Flygande planer – hållbarheten var är den ?

Med den moderatledda, tillika centerstödda alliansregeringen har takten på de klimatpolitiska åtgärderna i Sverige klingat av.

Vi känner  stor oro inför den nya kollektivtrafiklagen!

I dagarna presenterades en rapport från German Watch och Climate Action Network som tydligt visar att Sverige tappar på den internationella klimatrankingen, från plats 10 till 34 under alliansens tid vid makten. Det saknas uppenbarligen både vilja och förmåga att införa och leverera klimatstyrande åtgärder för att minska utsläppen.
Miljöpartiet har under lång tid, utan att få gehör, pekat på åtgärder som skulle vara klimatsmarta och samtidigt generera mervärde i form av nya jobb. Bristen på järnvägstransporter är den senaste i en lång rad indikatorer som sänker Sveriges klimat- och miljöranking. Nedläggning av järnvägtransporter i Sverige hamnar nu på vägarna i stället och orsaken går att direkt härleda till regeringens höjda banavgifter, avreglering av terminaler och ovilja att seriöst satsa på järnvägens underhåll och utbyggnad. Detta drabbar menligt våra företag och medborgares möjligheter att göra klimatsmarta val för sin verksamhet i sin vardag.
Sjöfarten är en viktig del för ett kustlän som vårt, men även här brister engagemanget från regeringen. Krav på minskad svavelhalt i bränslet kommer sannolikt att ställas internationellt 2015. Att vidta åtgärder mot långtradartrafiksutsläpp så att inte kraven på sjöfarten leder till konkurrensnackdelar för sjöfarten vore prioriterat om man vill styra utvecklingen klimatsmart. Att framtidens sjöfart kommer att vilja ha biogasdrivmedel är en tydlig signal – våra hamnar i länet kommer att kunna vara pionjärer för att erbjuda tankning av gas – om gasproducenter finns förstås . Att växla upp samhällsomställningen till 100 procent förnyelsebart med EU-medel och riktade projekt ger samhället och näringslivet vinster utöver kapital. Det handlar om image, profilering och kompetens som vårt län har klara för­- delar av nationellt och internationellt.
Som miljöpartister känner vi stor oro inför den nya kollektivtrafiklagen. Lagen innebär att det står företag fritt att etablera kommersiell kollektivtrafik. är en omvänd ”Robin Hood-politik” där man kan plocka russinen ur kakan och lämna lågtrafikerad landsbygd där hän. Vi vill ta ett aktivt ansvar för kollektivtrafiken med noder av olika trafikslag som samverkar för att företag och människor ska kunna resa klimatsmart med bästa bränsle sett ur produktion och hållbarhet. Miljöpartiet i Kalmar län tar aktivt miljö- och klimatansvar när vi prioriterar kollektivtrafikuppdraget till just väg och järnväg som lagen säger och det miljömål för fossilbränslefri kollektivtrafik i Kalmar län 2020.
Flygplatser kan inte underskottsfinansieras av det kapital som öronmärkts för en fungerande regional infrastruktur för kollektivresande. Det handlar inte om att lägga ner flygplatser utan det handlar om att hushålla klimatsmart med gemensamma medel och det står vi för. Vi hoppas att Johan Persson och hans kompisar i Kalmar inte dras med i det blå och alliansregeringens negativa spiral av kontraproduktiva miljö och klimatåtgärder. Det vore synd på en rödgrön framgångsresa för innovation, hållbar utveckling och entreprenörskap som baserar sig på värderingar om att förorenaren betalar och samhället har ett ansvar att gå före i omställning för människa och miljö.

Akko Karlsson – regionalt språkrör, Västervik

Lisa Wanneby – regionalt språkrör, Oskarshamn

http://www.barometern.se/reagera/debatt/flygande-planer-for-hallbar-framtid(3179940).gm

Annonser

3 thoughts on “Flygande planer – hållbarheten var är den ?

 1. Det är humor att se någon som är benhård motståndare till kärnkraft åberopa Hållbar Utveckling… humor på ett tragikomiskt sätt eftersom hon inte tycks ha greppat att en avveckling av kärnkraft och ett stopp mot vidareutveckling av kärnkraft är ett brott mot Hållbar Utveckling så som vi till och med inkluderat den i svensk grundlag sedan snart 10 år tillbaks.

 2. Yepp Michael- uran är en ändlig resurs, kärnkraft en stor riskhantering, avfallet är övertid oförsvarbart …

  Vi måste jobba med ekosystemen inte mot dem

  • Åh Akko… vad jag gillar dig, för du ger mig alla argument jag behöver. 🙂

   Du säger ”Uran är en ändlig resurs”… så du säger alltså att detta är något som faktiskt kan läggas till människans resurspool… och därmed en del av Hållbar Utveckling.

   Vidareutvecklad kärnkraft utökar den här resursen med en faktor som räknas i över 100 gånger. Hållbar Utveckling…

   Du klagar på det avfall som redan existerar. Med vidareutvecklad kraft kan vi göra så att nästan 3000 generationer slipper sitta barnvakt åt avfallet. De slipper då dessutom plutonium och utarmat uran. Hållbar Utveckling.

   Tack Akko… för att du så väl motiverar kärnkraften åt mig. 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s