Landskap i förändring

DSC_0548

Rädda tallskogen, stoppa landskapsförändringen!

Just nu pågår den största landskapsförändringen i manna minne, utan att någon reflekterar. Det är länets karaktärsskogar av tall, med markbädd av lingon och blåbärsris, som just nu i en rasande takt huggs ner och ersätts med artfattig granplantage.
Grundproblemet: det sätts för mycket gran där det egentligen borde sättas tall
Konsekvenserna kan vi redan ana ur ett ekosystemsperspektiv här i Kalmar län. Den faktiska förlusten av tallskog är nu 11% per år, med förödande konsekvenser för flera arter. Den årliga arealförlusten, blir om det fortsätter i samma takt, ca 80 000ha av länets produktiva skogsmark, om ca 700 000ha. Påverkan slår även på industri och näringsliv som behöver tall och löv i sin produktion.

Orsak till problemet: jakt- och skogsbruket är obalanserat
Jakt- och skogsbruksintresset måste göra gemensam sak. En sund viltstam i balans med skogens ekosystem måste till. För orsaken är högt betestryck från klövvilt, både älg och rådjur som betar på tallen och driver markägarna till att plantera gran. Om fler istället vågade satsa på tall, desto mindre blir trycket på varje plantering och därmed skulle vi återfå sunda slaktvikter på älg. (Idag skjuter vår jägarkår kalvar med ”kriminell slaktvikt” om 42kg, normal slaktvikt borde vara 80kg. Senaste älg inventeringen visar att 44% av den tallskogsmarken, har ställts om till annat trädslag. Ett skogsbruk som bejakar tallskog och inslag löv ger en rikare skog både för naturintresset som för jakt- och skogsbruket.

Balans på viltet och en skog som anpassad för vårt landskap = mera tall helt enkelt!
Värna landskapsbilden, viltet och mångfalden, se allvaret och gör gemensam sak regionalt. Detta är min uppmaning till LRF, Jägarförbundet, Skogsbolagen och Naturskyddsorganisationer som kan göra skillnad och vända utvecklingen. Denna insikt ger jag nu till regionförbundets arbetsutskott och Landshövdingen för beaktande. Till vår hjälp har vi skogsstyrelsens faktaunderlag, dags att göra om och göra rätt.

Akko Karlsson (MP)
Vice ordförande i Regionförbundet med ansvar miljö
Partistyrelseledamot med ansvar Gröna Näringar jakt och viltvård

Även i Barometern och VT

http://www.barometern.se/debatt/radda-tallskogen/
http://www.vt.se/opinion/stoppa-landskapsforandringen-8147518.aspx

Annonser

Trevligt Folk !

trevligtfolk

Västerviks kommunfullmäktige gick på bio i går- en gemensam upplevelse för ett bra och viktigt samtal om integrationspolitik. Se filmen – den sätter dina och andras värderingar i nytt ljus!

Filmen ”Trevligt folk” är en dokumentär som bygger på viljan att göra skillnad och om att vilja leverera till sin bygd och sitt land, tacksamhet och kämparglöd i ett helt ”utan för boxen” sammanhang.

Om filmen : http://tvdags.se/artikel/snotyngda-ogonfransar-och-trevligt-folk-har-ar-forsta-trailern-for-filip-och-fredriks-langfilm

” Som första afrikanska lag någonsin har Somalia precis anmält sig till bandy-VM. De unga spelarna bor dock inte i Somalia. De bor i Borlänge. Och ingen av dem har någonsin stått på ett par skridskor. VM i Sibirien börjar om sex månader. Någon tycks ha tänkt väldigt långt utanför boxen.
Filip & Fredrik presenterar TREVLIGT FOLK är den folkkära duons första film. Filip Hammar och Fredrik Wikingsson har under ett och halvt år följt det alltid inspirerande, ibland hjärtskärande, ibland komiska arbetet med den somaliska spelartruppen från Borlänge och människorna runt omkring dem. Satsningen, med målet att göra laget redo för bandy-VM, kan tyckas galen men görs inte för att den är galen – utan för att hitta gemensam mark, somalier och Borlängebor emellan.

I ett Borlänge där främlingsfientlighet fått fäste följer vi bandysatsningens initiativtagare Patrik Andersson, en färgstark lokalprofil som med lite udda idéer och stort hjärta försöker driva projektet framåt. Samtidigt kämpar lagets förbundskapten Pelle Fosshaug, svensk bandys egen badboy, med sin kanske svåraste uppgift hittills – att träna laget redo för VM. I centrum står spelartruppen, 17 unga män som alla flytt sitt hemland och börjat om. Bredvid dem finns lagledaren Mursal Isa. Alltid klanderfri i lila kostym, alltid på spelarnas sida. Målbilden är tydlig; att gå från noll till någonting. Och att efter sex månader stå på en bandyplan i Sibirien. ”

Särskilt kul att se min partistyrelsekollega Mursal Isa (MP) medverkar. Han har själv gjort resan från Somalia till Sverige och är idag landstingsråd i Borlänge. Allt är möjligt om vi ser människan och lägger bort generella ”sanningar och myter” om varandra som kollektiva grupper.

Själv fick jag reflektera om konceptet med film på fullmäktige i dagens Radio Kalmar, 1.10 min in i nyhetssändningen: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/509102?programid=86

#Västervik #tervligtfolk #Borlänge #mp #akko #fullmäktige

2015- Framtiden är här

okt2014mob 463
Efter intensiva månader med valrörelse, eftervalsorganisering och lite lätt kaos när politisk praxis smular sönder allt vad ”politisk hyfs” innebär är vi alla på banan igen.

Detta har hänt:
14 september- Sverige

”Svenska folket har röstat för ett regeringsskifte och en ny politisk inriktning. En ny regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna står idag redo att axla uppgiften.”

– Sveriges folk gick till valurnorna och markerade slutet på Alliansens blockpolitik, bristande klimat – och miljöansvar samt utförsäljning-och dränering av välfärdstjänster, där klyftor mellan fattig och rik, friska och sjuka, stad och landsbygd har ökat.


3Oktober- Stockholm

”Det är denna regerings fasta vilja att Sverige ska vara en global förebild, i vår utveckling, vår jämlikhet och vårt ledarskap i klimatomställningen. Ett land som kännetecknas av människors lika värde, självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra.
Vi vet att det är nödvändigt. Vi vet att det är möjligt. Och med denna vilja är vi beredda att samla Sverige.”
– Stefan Löven(S) Statsminister

Ny regering, för första gången någonsin bildas en röd- grön regering. Miljöpartiet får 6 stycken strategiska ministerposter och vice statsministerposten. Jag hade det stora nöjet att vara på plats i riksdagshuset när statsminister Stefan Löven (S) höll sin regeringsförklaring- historiskt tal med solidaritet, klimatfrågan miljö, feminism och hållbarhet som viktiga ledord. Sällan har jag känt stundens historiska vingslag som då.
Lägg upp detta dokument i din hårddisk- det gör skillnad !http://www.regeringen.se/sb/d/18348/a/247120


Budget kaos

Det verktyg landetsregering har att arbeta med är naturligtvis sin politiska agenda men för praktiskt utförande behövs medel och en budget som fullföljer de politiska intentionerna. När SD aktivt fällde regeringens budget tillsammans med en konstig allianspakt skapades kaos pga att man där och då frångick politisk praxis när man aktivt stöder annans budget istället för att lägga ner sina röster.
Det finns lagar och regler och så finns det hyfs- här frångick man det senare från SD och säger en del om den politiska ”icke” skolningen partiet står för. Kombinationen till ett gäng bittra allianspartiers lust att fortsätta regera omöjliggjorde konstruktiva lösningar … Avisering för nyval den 22 mars- alla känner sig trötta och besvikna…

Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. En bred uppslutning kring migrationspolitiken är en styrka för vårt land.

Ur regeringsförklaringen 2014
”Alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Mottagandet förstärks med ytterligare resurser till SFI och möjligheter för nyanlända att sin utbildning.
Överenskommelsen om migrationspolitiken ligger fast. Breda uppgörelser i riksdagen inom migrationspolitiken kommer att eftersträvas. Sverige ska verka inom EU för att skapa fler lagliga vägar för att söka asyl inom unionen samt för att öka mottagandet av kvotflyktingar i andra länder. Fler av EU:s medlemsstater ska ta ansvar för flyktingmottagandet.
Fler utlandsfödda svenskar ska komma snabbt in i arbete. Alla steg i mottagandet ska syfta till att hitta jobb. Ett nationellt och permanent finansierat system för validering införs. Fler ska få hjälp om de blivit diskriminerade.
Idén att bedriva en integrationspolitik som är skild från jobb-, utbildnings- och välfärdspolitik är föråldrad. Integrationsministern avskaffas. Vägen in i Sverige – och rätten till jobb och välfärd – är en angelägenhet för alla.”


Decemberöverenskommelsen

När vägsände var nådd- kom parterna till förhandlingsbordet och ”decemberöverenskommelsen” blir en historisk överenskommelse för stabilitet i rikspolitik och regerande. Extra val avlyst och vi kavlar upp ärmarna för att äntligen få jobba med sakpolitik i regering , i kommuner på regional och landstingsnivå-

Året är 2015 framtiden är här med utmaningar och möjligheter se Fridolins partiledartal i kammaren
http://www.svtplay.se/klipp/2602028/gustav-fridolins-anforande-pa-partiledardebatten

God fortsättning – Sverigevänner – Världsmedborgare – vi är alla lika men olika !

#miljöpartiet #mp #Akko #politik #regering #Löven #Miljö #Klimat #Regeringsförklaring #Ansvar #Decemberöverenskommelse

Valspecial: Den bortglömda fiskepolitiken

Valspecial: Den bortglömda fiskepolitiken

Angeläget !

Savethebaltic.com

Vilka partier satsar på fiskepolitiken? Johan Bohlin vid Uppsala universitet har undersökt saken. Slutsatsen är att miljöpartiet, vänsterpartiet och folkpartiet för den tydligaste och mest seriösa fiskepolitiken, medan moderaterna och socialdemokraterna utan tvekan har ”fokus på annat håll”.

http://supermiljobloggen.se/kolumn/2014/09/valspecial-den-bortglomda-fiskepolitiken

Vad är Fiskepolitik?

I politiska sammanhang faller jordens alla hav, dess invånare, och vår politiska hållning gentemot dem under banderollen fiskepolitik. Detta inkluderar alltså inte bara själva fiskeindustrin, som det något vaga namnet antyder, utan också klimatpolitik och hållbar utveckling som berör marina miljöer i sin helhet. Att människans inverkan på klimatet är enorm har bevisats. Den hos allmänheten bristande medvetenheten om marina miljöer och det nästintill obefintliga utrymme som ges i media till fiskepolitiken gör att de flesta inte vet hur allvarlig situationen är. Medan det idag är väl känt, och talas flitigt om, att köttindustrin är en stor miljöbov, eller att genmodifierade och hårt besprutade grödor konkurrerar ut ekologiska…

View original post 2 190 fler ord

48 timmar

twibbon

mp_alltgront_affisch

IMG_2542
Din röst gör skillnad!

”Jag har ambitioner, som söker ditt förtroende att driva i en ny regering och i riksdagen. Jag vet att man måste samarbeta och söka lösningar tillsammans med andra. Det ekonomiska utrymmet är begränsat. Jag vill inte lämna över vare sig ekologisk eller ekonomisk skuld till kommande generationer. Reformer måste alltid bygga på samarbete och på ansvar för såväl ekonomi som miljö ”
Akko
#mp #val #regering #riksdag #samarbete #miljö #ansvar #akko

Klimatutmaningar och vallöften och ansvar !

De extrema skyfall, översvämningar och värmeperioder som Sverige har drabbats av i sommar är exempel på katastrofer som vi kommer att få ser ännu mer av i ett varmare klimat.

Kostnaden för att rusta Sverige mot klimatförändringarna uppgår till 100–245 miljarder. Men om Sverige inte börjar agera nu kan kostnaden bli långt mycket högre.
Trots mer och mer extremväder har Alliansen konsekvent undvikit att dra paralleller till klimatförändringarna. Alliansen saknar både resurser och strategi för att rusta Sverige mot klimatförändringarna. Alliansen har heller ingen politik för att Sverige ska ta klimatansvar och minska utsläppen till hållbara nivåer.

Miljöpartiets politik fokuserar på att rusta samhället mot extremväder och att minska klimatutsläppen till hållbara nivåer.

Mot bakgrund av de klimatrelaterade extremväder som dominerat under sommaren kommer Miljöpartiet att lägga om delar av valkampanjen, och tydligare lyfta fram de effekter av ett varmare klimat som nu ser.

Vi utmanar Fredrik Reinfeldt på en valdebatt om klimathotet. Var som helst, och när som helst.

Det är välkommet för att faktiskt jobba med förebyggande och främjande budgetinvesteringar för att rusta landet mot extremväder samtidigt driva aktiv politik som ställerom klimatstörande utsläpp till hållbarhet med bla hundra procent förnyelsebart osv I Västerviks kommun har fullmäktiges majoritet röstat ner vårat förslag om att avsätta en miljö och klimatbudget… flera år i rad … säger en del om insikterna…
#mp #val #klimat #riksdag #utmaning #extremväder

Val val val val 2014 – gröna till riksdagen även från Kalmar län!

mp
Valveckor

Nu är det knappt en månad kvar till valdagen och vi är många som är ute i landet och länet för att möta väljare och varandra i politiska samtal. I dag refererar tidningen Barometern om opinionsläget i Kalmar län;
#http://www.barometern.se/supervalar/m-tappar-var-tredje-valjare-i-kalmar-lan(4412908).gm
Och bloggare reflekterar på temat olika majoriteter;
#http://www.hogbergstankar.se/2010/08/20/nar-sanninngen-kommer-ikapp/

AkkoStefan
Som tidigare aviserat är jag jättestolt att i gröna laget lyfta gröna framgångar från mandatperioden från landstinget och avtryck i regional och kommunalpolitiken. Självklart är det superspännande att se vem av oss gröna toppkandidater ni väljare vill se som representant i Riksdagen!

Till er tjänst hälsar jag som under paraplyt ”Klimat och Miljöfrågor driver 3+1 frågor i mitt valkampanjande
1- Energipolitik 100% förnyelsebart utan kärnkraft
2-Gröna näringar – friska jordar – bra mat och lokala förädlingsvärden för levande bygder och mångfald i kulturlandskapet
3- Renare Östersjön liksom levande vatten i form av vattendrag och sjöar
+1 KULTUR denna viktiga livskrydda i livet !

#Miljö #val #akko #Riksdag #energi #grönanäringar #östersjön #kultur