Omställning ger jobb

Economic energy forum

Economic energy forum

Förnybar energi skapar jobb

Folkpartiet är idag det parti som blockerar en långsiktig och tvärpolitisk agenda för 100% förnyelsebar energipolitik i Sverige. Folkpartiet tycks helt ha missat att det är förnybar energi som skapar flest nya jobb i Europa. Bara inom vindkraftsbranschen beräknas det skapas minst 500 000 nya jobb inom EU till år 2020. Frågan är hur många av dem som ska attraheras till Sverige när Regeringspartierna fegar ut med en svag kärnkraftskramande och osäker energipolitik?!

Marknaden förtjänar långsiktiga spelregler men regeringspartierna och framförallt Centerpartiet har svikit sin väljarkår och sitt ledarskap för Svensk bioenergi och teknikutveckling för 100% förnyelsebar energiproduktion.

Miljöpartiet har sträckt ut en överbryggande hand för att skapa tvärpolitisk samsyn kring svensk energipolitik då det redan idag finns en tydlig majoritet i riksdagen om 100% förnyelsebart och utfasning av kärnkraften. Centern hunsas dock till lydnad inom Alliansen med Folkpartiet som det stora oket runt halsen. Lise Nordin ställer nu en interpellation till Miljöministern Lena Ek (C) och begär ett tilläggsuppdrag för Energimyndigheten om utredning för 100% förnyelsebar energistrategi:
Läs mer på: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Utredning-om-100–fornybar-en_H010204/

Med Regeringens Kärnkraftspolitik haltar etableringen av förnyelsebart i Sverige , och med en
uppgraderin/ utbygd kärnkraftspark skulle vi direkt drabbas av mer långlivat avfall som kostar både tid pengar på ett energislag som inte är modernt för människa och miljö.

I Värlen utanför Sverige är det förnybart som växer snabbast,där blir försöken att bygga ny kärnkraft allt mer avskräckande. I Europa pågår endast två försök; i Finland och Frankrike. Finland avskräcker med en prislapp som galopperar ( mer än dubbelt så dyrt mot planen) Det är enbart med stora statliga subventioner som kärnkraft kan konkurrera med förnybart vad gäller utbyggnadstakt och pris.

Mot regeringens otydliga besked har Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i riksdagen krävt att Sverige likt Danmark antar målet om 100 procent förnybar energi.

Energimyndighetens egen generaldirektör Erik Brandsma sa nyligen i tidningen Energivärlden: ”Vi arbetar för ett hållbart energisystem, och jag tycker faktiskt inte att kärnkraft är en del av ett sådant system. I stället är det förnybara energislag som måste växa i framtidens energisystem.”

I dag skriver Lise Nordin (MP) Riksdagssledamot och energitalesperson tillsammans med
kommunalrådet Roger Persson (MP) i Gävle en debattartikel om energiomställningens jobbeffekter.

Läs mer :
http://gd.se/ledare/debatt/1.5488304-fornybar-energi-skapar-jobb?fb_action_ids=10151262083483387&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

http://www.mp.se

Annonser

Tänk smått tillsammans för hållbar regionbildning

 

Ovan är ett utkast på
möjlig ny regionkarta för Sverige efter 2014 enligt rapporten:

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/samhallsorganisation/regionfragan/publikationer_regionfragan/lagesrapport-regionfragan

Ett Stor- Småland – för kraften tillsammans!

 Tillväxt går igen som ett mantra när det nu talas storregionbildning runt om i landet- men tillväxt i sig är ett ”luddbegrepp” när man ska diskutera framtida regionbildning. Vinnare i en framtid är de som först klarar av utmaningen att ställa om samhälle och företag till ett klimat- och miljöneutralt brukande.  Det är inte mängden genererade pengar som är måttet på framgång utan snarare förmågan till att färdas väl i sin verksamhet oavsett du är politiker, företagare eller offentlig verksamhet. Färdas väl och må väl under färden ett välfärdsmått för att kunna lämna över goda livsförutsättningar till kommande generationer.

Systemvillkoren: hur vi klarar försörjningsbasen, infrastruktur, hälsovård och  jobb, energi, livsmedels produktion utan att såga av den gren vi  sitter på?

Personligen ser jag en regionkarta som baserar sig på landskapen med  kust och inland: Östergötland, Småland+ Öland, Blekinge. Orsaken är helt enkelt att jag ser det som bästa konceptet för hållbar utveckling ( socialt- ekologiskt- ekonomiskt) . Människors identitet och utveckling i en sådan region finns , vi-andan är viktig  både för individ och samhälle och företag. Det vore oansvarigt att kasta bort den tillit som följer och besjälar i området- den öppna kusten som välkomnar andra och ger möjligheter att ta sig ut i världen, landskapet som är en fantastisk livsmiljö med kreativt utrymme för  nuvarande såväl historiska som framtida innovatörer och kulturpersonligheter. Kopplingen inland till kust i en rund social struktur berikar möjligheterna också att koppla ihop den så bristande infrastrukturen tvärs igenom landet från östkust till västkust.

 Förutsättningarna att skapa en hållbar region i ett runt ”stor Småland” är fantastiskt. Vi har  ”trippel helixfaktor” så det räcker till med tre universitet/ högskolor i form av hållbarhetsprofilerade BTH ( Blekinge Tekniska Högskola) Linneuniversitetet och så Linköpings Universitet. Företagen i denna region är profilerade på energiproduktion, miljöteknik, design och träproduktion och livsmedel ( gröna näringar) och fantastisk kulturkraft/ besöksnäring jämte alla inom service och konsultbrancherna. Där det offentliga har en rad samverkan inte minst genom befintliga och Sjukvårdsregionerna.

Östersjön förenar oss alla genom de vattendrag som likt ett blodomlopp passerar genom våra kommuner  och sjöar för att så småningom mynna ut och förena oss i östersjön med våra grannar på andra sidan. Våra Hamnar från Norrköping, Västervik, Oskarshamn, Mönsterås, Kalmar och Karlskrona är viktiga i utbytet med människor och produkter.

Allt för sällan talas om våra framgångsrika resurser, kompetenser och möjligheter. Det talas ofta som ett lågbudget ”Bonde söker fru” koncept där ska hetsa fram relationer inför publik. Det är enklare än så, alla dessa landskap i vårt ”Stor Småland” har långsamverkan inte minst inom sjukvårdsregional samverkan. Utbildningarna lika så krönt med Linneuniversitetet och samverkan med Linköping och Blekinge. Området är också ”besjälat” med en kombination av ”andlig omsorg” via Växjö och Linköpings kyrkostift som snarare förenar än delar.

I hetsjakten på vem tar vem ser vi hur de fysiska kärleksförklaringarna haglar ( läs geografiska)

Kalmar driver en linje där man vill  ingå i ett ”tvångsgifta” och gå i säng med en storpatron i Söder för att komma åt resurser eller sammanhang som om man inte kan umgås med folk utanför äktenskapliga familjen, pliktskyldigt har man ändrat personuppställningen i Skåne för att var en mer attraktiv part mot den tidigare arrogante klanfadern. Risken är att godset glufsar  i sig ”backstugesittarna” i gränsbygderna likt ett ormens väg över Helleberget… Eller att man blir ett gisslan i ett stort harem- redan nu har Skåne aviserat att bröllop blir det först 2019- och bruden hinner bli både gammal och grå innan det vankas familjelycka… om det då blir av.

 I Norr vill Västervik vara nära sin partner och lutar sig tryggt mot kusinen Östergötland trots deras tidigare oengagerade intresse ( men som nu gett morgongåva i form av ett par järnvägsmiljoner till Tjust och Stångådalsbanan).  Frågan är om det är lyster som bländar eller om känslorna är äkta- för det krävs mer än en för fylla dansgolvet så man inte blir en panelhöna? Att bara växa med närmaste släkten har ju dessutom vissa genetiska risker över tid…

Jag tror mer på platonisk kärlek i de här sammanhangen.. (platonisk kärlek endast för att beskriva en icke erotisk form av kärlek. Det sammankopplas alltså numera med djup vänskap mellan människor oavsett kön och i detta sammanhang även bemärkelsen geografi)

För  jag ser tämligen oromantiskt på regionförstoring– det är en administrativ poäng men för mej ser jag till regionens bärkraft över tid. Då tror jag inte på att skapa förorter till redan urbana regioner utan då ser jag kraften att gå före och bygga på systemvillkorsbaserad logik och den drivkraft som det ger både för människa och miljö. Det är stort att våga vara liten- men det är större att vara små tillsammans och med det bilda resurshållig utveckling och framgång.

Det skulle skapa en stark kulturidentitet med kärleken till naturen skärgård som skog och de kulturlanskap som genom hävd producerar både mat och energi/ drivmedel. Det är en vårdande , värnande och välkomnande region som skulle stå sig väl både över tid och rum- hit vill människor komma på besök och för boetablering, här finns livskvalitet! Här finns kulturkraft som är fantastisk inom alla konstformer och uttryck.Här finns det platsideologi  med omvärldsrelationer som också ger företag möjlighet att växa och utvecklas med starka varumärken.

Grön rehabilitering, Ekoturism, tjänste och serviceföretagande är en stor potential för näring i en region som denna Stor småland skulle  kunna erbjuda. En region  utan GMO baserad på kvalitativa livsmedel med hög förädling en självklar styrka för våra gröna näringar inom jordbruk och fiske.

Som alltid  med administration är det en geografisk verkstad som måste klara av och förutsätts samverka och medverka över geografikartorna och nationsgränserna. Jag ser med tillförsikt fram emot en regionprocess som är stolt ochh ödmjuk och ser längre än till nästa mandatperiod.

Jaget och laget måste tänka längre än sitt egenintresse man måste tänka hållbart.

Tänk  stort om ”smått tillsammans” för långsiktig bärkraft det är ett vinnarkoncept över tid och rum!

Inom mitt parti pågår arbetet med att identifiera framtida regioner, frågan ligger hos våra kommunpolitiker och kommer upp till regionaltbeslut under sept/ oktober. Som regionalpolitiker kommer jag företräda dem enligt majoritetsbeslut men jag är tydlig på min positionering i denna fråga för läsare, medlemmar och kommuninvånare runt om i Kalmar län.

Bisamhälle är ett bra exempel på hur smått samverkar i en störe enhet tillsammans inom ett begränsat geografiskt område och är ca 25 000 invintrade individer halva året och blir ca 100 000 under sommartiden- avkastningen är god med klimatsmarta produkter som när inte tär på människa och miljö.  Bin som flitiga smarta individer som blir starka tillsammans precis som vårt stor-småland med all säsongsbaserad besöksnäring men stabil livskraftig åretom bas. När ett Bisamhälle överexpanderar blir för många haverera det och skapar konfliketr,  en kamp på liv och död mellan ” högsta hönset” och dess konkurrenter. I bästa fall  brister samhället genom svärmning och hälften av gruppen lämnar platsen för att ”starta eget”….

Storleken / mängden har betydelse för hur väl man kan upprätthålla tillit till varandra utan destruktiva konflikter…

Akko Karlsson / vice ordföarnde regionförbundet Kalmar län (MP)

Regionalt språkrör , Partistyrelseledamot MP

Läs mer om olika slutsatser på : http://greenjessica.wordpress.com/2011/08/23/en-sydsvensk-region/

Medvind för mötesplats

Vi (Regionförbundet mfl) har just genomfört två välbesökta vindkrafts dagar i Kalmar för 8e året i rad.  Det är idag en etablerad mötesplats för politiken, tjänstemän, branschen och myndigheter uppdraget är Nationellt och genomförs i samverkan med Regionförbundet i Kalmar län. I år var temat ALLAS VIND !

Vindkraftsintresset ökar ständigt i Sverige. Så även antalet deltagare i Nationella Vindkraftkonferensen. Vid första konferensen 2003 deltog ca 42 personer. Sju år senare slog 2010 rekord med hela 420 deltagare från branschens alla hörn i år var det 350 deltagare anmälda plus utställare.

Arrangör: Konferensen arrangeras i samarbete med: Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Svensk Vindkraftsförening.

Och visst är det medvind för vindkraften !!  Läs : http://www.natverketforvindbruk.se/sv/Aktuellt/Nyheter/

Under dessa två dagar 48 timmar bygdes enligt aktuell statistik 2 vindkraftverk i Sverige och samtidigt 48 stycken i Kina…

Sverige är medeleffekten per vindkraftverk 2 MW, vilket är ganska blygsamt i jämförelse med omvärlden. I Europa finns flera verk med effekter på 5-6 MW. Ett företag i USA bygger en prototyp av vad som kommer att bli en av världens största havsbaserade vindkraftverk. Verket kommer att ha en effekt på 7,5 MW och är beställt av ett brittiskt företag.

Nytt rekordår för vindkraften

Produktionen av el från vindkraft har ökat med 78 procent sedan 2008. Under 2010 installerades 583 MW vindkraft fördelat på 314 vindkraftverk.
I  dag finns 1661 vindkraftverk i Sverige med en installerad effekt på 2 028 MW. Skåne toppar statistiken, både om man ser till installerad effekt och produktion, följt av Västra Götaland och Jämtland. Jämtland har passerat fem län på lista från föregående år. I Västerbotten och Dalarna har också en kraftig ökning av vindkraft skett under år 2010. I Västerbotten byggdes 46 nya vindkraftverk med en installerad effekt på 89,8 MW och i Dalarna byggdes 19 vindkraftverk med 36,8 MW. Uppgifterna kommer från Energimyndighetens rapport ”Vindkraftstatistik 2010″.

Energimyndigheten är för övrigt medarrangör och särskilt uppskattat är att Tomas Kåberger, Generaldirektör för dito närvarande båda dagarna och gjorde en emenent summering av dagarna.  

http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Nyhetsarkiv-2008/GD-Tomas-Kaberger-tror-pa-uppsving-for-svenska-energiteknikforetag/

Själv skickade jag med det faktum att Kalmar län genererar lönsamma nyföretag på 3 år vid insatt riskkapital ( som är en brist) medan man i Stockholms regionen mäter upp till 17 år innan företag med riskkapital bär sig. Måste vara en lätt mattematik  för investerings Sverige- stasa på förnyelsebart branschen och service i Kalmar län !

 Regionförbundet har gjort studien som följer företagens lönsamhet över tid i Kalmar län:  www. kalmar.regionforbund.se

 

Moderator på konferensen var : Mattias Goldmann som med intressanta samtalsfrågor gjorde årets konferens till ett rent nöje att lyssna in. Ett nytt grepp i år var att föra samtal på scenen, ett av de mer roande och tankvärda samtalen rörde just begreppet estetik- landskapet och vindkraften. Man kan konstatera många olika aspekter som alltid ligger det i betraktarens öga att tolka sin upplevelse av en siluett med eller utan vindkraftverk.

”Vindkraften är det mest spännande som händer i Energisverige nu, med en enorm potential och mängder av spännande aktörer. Därför är jag mycket glad att få vara med på Nationella Vindkraftkonferensen – visst ses vi?”

Mattias Goldmann känner vi som miljödebattör framför allt på bil- och transportsidan. Men han har länge varit engagerad för mer vindkraft, och förhandlade redan i slutet av nittiotalet fram dåtidens vindkraftuppgörelse mellan socialdemokraterna och miljöpartiet. Han är nyss hemkommen från Kenya, där han bl.a.  arbetat med att finansiera vindkraftprojekt i östra och södra Afrika, för att sälja på utsläppshandeln och den vägen bidra både till bättre klimat och fattigdomsbekämpning. Mattias är 39 år, pr-konsult med egen firma efter att tidigare bl.a. vunnit Årets Byrå tre år i rad. Han har figurerat på topplistorna över mest inflytelserika personer inom Miljö- och Energisverige, utsågs en gång i tiden till Årets Framtidspolitiker och blev 1993 skånsk mästare i hockeyspel.

Läs även mer om förnyelsebar energi på SERO : http://www.sero.se/

Läs även : http://www.klt.nu/index.php?placid=26&parent=1&id=6495

Radio Kalmar : http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=4499958