Relationer och drev

Var i Oskarshamn idag- från början en kulturell insats för en vernisagen om kvinnor i Belarus/ Vitryssland… Den handlar om relationer mellan människor och samhälle mellan kvinnor i olika stadier från födsel till ålderdom i ett samhällr ca 150 mil bort … Ett samhälle som hukar under regim, är du inte för är du emot med allt vad det innebär… Pressen/ media är styrd, kotteriet kring stadsavlönade ja-sägande… Sverige är en del genom de exporterade och importerade varor i form av teleavlyssnings utrustning  som vi säljer till de lasersikten som vi köper… Blodspengar för demokratin, köpt tystnad och medverkan det ger ju skatteintäkter…

Det blev nu självklart att stanna kvar för att lyssna på aviserad presskonferens med Håkan Juholt Kl.15 på Flanaden inne i stan…Med en känsla av sorg över processer hur en företrädare för en organisation blir skadeskjuten just i rollen som budbärare utan att få lyssnarens öra om sak- sakpolitiken… Än mer skrämmande att det sker såväl av externa som interna krafter ..Det blåser på toppen och kan vara så oerhört ensamt om man som alla vi andra är just en vanlig dödlig människa med såväl goda som dåliga sidor och förmågor.

Med en känsla av Nils Dackes avrättning in publicum konstaterar jag och kollegan Lisa Wanneby att detta med relationer och drev är en märklig soppa i samhället och politiken.. ( Läs Lisas bloggande från dagen här: http://mpwanneby.blogg.se/) Vi känner med våra S-kollegor i länet som med rättmätig stolthet kunnat stoltsera med en regionpolitiker utanför 08-distriktet… Är detta ett utspel av stad mot landsbygd ? , medias mediala frustration i att inte kunnat pricka rätt i valet av partiledare?  eller bara en bitter intern spricka? – där alla är förlorare på att föra viktiga interpolitiska diskussioner mellan fyra ögon istället för med smsande journalistredaktioner …

Säga vad man vill men Juholt gick med rak rygg efter ett fantastiskt starkt tal på 3 minuter som manifesterade ett genuint engagemang för sitt parti för politik och vilja att göra den här världen lite bättre med eller utan hans medverkan- all heder för det talet och engagemanget.  Jag sa till Aftonbladets journalist som pressat sig fram genom folkhavet att jag hoppas ni får tid över att granska alliansregeringens politik nu, utförsäljningarna, jävsrelationerna i affärerna av de statliga egendomarna… Jag fick inget svar…Kanske är det så att även journalistkåren är så inkörd på socialdemokratins historia som stadsbärande att de helt tappat bort att vi har en borglig alliansregering som tumlar runt i välfärdssamhället likt en rosa elefant i porslinsfabriken…

Reflekterar över  vår egna MP-process tex när Maria Wetterstrand gick ut om EUmedlemsfrågan – vi var många vill jag lova som satt kaffet i halsen och blev genuint upprörda… Men vi tog i frågan konstruktivt , Partistyrelsen diskuterade och beslutade att hålla rådslag på temat i en öppen process för vägledning. Man kan säga vad man vill om deltagande , antal respondenter men det var med full respekt för varandra som vi jobbade konstruktivt med frågan och gick vidare delvis stärkta delvis lite missnöjda men rent demokratimässigt ”samteg” de som inte deltog och ingen kunde klandra partiets vilja att följa rådslaget.

Liknande svallningar fick vi när vårt nya rör Gustav Fridolin drevs ut i arbetstidsfrågan före jul, mitt i pågåeende rådslag om ” Makten över tiden”…

Se: http://svt.se/2.22620/1.2644194/fridolin_vill_overge_krav_pa_kortare_arbetstid  och http://www.dn.se/debatt/kortare-arbetstid-inget-fridolin-kan-saga-nej-till

Nu pågick redan rådslag som för övrigt presenteras på måndag, men med befintliga kongressviljan och valmanifest blev utspelet onödigt provocerande ute i landet… Se : http://www.cisionwire.se/miljopartiet-de-grona/r/presstraff-mandag–mp-presenterar-resultatet-av-radslaget-om-tiden,c9209347

Visst är jag stolt att Miljöpartiet frodas och växer på alla plan, men jag hävdar nu liksom tidigare det är inte storleken,  det är förmågan att göra väl som någonstans ger den karma och eftermäle som skall räknas. Makten är inte alltid härligheten, makt kan korrupera såväl internt och externt, förmågan att vilja och göra väl, respektera motståndaren och kanske i samtal formulera samsyn för ett samhälle för alla inte för de med störst plånbok eller mediabolag och PRkonsulter.

Själv blev jag uthängd för en skatteskuld på 18000kr  inför valet 2002...på en helsida i lokalpressen strax innan valdagen- min kollega Hjalmarsson (M) fick  knappt en rubriksättning för sin skatteskuld på 400 000kr… Båda hade egna företag, jag hade dessutom gått från egen till anställd, datakrasch och dödsfall i familjen varav en segdragen cancerresa och så min far som jag bokstavligen skurade bort från lägenhetsgolvet… Naturligtvis var det inget som tog upp då jag ville inte ” skylla på” eller friskriva min skatteskuld men visst bidrog livssituationen till andra prioriteringar – det är mänskligt…och smärtsamt att både hantera media och livskriser.

Det är viktigt att alla i samhället vågar och vill representera demokratin oaktat parti, att veta vad det innebär om hyran skall kunna betalas eller man skall köpa mat för pengarna … Vi kan inte ha ett styrelseskick som baseras på kompisrekryteringar och en tillsynes fläckfri solid bakgrund- vi måste våga ha människor inte broiler i politiken…Framför allt måste vi ha olika människor en mångfald så att det är dynamik och perspektiv från olika håll både socialt och geografiskt i riksdags Sverige!!

Med en obehaglig reflektion på att steget mellan enstats diktatur, styrd media och personliga bestraffningar typ Belarus 150 mil bort inte alltid är så långt borta i en värld där närheten till Stureplan och kapitalstinna plånböcker räknas in i vem som får vara med eller inte …

Det var en fin tankvärd vernissage det var en sorgesam presskonferens sett ur ett mänskligt perspektiv…

Må politiken stå i fokus oavsett budbärare framöver och tack Håkan att du lämnade scenen med kurage och den faktiska andemeningen att Alliansregeringen  behöver politisk oppositions politik  utan fokus på den personen som skall företräda den.

En kram också – för man måste kunna skilja på sak och person………..

KGB & Banklistorna

Åter får jag rapporter om myndigheternas ständiga struptag
och hetsjakt på oppitionella i Belarus (Vitryssland). Nu har KGB vänt sig till
bankerna i Litauen ( bla SEB- för övrigt ”min bank”) för att få ut listor på
medborgares ekonomiska transaktioner. Bankerna vänder sig då till
Justitsiedepartementet ( i Litauen) för att få vägledning och dessa ger
klartecken att skicka iväg informationen…

Man jagar ”skattesmitare” är det officiella förklaringen,
men även landets ekonomiska kris gör att man vill pungslå företagare och
affärsmän som betalar skatt i andra länder att vara solidariska med
”moderlandet” och dela vinsten med ”staten” eller i alla fall KGB… hotet om
fängelse i annat fall föreligger. Har fått historien förr hur man stövlar in i
privata framgångsrika företag med en hord ”agenter” och ett papper att man
”frivilligt” lämnar över företaget till ett antal högt uppsatta herrar inom
stadsapparaten…

Människor som är svartlistade och inte kan få jobb hemma i
sitt eget land och / eller är under hot om fängelse för sin yttrande och
föreningsfrihet enligt FNprinciper- att jobba utanförlandet blir då enda
alternativet.

Inte så smart agerat av Litauen där man sedan länge har
etablerat människorättsorganisationer och hjälpcenter för politiskaflyktingar
och föreningsaktiva oppositionella. Litauen har med all rätt ångest så här i
efterhand, en rad människor och deras familjer plockas nu upp en efter en av KGB
med hot om viten och långa fängelsestraff – upp till 7 år. Att låsa in är ett
sätt att tysta och skrämma övriga befolkning till tysnad och icke aktivitet. Tig
och lyd är signalen annars…

Belarus (Vitrysslands) främste människorättsförsvarare Ales
Bjaljatski
greps här om dagen av belarusisk polis i Minsk, som en följd
av listorna. Bjaljatski anklagas formellt för ”grovt skattebrott”. I själva
verket handlar det om en klassisk straffåtgärd mot demokratirörelsen från den
belarusiska regimens sida.

Belarusregimen har under lång tid trakasserat Bjaljatski
och den organisation som han leder, människorättscentret Vjasna. I februari fick
han en officiell varning med hot om fängelsestraff med
hänvisning till att det i Belarus är straffbart att verka i en organisation som
inte godkänts av myndigheterna (Vjasna förbjöds redan 2003, men har fortsatt
försvara mänskliga rättigheter ändå).

Eftersom Vjasnas verksamhet är förbjuden i Belarus har de
pengar som organisationen samlat in till stöd för repressionens offer – t.ex.
demonstranter som dömts till bötesstraff – kommit in via ett litauiskt bankkonto
i Bjaljatskis namn. Formellt betraktar nu belarusiska myndigheter de pengar som
inkommit på Bjaljatskis konto som hans egna inkomster, som han borde ha betalat
skatt på, och anklagar honom alltså för grovt skattebrott.

Alla oberoende bedömare förstår att rättsprocessen mot
Bjaljatski är politiskt motiverad. Åter gäller det att utöva ett kraftigt tryck
mot Lukasjenkas regim, med krav om ett omedelbart frisläppande av Bjaljatski och
andra politiska fångar i landet. EU-parlamentets talman Jerzy Buzek var föredömligt snabb med ett uttalande. Birgitta Ohlsson har kritiserat gripandet på sin blogg.
Ännu har vi inte inte sett något officiellt svenskt uttalande från UD.  Även om
Bildt bloggat om händelsen från Medelhavet idag.. ( Länk: http://carlbildt.wordpress.com/)

Läs mer på Belarusbloggen : http://vitryssland.wordpress.com/

Nu även : http://www.sydsvenskan.se/varlden/article1523033/SEB-kopplas-till-fangslande-av-vitrysk-rattsaktivist.html

och http://www.vt.se/nyheter/utrikes.aspx?articleid=6022875#.TkBPQv919KY.facebook

Nedan från bergsstatens hemsida http://www.bergsstaten.se/info/mark.htm :

Innan undersökningsarbeten på marken börjar måste den som beviljats undersökningstillståndet göra en arbetsplan för undersökningsarbetena. Arbetsplanen måste, innan några arbeten på marken inleds, också ha delgetts alla markägare och andra sakägare. Dessa kan då komma med invändningar. Invändningarna måste vara skriftliga och vara tillståndshavaren tillhanda inom tre veckor från delgivningen. Om inga skriftliga invändningar lämnas blir planen gällande. I annat fall måste den som vill utföra undersökningarna antingen kontakta den som berörs för att försöka komma överens eller begära att bergmästaren fastställer arbetsplanen. I det senare fallet sker en prövning av de intressen som står emot varandra.

För

Nedan från bergsstatens hemsida http://www.bergsstaten.se/info/mark.htm :

Innan undersökningsarbeten på marken börjar måste den som beviljats undersökningstillståndet göra en arbetsplan för undersökningsarbetena. Arbetsplanen måste, innan några arbeten på marken inleds, också ha delgetts alla markägare och andra sakägare. Dessa kan då komma med invändningar. Invändningarna måste vara skriftliga och vara tillståndshavaren tillhanda inom tre veckor från delgivningen. Om inga skriftliga invändningar lämnas blir planen gällande. I annat fall måste den som vill utföra undersökningarna antingen kontakta den som berörs för att försöka komma överens eller begära att bergmästaren fastställer arbetsplanen. I det senare fallet sker en prövning av de intressen som står emot varandra.

För

Midsommar!

Midsommartid!

Vårt lokala Miljöpartigäng har haft en dag på verandan hemmavid för att beta av handlingar och strategiplaner inför kommande fullmäktige nästa vecka. Ja det ska faktiskt bli två dagar med fullmäktige – där fick man tjiii på sommaruppehållet vill jag lova.

Trots  att kolosser som Kina insett det kontraproduktiva med tillväxtbegreppet fortsätter man att sjunga desslov lokalt / regionalt.

Kinas tillväxt inom miljöteknik är så snabb att amerikanska politiker och experter varnar för att USA i framtiden kan bli lika beroende av miljöteknik från Kina som väst i dag är beroende av olja från Mellersta östern.

Se bara : http://www.caminomagasin.se/bloggar/ingemar-gustafsson/kina-minskar-tillvaxten-miljons-skull

Orsaken till Kinas insikter skrämmer naturligtvis- det har blivit en överlevnadsfråga att klara miljön framför tillväxten…

Av den mark som går att bruka är 13,5% av kinas landyta s.k. odlad mark och behovet av konstbevattning är stort. 2008 är drygt 43% av den odlade marken beroende av konstbevattning. Den stora majoriteten av Kinas befolkning finns i landets östra delar där torkan nu breder ut sig. En del av problemen beror på konstbevattning, dammbyggen och för intensiv odling. Kina planterar visserligen träd och buskar i hotade områden för att få stopp på ökens utbredning men sand från det inre av Kina brukar svepa in över Peking under vårstormarna. Öknen fortsätter också breda ut sig i Kina och Cirka 3 000 kvadratkilometer mark tros varje år förvandlas till öken. Detta är kanske inte mycket i kinensiska mått mätt men motsvarar i svenska mått ett Gotland som varje år förvandlas till öken….Tillväxtens bakgård har ett mycket högt pris.

Läs mer : http://www.sol-vindkraft.se/tag/kina-solceller/

Trots insikter fortsätter många kommuner ochg regioner envisas med tillväxtbegreppet – rena ballongekonomin naturligtvis. Själv föredrar jag utveckling som begrepp, det faller väl in i det komplexa i att lära nytt, ta lärdom göra bättre både fysiskt och själsligt ( insiktsfullt kunskapsbyggande).

Mp Västervik satsar på ungdomar, länstrafikens ”terminskort” , internationellt ( Kumulus) och arbetstidsförkortning som riktade insatser.

Annars smolkas världen av rapporterna från Minsk , massarresteringar av fredliga tysta manifestationer av regimens förtryck av yttrandefrihet och föreningsfriheten. Man arresterade den Svenske diplomaten ( tjänstgörande ambassadören) som först efter ambassadvakternas insatser släpptes ur KGB / Polisens våld- pinsamt för Europas siste diktator….Sveriges ställföreträdande ambassadör i Vitryssland, David Emtestam, 31, fanns bland de över 200 personer som greps vid en demonstration mot landets regering på onsdagen och man blir så uppgivet bestört!!!

http://www.dn.se/nyheter/varlden/svensk-ambassadchef-greps-i-vitryssland

Alla oberoende hemsidor har sedan en tid blockats inne i Belarus och nu verkar det vara svårt att nå dem även från utlandet- munkavel är medicinen som regimen tillämpar mot sitt folk och omvärlden tragiskt är det.

Här hemma i byn har vi just supportat grannen med internetuppkoppling samt hälsat säsongens första sommargäster välkomna- kort och gott sommaren är här! Ha en trevlig helg!

Kommande förändringar i klimatet kan kraftigt försvåra situationen och öka behovet av importerade livsmedel.

Tillståndet i världen

Krig, upplopp och galna diktaturer… Det är med stor sorg man kan konstatera att tillståndet i världen inte är fred- frihet och demokrati runt vår jord.

2011 är vi alla världsmedborgare, världen är rundare och närmare… Sorgesamt inser inte alla detta än och det ges uttryck i främlingsfientlighet och en skit i andra attityd som förskräcker. Men  jag ser ändå ljuset och merparten av alla människor vill och gör väl. Regeringstrogna soldater ”hoppar av” för de inser att ”the bad guy” är ingen önskvärd framtid. Vittnesmålen är hemska både från offer och förövare.

I de aktuella diktaturerna där törsten efter yttrandefrihet och demokrati driver folket att göra upp med sina översittare och självgoda ”ledare”.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/vittne-i-syrien-de-skot-alla-unga-man

Min starka känsla och vilja är att fred och konflikthantering är modellen , inte mer vapen och fler soldater…

 

Det krävs mod att välja bort vapen till förmån för civila insatser och lärande, lära att parkera och gå vidare på ett konstruktivt sätt.

Desmond Tutu – som är något av en världsmedborgare som personifierar ickvåld och försoning, en förebild.

Desmond Mpilo Tutu, född 7 oktober 1931 i Klerksdorp, Nordvästprovinsen (i dåvarande Transvaal), är en sydafrikansk kyrkoledare och ärkebiskop. Tutu är, näst Nelson Mandela, det svarta Sydafrikas mest framstående ledare. Han är en känd motståndare till apartheid och icke-våldsförespråkare. Han är bland annat anglikanska kyrkans förste svarte ärkebiskop, nobelpristagare (Nobels fredspris 1984), samt ordförande i den sydafrikanska sanningskommissionen. Tutu är även teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Sverige måste förhålla sig till diktatorer i vår närhet så som Belarus. Belarus ( Vitryssland)  som med hjälp av Svenska produkter nu blockar sina medborgares möjligheter till ett fritt internet och oberoende nyhetsflöde. Att ”nära en orm” är som att bita sig själv i svansen… Vissa produkter skall inte in i diktatoriska staters händer , det är blodspengar som kostar i mänskligrespekt och värdighet.

Charter 97 är en sådan blockad nyhetssida på webben : http://charter97.org/en/news/

”We remind that the EU foreign ministers extended the list of blacklisted Belarusian officials at a sitting in Brussels on May 23. The list contains those who are banned from entering the EU countries and whose European assets are frozen. The previous list included 175 persons, and 13 names were added.”

Läs även svenska nätverk: http://www.ostgruppen.se/index.php

Amnesty: http://www.amnesty.se/

 

 

 

 

 

 

 

Grönare och frodigare

Man har nu hunnit landa lite efter en fantastiskt period på temat Grönt! Kongressen med med alltid lika inspirerande och dynamiska samtal, möten, seminarier och kongressbeslut. Vi har fått ett  nytt radarpar som kommer sätta fler gröna avtryck i Svensk politik framöver.

Jag är otroligt stolt och tacksam för det stora kongresstödet för fortsatt uppdrag i partistyrelsen och all feedback på mitt kandidattal.

-Som går att lyssna ca 17 in i sändning: http://svtplay.se/v/2431817/svt_forum/mp_s_kongress__presentation_av_kandidater? sb,k108205,3,f,-1

Miljöpartiet har sin tid här och framöver, det är stort och förpliktigar i samhällsbyggandet. Vår frodighet och konstruktiva utveckling av politiken kommer att följas av många. Just att samla kraften hos fler med nyavaknade eller väletablerade insikter om politikens betydelse för miljöfrågor kommer att vara vår stora utmaning.  Att radikalisera och splittra tror jag inte är vare sig önskvärt eller konstruktivt men däremot att hela tiden söka de småstegen framåt med visioner i fokus för en hållbar värld med globala hänsyn och solidariteter.

Min vecka efter kongressen startade med 3dagars  styrelseseminarie för Kalmar läns trafik AB. Kollektivtrafiken är en nyckel för klimatsmarta transporter och ambitionen för fortsatta höga ambitioner fanns även i nya styrelsen.  Innebörden att vara fossilbränslefri till 2020 och att aktivt delta för nya biogasfordon är mycket spännande. Innför nya trafiklagen och bildandet av trafikstyrelse under landstinget till 2012 görs en skatteväxling med historiska 100miljoner i ambitionshöjningar i trafikering.

Med ”styva tidtabeller” (fasta halv/ heltimmestider) och linjetrafik i stråk har vi anpassat resandet till våra resenärer/ pendlare.

Redan idag ser vi en ökande reseandetrend:  ca 6 miljoner reser varje år i lä net ambitionen är att öka till 8.7 miljoner till 2020!

Läs mer: http://klt.se/

Tyskland har nu tagit beslut att avveckla sina 17 reaktorer – som en eftergift av tidigare löfte efter Japan/ Fukushima katastrofen. Noteras att man liksom Svenska alliansregeringen bröt avvecklingsplanerna och öppnade för kärnkraften. Snacka om att det behövs stabilitet i att utveckla avvecklingen kring dessa vådliga reaktorer och kedja av miljöstörande verksamhet från gruva, drift till slutförvar.

Läs mer: http://www.dn.se/ekonomi/tysk-karnkraft-avvecklad-till-2022

MIljöpartiet står redo för ett Svenskt avvecklingsbeslut – frågan är väckt  genom motion i riksdagenoch kommer debatteras i juni månad.

Läs mer : http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=239905

Hela helgen har jag återtagit min trädgård med allt från renasande av sådder till pyssel i bikuporna ( avläggare med nykläckta tanter) och omförflyttningar av kycklingar och hönsmammor- det gäller att ”kattsäkra” för de små liven. I nässelsnåren upptäcktes en ny gömma med närmare 20 ägg. Humlor , grodor och andra spännande småkryp uppenbarade sig lite här och var.  Det är underbar blomning och betydligt grönare denna vår man tar in och njuter hänfört över växtkraften.

Nu har det blivit värmebölja igen och vi har samlats på Strand i Borgholm för landstingsfullmäktige- det är bokslut för 201o.

Politik är både engagerande och stimulerande- ibland frustrerande som i relationer med diktaturer. Vi var en delegation om 6 st Svenskar som alla fick avslag på visum till Belarus utan någon direkt ”motivering” även de  4 som aldrig satt sin fot i landet tidigare och vars ingång är fastighetsförvaltning. Godtyckligt och begränsande kan man tycka. Regimernas och diktatorers tid har passerat ”bäst före datum” sedan länge..  Läs mer från Belarus på : http://charter97.org/en/news/

Demokratineutralitet?

 

Jag var över i Kaliningrad i veckan som passerat, orsaken var möte med vårt Östersjönätverk ( ERB) Euroregion Baltic : http://www.euroregionbaltic.eu/  Vi är fem länder runt Östersjön som samverkar för vår gemensamma utveckling och framtid.   Naturligtvis blev det mycket informella samtal om demokratiprocesser med anledning av en strid ström av rapporter om händelseförloppet i Libyen. Våra forna Öststatsgrannar har nu mer än 20 års erfarenhet av resan från totalt kontrollsamhälle till demokrati. Resan pågår delvis än som någon sa, det tar tid att förändra kulturer och attityder.  Vi ser också hur det blivit bakslag i grannländer som tex Belarus/ Vitryssland när en folkvald president får hybris och återinför diktatorstyre personifierat kopplat till maktutövning.

Nåväl vårt fokus blev länderna Tunisien, Egypten och nu senast Libyen med sin mr Kadafi. Man kan inte undgå att undra vad som driver dessa män att under 30-40 år genom ”fear factor” / skräckvälde styra sitt land och folk. Sover man gott om natten ? Uppfattar man sitt ledarskap som uppskattat och i så fall av vem ?

När de forna Öststaterna föll var de Nordiska länderna tidigt där som vänorter med både frivilligorganisationer och politisk representation för att just möta upp denvetgirighet och önskan om andra länder och former för samhällsbyggandet  dvs demokrati, föreningsliv, välfärdsmodeller osv. Det har visat sig att där kontakter tidigt knöts har utvecklingen gått framåt mycket bra och stabilt. Där kontakter och nätverk inte fungerat finns det ännu brister och viss stagnation kring demokratibygge och öppenhet. Man säger också att det var omvärldens tydliga stöd / uttalande för ländernas självständighet om gav dem legitimitet både internt och genmtemot sina forna herrar.

Med stigande förvåning noterar vi att man av affärsintressen låter nationen Sverige tiga still för att inte ”försämra sina positioner” och nu tänker jag på UD / Carl Bildts ”neutralitet” gällande Libyen  som kan närmast betraktas som genant.

Flera Miljöpartister lyfter nu frågan om cevilkurage hos alliansregeringen och Carl Bildt i synnerhet.

Maria Ferm på SVD: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bade-gadaffi-och-eu-kranker-manskliga-rattigheter_5966263.svd

Walter Mutt skriver i GP: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.557507-debatt-tala-klarsprak-om-gaddafi-carl-bildt

Gustav Fridolin har också pekat på det omöjliga i att inte stå upp för människors vilja till demokrati:

”EU förhåller sig förvånansvärt passivt till utvecklingen i norra Afrika. Det kan visa sig vara ett historiskt misstag. Vi borde vilja att de regeringar som väljs av de libyska, egyptiska, tunisiska och andra folken som nu revolterar efter att de diktatoriska styrena störtats ser på Europa som goda vänner som stod på deras sida, inte som dem som förlängde diktaturen, skriver Gustav Fridolin (MP).”

Men trots att Europa bär de färskaste erfarenheterna av de utmaningar som väntar längs vägen från diktatur till demokrati så förhåller sig EU förvånansvärt passivt till utvecklingen. I efterhand har man välkomnat framstegen i Egypten och Tunisien, och uppmärksammat de modiga människor som med risk för sina egna liv banat väg för demokratiseringen. Men under tiden revolten väl pågick var man avvaktande.”

På samma sätt nu med händelserna i Libyen. Man fördömer våldet, men riktar på något märkligt sätt fördömandet till ”båda sidor”. Som om styrkeförhållandena var desamma mellan en regim som medvetet sänder stridsplan för att döda sin egen befolkning, och en befolkning som ändå vågar kräva demokrati och mänskliga rättigheter.”

Så till en viktig slutsats : ”Kortsiktiga intressen eller gamla kolonialmakters ovilja till förändring, får inte gå före solidariteten och tron på mänskliga rättigheter. Revolterna borde få Sverige och EU att fundera över vilka auktoritära regimer man idag håller under armarna.”

Läs hela artikel här: http://svtdebatt.se/2011/02/libyens-folk-kommer-minnas-oss-som-diktatorns-vanner/

Min erfarenhet är att det är i mötet med människor förändring börjar och det är genom att ta ställning för demokrati man skapar förväntningar och politiskt tryck att genomföra dito. Jag känner ett obehag när Sveriges regering av affärstaktiskaskäl väljer att avstå uttalande som vurmar mänskliga rättigheter – yttrandefrihet och demokrati som är grunden i samhällsbyggande oavsett var i världen.

Här hemma i Västerviks kommun sitter man också med fingrarna i syltburken, SAAB Barracuda en del av det gigantiska vapenexortföretagandet vi har i Sverige, som indirekt skapar krig elände och beväpnar regimer runt om i världen. Må vara att det ”bara” är kammoflagenät men det är lika väl en produkt som skall kammoflera en regim som väljer att skjuta sina medborgare som talar ut och kräver demokrati.  Det är inte ok med blodspengar vart än de kommer ifrån…

Läs mer på : http://www.vt.se/blaljus/artikel.aspx?articleid=5806624

La Tunisie Verte och annat grönt

Det är tempo i Politiken nu- ny mandatperiod nya uppdrag och åtaganden..

Tisdagar är vikta för miljöpolitiska uppdragen och partistyrelsen – vilket ofta är samma sak som Stockholm och utmaningen att försöka hitta i de två plan av riksdagskansli som vi numera disponerar som Sveriges 3e största Riksdagsparti.

Att få träffa representanter för ” La Tunisie Verte” = vårt gröna syster parti från Tunisien var mycket givande. Här har vi ett land som utan externa intressenter faktiskt geomfört folkligrevolution ”Jasminrevolutiononen” kallad. Kan frånvaro av olja månne vara orsaken till att Nato, arabvärlden, Ryssland etc inte funnit det av intresse ? Saken var den att de fattiga delarna av södra Tunisien gjorde uppror och protisterade mot att staten/ presidentet  inte gjorde regionalpolitiska satsningar i hela landet. Många unga dödades och det blev en brandfackla som gick ända in i presidentens korridorer och dito snodde med sig kapital och guld i chartrade plan… Att yttrandefrihet och maktkorruptionen varit stor framgår tydligt. Nu är demokratihungern stor och flera politiska oppositionsparti står redo att bygga ett öppet samhälle med dito fria demokratiska val.

Tunisiens gröna bildades redan 2004 men har förbjudits att verka i landet liksom många andra partier. Det var stort när de i måndags fick nationell status (17/1-2011). Vi hälsar dem med glädje till den gröna globala familjen.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/partistyrelse-under-upplosning-i-tunisien

Tunisien är ett intressant land som vi inte vanligtvis vet så mycket om – solstränder med direkt flight mellan Stockholm / Tunis…Bolaget som flyger är nära kopplat till presidentfamiljen som knutit  i stort sett alla affärer till sig och sina släktingar.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tunisien

10 miljoner invånare, 25% av befolkningen är under 25år och 12% är analfabeter lägst av afrikanska staterna. Generelt är man annars högutbildade på mycket hög nivå.

Jag ser fram emot att träffa Abdelkader Zitouni som är Miljöpartioets språkrör i Tunisien.

Läser att SD tänker stödja rödgrön motion om stoppande av utförsäljning av statliga vattenfall, argumenten må va luddiga men i praktiken innebär det att regeringen och Maud olofsson (C) åker på däng i frågan.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/utforsaljningen-kan-stoppas

EU morrar åt den svansk  licensjakten på varg – Miljöpartiet instämmer i det morrandet….

Morra på med en namnunderskrift här: http://www.svenskavargar.nu/viewNavMenu.do?menuID=7&registered=yes

Fler som bloggar på temat varg: http://schlaug.blogspot.com/2011/01/vargjakten-skammer-ut-sverige.html

och http://mpwanneby.blogg.se/

EU och Carl Bildt ( M) gör bra ifrån sig gällande diktatorn i Belarus, Luka morrar och det måste kännas obekvämt att stå upp för ett riggat valresultat igen, tiden talar inte för regimer år 2011..

http://www.dn.se/nyheter/varlden/nya-utfall-fran-insvuren-lukasjenko

 

Dagens botten- napp adresseras ändå planerna på utbygd kärnkraft i Oskarshamn: tänk om man kunde lämna energiparentesen fossilt och radioaktivt baokom oss och driva profilen förnyelsebart istället :

Var är centerpartiet ?   Som hela valrörelsen sa : Det kommer ALDRIG att byggas nya reaktorer i Sverige”…

http://www.barometern.se/nyheter/oskarshamn/energijatte-till-oskarshamn(2252194).gm

Så är det mycket kring Språkrör som nu är ett vitalt gäng på 6 damer och 2 killar härligt med många goda krafter i en öppen valprocess.