Skydda tamboskap och husdjur

Hjortedvargen
Debatt Rovdjurspolitik

Att öka tryggheten för näringar och ägare av tamboskap i områden där det finns varg och andra rovdjur är en betydligt mer angelägen politik än att debattera rovdjurens vara eller icke vara!

Den allmänna jakt på varg som pågått den senaste tiden har föranletts av en debatt som sedan många år är polariserad. Tyvärr har delar av de senaste årens rovdjurspolitik bidragit till att förstärka intressekonflikten då den i första hand tagit avstamp i jakten och hur många vargar som skall skjutas var och när. Istället måste vi vända frågeställningen till att handla om hur vi kan minimera de konflikter som uppstår när människa och varg lever i samma område.

Miljöpartiet tar frågorna kring konflikter mellan rovdjur och rennäring, tamdjurshållning och hot mot husdjur på största allvar. Vi anser att mer resurser bör läggas på att förebygga viltangrepp. Vi vill öka ersättningarna och se till att fler som vill får möjlighet att upprätta rovdjursstängsel. Att öka tryggheten för näringar och ägare av tamboskap i områden där det finns varg och andra rovdjur är en betydligt mer angelägen politik än att debattera rovdjurens vara eller icke vara.

I den mån jakten präglar diskussionen inom rovdjurspolitiken bör fokus vara att rikta jakten mot vargar som gjort skada. Med ett ökat antal vargar är det naturligt att det bör bli lättare att få tillstånd för skyddsjakt. Jakt som riktas mot de vargar som angriper tamdjur kan bidra till att angreppen minskar. Färre tamdjursangrepp kan leda till ökad acceptansen för vargen samtidigt som allmänhetens acceptans för jakten ökar. En utökning och utveckling av nya former för sådan jakt tror vi kan vara en framkomlig väg för att komma ifrån de alltmer polariserande konflikter som präglat vargdebatten de senaste åren.

Det ger oss också möjlighet att i den fortsatta utformningen av rovdjurspolitiken ha som utgångspunkt att vargen och de andra rovdjur som finns i Sverige är en del av vår natur. Bedömningen av vad som är ett livskraftigt bestånd av varg bör göras av expertmyndigheter och bred forskning istället för politiserande beslut sprungna ur en polariserad debatt.

På så sätt kan vi också få ordning och reda bland reglerna för vargförvaltning. I längden är det ingen som gynnas av beslut med oklar rättslig status som tas fram och tillbaka i sista minuten. Turerna kring vargjakten i Värmland och Örebro är ett tydligt exempel på det. Först stoppades jakten med en dags varsel av förvaltningsrätten. Det är, oavsett åsikt om licensjakt på varg, inte ett acceptabelt förfarande för de personer som anpassat och planerat inför den jakt som aviserats tillåten. Kort därpå hävde kammarrätten beslutet varpå EU kommissionen inte var sen med att kritisera den jakt som pågår.

Med en rovdjurspolitik som utgår ifrån att tamboskap och husdjur ska skyddas och med fokus på biologisk mångfald kan vi hoppas på en mer sansad debatt. Förhoppningsvis kan vi också slippa den turbulens som turerna kring vargjakten präglats av de senaste åren.

Akko Karlsson (MP)
Partistyrelsen ansvarig för Gröna Näringar samt Jakt och Viltvård

Emma Nohrén (MP)
Riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson

Stina Bergström (MP)
Riksdagsledamot Värmland och miljöpolitisk talesperson

Annonser

Vargar på fullmäktige

Västervik

Västervik

I dag kör vi Ungdomsfullmäktige i Västerviks kommun – det är 11e gången vi kombinerar detta med skolorna.
Det är super kul inte minst de samtal vid rundabord som görs mellan politiker och elever, det berikar inte minst för de politiker som inte har ungdomar själva i sin närhet.

Kolla gärna webbsändningen av KF på : http://www.vastervik.se/templates/VVKommun_Page.aspx?id=8520

Inte helt förvånande är det frågor om effekter av skolbesparingar, skolmaten och kollektivtrafiken som kommer upp på agendan.

Jag är särskilt glad att ett par tjejer på Åbyskolan tagit initiativ till att även skriva ett medborgarförslag till Fullmäktige. Just att delta påriktigt i samhällsbyggandet är en viktig del av demokratin. Just denna rör deras arbetsmiljö nämligen skolans toaletter och behovet att hålla dem fräscha- angeläget helt klart. Tänker på hela Åbyskolan som ju behöver en total make over- det är en energislukande tämligen nedgången ”barackmodell” byggd för att hålla ca 10-15 år… det var i början på 1970 talet by the way…

Tänker på en del politiker som trodde att KF skulle bli nertyngda av medborgarförslag när demokratiberedningen föreslog denna utökade form av medborgardeltagande i kommunpolitiken…

Varg!
Kanske kan unga uppleva oss som vargar som fullkomligt kastar oss över unga som så väl behövs i politiken, många av er är påväg vidare ut i landet och världen för vidare studier, många kommer att stanna kvar och vara en stor del av vår framtid- känn er inte avskräckta av detta intresse utan stärkta av att ni är betydelsefulla !!

Varg 2- ett medborgarförslag yrkar på att Västerviks kommun skall utse sig till ” Varg fri kommun”- jag delar inte den uppfattningen. Och funderar på arter som kommer och går oftast pga människans etableringar, miljöstörningar eller iver att optimera sin egennytta… Ofta vill vi att rovdjur kan väl va någon annan stans långt borta så inte just jag störs eller ??

Tänk nu vad som hänt med dessa Vildsvin som likt råttor förökat sig i våra bygder… Det är bara varg som rovdjur rår på att slå ett Vildsvin. Även om en ilsken galt även är otäck för en hungrig varg..

Mer om rovdjurspolitik:
http://www.regeringen.se/sb/d/10364