhet till högskolor och forskning samt ett stöd för att säkra tillgången till butiker och samhällsservice. Turism i Sverige och ekoturism stärks.”

Det sa Stefan Löfven i regeringsförklaringen. Vad säger ni, ska inte det få gälla på Gotland också?

Akko Karlsson (MP), Partistyrelseledamot ansvar gröna näringar
Vice ordförande Regionförbundet Kalmar län ansvar Miljö/ Östersjöfrågor

#http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.634872/ett-valdigt-gladjande-besked–forutsatt-att-det-stammer
#http://www.dn.se/nyheter/politik/striden-ar-over-ojnareskogen-raddas/
#http://www.dn.se/debatt/sjalvklart-att-regeringen-bor-ge-skydd-at-ojnareskogen/
#http://supermiljobloggen.se/

ping @PeterHögberg @wanneby @CarlSchlyter #Ojnareskogen #Bästuträsk #Nordkalk #Romson #Löven #Natura2000 #Vatten #Kalk #Miljö #Gotland #MP #Regering #Socialdemokraterna #Akko #Miljöpartiet #Kalmarlän

Landskap i förändring

DSC_0548

Rädda tallskogen, stoppa landskapsförändringen!

Just nu pågår den största landskapsförändringen i manna minne, utan att någon reflekterar. Det är länets karaktärsskogar av tall, med markbädd av lingon och blåbärsris, som just nu i en rasande takt huggs ner och ersätts med artfattig granplantage.
Grundproblemet: det sätts för mycket gran där det egentligen borde sättas tall
Konsekvenserna kan vi redan ana ur ett ekosystemsperspektiv här i Kalmar län. Den faktiska förlusten av tallskog är nu 11% per år, med förödande konsekvenser för flera arter. Den årliga arealförlusten, blir om det fortsätter i samma takt, ca 80 000ha av länets produktiva skogsmark, om ca 700 000ha. Påverkan slår även på industri och näringsliv som behöver tall och löv i sin produktion.

Orsak till problemet: jakt- och skogsbruket är obalanserat
Jakt- och skogsbruksintresset måste göra gemensam sak. En sund viltstam i balans med skogens ekosystem måste till. För orsaken är högt betestryck från klövvilt, både älg och rådjur som betar på tallen och driver markägarna till att plantera gran. Om fler istället vågade satsa på tall, desto mindre blir trycket på varje plantering och därmed skulle vi återfå sunda slaktvikter på älg. (Idag skjuter vår jägarkår kalvar med ”kriminell slaktvikt” om 42kg, normal slaktvikt borde vara 80kg. Senaste älg inventeringen visar att 44% av den tallskogsmarken, har ställts om till annat trädslag. Ett skogsbruk som bejakar tallskog och inslag löv ger en rikare skog både för naturintresset som för jakt- och skogsbruket.

Balans på viltet och en skog som anpassad för vårt landskap = mera tall helt enkelt!
Värna landskapsbilden, viltet och mångfalden, se allvaret och gör gemensam sak regionalt. Detta är min uppmaning till LRF, Jägarförbundet, Skogsbolagen och Naturskyddsorganisationer som kan göra skillnad och vända utvecklingen. Denna insikt ger jag nu till regionförbundets arbetsutskott och Landshövdingen för beaktande. Till vår hjälp har vi skogsstyrelsens faktaunderlag, dags att göra om och göra rätt.

Akko Karlsson (MP)
Vice ordförande i Regionförbundet med ansvar miljö
Partistyrelseledamot med ansvar Gröna Näringar jakt och viltvård

Även i Barometern och VT

http://www.barometern.se/debatt/radda-tallskogen/
http://www.vt.se/opinion/stoppa-landskapsforandringen-8147518.aspx

Vi vill ha ett humant, öppet och grönt Europa

Bild 

Klimat- och miljöpolitiken är den viktigaste frågan för väljarna i EU-valet, enligt en Sifo-undersökning nyligen. Vi håller med. Om vi struntar i klimatförändringarna idag betyder det att vi skickar en dyr nota till barn och barnbarn.

Miljöpartiet vill att EU ska ha ambitiösa klimatmål, som gör att näringslivet vågar investera i förnybar energi och energieffektivisering. Sådana mål påverkar inte minst de stora pensionsfonderna. Ska våra pensionspengar hjälpa bolag som investerar i mer kol och olja än vad vi kan förbränna om vi ska klara klimatet? Eller ska pengarna gå till smarta energilösningar som kan minska utsläppen och skapa hållbara jobb? Alla är inte med på banan. Moderaterna säger nej till förändring. De har röstat emot både bindande mål för förnybar energi och energieffektivisering i EU-parlamentet och dessutom stoppat förslag som skulle öka priset på utsläpp.

Grön EU-politik handlar om att göra det miljövänliga valet enklare och billigare. Vi vill använda denna princip till allt; från att göra det lättare att köpa ekologisk mat och att rensa upp bland gifterna i barnens vardag – till att skydda världshaven från plastskräp och att minska klimatutsläppen.

Miljöpartiet har visat att vi kan göra skillnad i EU. I samarbete med medborgare och folkrörelser från hela Europa har vi de senaste åren lyckats styra om EU:s fiskepolitik – från överfiske till att för första gången sätta hållbara fiskbestånd som mål. Vi vill fortsätta göra skillnad.

I den ekonomiska krisens spår växer splittringen mellan människor. Kvinnors rättigheter begränsas när Spanien inskränker aborträtten. Romer diskrimineras i flera länder, inte minst i östra Europa. Högerextrema partier vill begränsa den fria rörligheten lite varstans. Och samtidigt drunknar människor, som flytt från förtryck och tvingats på farliga rutter för att nå Europa, i tusental i Medelhavet. Det måste vi ändra på! En röst på Miljöpartiet i EU-valet är den säkraste rösten för ett öppet och humant Europa: för jämställdhet, mot diskriminering, och för alla människors rätt att röra sig fritt i Europa. Vi vill också driva på arbetet för att minska korruptionen och ge EU en större roll i arbetet med att bekämpa korruptionen i medlemsländerna. Detta ställer högre krav inte minst på EU:s egna institutioner. Vi gröna går till val på klimatansvar för barnens framtid och ett mer öppet och humant Europa – mot miljöförstöring, högerextremism och begränsad rörlighet. Den 25e maj väljer du.

Isabella Lövin (MP) Europaparlamentariker

Peter Eriksson (MP) riksdagsledamot och kandidat till EU-parlamentet 

Akko Karlsson (MP) Partistyrelseledamot och kandidat till EU-parlamentet

 

Läs mer OM Miljöpartiets EU-POlitik : http://www.mp.se/eu

I’m a GREEN Revolutionary…

“You love seeing changes in society and progress excites you. You aren’t easily turned on by mainstream activities and the things you do always make people jealous. Your experiences and the memories you’ve had are to die for.

 #Miljöpartiet #EU #Val2014 #Akko Karlsson #Isabella Lövin # Peter Eriksson

@Akko @Miljöpartiet @Peter Eriksson @Isabella Lövin

Ser rött i havet!

Bild

 

I dagarna har nya rödlistade arter från våra hav presenterats, direkt skrämmande hur utfiskning och bifångster fortgår.

Kolla världsnaturfondens Fisklista på länken och utöva aktiva konsumetval! 

http://www.wwf.se/vrt-arbete/hav-och-fiske/ww-fs-fiskguide/1243694-ww-fs-fiskguide-nr-du-ska-kpa-miljvnlig-fisk

Kolla även reflektion från vår EU-parlamentariker Isabella Lövin

MP: Regeringen hade kunna undvika räkans rödlistning

Isabella Lövin, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, kommenterar att Världsnaturfonden idag gav svensk nordsjöräka rött ljus i sin fiskguide:

– Rödlistningen hade kunnat undvikas om den svenska regeringen hade agerat i tid och infört strängare fiskekontroller. Att några fiskare dumpar små räkor till havs har varit känt länge – och det gör de för att den stora räkan ger upp till tio gånger så mycket pengar. Det är upprörande att regeringen under lång lång tid har valt att blunda för larmen från miljöorganisationer, danska fiskare och vetenskapsrådet ICES, säger Isabella Lövin, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna.

 

– Att också stenbitsrom får rött ljus är ett resultat av att det inte finns någon förvaltning av sjurygg (arten som stenbitsrom kommer från) trots att den är utsatt för akut överfiske. Jag tycker det är fel att ha ett riktat fiske på sjuryggen, eftersom man bara använder rommen. Jag uppmanar alla matlagare att istället använda ishavsrom som kommer från lodda, en fisk som det finns gott om, säger Isabella Lövin.

 

– Hållbar fiskepolitik kan inte bara vara läpparnas bekännelse – man måste också sätta in konkreta åtgärder, som fiskerikontroll. Inom ramen för den nya fiskepolitiken måste Sverige och EU:s andra länder se till att satsa på att skaffa mer kunskap om fiskbestånd och inrätta förvaltningsplaner för sjurygg och andra arter, säger Isabella Lövin.

Mer information: Isabella Lövin, 070 770 42 75 Axel Naver, pressekreterare +32 491 73 95 56

 

 

Så ett frö…

Ny EU-lag kriminaliserar all odling med eget utsäde!!!

Det finns dagar då man verk,ligen ifrågasätter om myndigheterna och människorna bakom dem är vid sina fulla sinnens bruk.. Marknadskrafter och påtryckningar för kommersialisering av kulturarv och krast för mat och egenförsörjning har åter punktmarkerat förökning av eget utsäde, rötter, knölar och sticklingar.
Att det skulle innebära kraftig utarmning av den biologiska mångfalden är uppenbart.

Monsanto och de stora GMO-företagens lobbyister har lyckats sälja in förslag till en ny EU-lag, som, avser att kriminalisera all odling med eget utsäde, rötter, knölar, fröer, sticklingar eller delande av plantor. Patenter, registreraingar och stålar är drivande argument i processen.
Läs mer på jordbruksverkets hemsida.
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/utsadeochsorter.4.373db8e013d4008b3a18000410.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/utsadeochsorter/registreringavfruktvaxter.4.6a9d66ed13894dfca8f80001218.html

Lagtexten omfattar alla växter och all odling, såväl professionella bönder, småbrukare, hobbyodlare och privatpersoner. Ja du läser rätt, glöm perlargoniersticklingen från mormor, tagetsfröna fröna från grannen osv

På samma sätt som när EU för några år sedan kom med den avskydda Frölagen som försvarades av jordbruksminister Eskil Erlandsson kan vi troligen inte räkna med något stöd från regeringen heller i den här frågan. Frölagen gjorde det omöjligt för de små fröfirmorna att ha råd att hålla äldre, för klimatet anpassade, frösorter. Och de stora har inget intresse att bevara vårt omistligt odlararv.

Frölagen kompletteras med ett EU-omfattande förbud mot odling och uppdrivning av växter med allt annat än centralt registrerat utsäde. Detta förbud innefattar också skogsbruket, och som lagtexten är skriven blir man också kriminell om en planta, träd eller växt förökar sig själv naturligt.

Parallellt med att lagen arbetas fram planeras också för en ny EU-myndighet som ska tillse att lagens implementeras (som det heter på byråkratspråk) av medlemsländerna.

Här gäller det att stå upp för förnut och kulturarvsrätten, att utarma och lägga en död hand på själva livet är
vansinne utöver all sans och vett..

Nya Språkrörstrion i Kalmar län

På ett soligt Himmelsberga / Öland samlades länets Miljöpartister för årsmöt. Det var kraftfullt att se den mångfald av medlemmar från förr och helt nya, alla med olika bakgrund, kompetens och erfarenheter!
Jag är helt varm i hjärtat av den samlade kraften som nu går in i ett valrörelsearbete och glädjer mej åt viljan att förändra världen och delta i samhällsbygget. Jag tackar mötet och deltagarna för förtroendet att vägleda mötet som ordförande och för alla reflekterande och kloka synpunkter.

Det är inte helt enkelt att bli en del av demokratibranschen, det är ett åtagande att kunna balansera visioner som är långsiktiga med real-dagspolitik för att faktiskt ta nödvändiga steg framåt för en hållbar framtid!
Passar också på att tacka Jonas Löhnn för gott samarbete under åren som Språkrör och ser fram emot att ta del av fortsatt klokskap via hans nya roll som kommunordf. i Kalmar och därmed nod till regionledningen i länet.
Samtidigt känns det riktigt inspirerande att få starta ett nytt år med nya krafter i form av Nicholas Murigu.

Här kommer pressmeddelandet från nya rörtrion:
I strålande solsken på Himmelsberga friluftsmuseum på Öland träffades länet miljöpartister för årsmöte. Sedvanliga årsmötespunkter avhandlades. Mötet beslutade att även fortsättningsvis ha tre språkrör för regionen.

På mötet omvaldes Akko Karlsson och Elisabeth Wanneby till språkrör enligt valberedningens förslag. Till nytt språkrör valdes även Nicholas Murigu , Kalmar, enligt valberedningens förslag, dock efter omröstning då även Jonas Löhnn nominerats på mötet.

”Det är hedrande att bli omvald, säger Elisabeth Wanneby, Oskarshamn. Nu fortsätter arbetet för att föra fram grön politik med hållbara lösningar för regionen. Resursfrågorna och företagande är viktiga frågor att lyfta fram.

Det känns fint att få förtroende till lagbygget med ett växande Miljöparti, det är vitaliserande med flera aktiva i hela Kalmar län reflekterar Akko Karlson, Västervik.”

”Miljöpartiet har en gedigen politik över samtliga politiska områden och det är en ära att som språkrör få förankra och utvecklatillsammans med medborgarna i Sveriges kanske grymmaste län.” menar den nyvalde Nicholas Murigu, Kalmar.

FÖR VIDARE INFORMATION:

Elisabeth Wanneby, Språkrör: 070-2275590
Akko Karlsson, Språkrör: 070-5257223
Nicholas Murigu, Språkrör 070-3336180