Skydda tamboskap och husdjur

Hjortedvargen
Debatt Rovdjurspolitik

Att öka tryggheten för näringar och ägare av tamboskap i områden där det finns varg och andra rovdjur är en betydligt mer angelägen politik än att debattera rovdjurens vara eller icke vara!

Den allmänna jakt på varg som pågått den senaste tiden har föranletts av en debatt som sedan många år är polariserad. Tyvärr har delar av de senaste årens rovdjurspolitik bidragit till att förstärka intressekonflikten då den i första hand tagit avstamp i jakten och hur många vargar som skall skjutas var och när. Istället måste vi vända frågeställningen till att handla om hur vi kan minimera de konflikter som uppstår när människa och varg lever i samma område.

Miljöpartiet tar frågorna kring konflikter mellan rovdjur och rennäring, tamdjurshållning och hot mot husdjur på största allvar. Vi anser att mer resurser bör läggas på att förebygga viltangrepp. Vi vill öka ersättningarna och se till att fler som vill får möjlighet att upprätta rovdjursstängsel. Att öka tryggheten för näringar och ägare av tamboskap i områden där det finns varg och andra rovdjur är en betydligt mer angelägen politik än att debattera rovdjurens vara eller icke vara.

I den mån jakten präglar diskussionen inom rovdjurspolitiken bör fokus vara att rikta jakten mot vargar som gjort skada. Med ett ökat antal vargar är det naturligt att det bör bli lättare att få tillstånd för skyddsjakt. Jakt som riktas mot de vargar som angriper tamdjur kan bidra till att angreppen minskar. Färre tamdjursangrepp kan leda till ökad acceptansen för vargen samtidigt som allmänhetens acceptans för jakten ökar. En utökning och utveckling av nya former för sådan jakt tror vi kan vara en framkomlig väg för att komma ifrån de alltmer polariserande konflikter som präglat vargdebatten de senaste åren.

Det ger oss också möjlighet att i den fortsatta utformningen av rovdjurspolitiken ha som utgångspunkt att vargen och de andra rovdjur som finns i Sverige är en del av vår natur. Bedömningen av vad som är ett livskraftigt bestånd av varg bör göras av expertmyndigheter och bred forskning istället för politiserande beslut sprungna ur en polariserad debatt.

På så sätt kan vi också få ordning och reda bland reglerna för vargförvaltning. I längden är det ingen som gynnas av beslut med oklar rättslig status som tas fram och tillbaka i sista minuten. Turerna kring vargjakten i Värmland och Örebro är ett tydligt exempel på det. Först stoppades jakten med en dags varsel av förvaltningsrätten. Det är, oavsett åsikt om licensjakt på varg, inte ett acceptabelt förfarande för de personer som anpassat och planerat inför den jakt som aviserats tillåten. Kort därpå hävde kammarrätten beslutet varpå EU kommissionen inte var sen med att kritisera den jakt som pågår.

Med en rovdjurspolitik som utgår ifrån att tamboskap och husdjur ska skyddas och med fokus på biologisk mångfald kan vi hoppas på en mer sansad debatt. Förhoppningsvis kan vi också slippa den turbulens som turerna kring vargjakten präglats av de senaste åren.

Akko Karlsson (MP)
Partistyrelsen ansvarig för Gröna Näringar samt Jakt och Viltvård

Emma Nohrén (MP)
Riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson

Stina Bergström (MP)
Riksdagsledamot Värmland och miljöpolitisk talesperson

Annonser

Vargar på fullmäktige

Västervik

Västervik

I dag kör vi Ungdomsfullmäktige i Västerviks kommun – det är 11e gången vi kombinerar detta med skolorna.
Det är super kul inte minst de samtal vid rundabord som görs mellan politiker och elever, det berikar inte minst för de politiker som inte har ungdomar själva i sin närhet.

Kolla gärna webbsändningen av KF på : http://www.vastervik.se/templates/VVKommun_Page.aspx?id=8520

Inte helt förvånande är det frågor om effekter av skolbesparingar, skolmaten och kollektivtrafiken som kommer upp på agendan.

Jag är särskilt glad att ett par tjejer på Åbyskolan tagit initiativ till att även skriva ett medborgarförslag till Fullmäktige. Just att delta påriktigt i samhällsbyggandet är en viktig del av demokratin. Just denna rör deras arbetsmiljö nämligen skolans toaletter och behovet att hålla dem fräscha- angeläget helt klart. Tänker på hela Åbyskolan som ju behöver en total make over- det är en energislukande tämligen nedgången ”barackmodell” byggd för att hålla ca 10-15 år… det var i början på 1970 talet by the way…

Tänker på en del politiker som trodde att KF skulle bli nertyngda av medborgarförslag när demokratiberedningen föreslog denna utökade form av medborgardeltagande i kommunpolitiken…

Varg!
Kanske kan unga uppleva oss som vargar som fullkomligt kastar oss över unga som så väl behövs i politiken, många av er är påväg vidare ut i landet och världen för vidare studier, många kommer att stanna kvar och vara en stor del av vår framtid- känn er inte avskräckta av detta intresse utan stärkta av att ni är betydelsefulla !!

Varg 2- ett medborgarförslag yrkar på att Västerviks kommun skall utse sig till ” Varg fri kommun”- jag delar inte den uppfattningen. Och funderar på arter som kommer och går oftast pga människans etableringar, miljöstörningar eller iver att optimera sin egennytta… Ofta vill vi att rovdjur kan väl va någon annan stans långt borta så inte just jag störs eller ??

Tänk nu vad som hänt med dessa Vildsvin som likt råttor förökat sig i våra bygder… Det är bara varg som rovdjur rår på att slå ett Vildsvin. Även om en ilsken galt även är otäck för en hungrig varg..

Mer om rovdjurspolitik:
http://www.regeringen.se/sb/d/10364

Ekoturism- om att färdas väl

Gläds åt årets utökade utbud av Ekoturismföretag: http://www.ekoturism.org/ekoturismforeningen/dettavill/index.asp

Bakom Naturens Bästa står Svenska Ekoturismföreningen som huvudman, tillsammans med Svenska Naturskyddsföreningen och VisitSweden, med det gemensamma målet att stärka naturskyddet, samtidigt som svensk turism vidareförädlas, kvalitetssäkras, miljöanpassas och kryddas med lokal karaktär.
Svenska Ekoturismföreningen består idag av närmare 400 företag och nästan lika många privatpersoner, som tillsammans verkar för mer och bättre ekoturism.
Svenska Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljö- och naturskyddsorganisation som i snart hundra år aktivt värnat om svensk natur.  http://www.naturskyddsforeningen.se/
VisitSweden är resenäringens och statens gemensamma organisation för att  marknadsföra Sverige som resmål utanför vårt land.

Det går att ha ett kvalitativt mål snarare än kvantitativt inom besöksnäringen vilket ger en ny dimension på just detta med besöks- och upplevelsenäring som koncept-  med lokala entreprenörer och företag. Visst kittlar det med aptitretande introduktion som följer :

”Naturens Bästa presenterar idag en vårbukett med sex nya ekoturismföretag och drygt ett dussin kvalitetsarrangemang med tydlig smak av marin biologisk mångfald, tillsammans med starka inslag av urskog, doft av barr och ett coolt skimmer av blått arktiskt ljus. Som vanligt kryddat med varmt värdskap, kunniga guider, läckra lokala matupplevelser och skönt boende.”

Här är de sex nya godkända arrangörerna:

Självklart brinner mitt hjärta lite extra för vännerna uppe i Vuollerim/ Norrbotten en informell vänby med min hembygd Lofta… Jag önskar lite fastighetsentreprenörer till vår nedlagda skola/ barnomsorg- det fattas oss gällande omsorgen för de minsta som behöver en nära relation i sin vardag… Gärna ekodagis med profil utepedagogik mmmm….Vuollerim är sedan årtusenden en samlingsplats. Här möts inte bara två av våra största älvar – Stora och Lilla Lule Älv. Innan landhöjningen satte fart möttes även Östersjön och norrlandsskogarna här. Älvmötet har sedan fungerat som träffpunkt för regionens människor, som samer, nybyggare, kraftverksbyggare och andra tillresta. Idag bygger Lapland Vuollerim Welcomes You AB vidare på just möten mellan människor

Rovdjur är också en tillgång …

Yellowstones vargar värda miljoner

Varg

Den världsberömda nationalparken Yellowstone är delstaten Wyomings främsta turismmagnet. Parken är känd för ett spännande landskap, bubblande vulkanisk aktivitet, grizzlybjörnar och på senare tid även varg. Enligt en studie från 2005 bidrar Yellowstones vargar årligen med turismintäkter på drygt 150 miljoner kronor….

Men det är också kul med samarbete mellan just SJ och Ekoturismföreningen.

Tillsammans sponsrar de helt enkelt olika tävlingar med Naturens Bästas presentkort och tågcheckar.

Kul och klimatsmart inför sommarens semestrar.
Span in under rubriken ;  Vinn sommarens natur- och tågresa
Länk till SJ : http://www.sj.se/

Jaga älg och optimala regioner

Nu är det den där tiden på året igen– när man inte gärna skuttar ut i skog och mark… Älgjaktens första vecka är lite överspänd och många skjutglada och förväntansfulla jägare sitter på pass i skogen. Uppe i Norge blev det skandal när en gästande Dansk jägare tryckte av och fällde en ståtlig vitälgtjur ” Albin” kallad. Folk bryr sig om djurvärldens genetiska egenheter och de ” magiska  ” vita älgarna har kommit att bli en turistmangnet. Berståndet finns med centrum i värmlandsskogarna Av cirka 400.000 älgar i Sverige är endast 5–10 vita..  Läs mer:http://www.jaktojagare.se/rasar-mot-dansk-som-skot-vit-alg I mina hemtrakter talar man om de vita Kronhjortarna som majestätiskt rör sig runt Oskarshamn

Jakt är nödvändig när vi ser hur tex grisbeståndet likt råtter förökat sig i våra bygder, spannmålsbönder har problem med Canadagässen som i hundratal sabboterar åkrarna. Jakt måste alltid ske etiskt, utan spritkultur och med principer för vilka djur man fredar. Jag känner en viss oror för den fria småviltsjakten i norr, vem tar det långsiktiga ansvaret över tid?

Håkan Juholt hanteras ju också i ett stort jaktdrev just nu, självklart sticker det i ögonen när rundasummor hanteras av personer med likaledes runda löner… Måste ändå kommentera att jag tycker det var osedvanligt tråkigt att såväl socialdemokraterna och vänstern uteblev från partiledardebatten i agenda. http://svtplay.se/v/2560893/agenda/partiledardebatt  och http://www.dn.se/nyheter/politik/partiledarna-mots-i-svt-debatt

Vi behöver prata politik och sakfrågor såväl i majoritet som opposition. Som miljöpartist är jag oerhört stolt över Språkröret Åsa Romsons insats – lysande helt enkelt!  Mer om MPs politik på www.mp.se !

Miljöpatiet i Kalmar län har i helgen haft medlemsmöte på temat regionfrågan. Med en synnerligen genomlysande metodik röstade vi fram ett tydligt uppdrag att: – ny regionbildning skall ske till 2015, dess geografi skall vara Smålandslänen( Kalmar, Kronoberg, Jönköping) samt Blekinge och Östergötland.

Miljöpartiet sa också nej till att addera Skåne utifrån just principer kring funktion och närhet, en Sydsvensk gigantisk region upplevs helt emkelt för stor och otymplig för såväl politik som människor. Självklart skall vi oaktat geografin ha goda samarbetet och samverkan både inom och utanför landet. Demokrati, Självförsörjning,Hållbarhet,Närhetsprincip, Mångfald, Kretsloppsekonomi, förnyelsebart, är fler begrepp som vi lyfter in i regionfrågan

Med vår vana att utveckla demokratin använde vi viktat röstetal så att det blev 1 kommun / 1 röst i geografifrågan. Svaret blev tydligt man vill bilda en utökad småland/ öst region! Det hastar nu att få till ett formellt alternativ, miljöpartiet runt om i dessa län är redo var är de andra partierna ?

Det har varit en lång och krokigväg där regioner/ län/ landsting/ kommuner med politiska företrädare har att samverka för framtidens administrativa- politiska geografier för optimala funktioner och verksamheter.

Det började redan 2007 med ansvarsutredningen och har just nu ett formellt remissunderlag gällande en eventuell sydsvensk region med Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Det är intressant att konstatera att så gott som alla partier i Kalmar län har detta som ett B-alternativ och mer eller mindre passivt har det visat sig bvara det enda alternativet … eller ?

Just nu pågår ett intensivt arbete inom  och mellan politiken att faktiskt få till en funktionell region med ett utökat Småland som bas. Politik är att vilja , att vilja är att våga att våga är att göra… Visst är det kaxigt att så här på slutspurten sätta ner foten i regionfrågan men det är angeläget, bara döda fiskar flyter med strömmen…

Vi har lyssnat in våra medlemmar, lyssnat in kommuninvånare runt om i länet och även beaktat länets näringsliv som tydligt pekar på vikten av en funktionell Östregion

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=86&grupp=13853&artikel=4428027