2018

2018

Nytt år och återkomst till bloggen,  det händer ju saker varje dag både globalt och lokalt .

2018 är valår här hemma i Sverige , vi kan se tillbaka på en utmanande mandatperiod i regering med allt vad det innebär.  Vi kan konstatera att gröna behövs för att dra klimat och miljöarbetet framåt. På regionala planet har vi nöjet med framgångsrikt grönt samarbete i både landsting och region vilket ger förutsättningar för avtryck.

Visste Ni tex att vi i landstinget har energikrav om 50kwh/kvm när vi upphandlar för byggnation.. Energismart och sparar pengar på driften över 100miljoner sedan vi gröna satt fokus på klimat/miljö som offentlig aktör -Stolt !

Som Vice ordförande i Regionförbundet i Kalmar län har jag haft nöjet att vara ordf i vårt internationella samarbete i Östersjöregionen Euro Region Baltic (ERB) under 2017. Ett viktigt arbete inte minst på tema vattenförsörjning i klimatförändringarnas spår.. extremväder med ömsom torka ömsom översvämningar sätte samhällen på prov…

Jag har även nöjet att vara ordförande i länets klimatkommission i länet och särskilt roligt att vår nya landshövding Thomas Carlzon har visat stort engagemang för detta arbete . 2017 års solrospris gick till Jägareförbundet för klimatsmart kött och som en av våra största forskningsassistenter i fält som följer skogens och viltets förändringar i klimatförändringarnas spår, ett arbete som många inte ser. Även Lasse med familj, på Saxnäs camping -Öland , blev prisad för aktiva klimatåtgärder på tema vatten när de ställde om till havsvatten istället för det bristande dricksvattnet till poker och toaletter .

På kommunalnivå har vi ett samarbete mellan S, C och MP och i den rollen är jag förste vice i Miljö och byggnadsnämnden. En del i omställningen är att vi nu har avgiftsbefriat bygglovsavgiften för solceller på privata tak  , 100% förnyelsebart är målet och solen bidrar onekligen till att nå de målen utveckligen går framåt check ! På förekommen orsak deltar jag dock aldrig i ärenden som berör Västrviks Bostads AB .. Se nedan ..

Stor omställning är det att vara åt på deltid på jobbet på Västerviks Bostads AB, med den fantastiska uppgiften att vara verksamhetschef på Västerviks Teater och Konferens Med tre fantastiska medarbetare och en stadsteater som erbjuder något för alla , kultur berikar tankar och människor 😉

Återkommer med en summering om varför det blev paus och vad framtiden har i sitt sköte 😉

 

#akkomp #regionförbundetkalmarlän #klimatkommissionen #jägareförbundet #ERB #MP #klimat #miljö #Västervik #Solel #landstingetkalmarlän

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser

Vatten och gröna jobb eller hugga i sten…

Öppet brev till riksdagsbänken Kalmar län och vår regeringskollegor i Socialdemokraterna i synnerhet.

bland (6)

Vatten, gröna jobb eller hugga i sten?

Öppet brev till riksdagsledamöter från Kalmar län och då särskilt till våra regeringskollegor i Socialdemokraterna. Ska ett av Sveriges mest unika och skyddsvärda naturområden förvandlas till ett kalkbrott? Eller ska områdets natur bevaras och användas för att stärka den växande turismnäringen och säkra vattenförsörjningen på Norra Gotland? Det är kärnfrågan i diskussionen om den riksbekanta Ojnareskogen på Gotland. Vad anser ni @HåkanJuholt, @KristerÖrnfjäder, @LenaHallengren samt övriga ledamöter från M, C och SD som sitter på Sveriges riksdagsbänk?

Turismen är en av Sveriges snabbast växande branscher. Sedan år 2000 har sysselsättningen i turismen ökat med drygt 30 procent och utländska besökares konsumtion i Sverige ökat med 160 procent. På Gotland sysselsätter turismen redan omkring 1 000 personer – många gånger fler än kalkindustrin. Och det är till stor del natur och kultur som lockar besökare till Gotland och skapar långsiktiga jobb som stärker lokalekonomin . Ni känner ju till att även vi i Kalmar län rider på vågen av kulturturism och besöksnäring – ni vet betydelsen av en attraktiv region!

Frågan om kalkbrytning ligger nu hos mark- och miljööverdomstolen, som inväntar till sista augusti för att få veta om regeringen tänker rädda området genom att ge det Natura 2000-status. Regeringen har alltså augusti månad på sig att fatta beslut om att naturvärdena och de långsiktiga arbetstillfällena ska prioriteras här. Att skövla Ojnareskogen skulle bara ge en tidsfrist på något årtionde- och det till ett alltför högt pris, i form av förstörd natur och allvarliga risker för sötvattensreservoaren Bästeträsk.

I fjol förklarade Stefan Löfven i radio att socialdemokraterna ”väljer en väg där vi kopplar ihop utveckling, bättre miljö och jobb. Om det uppstår en konflikt gör vi inget avkall på miljön.” Det är dags att visa det nu! Eller vad tycker ni socialdemokrater från Kalmar län?

”En modern och aktiv näringspolitik skapar jobb i hela landet. Landsbygdens näringsliv ska utvecklas genom förbättrad infrastruktur, tillgång till bredband, närhet till högskolor och forskning samt ett stöd för att säkra tillgången till butiker och samhällsservice. Turism i Sverige och ekoturism stärks.”

Det sa Stefan Löfven i regeringsförklaringen. Vad säger ni, ska inte det få gälla på Gotland också?

Akko Karlsson (MP), Partistyrelseledamot ansvar gröna näringar
Vice ordförande Regionförbundet Kalmar län ansvar Miljö/ Östersjöfrågor

#http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.634872/ett-valdigt-gladjande-besked–forutsatt-att-det-stammer
#http://www.dn.se/nyheter/politik/striden-ar-over-ojnareskogen-raddas/
#http://www.dn.se/debatt/sjalvklart-att-regeringen-bor-ge-skydd-at-ojnareskogen/
#http://supermiljobloggen.se/

ping @PeterHögberg @wanneby @CarlSchlyter #Ojnareskogen #Bästuträsk #Nordkalk #Romson #Löven #Natura2000 #Vatten #Kalk #Miljö #Gotland #MP #Regering #Socialdemokraterna #Akko #Miljöpartiet #Kalmarlän

Landskap i förändring

DSC_0548

Rädda tallskogen, stoppa landskapsförändringen!

Just nu pågår den största landskapsförändringen i manna minne, utan att någon reflekterar. Det är länets karaktärsskogar av tall, med markbädd av lingon och blåbärsris, som just nu i en rasande takt huggs ner och ersätts med artfattig granplantage.
Grundproblemet: det sätts för mycket gran där det egentligen borde sättas tall
Konsekvenserna kan vi redan ana ur ett ekosystemsperspektiv här i Kalmar län. Den faktiska förlusten av tallskog är nu 11% per år, med förödande konsekvenser för flera arter. Den årliga arealförlusten, blir om det fortsätter i samma takt, ca 80 000ha av länets produktiva skogsmark, om ca 700 000ha. Påverkan slår även på industri och näringsliv som behöver tall och löv i sin produktion.

Orsak till problemet: jakt- och skogsbruket är obalanserat
Jakt- och skogsbruksintresset måste göra gemensam sak. En sund viltstam i balans med skogens ekosystem måste till. För orsaken är högt betestryck från klövvilt, både älg och rådjur som betar på tallen och driver markägarna till att plantera gran. Om fler istället vågade satsa på tall, desto mindre blir trycket på varje plantering och därmed skulle vi återfå sunda slaktvikter på älg. (Idag skjuter vår jägarkår kalvar med ”kriminell slaktvikt” om 42kg, normal slaktvikt borde vara 80kg. Senaste älg inventeringen visar att 44% av den tallskogsmarken, har ställts om till annat trädslag. Ett skogsbruk som bejakar tallskog och inslag löv ger en rikare skog både för naturintresset som för jakt- och skogsbruket.

Balans på viltet och en skog som anpassad för vårt landskap = mera tall helt enkelt!
Värna landskapsbilden, viltet och mångfalden, se allvaret och gör gemensam sak regionalt. Detta är min uppmaning till LRF, Jägarförbundet, Skogsbolagen och Naturskyddsorganisationer som kan göra skillnad och vända utvecklingen. Denna insikt ger jag nu till regionförbundets arbetsutskott och Landshövdingen för beaktande. Till vår hjälp har vi skogsstyrelsens faktaunderlag, dags att göra om och göra rätt.

Akko Karlsson (MP)
Vice ordförande i Regionförbundet med ansvar miljö
Partistyrelseledamot med ansvar Gröna Näringar jakt och viltvård

Även i Barometern och VT

http://www.barometern.se/debatt/radda-tallskogen/
http://www.vt.se/opinion/stoppa-landskapsforandringen-8147518.aspx

Trevligt Folk !

trevligtfolk

Västerviks kommunfullmäktige gick på bio i går- en gemensam upplevelse för ett bra och viktigt samtal om integrationspolitik. Se filmen – den sätter dina och andras värderingar i nytt ljus!

Filmen ”Trevligt folk” är en dokumentär som bygger på viljan att göra skillnad och om att vilja leverera till sin bygd och sitt land, tacksamhet och kämparglöd i ett helt ”utan för boxen” sammanhang.

Om filmen : http://tvdags.se/artikel/snotyngda-ogonfransar-och-trevligt-folk-har-ar-forsta-trailern-for-filip-och-fredriks-langfilm

” Som första afrikanska lag någonsin har Somalia precis anmält sig till bandy-VM. De unga spelarna bor dock inte i Somalia. De bor i Borlänge. Och ingen av dem har någonsin stått på ett par skridskor. VM i Sibirien börjar om sex månader. Någon tycks ha tänkt väldigt långt utanför boxen.
Filip & Fredrik presenterar TREVLIGT FOLK är den folkkära duons första film. Filip Hammar och Fredrik Wikingsson har under ett och halvt år följt det alltid inspirerande, ibland hjärtskärande, ibland komiska arbetet med den somaliska spelartruppen från Borlänge och människorna runt omkring dem. Satsningen, med målet att göra laget redo för bandy-VM, kan tyckas galen men görs inte för att den är galen – utan för att hitta gemensam mark, somalier och Borlängebor emellan.

I ett Borlänge där främlingsfientlighet fått fäste följer vi bandysatsningens initiativtagare Patrik Andersson, en färgstark lokalprofil som med lite udda idéer och stort hjärta försöker driva projektet framåt. Samtidigt kämpar lagets förbundskapten Pelle Fosshaug, svensk bandys egen badboy, med sin kanske svåraste uppgift hittills – att träna laget redo för VM. I centrum står spelartruppen, 17 unga män som alla flytt sitt hemland och börjat om. Bredvid dem finns lagledaren Mursal Isa. Alltid klanderfri i lila kostym, alltid på spelarnas sida. Målbilden är tydlig; att gå från noll till någonting. Och att efter sex månader stå på en bandyplan i Sibirien. ”

Särskilt kul att se min partistyrelsekollega Mursal Isa (MP) medverkar. Han har själv gjort resan från Somalia till Sverige och är idag landstingsråd i Borlänge. Allt är möjligt om vi ser människan och lägger bort generella ”sanningar och myter” om varandra som kollektiva grupper.

Själv fick jag reflektera om konceptet med film på fullmäktige i dagens Radio Kalmar, 1.10 min in i nyhetssändningen: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/509102?programid=86

#Västervik #tervligtfolk #Borlänge #mp #akko #fullmäktige

Skydda tamboskap och husdjur

Hjortedvargen
Debatt Rovdjurspolitik

Att öka tryggheten för näringar och ägare av tamboskap i områden där det finns varg och andra rovdjur är en betydligt mer angelägen politik än att debattera rovdjurens vara eller icke vara!

Den allmänna jakt på varg som pågått den senaste tiden har föranletts av en debatt som sedan många år är polariserad. Tyvärr har delar av de senaste årens rovdjurspolitik bidragit till att förstärka intressekonflikten då den i första hand tagit avstamp i jakten och hur många vargar som skall skjutas var och när. Istället måste vi vända frågeställningen till att handla om hur vi kan minimera de konflikter som uppstår när människa och varg lever i samma område.

Miljöpartiet tar frågorna kring konflikter mellan rovdjur och rennäring, tamdjurshållning och hot mot husdjur på största allvar. Vi anser att mer resurser bör läggas på att förebygga viltangrepp. Vi vill öka ersättningarna och se till att fler som vill får möjlighet att upprätta rovdjursstängsel. Att öka tryggheten för näringar och ägare av tamboskap i områden där det finns varg och andra rovdjur är en betydligt mer angelägen politik än att debattera rovdjurens vara eller icke vara.

I den mån jakten präglar diskussionen inom rovdjurspolitiken bör fokus vara att rikta jakten mot vargar som gjort skada. Med ett ökat antal vargar är det naturligt att det bör bli lättare att få tillstånd för skyddsjakt. Jakt som riktas mot de vargar som angriper tamdjur kan bidra till att angreppen minskar. Färre tamdjursangrepp kan leda till ökad acceptansen för vargen samtidigt som allmänhetens acceptans för jakten ökar. En utökning och utveckling av nya former för sådan jakt tror vi kan vara en framkomlig väg för att komma ifrån de alltmer polariserande konflikter som präglat vargdebatten de senaste åren.

Det ger oss också möjlighet att i den fortsatta utformningen av rovdjurspolitiken ha som utgångspunkt att vargen och de andra rovdjur som finns i Sverige är en del av vår natur. Bedömningen av vad som är ett livskraftigt bestånd av varg bör göras av expertmyndigheter och bred forskning istället för politiserande beslut sprungna ur en polariserad debatt.

På så sätt kan vi också få ordning och reda bland reglerna för vargförvaltning. I längden är det ingen som gynnas av beslut med oklar rättslig status som tas fram och tillbaka i sista minuten. Turerna kring vargjakten i Värmland och Örebro är ett tydligt exempel på det. Först stoppades jakten med en dags varsel av förvaltningsrätten. Det är, oavsett åsikt om licensjakt på varg, inte ett acceptabelt förfarande för de personer som anpassat och planerat inför den jakt som aviserats tillåten. Kort därpå hävde kammarrätten beslutet varpå EU kommissionen inte var sen med att kritisera den jakt som pågår.

Med en rovdjurspolitik som utgår ifrån att tamboskap och husdjur ska skyddas och med fokus på biologisk mångfald kan vi hoppas på en mer sansad debatt. Förhoppningsvis kan vi också slippa den turbulens som turerna kring vargjakten präglats av de senaste åren.

Akko Karlsson (MP)
Partistyrelsen ansvarig för Gröna Näringar samt Jakt och Viltvård

Emma Nohrén (MP)
Riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson

Stina Bergström (MP)
Riksdagsledamot Värmland och miljöpolitisk talesperson

2015- Framtiden är här

okt2014mob 463
Efter intensiva månader med valrörelse, eftervalsorganisering och lite lätt kaos när politisk praxis smular sönder allt vad ”politisk hyfs” innebär är vi alla på banan igen.

Detta har hänt:
14 september- Sverige

”Svenska folket har röstat för ett regeringsskifte och en ny politisk inriktning. En ny regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna står idag redo att axla uppgiften.”

– Sveriges folk gick till valurnorna och markerade slutet på Alliansens blockpolitik, bristande klimat – och miljöansvar samt utförsäljning-och dränering av välfärdstjänster, där klyftor mellan fattig och rik, friska och sjuka, stad och landsbygd har ökat.


3Oktober- Stockholm

”Det är denna regerings fasta vilja att Sverige ska vara en global förebild, i vår utveckling, vår jämlikhet och vårt ledarskap i klimatomställningen. Ett land som kännetecknas av människors lika värde, självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra.
Vi vet att det är nödvändigt. Vi vet att det är möjligt. Och med denna vilja är vi beredda att samla Sverige.”
– Stefan Löven(S) Statsminister

Ny regering, för första gången någonsin bildas en röd- grön regering. Miljöpartiet får 6 stycken strategiska ministerposter och vice statsministerposten. Jag hade det stora nöjet att vara på plats i riksdagshuset när statsminister Stefan Löven (S) höll sin regeringsförklaring- historiskt tal med solidaritet, klimatfrågan miljö, feminism och hållbarhet som viktiga ledord. Sällan har jag känt stundens historiska vingslag som då.
Lägg upp detta dokument i din hårddisk- det gör skillnad !http://www.regeringen.se/sb/d/18348/a/247120


Budget kaos

Det verktyg landetsregering har att arbeta med är naturligtvis sin politiska agenda men för praktiskt utförande behövs medel och en budget som fullföljer de politiska intentionerna. När SD aktivt fällde regeringens budget tillsammans med en konstig allianspakt skapades kaos pga att man där och då frångick politisk praxis när man aktivt stöder annans budget istället för att lägga ner sina röster.
Det finns lagar och regler och så finns det hyfs- här frångick man det senare från SD och säger en del om den politiska ”icke” skolningen partiet står för. Kombinationen till ett gäng bittra allianspartiers lust att fortsätta regera omöjliggjorde konstruktiva lösningar … Avisering för nyval den 22 mars- alla känner sig trötta och besvikna…

Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. En bred uppslutning kring migrationspolitiken är en styrka för vårt land.

Ur regeringsförklaringen 2014
”Alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Mottagandet förstärks med ytterligare resurser till SFI och möjligheter för nyanlända att sin utbildning.
Överenskommelsen om migrationspolitiken ligger fast. Breda uppgörelser i riksdagen inom migrationspolitiken kommer att eftersträvas. Sverige ska verka inom EU för att skapa fler lagliga vägar för att söka asyl inom unionen samt för att öka mottagandet av kvotflyktingar i andra länder. Fler av EU:s medlemsstater ska ta ansvar för flyktingmottagandet.
Fler utlandsfödda svenskar ska komma snabbt in i arbete. Alla steg i mottagandet ska syfta till att hitta jobb. Ett nationellt och permanent finansierat system för validering införs. Fler ska få hjälp om de blivit diskriminerade.
Idén att bedriva en integrationspolitik som är skild från jobb-, utbildnings- och välfärdspolitik är föråldrad. Integrationsministern avskaffas. Vägen in i Sverige – och rätten till jobb och välfärd – är en angelägenhet för alla.”


Decemberöverenskommelsen

När vägsände var nådd- kom parterna till förhandlingsbordet och ”decemberöverenskommelsen” blir en historisk överenskommelse för stabilitet i rikspolitik och regerande. Extra val avlyst och vi kavlar upp ärmarna för att äntligen få jobba med sakpolitik i regering , i kommuner på regional och landstingsnivå-

Året är 2015 framtiden är här med utmaningar och möjligheter se Fridolins partiledartal i kammaren
http://www.svtplay.se/klipp/2602028/gustav-fridolins-anforande-pa-partiledardebatten

God fortsättning – Sverigevänner – Världsmedborgare – vi är alla lika men olika !

#miljöpartiet #mp #Akko #politik #regering #Löven #Miljö #Klimat #Regeringsförklaring #Ansvar #Decemberöverenskommelse

Valspecial: Den bortglömda fiskepolitiken

Valspecial: Den bortglömda fiskepolitiken

Angeläget !

Savethebaltic.com

Vilka partier satsar på fiskepolitiken? Johan Bohlin vid Uppsala universitet har undersökt saken. Slutsatsen är att miljöpartiet, vänsterpartiet och folkpartiet för den tydligaste och mest seriösa fiskepolitiken, medan moderaterna och socialdemokraterna utan tvekan har ”fokus på annat håll”.

http://supermiljobloggen.se/kolumn/2014/09/valspecial-den-bortglomda-fiskepolitiken

Vad är Fiskepolitik?

I politiska sammanhang faller jordens alla hav, dess invånare, och vår politiska hållning gentemot dem under banderollen fiskepolitik. Detta inkluderar alltså inte bara själva fiskeindustrin, som det något vaga namnet antyder, utan också klimatpolitik och hållbar utveckling som berör marina miljöer i sin helhet. Att människans inverkan på klimatet är enorm har bevisats. Den hos allmänheten bristande medvetenheten om marina miljöer och det nästintill obefintliga utrymme som ges i media till fiskepolitiken gör att de flesta inte vet hur allvarlig situationen är. Medan det idag är väl känt, och talas flitigt om, att köttindustrin är en stor miljöbov, eller att genmodifierade och hårt besprutade grödor konkurrerar ut ekologiska…

View original post 2 190 fler ord