På väg i Svensk land och Glesbygd…

Biogasbuss-KLT Kalmar län

Biogasbuss-KLT Kalmar län

Landsbygden är till stora delar beroende av transporter.

Nästan alla transporter i vårt land börjar eller slutar på en liten väg.

Bilen är och kommer att vara landsbygdens primära sätt att nå närmaste affär, skola eller arbetsplats även med en utbyggd kollektivtrafik

Det är en ödesfråga för dem att samhället lyckas bryta beroendet av fossila drivmedel som bensin och diesel. Men i detta ligger också en utmaning att skapa smarta transportstråk med mötesplatser för att ställa bilen eller släpet och resa vidare tillsammans i ett annat fordon eller trafikslag som båt, buss eller tåg.

De flesta råvaror i form av mat,timmer,mineral börjar sin resa med åkerinäringen som ofta är landsbygdsentreprenörer med en stor geografisk arbetyta. I många av dessa företag pågår ett aktivt miljöarbete för att minska bränsleförbrukningen. Vi vill ha lika villkor för åkerinäringen genom att även utländska åkeriföretag skall omfattas av lastbilsskatt när de kör i Sverige.

Plötsligt stigande oljepriser eller sämre tillgång på olja kommer annars att drabba just landsbygden och dess verksamheter allra hårdast.

Detta hot är också landsbygdens möjlighet då de flesta av de nya gröna bränslena kommer tillverkas på landsbygden.

Klimatomställningen ger både trygghet och arbete på landsbygden

 

Kolla även in : 

http://www.rfkl.se/sv/Verksamheter/Miljo/Biogas_nya_substrat_fran_havet/

http://www.sunfleet.com/?gclid=CIac_pGN0rQCFS56cAodkTgAjw

http://www.gronabilister.se/

http://www.akeri.se/sveriges-akeriforetag/om-oss

Annonser

Jaga älg och optimala regioner

Nu är det den där tiden på året igen– när man inte gärna skuttar ut i skog och mark… Älgjaktens första vecka är lite överspänd och många skjutglada och förväntansfulla jägare sitter på pass i skogen. Uppe i Norge blev det skandal när en gästande Dansk jägare tryckte av och fällde en ståtlig vitälgtjur ” Albin” kallad. Folk bryr sig om djurvärldens genetiska egenheter och de ” magiska  ” vita älgarna har kommit att bli en turistmangnet. Berståndet finns med centrum i värmlandsskogarna Av cirka 400.000 älgar i Sverige är endast 5–10 vita..  Läs mer:http://www.jaktojagare.se/rasar-mot-dansk-som-skot-vit-alg I mina hemtrakter talar man om de vita Kronhjortarna som majestätiskt rör sig runt Oskarshamn

Jakt är nödvändig när vi ser hur tex grisbeståndet likt råtter förökat sig i våra bygder, spannmålsbönder har problem med Canadagässen som i hundratal sabboterar åkrarna. Jakt måste alltid ske etiskt, utan spritkultur och med principer för vilka djur man fredar. Jag känner en viss oror för den fria småviltsjakten i norr, vem tar det långsiktiga ansvaret över tid?

Håkan Juholt hanteras ju också i ett stort jaktdrev just nu, självklart sticker det i ögonen när rundasummor hanteras av personer med likaledes runda löner… Måste ändå kommentera att jag tycker det var osedvanligt tråkigt att såväl socialdemokraterna och vänstern uteblev från partiledardebatten i agenda. http://svtplay.se/v/2560893/agenda/partiledardebatt  och http://www.dn.se/nyheter/politik/partiledarna-mots-i-svt-debatt

Vi behöver prata politik och sakfrågor såväl i majoritet som opposition. Som miljöpartist är jag oerhört stolt över Språkröret Åsa Romsons insats – lysande helt enkelt!  Mer om MPs politik på www.mp.se !

Miljöpatiet i Kalmar län har i helgen haft medlemsmöte på temat regionfrågan. Med en synnerligen genomlysande metodik röstade vi fram ett tydligt uppdrag att: – ny regionbildning skall ske till 2015, dess geografi skall vara Smålandslänen( Kalmar, Kronoberg, Jönköping) samt Blekinge och Östergötland.

Miljöpartiet sa också nej till att addera Skåne utifrån just principer kring funktion och närhet, en Sydsvensk gigantisk region upplevs helt emkelt för stor och otymplig för såväl politik som människor. Självklart skall vi oaktat geografin ha goda samarbetet och samverkan både inom och utanför landet. Demokrati, Självförsörjning,Hållbarhet,Närhetsprincip, Mångfald, Kretsloppsekonomi, förnyelsebart, är fler begrepp som vi lyfter in i regionfrågan

Med vår vana att utveckla demokratin använde vi viktat röstetal så att det blev 1 kommun / 1 röst i geografifrågan. Svaret blev tydligt man vill bilda en utökad småland/ öst region! Det hastar nu att få till ett formellt alternativ, miljöpartiet runt om i dessa län är redo var är de andra partierna ?

Det har varit en lång och krokigväg där regioner/ län/ landsting/ kommuner med politiska företrädare har att samverka för framtidens administrativa- politiska geografier för optimala funktioner och verksamheter.

Det började redan 2007 med ansvarsutredningen och har just nu ett formellt remissunderlag gällande en eventuell sydsvensk region med Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Det är intressant att konstatera att så gott som alla partier i Kalmar län har detta som ett B-alternativ och mer eller mindre passivt har det visat sig bvara det enda alternativet … eller ?

Just nu pågår ett intensivt arbete inom  och mellan politiken att faktiskt få till en funktionell region med ett utökat Småland som bas. Politik är att vilja , att vilja är att våga att våga är att göra… Visst är det kaxigt att så här på slutspurten sätta ner foten i regionfrågan men det är angeläget, bara döda fiskar flyter med strömmen…

Vi har lyssnat in våra medlemmar, lyssnat in kommuninvånare runt om i länet och även beaktat länets näringsliv som tydligt pekar på vikten av en funktionell Östregion

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=86&grupp=13853&artikel=4428027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadskrafterna och klimatsmarta kostråd

Så talas det öppet om det som många av oss spontant kände i magen …

”Livsmedelsverkets miljösmarta kostråd stoppas av regeringen, trots flera års arbete. Råden om att bland annat äta mindre kött och köpa mer närodlat anses hota frihandeln inom EU.” -säger ingressen i en artikel i restaurangvärden idag.

EU-kommissionen ansåg att Livsmedelsverket rekommendation att köpa närproducerad mat var ett handelshinder.
– Då försökte vi frångå den problematiken genom att skriva om grundproblemen istället för just närproducerat, säger Anna-Karin Johansson på Livsmedelsverket till Ekot. Istället för att rekommendera närproducerad mat tog Livsmedelsverket nu upp transportlängd, användningen av bekämpningsmedel, konstgödsel, energiåtgång och konkreta utsläpp.
Med då stoppade istället regeringen kostråden.
Jordbruksdepartementet menade att  de fortfarande kunde hindra frihandeln. Efter flera vändor där råden justerades och skrevs om blev de tillslut så luddiga att de blev svåra att förstå….

Ytterst ansvarig för beslutet att skrota de miljösmarta kostråden är landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
– Jag kan bara konstatera att det var många påpekande från andra medlemsländer i den handelsgemenskap som vi har inom EU, säger Eskil Erlandsson till Ekot.

Åter igen visar det sig att marknadskrafter är inte i stånd att värna människa och miljö, EU och världensstater måste omvärdera sitt tiilväxtfokus till systemvillkorens ramar och för framtida generationers livsmöjligheter. Lite kostråd som är klimatsmart är bara en liten del av den omställningen måtte vi få bättre ryggrad i såväl regering som parlament framöver!

 

 

 

 

 

http://www.restaurangvarlden.se/Nyhetsarkiv/Arkiv/Regeringen-satte-stopp-for-Livsmedelsverkets-smarta-rad/

Fossilgas Öland- nej tack!

Besökte Öland och regionmedlemsmöte i söndags. Resmo i solsken på södra Öland / Mörbylånga kommun.

Vi startade med en dragning om den så frustrerande fossilgasletningen på ön som bergsstaten givit tillstånd till.

Motståndet är massivt och tvärpolitiskt man värnar sitt grundvatten sitt kulturlandskap och tillhörande trädgårds och lantbruk samt besöksnäringen.  Namninsamling pågår: http://www.namnlista.se/nej-till-fossilgasutvinning-pa-oland

Man bör inse att gasen är fossil det innebär att den ej är långsiktigt hållbar. Själva gasletningen innebär borrning i kalkberggrunden som innehåller lerskiffer och därmed olika tungmitaller  samt uran. Att skapa sprickbildningar och en ökad läckageprocess av dessa ämnen är inte önskvärt och direkt galet.

Med kompetenser som Elisabeth Wanneby ( Oskarshamn) med lång erfarenhet av minerallagen och miljökonsekvensbeskrivningar har vi som parti en god insikt i agendan framöver. Förrutom engagemanget med det civilamotståndet i allmänhet har vi fokus på systemfelen.

Läs mer: http://mpwanneby.blogg.se/

Att ohämmat exploatera naturresurser så som bergsstatens uppdrag ( anno 1600tal) http://www.bergsstaten.se/

Bergsstaten har en lång historia och har sina rötter i den statliga förvaltning för bergshanteringen som tillkom år 1637 under Axel Oxenstiernas tid.  Bergmästarämbeten har funnits på olika platser i landet.

Minerallagen är en diger läsning:  Minerallagen (1991:45) trädde i kraft den 1 juli 1992. Den har
därefter ändrats bl.a. så här:

  • den 1 juli 1993, reglerna om kronoandel avskaffas (1993:690),
  • den 1 juli 1998, regler om skyddszon för gruvor införs (1998:165),
  • den 1 januari 1999, anpassningar görs till den nya miljöbalken (1998:808) som
    träder i kraft samma datum (1998:845),
  • den 1 maj 2005, flera regler ändras för att bättre balansera
    exploateringsintresset mot enskilda sakägares behov (2005:161).

De övriga lagar och förordningar för mineralutvinning som gäller är
framför allt följande (länkar till sidor i Regeringskansliets databas, samtliga
öppnas i nytt fönster):

Sedan flera hundra år tillbaka har det i Sverige och andra länder funnits
särskilda minerallagar för att garantera försörjningen med metaller och vissa
mineral.

Ta del i debatten : http://dagens.etc.se/nyhet/planerad-gasborrning-p%C3%A5-%C3%B6land

och  http://www.olandsbladet.se/index.php?id=17460&placid=3&template=

Tänk smått tillsammans för hållbar regionbildning

 

Ovan är ett utkast på
möjlig ny regionkarta för Sverige efter 2014 enligt rapporten:

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/samhallsorganisation/regionfragan/publikationer_regionfragan/lagesrapport-regionfragan

Ett Stor- Småland – för kraften tillsammans!

 Tillväxt går igen som ett mantra när det nu talas storregionbildning runt om i landet- men tillväxt i sig är ett ”luddbegrepp” när man ska diskutera framtida regionbildning. Vinnare i en framtid är de som först klarar av utmaningen att ställa om samhälle och företag till ett klimat- och miljöneutralt brukande.  Det är inte mängden genererade pengar som är måttet på framgång utan snarare förmågan till att färdas väl i sin verksamhet oavsett du är politiker, företagare eller offentlig verksamhet. Färdas väl och må väl under färden ett välfärdsmått för att kunna lämna över goda livsförutsättningar till kommande generationer.

Systemvillkoren: hur vi klarar försörjningsbasen, infrastruktur, hälsovård och  jobb, energi, livsmedels produktion utan att såga av den gren vi  sitter på?

Personligen ser jag en regionkarta som baserar sig på landskapen med  kust och inland: Östergötland, Småland+ Öland, Blekinge. Orsaken är helt enkelt att jag ser det som bästa konceptet för hållbar utveckling ( socialt- ekologiskt- ekonomiskt) . Människors identitet och utveckling i en sådan region finns , vi-andan är viktig  både för individ och samhälle och företag. Det vore oansvarigt att kasta bort den tillit som följer och besjälar i området- den öppna kusten som välkomnar andra och ger möjligheter att ta sig ut i världen, landskapet som är en fantastisk livsmiljö med kreativt utrymme för  nuvarande såväl historiska som framtida innovatörer och kulturpersonligheter. Kopplingen inland till kust i en rund social struktur berikar möjligheterna också att koppla ihop den så bristande infrastrukturen tvärs igenom landet från östkust till västkust.

 Förutsättningarna att skapa en hållbar region i ett runt ”stor Småland” är fantastiskt. Vi har  ”trippel helixfaktor” så det räcker till med tre universitet/ högskolor i form av hållbarhetsprofilerade BTH ( Blekinge Tekniska Högskola) Linneuniversitetet och så Linköpings Universitet. Företagen i denna region är profilerade på energiproduktion, miljöteknik, design och träproduktion och livsmedel ( gröna näringar) och fantastisk kulturkraft/ besöksnäring jämte alla inom service och konsultbrancherna. Där det offentliga har en rad samverkan inte minst genom befintliga och Sjukvårdsregionerna.

Östersjön förenar oss alla genom de vattendrag som likt ett blodomlopp passerar genom våra kommuner  och sjöar för att så småningom mynna ut och förena oss i östersjön med våra grannar på andra sidan. Våra Hamnar från Norrköping, Västervik, Oskarshamn, Mönsterås, Kalmar och Karlskrona är viktiga i utbytet med människor och produkter.

Allt för sällan talas om våra framgångsrika resurser, kompetenser och möjligheter. Det talas ofta som ett lågbudget ”Bonde söker fru” koncept där ska hetsa fram relationer inför publik. Det är enklare än så, alla dessa landskap i vårt ”Stor Småland” har långsamverkan inte minst inom sjukvårdsregional samverkan. Utbildningarna lika så krönt med Linneuniversitetet och samverkan med Linköping och Blekinge. Området är också ”besjälat” med en kombination av ”andlig omsorg” via Växjö och Linköpings kyrkostift som snarare förenar än delar.

I hetsjakten på vem tar vem ser vi hur de fysiska kärleksförklaringarna haglar ( läs geografiska)

Kalmar driver en linje där man vill  ingå i ett ”tvångsgifta” och gå i säng med en storpatron i Söder för att komma åt resurser eller sammanhang som om man inte kan umgås med folk utanför äktenskapliga familjen, pliktskyldigt har man ändrat personuppställningen i Skåne för att var en mer attraktiv part mot den tidigare arrogante klanfadern. Risken är att godset glufsar  i sig ”backstugesittarna” i gränsbygderna likt ett ormens väg över Helleberget… Eller att man blir ett gisslan i ett stort harem- redan nu har Skåne aviserat att bröllop blir det först 2019- och bruden hinner bli både gammal och grå innan det vankas familjelycka… om det då blir av.

 I Norr vill Västervik vara nära sin partner och lutar sig tryggt mot kusinen Östergötland trots deras tidigare oengagerade intresse ( men som nu gett morgongåva i form av ett par järnvägsmiljoner till Tjust och Stångådalsbanan).  Frågan är om det är lyster som bländar eller om känslorna är äkta- för det krävs mer än en för fylla dansgolvet så man inte blir en panelhöna? Att bara växa med närmaste släkten har ju dessutom vissa genetiska risker över tid…

Jag tror mer på platonisk kärlek i de här sammanhangen.. (platonisk kärlek endast för att beskriva en icke erotisk form av kärlek. Det sammankopplas alltså numera med djup vänskap mellan människor oavsett kön och i detta sammanhang även bemärkelsen geografi)

För  jag ser tämligen oromantiskt på regionförstoring– det är en administrativ poäng men för mej ser jag till regionens bärkraft över tid. Då tror jag inte på att skapa förorter till redan urbana regioner utan då ser jag kraften att gå före och bygga på systemvillkorsbaserad logik och den drivkraft som det ger både för människa och miljö. Det är stort att våga vara liten- men det är större att vara små tillsammans och med det bilda resurshållig utveckling och framgång.

Det skulle skapa en stark kulturidentitet med kärleken till naturen skärgård som skog och de kulturlanskap som genom hävd producerar både mat och energi/ drivmedel. Det är en vårdande , värnande och välkomnande region som skulle stå sig väl både över tid och rum- hit vill människor komma på besök och för boetablering, här finns livskvalitet! Här finns kulturkraft som är fantastisk inom alla konstformer och uttryck.Här finns det platsideologi  med omvärldsrelationer som också ger företag möjlighet att växa och utvecklas med starka varumärken.

Grön rehabilitering, Ekoturism, tjänste och serviceföretagande är en stor potential för näring i en region som denna Stor småland skulle  kunna erbjuda. En region  utan GMO baserad på kvalitativa livsmedel med hög förädling en självklar styrka för våra gröna näringar inom jordbruk och fiske.

Som alltid  med administration är det en geografisk verkstad som måste klara av och förutsätts samverka och medverka över geografikartorna och nationsgränserna. Jag ser med tillförsikt fram emot en regionprocess som är stolt ochh ödmjuk och ser längre än till nästa mandatperiod.

Jaget och laget måste tänka längre än sitt egenintresse man måste tänka hållbart.

Tänk  stort om ”smått tillsammans” för långsiktig bärkraft det är ett vinnarkoncept över tid och rum!

Inom mitt parti pågår arbetet med att identifiera framtida regioner, frågan ligger hos våra kommunpolitiker och kommer upp till regionaltbeslut under sept/ oktober. Som regionalpolitiker kommer jag företräda dem enligt majoritetsbeslut men jag är tydlig på min positionering i denna fråga för läsare, medlemmar och kommuninvånare runt om i Kalmar län.

Bisamhälle är ett bra exempel på hur smått samverkar i en störe enhet tillsammans inom ett begränsat geografiskt område och är ca 25 000 invintrade individer halva året och blir ca 100 000 under sommartiden- avkastningen är god med klimatsmarta produkter som när inte tär på människa och miljö.  Bin som flitiga smarta individer som blir starka tillsammans precis som vårt stor-småland med all säsongsbaserad besöksnäring men stabil livskraftig åretom bas. När ett Bisamhälle överexpanderar blir för många haverera det och skapar konfliketr,  en kamp på liv och död mellan ” högsta hönset” och dess konkurrenter. I bästa fall  brister samhället genom svärmning och hälften av gruppen lämnar platsen för att ”starta eget”….

Storleken / mängden har betydelse för hur väl man kan upprätthålla tillit till varandra utan destruktiva konflikter…

Akko Karlsson / vice ordföarnde regionförbundet Kalmar län (MP)

Regionalt språkrör , Partistyrelseledamot MP

Läs mer om olika slutsatser på : http://greenjessica.wordpress.com/2011/08/23/en-sydsvensk-region/

Solen i Karlstad

 

Årsmötet för regionens MPavdelning –genomfördes under trevliga former i Vimmerby denna soliga helg. Med tema så som Grön ekonomi, Regionförstoring och Sociala medier ökade vi på kunskaper och insikter. Årsmötesformalia betades också av i vår växande förening- vi tre Spåkrör fick förtroendet att fortsätta som team 2011. Man tackar!

Det var att gå upp i ottan ( kl.05.00) idag, för att ta sig till ”Solen i Karlstad”  och språkrörsutfrågningen där.  På tåget sammanstrålade ett gäng Språkrörskandidater även om det var mässfall på grund av en i riksdagsgruppen galopperande influensaliknande åkomma.

Förutom mej / Akko Karlsson var Åsa Romson, Mikaela Valterson och Joakim ”Trulpen” samt  Torbjörn på plats.

Övriga hade förhinder att delta.

Vanan trogen under denna rörturne, blev det lite lokala besök för mej i anslutning till sakpolitiska områden i partistyrelsen, nämligen IRIS Café ett helt underbart föreningsarbete med och för kvinnor i Karlstad. Under lunchen blev det intressanta samtal om verksamhetens vedermödor och glädjeämnen.  Det är Internationella kvinnoföreningen som driver denna verksamhet som kan ses som en framgångsresa för gemenskap och lärande över nations och kulturgränser.

Läs mer på: www.iqf-karlstad-se   Dagens Samhälle hade förövrigt ett repotage här ifrån nyligen: http://www.dagenssamhalle.se/

Efter Iris Cafe bar det av till det kommunala ”Rådrummet” som är en samlad publik verksamhet för miljö och konsumentfrågor. Det var mycket intressant att få en lägesbild av det lokala utvecklingsarbetet på tema miljö. Imponeras över genomförd klimatutbildning för samtliga medarbetare och politiker. Biogassatsningar och lyckad serviceinriktad lokaltrafik är andra exempel att lyfta fram.

Den 17 mars blev Karlstad omdiplomerad som Fairtrade city och dessutom utsedd till Sveriges Fairtrade-huvudstad. Det är en unik utmärkelse och första gången man utser en huvudstad. Karlstad fick utmärkelsen tack vare en mycket positiv utveckling under de fyra år som staden varit en Fairtrade city.

Läs mer på: http://www.karlstad.se/apps/symfoni/karlstad/karlstad.nsf/pages/VaarkommunRaadrummet.html

Under kvällen samlades vi kandidater så på ungdosmhuset inne i stan där själva utfrågningen tog vid efter att lokalmedia besökte oss. Det var medlemmar från hela Region Värmland på plats och frågor och värderingsövningar genomfördes med många hjärtliga skratt. Roligast var nog det nya greppet att ha en ” väljare” att övertyga om det gröna partiets förträfflighet.

Ett stort tack till Karlstad och de lokala värdarna som tog sig an våra besök under dagen.

Läs även: http://mpkarlstad.wordpress.com/2011/04/11/sprakrorsbesok-i-solstaden/

Vargjakten startar..

Snart är det 15januari 2011 en andra omgång av regeringens ”licensjakt” går av stapel.

Enligt Naturvårdsverkets beslut får 20 vargar fällas under licensjakten 2011, med 6 djur i Dalarna, 3 i Gävleborg, 2 i Västra Götaland, 6 i Värmland, 2 i Örebro och 1 i Västmanlands län.

Senaste tiden har tonen blivit hätsk  och idag publicerades en provocerande bild med temat jägare och aktivister. Det är aldrig bra när det blir tredje part , må vara lobbyister, tar fokus från ansvariga dvs politiken. Dessutom kan hets polimik skapa fysiskt våld och det är heller inte bra. Nu tänker jag på nyligen inträffade händelser i USA och suckar tungt. Jag beklagar att man överhuvudtaget drog igång den här märkliga jakthetsen på varg. För som en uttryckte det i radion man skjuter – självklart vet vi inte om det är en genetisk svag individ eller ej.

Den skyddsjakt som var allmänt accsepterad tidigare – när varg rev djur i hägn borde räcka gott. Rennäringen måste förstås hanteras i särskild ordning så som vardande friströvande flockar. Att försonas med att leva med våra 5 stora(Rovdjur), en levande varg skapar Ekoturism året om. Vilt i naturen är idag en kvalitetsturism som ökar försörjningsgraden lokalt om man utvecklar den rätt.

  Många debatt och chattsidor låter det som landsbygden består av  galna skjutglada jägare och staden är full av galna djurrätts aktivister.Så ser det naturligtvis  inte ut i  Sverige, det är många jägare i stan som inte har en jordad daglig kontakt med skogen och dess djur. Det finns jägare som är aktivister och tvärt om. Det finns aktivister som är forskare, studenter eller bara unga med ett begynnande samhällsengagemang. Föringa inte varandra prata med varandra på ett konstruktivt sätt- hur tänker du – så här tänker jag !? 

Det finns jägare  som inte skjuter djur längre, det är bara ett förkläde att få komma ifrån, sitta i skogen och njuta av naturen live.  Så finns det dessa underbara jägare som står i 24 timmars stand by för att rycka ut när vi bilister krockat med vilt som skadade vacklar iväg. Timmar i uppsöks drev för att kunna befria djuret från pina och lidande. Har tacksamt fått hjälp av lokala jägare när katter blivit påkörda och man vet att de är utom bot och räddning – då är ett skott en välgärning. Att se ett djur lida är fruktansvärt! oavsett om det är en hund, en varg eller en katt.

 Se: http://www.ekoturism.org/

Sammanlagt 20 vargar får fällas i licensjakt 2011 med jaktstart 15 januari. Det har Naturvårdsverket beslutat. Verkt beslutar dessutom om skyddsjakt i alla län utom sex län med fasta stammar av varg där länsstyrelserna beslutar. Här kan du läsa besluten om skydds- och licensjakt.  http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Jakt-rovdjur-och-vilt/Jakt/Jakt-pa-varg/

Riksdagen beslöt 2009 om ny rovdjurspolitik. Det innebar ökad regionaliserad rovdjursförvaltning, genetisk förstärkning av vargstammen genom flytt av vargar samt, som kompensation för flytten, licensjakt på varg. Problemet för regeringen, miljöministern och hela Alliansen är att man skjuter nu en andra gång utan att ha infört en enda gen i tillskott för den utarmade vargstammen..

Kommer ihåg en valdebatt med LRF och Svenska jägarförbundet i Tuna 2006– Jag sa  ”shit happends” som myntades i sammanhanget varg och det gälllde just vargdödade hundar, uttrycket kom efter jämförelse bil- vådaskott och vargdödade hundar. Behöver jag understryka att vargdödade var den lilla mängden… Naturligtvis vill jag inte förringa det traumatiska när ens nära kamrat och husdjur förolyckas men proportionerna måste ändå beaktas i sammanhanget. Här i Lofta hade vi besök av troligen två ungvargar som rebv ett 10 tal får på sin vandring. Fruktansvärt att se uppslitna bakdelar och skräckslagna djur. Nu var det en engångshändelse och det har inte upprepats. Kanske för att våra skogar formligen jäser över av vildsvin. Flockar om 40-60 djur har setts. Skadorna ute på fälten är stora och trafikolyckorna ökar dramatiskt med de nattaktiva grisarna. 250-300kg det är som att krocka med en älg utan ben- motorblocket slås sönder och försäkringarna rusar snittkostnaden är 50 000kr för en grisolycka. Grisar som sägs ha smitit från jägar hägn ocg även ”planterats ut” för att få något mer att jaga. Hur de etablera sig är ointressant de är här och de är många.

Så visst behövs predatorer – balans i ekosystemet…

Läs regeringslänk här : http://www.regeringen.se/sb/d/12704

År 2010 var första året med licensjakt i Sverige. Naturvårdsverket tillät då jakt på 27 vargar i fem län. År 2011 tillåts licensjakt på 20 vargar i sex län. Målet är beslut att licensjakt ska användas för att begränsa vargstammens tillväxt och att antalet vargar ska vara maximalt 210 djur…

6 863 hade anmällt sig som vargjägare i Jaktregistret till den 22 december en helt ortolig mängd per varg må jag säga..

Det är en märklig siffra i förhållande till antalet djur i dessa sex län och de lovar att de tränat och ska göra ett bra jobb dvs de ska skjuta för att döda snabbt och ”smärtfritt”. Visst är det ”bra” att kvoten är beräknad med marginal- det kan bli något mer något mindre. Hörde att de har bra koll man har spårat sista veckorna så det lär gå snabbt också. Det är ju som sagt snö och kallt man vill inte vara ute längre än nödvändigt. Sett ur olika perspektiv ser man olika saker konstaterar jag, och fortfarande är det politiken Alliansregeringen och Centerpartiets Miljöminister Carlgren som ansvarar förlegallicens jakt på en genetiskt svag stam av varg… Det tycker även Eu är märkligt.

Noteras är att EU under det Biologiska mångfaldsåret haft lite frågor kring beslutet att skjuta ur den redan genetiskt svaga vargstammen i Sverige : Läs: http://www.regeringen.se/sb/d/10364/a/158937

I riksdagsbänken sitter min partikompis Åsa Romson , hon skriver också om vargjakten idag: http://www.asaromson.se/