Köp och släng mentaliteten

pettson-o-findus-i-tradgrden_103347819
Kollade in siffrorna för avfallsbergen runt om i Europa, konstaterar att Sverige hetskonsumerar sopor…

Under 2010 producerades totalt 117,6 miljoner ton avfall i Sverige, varav gruvavfallet står för den största delen – 89 miljoner ton. Det påvisar dels att det är en ”gruvnation” och ett ökat tryck på mineral och rara jordarts metaller globalt. Hörde att Svensk gruvidustri peakat över 1970talets stora mineraluttag…

Nåväl av de resterande 28,6 ton återvinns endast 43 procent.
Hushållsavfall är ett av de enskilt största avfallsslagen. Vilket direkt får mej att reflektera över min egen konsumtion och hantering av bättre begagnat… Jo jag är en sån där ”Pettsson samlare” som alltid tänker ”kan vara bra att ha, det här skulle man kunna göra om till osv… Effekten är att här slängs jädrar inte så mycket snarare hör folk av sig o frågar om jag är intresserad av att ta emot innan de planerar ett besök på tippen eller någon återvinningsgård… Frågan poppar ändå upp äger jag prylar eller äger prylarna mej ?! Att Arbete för att köpa prylar som man sen inte hinner med att hantera / underhålla . Tänker på stressade kompisar med villa sommarhus, båt och några även husbil … herregud de är ständigt på väg och jobbar upp en hyfsad stressfaktor långt innan semestern för alla åtagande och planerade underhållsåtgärder som krävs..

358-Pettson-garden

I de lägena sitter jag som en mys pys Pettsson med mina katter i hemmet som är en kombinerad bostad och fritidshus med alla mina önskade hobby/ fritidsintressen inpå knuten och transportsträckan är inte längre än tomten är stor (5000 kvm) och sådär härligt mys pys går man halvnaken o myser med kaffekoppen när vårvärmen börjar innfinna sig.

När det vid enstaka tillfällen går ut ting och material från Högtomta så är det i nämn ordning för återbruk dvs Erikshjälpen, Hand i Hand eller dyligt som jag lämnar in saker/ kläder till. I andra hand är det retur på återvinningsgården dvs en rätt tydlig sortering av metall, plast , elektronik osv Som sista alternativ är det slutlig sophantering som innebär förbränning i det kommunala sopförbränningsverket och ger en och annan bostad fjärrvärme och snart även elproduktion.

Hushållens totala mängd avfall under 2010, borträknat det så kallade farliga avfallet, var 3,7 miljoner ton.
Av det går endast 24 procent till materialåtervinning. Det mesta, 60 procent, förbränns. Det motsvarar 2,2 miljoner ton som främst består av förpackningar, matavfall och kasserade produkter.
Vi uppnår till exempel inte målen för återvinning av aluminiumburkar till pantsystemet och plastförpackningar det förvånar mej, då just ”metallåtervinsten” sitta i ryggmärgen som självklar åtgärd, för att minska tryket på nya gruvor och all den energi som åtgår för att anrika mineral ur jungfruligt berg.

Klart man undrar vad som gör att vi Svernskar har både tid och råd att konsumera och kassera i den takt vi gör.
En orsak är beskattningstrycket på arbete – det är extremt kostsamt att reparera… Något Miljöpartiet faktiskt noterat och lagt reparations”rot” förslag om dvs sänka kostnader att reparera.. Styrmedel är viktiga sänkt moms på tex reparationssektor skulle kunna göra en del för att öka motivationen för reparationer.

Fundera på din egen konsumtion och ”kassaktion”- all förändring börjar hos oss själva…
En liten inspirerande tidskrift Kloka Hem rekommenderas med massa smarta tips i boende och om konsumtionsmönster. Se: http://www.klokahem.com/

Korta fakta om var avfallet i Sverige 2010 kommer från
•Gruvavfallet står för den största delen – 89 miljoner ton avfall.
•Industrisektorn (exklusive gruvsektorn) gav upphov till 7,8 miljoner ton avfall.
•Byggsektorn producerade 9,4 miljoner ton.
•Tjänstesektorn genererar 1,8 miljoner ton.
•Från hushållen kom drygt 4 miljoner ton.
•Sektorn infrastruktur (energi- och vattenförsörjning, samt avloppsrening och sanering) genererade 1,7 miljoner ton.
•Från areella näringar (skogs-, jordbruks- och fiskenäringarna) kom cirka 310 000 ton avfall
•Avfallsbehandlingen genererade 3,5 miljoner ton.

Läs mer:

http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Pressarkiv/Pressmeddelanden-2012/Avfallsmangderna-okar/

Annonser

Sälj inte via telefon!!

Phone

Phone

Jag kommer hem , man är slut efter en dag i möten, diskussioner och förhandlingar man varvar ner home sweet home liksom… Då ringer telefonen, den fasta linan ni vet klart man svarar fast man just kommit innanför dörren. Samtalet som följer :

” Hej jag heter XXX är det Akko !?
– Javisst det är jag!
” Jag ringer för du har varit kund hos oss, vi vill tacka för det och ge dej ett fantastiskt paket med tvåtindninar och ett UUUUUUNIIIIIIKT knivset på ett värde över 500kr. Vi skickar det med posten och det är inget köptvång, du behöver bara avboka vidare prenumeration senast 14 dagar efter mottagandet”
– Tack du jag är inte intresserad av den ”gåvan” jag har alla knivar jag behöver !
* Så synd men jag önskar en trevlig kväll”
– Det samma !

Det visade sig vara en sån kväll, tre till ringde med irriterande långt mellanrum…
Till slut vill man bara skrika : -jag UPPSÖKER AFFÄRER när jag vill handla, RING INTE och ANTASTA MIN FRITID!!

Sämst var den person som envist försökte banda mej på ett abonnemang för ”hälsotillskott” a 260 spänn / månaden piiinsamt! Hon slängde bara på luren efter att jag upprepat sagt hallååå jag vill INTE ha något hemskickat som jag inte vill ha!!

Kände hur min irritation växte över detta konsumtionsövergrepp via telefonen faktiskt snor min inte allt för frikostiga fritid så här en vardagskväll i februari…
Empati med dessa knegande säljare på idiottider som ofta får prestationsbaserad lön dvs måste sälja för att få lön… sjukt…

Av princip anser jag inte att jag ska behöva blocka min telefon men det är nära till hands efter i kväll. http://www.nix.nu/privatperson.aspx

Vi kollade nyheterna och sen lite humor med ” Big Bang” och gissa om jag blev raoad av den uppfriskat stereotypiska K-rauta reklamen som dök upp. Den Finländske skådisen Jarmo Mäkinen frontar bilden av Finland och avrundar med ordvitsen ” En byggvaruhandel av det rätta virket” helt underbart klarar vårt trivselgäng som har gjort en grej att samla på ordteser/ vitsar!
Klart sevärd!
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/01/22/filmharding-frontar-k-rauta/

Om arbetsmarknadsåtgärder

Lönsam!?

Lönsam!?

Läser en upplevelsebaserad artikel på temat arbetsmarknadsåtgärder..
Eller detta med att hanteras som en siffra mellan sjukförsäkring och arbetslöshetsstatistiken..
Det är Tant Strul/Nike & Röda Orkestern sångerska och trummisen Nike Markelius som efter operation blev utförsäkrad och hamnar hos Arbetsförmedlingens ”kompletterande aktör”. På tröskeln till ”Fas 3” möts hon av hårdhandskar och klämkäcka upphandlade coacher.. Hon är bara än av alla andra…

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/tonen-i-brevet-ar-hotfull-nu-ar-jag-kallad

Trygghet vid sjukdom och arbetslöshet http://www.mp.se/politik/arbetslivstrygghet
Miljöpartiet vill införa arbetslivstrygghet – ett nytt sammanhållet trygghetssystem vid sjukdom och arbetslöshet redan 2010 motionerade vår riksdagsbänk i frågan.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Arbetslivstrygghet_GY02Sf396/

Miljöpartiet vill
• införa ett nytt sammanhållet trygghetssystem vid sjukdom och arbetslöshet,
• att fler än i dag ska omfattas, t.ex studenter,
• att människor ska kunna vända sig till ett och samma ställe lokalt, oavsett skälet till att man saknar inkomst.

Syftet med ett nytt sammanhållet trygghetssystem är att bättre ökad helhetssyn, minskad risk att människor faller mellan stolarna, och bättre anpassning till människors verkliga förhållanden.

Människor ska kunna vända sig till ett och samma ställe vid arbetslöshet eller sjukdom och för att söka försörjningsstöd. Sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring slås ihop och ersättningsnivån föreslås vara densamma. Arbetslöshetsersättningen som i dagsläget handhas av a-kassorna föreslås bli skattefinansierad. Försörjningsstödet flyttas från kommunerna till den nya myndigheten. Alla pengar för insatser vid sjukdom och arbetslöshet samlas därmed på ett ställe och kan användas mer effektivt och individanpassat.

Fler ska omfattas än i dag och regelverk förenklas. Till exempel får studenter rätt till ersättning vid sjukdom och arbetslöshet. Möjlighet till flexibel sjukpenning och inte bara fasta procentsatser som idag. De som behöver ska få individanpassad hjälp och coachning.

Människor, prylar och juletider…

Det är onekligen spurtvecka inför juluppehållet 2012, sista skälvande dagarna innan det vänder. Jag tänker på 21/12 då det är brytpunkten för den mörka årstiden, efter den dagen går vi mot ljusare tider sakta men säkert.

I söndags samlades ledande Miljöpartister från länets 12 kommuner och det är mycket peppande inför 2013, året före valet 2014. Ett år där vi känner både lust och engagemang hos fler som vill vara med att påverka samhällsbyggandet lokalt, regionalt och nationellt. Kom eller bjud in oss på en samtalsrunda/ fika och berätta vad just du brinner för. Miljöpartiet växer och vi vill se fler på våra listor inför valet 2014

I måndags var det åter ett välbesökt kommunfullmäktige i Västervik. Stort tack för allt engagemang från landsbygdsbygderna som hotats och hotas av skolnedläggningar. Vi har som folkvalda tagit emot mycket samtal och brev från barn och föräldrar i frågan. Vi tror på levande bygder och vi inser att den ofta sista offentliga byggnaden och samlingslokalen i bygder ofta är skolan och barnomsorgen. Vi har en mängd platsbundna företag små och medelstora entreprenörer som är direkt beroende av en närhet till den här typen av offentligservice.

Tyvärr fullföljde den absoluta majoriteten ( Moderater och Socialdemokraterna) att lägga ner F1-6 skolorna i Ukna respektive Odensvi.  Det är nu en utmaning att ställa om kompassen och hoppas att den politiska överenskommelsen att freda barnomsorgen i bygderna står fast.

Miljöpartiet yrkade förra fullmäktige på en ökad skattekrona tillfällig eller fram till 2014 för att säkra upp inom barnomsorg/ skola som har extrema struktursparkarv. Vi är angelägna om att det är en välbehövlig kvalitetsårgärd och arbetsro som vår kommunala skola behöver.

Det är lite frustrerande att höra hur kommunledningen slår sig för bröstet gällande ekonomin, när det är återbäringen på AFA-pengar om 36 miljoner som är den ” enskilt största” återställaren om än tillfälligt för Västerviks kommun ekonomi…

Som folkvald sover man inte gott om nätterna när ekonomin helt enkelt inte går ihop för vår offentliga verksamhet. Som oppositions politiker känner man dessutom en frustration huruvida siffrorna stämmer det är ännu mer olustigt. Vi vet att regeringen håller inne med skatteutjämningen som skulle komma Västerviks kommun till del, idag är det välfärdsgräddan i Danderyd och liknande stadsnära lågskatte kommuner som får miljonbonus av de ojämna fördelningsnycklar som drabbar landsbygdskommuner som vår. Moderata riksdagspolitikern Jörgen Andersson har ”garanterat” att justering skall ske till 1/1-2014, det återstår att se om blockningen från hans kollegor i Stockholm släpper till ett valår, men det vore direkt lämpligt efter 3 statliga utredningar som alla pekat på det orättvisa systemet.

Stockholm med all sin snö problematik besöktes under tisdagen av mängder av region och landstingspolitiker från hela landet. Närvaron ( flera hundra) var SKLs  temadag om ” Den regionala röran och sedan ?” – Mats Sjöstrands statliga utredning om framtida myndighetsorganisering. Han föreslår en halvering av andelen länsstyrelser och ”säten” för de samma. Bland annat pekas på att Kalmar länsstyrelse slås samman med Växjö. En ganska logisk Smålands princip, frågan är om regeringen kommer bejaka handlingskraft för  Sveriges myndighetsorganisering, trafikverk, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skogsvårdsstyrelse  mfl.  Ja det är massor av statlig närvaro som på olika sätt dränerats runt om i landet. Helt klart är att det behövs en modernisering för att bli mer tidsenlig och funktionell.

Noteras att den indelning av Sverige i 7 områden oroar lite , där slår man ihop Skåne, Blekinge , Kronoberg och Kalmar län. Det är ett svar på den blocköverskridande majoritets inriktning i landstinget att bilda en Sydsvensk storregion. Jag hävdar idogt att det inte är en funktionellt och ett utökat Småland med Blekinge och Östergötland vore betydligt mer smakfullt och praktiskt.  I förslaget ingår att regionala utvecklingsfrågor slås samman med landstingen och de indirekt valda regionförbunden upphör helt från 2018. Jag instämmer att direktvalda församlingar är bättre av flera skäl.

I Stockholm är det rally möten med kollegor, diverse näringslivsföreträdare och organisationer samt partiprogramsreviderings arbete och riksdagsgrupp. Ett vist sug efter efterlängtad julledighet och avstängda mobiler börjar infinna sig hos fler än mig. Har stolt saxat mig från julborden i år till fördel släkt och vänner.

Konstaterar med viss empati hur tempot och löneläget i huvudstaden är skyhögt, för att bygga nätverk och relationer i yrkeslivet. Men när man skrapar på ytan så sitter de där med trasiga liv fyllda av prylar de inte har tid att använda och en känsla av tomhet av mening med livet efter alla kvällar på krogen och destruktiva relationer som följer i alkoholens inte helt genomtänkta rus… Människor som skiljer sej men tvingats bo kvar i samma lägenhet/ hus i dessa lågkonjunktur tider på bostadsmarknaden..  Destruktivt , ingen är så ensam som den som är två med fel person…

Det är då jag känner en sån oerhörd värme att sätta mej på tåget hem till Lofta och Västerviks kommun. Prisvärt boende och ett behagligt trivsamt lugn på min bit av jorden. Livskvalitet handlar ju inte om mängden pengar på kistbotten den dag du dör, det handlar om hur du har färdats i livet och levt dina dagar som du minns.

” Förspill är all den tid som inte förflöt med kärlek ” – det går omkring allt för mycket människor som är bittra, hatar sig själva och varandra i den här världen, förslösad livsglädje och energi. Tagga ner och börja leva!

Med detta önskar jag God Jul & Kram på er alla!

PS- kom ihåg det bästa ni kan ge varandra är inte prylar – det är tid!

Läs mer på : http://kortarearbetstid.nu/

Tid att leva, inte bara på jobbet …

”Arbeta mindre – lev mer!”

48 procent av svenska folket är positiva till sex timmars arbetsdag. Miljöpartiets nyss genomförda rådslag Makten över tiden, visar dessutom att 85 procent av Miljöpartiets medlemmar vill ha kortare arbetstid och att 70 procent tycker det är ett ganska eller mycket prioriterat krav att driva. Både människor och miljö har mycket att vinna på kortare arbetstid. Nu är det utmärkt läge för Miljöpartiet att börja driva det kravet.

Det finns många goda skäl till kortare normalarbetstid. Produktiviteten ökar ständigt, men under decennier har den vinsten bara tagits ut i högre lön/vinst och ökad konsumtion. De som har jobb känner av ett allt mer uppdrivet tempo medan andra ställs utanför arbetsmarknaden. Vi vill i stället dela mer på jobben.

Det är miljömässigt helt ohållbart att öka den materiella konsumtionen. Förbrukningen av råvaror och energi måste minska hos oss i den rika världen. Handen på hjärtat – har inte de flesta av oss tillräckligt hög materiell standard? Det finns självfallet människor som är fattiga men det beror i huvudsak på dålig fördelningspolitik. En kortare arbetstid med rättvis fördelning av resurser ökar livskvalitén och ger mer tid över för det som är viktigt – tid att vara tillsammans med sina barn, tid till engagemang i samhället och tid att leva.

Arbetstidsförkortning var bland de krav som Miljöpartiet gick till val på 2010. En undersökning i valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet 2010 visar att 48 procent av svenska folket anser att sex timmars arbetsdag för alla förvärvsarbetande är ett mycket eller ganska bra förslag. Endast 35 procent anser att det är ett mycket eller ganska dåligt förslag.

Vid valet 2010 var det alltså en stor del av svenska folket som ville ha arbetstidsförkortning, mer än sex gånger så många än de som röstade på Miljöpartiet då. Glappet hade kanske inte varit så stort om partiledningen hade valt att driva frågan?

Under 2011 såg vi – för första gången på många år – ett gryende fackligt intresse för arbetstidsfrågan. Hotell- och restaurangfacket beslutade på sin kongress i november att på nytt börja driva kravet på sex-timmars arbetsdag, vilket även Handelsanställdas förbund tagit beslut om. I båda fallen har ombuden kört över sina förbund(s)ledningar. Den nyvalde vänsterledaren Jonas Sjöstedt är tydlig med att partiet ska börja driva frågan om kortare arbetstid aktivt.

När Frankrike sänkte normalarbetstiden till 35 timmar i veckan, så upplevde 70 procent av löntagarna att det ökade deras livskvalitet betydligt. Det är värden som inte syns i de ekonomiska kalkylerna, men som kanske ändå är det viktigaste av allt – hur vi mår och trivs med våra liv.

Naturvårdsverkets nya rapport ”Klimatomställningen och det goda livet” indikerar att en arbetstidsförkortning skulle ge 18 procent lägre energianvändning jämfört med bibehållen arbetstid. Till och med EU-parlamentets miljöutskott har uttalat sig för kortare arbetstid för miljöns skull. Använder man tillväxt med uppumpade lånebubblor som metod att skapa jobb förstörs miljön när det lyckas och ekonomin kraschar när bubblan spricker. I båda fallen blir följden social eller ekologisk utarmning.

Vad som är normen i ett samhälle har väldigt stor betydelse. Så länge arbetstidslagen ger normen 40 timmar i veckan så kommer det ha stor betydelse för våra val. Ett eget val att minska sin arbetstid är svårt, då man i det läget avviker från normen och har mindre köpkraft än grannarna.

Trots all teknisk utveckling och ökning av produktiviteten, vilket minskat behovet av arbetskraft i varuproduktionen, så har 40 timmars arbetsvecka varit normen ända sedan 70-talet. Nu är det hög tid att driva igenom en modernisering som stämmer bättre med hur dagens samhälle ser ut.

Carl Schlyter, EU-parlamentariker (MP), Annika Lillemets, riksdagsledamot (MP), Akko Karlsson, partistyrelseledamot (MP), Göran Hådén, ledamot i partiprogramsgruppen (MP).

Värme i kylan!

Kylslaget över Europa…

Fick uppleva en helg med strömavbrott på kallaste vinternatten ( -26C) under helgen. Glad över att ha backupp i form av vedeldad kokspis och rörspis men trots detta föll innetemperaturen till 11grader.

Vackert är det i alla fall med rimfrost och gnistrande vintersol.

Valtider pågår och Finland har just valt ny president, vår gröna kollega kom god och överraskande tvåa . Segertippade Sauli Niinistö med betryggande marginal. Han fick 62,6 procent av rösterna. Vi får ge oss i tål ett tag till innan vi ser en grön ledare men helt klart har det gjort avtryck i den politiska dagordningen. Noterar i en ledare i dagspressen idag:

Likväl är Pekka Haavisto den store segraren. Det var en sensation att han gick vidare till presidentvalets andra omgång och i den dessutom fick stöd av 37,4 procent av väljarna. Han har också haft drag i sin valrörelse och skapat engagemang långt utanför de vanliga politrukerna. Det helt centrala är dock att framgången burits upp av en plädering för Finland som ett öppet och tolerant land – och att detta kommer att få återverkningar i politik och samhälle långt efter det att eftervalsanalyserna av valet har tystnat. Haavisto-effekten kommer att ändra det offetnliga samtalet och den politiska agendan.

Se hela inlägget: http://blog.svd.se/ledarbloggen/2012/02/06/han-vann-det-finlandska-presidentvalet/

Just nu sitter miljöpartisterna för Landstinget i Kalmar län och filar på arbetet med riktlinjer och planer. Det är inte utan viss stolthet vi har en budget i balans med visst överskott för 7e året i rad. Den Rödgröna landstingsmajoriteten har och gör ett bra jobb och utvecklingen fortsätter för våra medborgare och medarbetare.  Ser särskilt fram till inköpet av vindkraft i egen regi under året.

Läs: http://www.ltkalmar.se/lttemplates/PressReleasePage____24333.aspx

 

Tidens tempo

Reflekterar över tillståndet i världen, Greklands ekonomi, Italien vars märkligt självgode ledare Berlosconi äntligen avgått med ännu ett land i ekonomisk kris i sitt kölvatten… http://www.svd.se/nyheter/utrikes/berlusconi-har-avgtt_6631076.svd  Italiens statsskuld uppgår till 1,9 biljoner euro. Landet har nu ersatt Grekland som regionens finansiella kriscentrum. Vart har pengarna tagit vägen kan man still undra ?

I Sverige är det förnedrande att läsa om diverse ”vårdskandaler” och ekonomiska uttransaktioner av skattemedel från de samma vårdbolag som missköter sina patienter. Ovärdigt och skandalöst naturligtvis! Det är komplext när vinstintresse ställs mot vårdkvalitet, riskkapital vars penninghunger är överordnat alla samhällsintressen… http://www.dn.se/ekonomi/de-tjanar-pa-vanvarden-av-gamla-och-sjuka och http://www.dn.se/nyheter/sverige/150-tillsynsarenden-mot-carema

Sen måste man reflektera över de konsekvenser som fortsätter i Japan – känrkraftens över tid så destruktiva menligheter… Det kan knappast komma som en överraskning att radioaktiviteten kommer blockera all mänsklig aktivitet så som boende och odling för lång tid framöver. Cesium 137 sitter kvar i omgivningarna dit vatten, vind och regn förde med sig detta för oss skadliga ämne som är” man made”- när ska det bli ett stopp och reell omställning till 100% förnyelsebart. Hur många gånger skall katastrofer upprepas innan världsinsikterna landar. Det finns inga fredliga atomer… http://www.dn.se/nyheter/varlden/marken-runt-fukushima-inte-saker

I Ringhals överväger inspektionsmyndigheten att stoppa driftstillståndet pga bristande säkerhetsrutiner- nu senast en brand pga kvarglömnd dammsugare… Den mänskliga faktorn…igen…    http://www.gp.se/nyheter/halland/1.773305-ett-miljardmisstag-for-ringhals

Själv laddar jag för att delta i en panel på Energi forum i Polen i slutet på månaden. http://www.forum-ekonomiczne.pl/1856,6th+Energy+Forum  Konstaterar att det som så ofta är idel män i energidebatten, äldre män med agendor för shelf gas, kärnkraft och sånt där fossilt som knappast är modernt och hållbart. Skall bli mycket intressant att delta i samtalen och är klart styolt att berätta om vårt regionala omställningsarbete med ” NO OIL”  här i Kalmar län.  Se: http://www.kalmar.regionforbund.se/sv/Verksamheter/Miljo/NoOil1/

Men som sagt det känns också fint att merparten av alla människor i den här världen vill väl och gör väl ! För som jag brukar säga det är försent att vara pessimist- det är bara att kavla upp ärmarna, spotta i nävarna och jobba på världen kan bara bli bättre och det måste ske tillsammans med andra lokalt och globalt!

Läs mer på: http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=165788

Europeiska gröna har just genomfört sin kongress, Vi har rådslag om ”Makten över tiden” senast hemma i Västervik nu i helgen, partiprogramsrevidering och mycket mycket mer pågår…  http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=139343